CAO & SVB

CAO

NOVE is als werkgeversorganisatie verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de CAO Brandstoffenbedrijf. NOVE informeert u graag over:

 • Arbeidsvoorwaarden in het brandstoffenbedrijf
 • Salaristabel (2015)
 • Salaristabellen (2012/2013
 • Tekst CAO voor het Brandstoffenbedrijf (download CAO 2009/2011)
 • Salaristabellen (2009/2011)
 • Tekst CAO voor het Brandstoffenbedrijf (download CAO 2008/2009)
 • VUT-CAO voor het Brandstoffenbedrijf
 • Vroegpensioen voor het Brandstoffenbedrijf
 • Fonds Kollektieve Belangen (FKB)

Het adres voor vragen aangaande de CAO voor het brandstoffenbedrijf >>>

SVB - Stichting Vroegpensioen Brandstoffenbedrijf
De Stichting Vroegpensioen Brandstoffenbedrijf is per 30 november 2010 in liquidatie gegaan.
De rechten zijn overgedragen aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel, die de financiele afhandeling richting belanghebbenden verzorgt. Alle belanghebbenden zijn hierover middels een brief op de hoogte gesteld.
Heeft u verder vragen over de uitvoering van de pensioenregeling bij Detailhandel dan kunt u contact opnemen met de Pensioendesk onder nummer 0800-1972. De Pensioendesk is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Neem ook contact op met de Pensioendesk als u poststukken wilt toezenden.

Het bestuur van SVB is te bereiken via het adres van NOVE. Klik hier >>>

Documenten (op te vragen via info@nove.nl):

 • Reglement Deelnemersraad
 • Gedragscode Stichting Vroegpensioen Brandstoffenbedrijf
 • Overgangsregeling versie juni 2009
 • Persioenreglement 1-1-2008
 • Uitvoeringsreglement 1-1-2008
 • Klachtenreglement
 • Verantwoordingsorgaan
 • Visitatiecommissie
 • Statuten

Inloggen

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape