NOVE http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 GMTVeiligheid Voorop blikt terug én kijkt vooruitVeiligheid Voorop heeft ook in 2016 veel inspanningen geleverd. Naast NOVE, sluiten zich steeds meer branches en bedrijven aan bij Veiligheid Voorop. De aangesloten partijen zijn zeer betrokken en hebben veel activiteiten ontwikkelt om de veiligheid in Nederland te verbeteren. Veiligheid is dus veel meer dan een vinkje op een formulier. Klik hier om verder te lezen. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1793Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 GMTZieke (ex-)werknemer kan bezwaar maken bij UWVSinds juni 2017 vinden (ex-)werknemers van eigenrisicodragers voor de Ziektewet op uwv.nl meer over hun plichten én hun rechten. Bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen een beslissing van UWV.   Informatie over bezwaar op een beslissing van UWV Op de nieuwe pagina Mijn (ex-)werkgever is eigenrisicodrager en ik ben ziek op uwv.nl staat:- in welke situatie u als (ex-)werkgever en eigenrisicodrager voor de Ziektewet een beslissing mag nemen, en;- een beslissing van UWV nodig is. Bovendien kan de (ex-)werknemer, als er iets aan zijn uitkering verandert, daarover altijd aan UWV een beslissing vragen. En als hij het niet met de beslissing eens is, kan hij bezwaar maken. Waarom meer informatie voor uw (ex-)werknemer op uwv.nl? Uit een uitzending van Radar op 6 maart 2017 bleek dat mensen die ziek zijn en uit dienst gaan, niet goed weten wat hun rechten en plichten zijn. Zij weten soms niet welke beslissingen hun (ex-)werkgever als eigenrisicodrager zelf mag nemen, en voor welke beslissingen een beslissingsbrief van UWV nodig is. Ook was het onvoldoende bekend dat een (ex-)werknemer bezwaar kan maken tegen het stoppen van zijn Ziektewet-uitkering. Met de informatie op uwv.nl komt UWV tegemoet aan de toezegging aan de Kamer van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om (ex-)werknemers van eigenrisicodragers voor de Ziektewet beter te informeren. Meer informatie Mijn (ex-)werkgever is eigenrisicodrager en ik ben ziek http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1792Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 GMTNOVE treedt toe tot Veiligheid Voorop PlusNOVE treedt toe tot Veiligheid Voorop Plus. Het programma Veiligheid Voorop is ontwikkeld om de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van bedrijven in de (petro-)chemieketen continu te verbeteren. Daarbij staan samenwerking, het delen en leren van elkaars ervaringen, zichtbaarheid en transparantie centraal. De ‘plus’ staat voor uitbreiding van het Veiligheid Voorop buiten de chemieketen. Binnen NOVE is al sinds 2010 een werkgroep BRZO/PGS 29 actief, welke op diverse punten gelijke doelstellingen vertoonde met het Veiligheid Voorop programma. De aansluiting met Veiligheid Voorop Plus is daarom heel logisch, vindt NOVE. NOVE onderstreept daarbij dat het niet slechts gaat om BRZO-bedrijven, maar ook om niet-BRZO-bedrijven. Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen hoort in de genen te zitten van de brandstoffenhandelaar en –distributeur, dient blijvend onder de aandacht te worden gebracht en mogen niet ‘ondersneeuwen’ onder commerciële belangen op de korte termijn. Op 31 mei 2017, tijdens de NOVE-ledenvergadering werd Nils Bosma ingeleid met een verklaring dat NOVE voorstander is van goede wetgeving en controle. Goede wetgeving is in beginsel logisch, doch bij de nadere uitwerking en ook stokpaardjes van bevoegde gezagen en inspecties lijken regelmatig de hoofddoelen uit het oog verloren te worden. Nils Bosma, als bestuurslid van Veiligheid Voorop, besprak op de ledenvergadering de doelstellingen en ambitie van Veiligheid Voorop: Voortdurend werken aan onze veiligheidsprestaties; continue aandacht voor een optimale veiligheidscultuur en: op naar ‘0’ incidenten. Bosma hamerde erop dat voor de juiste veiligheidscultuur ook de bedrijfstop op de werkvloer moet komen; niet alleen de HSE-manager. “En als er bezuinigd moet worden, dan moet de CFO er vóór gaan liggen dat veiligheid buiten schot blijft. Naast betrokken leiderschap en regionale veiligheidsnetwerken is veiligheid in de keten een andere pijler. “Niet alleen iets in het contract opnemen, maar door samenwerking opdrachtgever/aannemer als gelijkwaardige partners. Voor NOVE is van belang dat tools die ontwikkeld worden voor Veiligheid Voorop, zoals een excellent Veiligheids Beheers Systeem, echt excellent zijn. Excellent is dat geen dik boekwerk op de plank, maar praktische werkbare tools. Aan het slot van het betoog van Bosma, ondertekenden hij en NOVE-directeur Erik de Vries de Overeenkomst tot Toetreding van het Programma Veiligheid Voorop Plus.   http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1776Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 GMTNieuwe binnenvaart emissienormering Stage V in de praktijk: bijeenkomst 20 juni.Vanaf 2019 bepaalt de Europese emissierichtlijn NRMM Stage V hoe schoon de binnenvaart moet zijn. Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) organiseert op 20 juni een bijeenkomst over dit onderwerp. Binnenvaartondernemers kunnen zich hier laten informeren over de gevolgen van Stage V en kennismaken met technische oplossingen om aan de nieuwe norm te voldoen. Veel binnenvaartondernemers zijn intussen op de hoogte dat de Non-Road Mobile Machinery (NRMM) Stage V richtlijn eraan komt. En dat daarmee het een en ander zal gaan veranderen op het gebied van uitstootnormen. Maar wat houdt Stage V nu concreet in? Welke techniek past daar het beste bij? En is financiering hiervoor mogelijk? De bijeenkomst op dinsdagmiddag 20 juni, die van 13.00 tot 18.00 plaatsvindt in HAL4 aan de Maas in Rotterdam, biedt antwoord op tal van dergelijke vragen. De betekenis van de richtlijn zal worden samengevat. Dagvoorzitters Roland Kortenhorst (Koninklijke BLN-Schuttevaer) en Paul Goris (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) delen vervolgens hun gedachten over de praktische gevolgen voor de sector.Presentatie van technische oplossingenDeze middag kunnen ondernemers kennismaken met praktische oplossingen waardoor hun schepen voldoen aan Stage V. Vertegenwoordigers van diverse technieken zijn aanwezig om bezoekers te woord te staan over de toepassing van bijvoorbeeld LNG, katalysatoren en roetfilters, GTL,Brandstof-wateremulsie en EURO VI-vrachtwagenmotoren. Ook komen aanverwante zaken aan bod, zoals meten aan de pijp, positie van verladers en mogelijkheden voor financiering. Meld je aan!De capaciteit van de zaal is beperkt. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan online via www.eicb.nl/stage5. Programma:13.00 Ontvangst met koffie en thee13.30 Welkomstwoord en inhoudelijke samenvatting NRMM Stage V13.45 Stage V in de praktijk door de dagvoorzitters Paul Goris en Roland Kortenhorst14.30 Kennismaking praktische oplossingen aan thematafels, 4 rondes van een half uur16.30 Nabeschouwing per thema door de dagvoorzitters17.00 Netwerkborrel18.00 Einde Datum: dinsdag 20 juniTijd: 13.00 - 18.00 uurLocatie: HAL4 aan de Maas, Watertorenweg 200 in Rotterdam (gratis parkeren) http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1775Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 GMTVeiling huurrechten benzinestationsDit jaar worden op 13 september de huurrechten voor 14 benzinestationlocaties geveild. In een eerder stadium was sprake van 16 locaties die dit jaar zouden worden geveild. In verband met geplande werkzaamheden aan rijkswegen zijn 2 locaties uit de veiling teruggetrokken. Bij deze vijftiende veiling is voor het eerst sprake van acht locaties die voor de tweede ronde worden geveild. Deze locaties worden aangeduid als servicestation en zullen in een aparte ronde geveild worden. De veiling zal openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht. Met de partij die in de veiling het hoogste bod op een huurrecht uitbrengt, zal een huurovereenkomst worden gesloten. De opbrengst van de eerste ronde van de veiling van het huurrecht komt ten goede aan de bestaande wederpartij van de Staat. Bij de locaties die voor de tweede keer (tweede ronde) worden geveild komt de opbrengst ten goede aan de Staat. De uiterste datum voor het indienen toelatingsformulier en bijlagen is op 14 juli 2017. Voor meer informatie: www.biedboek.nl/nl/realestate/view/260/gelegen-aan-de-noordoostzijde-van-de-rijksweg http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1777Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 GMTInvoering Omgevingswet wordt mogelijk uitgesteld Het ziet er niet naar uit dat de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2019 gehaald wordt. Tijdens de behandeling gisteren van de onder de wet vallende AmvB’s in de Eerste Kamer, verklaarde minister Schultz van Infrastructuur & Milieu de planning voor het invoeringstraject opnieuw tegen het licht te zullen houden. Speculeren over een nieuwe invoeringsdatum wilde de minister niet. Een woordvoerder: “Ik kan alleen zeggen dat de minister heeft aangegeven alle zorgvuldigheid in acht te nemen en dat zij samen met de gemeenten, provincies en waterschappen nogmaals gaat bekijken of de huidige planning haalbaar is.” Strikt genomen is er van vertraging nog dus nog geen sprake, maar de geruchten van uitstel klinken overal. Afhankelijk van aan wie je het vraagt, zelfs tot 2021. Alles wat Schultz’ woordvoerder hierover wil zeggen, is dat ze verwacht dat de minister na de zomer een reëel beeld kan geven van een eventuele aangepaste planning, zo vermeldt het vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici, daags na de NOVE-ledenvergadering. De omgevingswet en meer specifiek het Besluit Activiteiten Leefomgeving en de rol van diverse PGS-richtlijnen kwam aan bod tijdens de NOVE-ledenvergadering, dit laatste nieuws inzake een mogelijk uitstel wat toen nog niet bekend. Wel de zorg over zorgvuldigheid en juist afwegingen. Dit uitstel komt dus niet geheel onverwacht. Lees meer hierover in de komende NOVE-Visie. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1771Mon, 29 May 2017 00:00:00 GMTAftermovie mierenzuur 11 meiDonderdag 11 mei heeft een Mierenzuur symposium plaatsgevonden door Team FAST. Bekijk hier de aftermovie. Ook alle presentaties zijn beschikbaar: www.teamfast.nl/symposium http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1769Thu, 04 May 2017 00:00:00 GMTTotal Group nieuwe aandeelhouder van PitPointTotal neemt PitPoint over, een Nederlandse uitbater van tankstations voor relatief schone brandstoffen zoals vloeibaar aardgas (LNG). Klik hier om het gehele persbericht te lezen http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1756Tue, 02 May 2017 00:00:00 GMTPGS 25 afleverinstallaties CNG voor commentaarHet eerste concept van een PGS volgens Nieuwe Stijl is gereed. Het gaat om PGS 25: ’Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen’, die nu beschikbaar is voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau, uiterlijk tot 26 juni 2017. Goede en werkbare wet- en regelgeving is belangrijk voor de leden van NOVE, vandaar dat NOVE-leden in veel PGS-teams vertegenwoordigd zijn. In dit geval is Erik Büthker, bestuurslid van de NOVE-sectie GAS de voorzitter, van dit PGS-team. Aanleiding voor de herziening van de PGS 25 De belangrijkste reden om PGS 25 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe, belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast. Lees verder: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/eerste-concept-beschikbaar-nieuwe-stijl-pgs-25-voor-commentaar.html http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1755Tue, 02 May 2017 00:00:00 GMTBiobrandstoffen bijmenging: Alle bedrijven voldoen aan verplichtingen jaarafsluiting 2016 De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) kijkt terug op een goed verlopen, succesvolle jaarafsluiting. De jaarafsluitingsdeadline van 28 februari was bij hoge uitzondering een week uitgesteld, vanwege beperkte toegankelijkheid van het register in de week voor de deadline. Alle bedrijven met verplichtingen hebben op tijd hun brandstofleveringen aan vervoer (levering tot eindverbruik) opgevoerd in het Register Energie voor Vervoer (REV). Bovendien hadden de bedrijven met een jaarverplichting op 31 maart voldoende HBE’s op hun rekening in het register om aan hun verplichting te voldoen. Bedrijven die leveringen van hernieuwbare energie hebben ingeboekt over 2016 hebben ook allemaal op tijd hun inboekingen laten beoordelen door de verificateur. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van de NEa: Leveranciers van benzine en diesel behalen 7% target hernieuwbare energie in 2016. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1754Tue, 02 May 2017 00:00:00 GMTOpinieblad Forum: de provincie Zuid-Holland drijft pomphouders tot wanhoopDe provincie Zuid-Holland drijft pomphouders tot wanhoop. Waarmee? Lees het gehele artikel uit het opinieblad Forum van VNO-NCW hier: https://www.vno-ncw.nl/…/zuid-holland-wil-vergunning-van-de… http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1753Thu, 20 Apr 2017 00:00:00 GMTPlatform Duurzame Biobrandstoffen bij Tweede Kamer rondetafelgesprek over biobrandstoffenOp woensdag 19 april 2017 organiseerde de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer een hoorzitting over biobased producten en biobrandstoffen. Verschillende partijen, waaronder dit Platform Duurzame Biobrandstoffen, waar NOVE bij aangesloten is, waren hiervoor uitgenodigd. Het Platform benoemt in zijn position paper dat de verdere ontwikkeling en productie van duurzame biobrandstoffen een economische propositie voor Nederland vormt. In de context van de transititie naar een fossiel-vrije, klimaatneutrale toekomst ziet het Platform productie en gebruik van duurzame biobrandstoffen als instrumenteel in het bereiken van een biobased economie. Vanwege dit economische perspectief is het uitermate belangrijk om duurzaamheidseisen als uitgangspunt te nemen voor de productie en gebruik van biomassa en voor biobrandstoffen in de transportsector. Tijdens de hoorzitting zoomden de aanwezige milieuorganisaties in op het gebruik van (niet duurzame) palmolie en voedsel gewassen. Dit, terwijl palmolie in Nederland slechts 1% uitmaakt van het aanbod aan biobrandstof en de meeste biomassa juist afkomstig is uit reststromen. Het is duidelijk dat hier een belangrijke taak ligt voor het Platform om te voorkomen dat de discussie ten onrechte gekaapt wordt door de discussie over een klein deel niet duurzame biobrandstoffen. Het Platform streeft er juist naar om de bijdrage in de reductie van CO2 te bevorderen. Het Platform zal de komende periode afspraken maken met diverse Kamerleden om de juiste feiten naar voren te brengen Position paper PDB rondetafelgesprek 19 april 2017 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1740Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 GMTEuro95 moet in Nederland plaatsmaken voor E10Nederlandse tankstations moeten in de nabije toekomst overstappen op E10-benzine. De brandstof met tien procent bijgemengde bio-ethanol moet de reguliere Euro95 gaan vervangen. Dat schrijft staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Het exacte tijdspad is nog niet duidelijk, maar een overstap vindt in ieder geval plaats vóór 2020.Met de maatregel wil de PvdA-bewindsvrouw tegemoet komen aan een wens van de Tweede Kamer om te sturen op reductie van de CO2-uitstoot door middel van biobrandstoffen. Tevens geeft ze invulling aan Europese regels die voorschrijven dat de vervoerssector in 2020 voor tien procent gebruik moet maken van alternatieve energie. E10 is in omringende landen al verplicht, bijvoorbeeld België en Frankrijk. De zuiderburen gingen met ingang van dit jaar over op de nieuwe brandstof. Per wanneer tankstations in ons land moeten overstappen, is nog niet duidelijk. Een ingangsdatum van de toekomstige verplichting wordt niet gegeven in de brief. Wel laat het ministerie weten dat de nieuwe brandstof sowieso voor het einde van dit decennium aan de pomp te verkrijgen moet zijn. Ethanol Ethanol is een biobrandstof op basis van suikerbieten of andere gewassen. Momenteel wordt dit al bijgemengd in reguliere benzine, maar de hoeveelheid ethanol moet omhoog van de staatssecretaris. Dit levert wel een praktisch probleem op. Ongeveer tien procent van het huidige benzinewagenpark kan niet op E10 rijden. Het gaat hierbij vooral om oudere auto’s, grofweg van vóór 2000. Als deze autobezitters een enkele keer de nieuwe brandstof tanken, ontstaat meestal nog geen schade. Maar als ze dit stelselmatig doen, bestaat het risico dat de ethanol diverse onderdelen van de tank aantast. Ze moeten wellicht overstappen op een premium benzine, bijvoorbeeld Shell V Power, die enkele centen per liter duurder is. Literprijs De Zeeuwse tankstation-ondernemer Wim van Gorsel is niet verbaasd over de plannen. “Je weet dat tien procent van de transportsector op duurzame energie moet rijden in 2020. Dus dat er aanvullende maatregelen komen, is geen verrassing. Ik verwacht weinig problemen door de invoering. Wel verwacht ik dat de literprijs iets lager wordt. Dat zag je in Frankrijk bijvoorbeeld ook toen ze overstapten.” Momenteel overlegt het ministerie met belanghebbenden over de plannen. Onder meer directeur Erik de Vries van Nove is betrokken bij de praktische invulling van deze maatregel, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met voertuigen die niet op E10 kunnen rijden. Zo is gekeken naar de mogelijkheid om tankstations die meer dan een half miljoen liter per jaar verkopen, te verplichten om zowel Euro95 als E10 aan te bieden. Dat is echter lastig volgens De Vries. “Veel stations hebben maar twee opslagtanks; eentje voor diesel en eentje voor benzine. En als stations al een extra tank hebben, wordt deze vaak gebruikt voor een premium brandstof. Je zou tankstationbedrijven dus moeten verplichten om een extra opslagtank aan te schaffen. Dat kost minimaal een halve ton. Dus er zijn behoorlijk wat haken en ogen aan een overstap.” Hoe precies wordt omgegaan met voertuigen die niet op E10 kunnen rijden, is dus nog onderwerp van discussie. Brandstofpompen Voor de opslagtanks zelf veroorzaakt de komst van de nieuwe brandstof waarschijnlijk nauwelijks problemen, verwacht Leon Jeekel van Mokobouw. Het bedrijf is importeur van Gilbarco-pompen en verzorgt de installatie van veel tank-apparatuur. “De meeste opslagtanks zijn al ingericht op de komst van E10. Dus ik verwacht niet dat veel aanpassingen noodzakelijk zijn op dit gebied.” Het kabinetsvoorstel moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Ook is het afwachten wat het nieuwe kabinet ervan vindt. Zoals het er nu naar uitziet, maakt de PvdA daar geen onderdeel van uit. Toch lijkt de komst van de nieuwe brandstof reëel. De Europese duurzaamheidsdoelstelling blijft immers van kracht. Een eventuele overstap naar E10 geldt alleen voor benzine. “Voor diesel zijn op dit moment geen plannen voor een soortgelijke maatregel”, aldus het ministerie.   Bron: TankPro http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1735Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTJaarverslag UPEI 2016UPEI deelt haar jaarverslag 2016, waarin overzichtelijk is te zien met welke activiteiten UPEI afgelopen jaar bezig was. 'As the voice of Europe's independent fuel suppliers, UPEI is highly committed to play a constructive role in the transition to a low carbon economy. In this context, I would like to take this opportunity to express our thanks to all those with whom we have had the change to collaborate over the past year. We look forward to continuing this valuable cooperation.', aldus mevrouw Stausboll. Klik hier om het UPEI jaarverslag 2016 te downloaden. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1733Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTToekomstproof zijn vooral de éxtra klantgerichte tankstationsAls de meeste auto’s straks vanzelf rijden. Als de auto straks beslist waar en wanneer deze gaat tanken of opladen. En als de personal assistants op de smartphone (Siri’s) van de toekomst de reiziger adviseren wat ze moeten kopen. Hoe heb je dan als tankstationondernemer nog business?   Klik hier om het gehele artikel te lezen NOVE Visie 2017-01 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1731Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTVan een reactieve naar een proactieve veiligheidscultuurDe meeste veiligheidsstrategieën zijn zodanig opgesteld, dat het doel is om nul ongevallen te hebben en te behouden. Dit is echter onrealistisch en onhaalbaar. Een onbedoeld bijeffect is zelfs dat medewerkers ‘getraind raken’ in het ontkennen, verschuilen en te laag rapporteren van ongevallen (statistieken), signaleert NOVE business partner KWA. Als ‘nul ongevallen’ niet de doelstelling kan zijn, wat moet de doelstelling dan wel zijn? Klik hier om het gehele artikel te lezen NOVE Visie 2017-01 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1730Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTHaken en ogen bij verhuur van tankstation of grondBij contracteren is het van belang om de basis van de overeenkomst goed voor ogen te hebben. In geval van (ver)huur van een tankstation wordt de basis gevormd door het gehuurde object. Het toepasselijke huurregime is daarvan afhankelijk. Bij het opstellen of beoordelen van een huurovereenkomst is het daarom belangrijk om in de eerste plaats..   Klik hier om het gehele artikel te lezen NOVE Visie 2017-01   http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1729Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTBedrijfportret: Brandstoffenhandel van Zessen BV. Je mag ‘Papa/Mama-station’ van hem zeggen. Maar ‘Papastation’ vindt van Roel de With ook best. Tenslotte is hij de enige fulltimer bij zijn Brandstoffenhandel van Zessen BV. Toch is het bedrijf in het Zuidhollandse Lexmond een op en top familiebedrijf. Al sinds 1931.   Klik hier om het gehele artikel te lezen NOVE Visie 2017-01  http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1728Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTBrandstofhandel aan nieuwe Kabinet: verlanglijstje zonder subsidieNaar goed gebruik stelt ook NOVE als belangenorganisatie een lijst op met wenspunten voor de komende kabinetsperiode. De tien punten zijn vooral van belang voor het bevorderen van: het gelijke speelveld, concurrentie en innovatie op het gebied van energielevering voor schepen, auto’s, vrachtwagens, landbouwwerktuigen, stationaire machines, bouwmaterieel en andere gebruikers. Iets wat niet alleen belangrijk is voor de leden van NOVE, maar voor iedereen. Tien punten wensenlijst van NOVE Vervanging van accijns op brandstoffen door variabele beprijzing op tijd en plaats. Meer en betere controles op illegale import van (rode) diesel vanuit het buitenland. Controle reëel verbruik in combinatie met SAB afdracht op binnenschepen. Terugdraaien afschaffing accijnsteruggaaf voor dampretoursystemen depots. Licentiesysteem voor bedrijven die bunkers leveren aan zeeschepen. Gelijk speelveld voor de behandeling van alle energieopties voor mobiliteit. Teruggaaf accijns diesel grote vrachtwagens in verband met level playing field België. Compensatie voor gedupeerde tankstationhouders in de grensstreek. Terughoudendheid nieuwe interpretatie PGS 29 vanwege recente investeringen. Verplicht verschil in bunkerkoppelingen brandstof en smeeolie in de binnenvaart. Neem bijvoorbeeld de teruggaaf van accijns op diesel die België verschaft aan vrachtverkeer (en nog enkele categorieën). Hierdoor tanken transportbedrijven niet langer meer in Nederland, maar gaan, vanwege dit verschil, naar België. De Nederlandse staat loopt accijnsinkomsten mis. Bovendien is dit in onze ogen oneerlijke verstoring van het level playing field. Over accijnzen wordt al jaren gediscussieerd. Het Ministerie van Financiën ziet accijnzen als een eendimensionaal middel om inkomsten te verwerven voor de schatkist. Door steeds zuiniger wordende auto’s, opkomst van andere brandstoffen en energievormen en toenemende files, vindt NOVE dat Nederland moet omschakelen naar rekeningrijden. Je kunt dan immers afrekenen naar gebruik, op tijd en op plaats. De accijns op benzine in Nederland (nu de hoogste in Europa) kan dan omlaag. Onze Zuiderburen kennen daarnaast nog rode diesel voor de landbouw. Vanwege het forse accijnsverschil zijn er bedrijven die de verleiding niet kunnen weerstaan om in België te gaan tanken. Als dat gebeurt in de normale tank van het landbouwvoertuig is er geen (wettelijk) probleem. Toch zijn er sterke aanwijzingen dat de rode diesel ook via een andere weg Nederland binnenkomt, en dat is wel een probleem. Voor de handelaren in Nederland, maar ook weer voor de Nederlandse staat die accijnsinkomsten misloopt. Zoals aan de lijst te zien is, is NOVE helemaal geen tegenstander van controles. Wel zijn we van mening dat goedwillende bedrijven zoveel mogelijk ontzien moeten worden en de kwaadwillende harder moeten worden aangepakt.   Een belangrijk punt voor NOVE is gelijke behandeling van verschillende opties om de energietransitie vorm te geven. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat vele miljarden werden gestoken in fiscale stimulering van één specifieke oplossing, waaruit uiteindelijk zeer weinig uitstootreductie voortkwam. Dat kan veel slimmer, sneller en goedkoper, bijvoorbeeld door inzet van duurzame biobrandstoffen. NOVE sloot zich recentelijk aan bij het Platform Duurzame Biobrandstoffen.   Erik de Vries   Directeur NOVE   NOVE Visie 2017-01 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1727Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 GMTZuid-Holland wil vergunning voor tankstations intrekkenGoedkoop tanken langs de provinciale weg lijkt z’n langste tijd gehad te hebben. De provincie Zuid-Holland wil dat pomphouders op provinciegrond meer gaan betalen. Belangenclubs, waaronder NOVE, zijn bang dat andere provincies dit voorbeeld gaan volgen en dreigen met juridische stappen. Dat meldt BNR Nieuwsradio. De provincie Zuid-Holland heeft plannen om de vergunningen voor 42 tankstations langs provinciale wegen in te trekken. Daarvoor in de plaats moeten huurcontracten komen, waarvoor tankstations meer moeten betalen en die slechts maximaal vijftien jaar gelden.  Geen specifieke einddatum Die huur zal meer ‘marktconform’ zijn. Dat betekent in de meeste gevallen dat er meer betaald moet worden, zegt de provincie Zuid-Holland. En daar komt bij dat er na vijftien jaar een veiling wordt gehouden. Dan moeten pomphouders een bod doen en hopen dat ze op die locatie mogen blijven. In Zuid-Holland zitten zo’n tachtig tankstations langs provinciale wegen. Daarvan zijn er 42 gevestigd op grond die eigendom is van de provincie. Deze stations mogen de grond gebruiken op basis van een vergunning. In ruil hiervoor betalen ze een periodiek bedrag aan de provincie, precario. Deze vergunningen kennen geen specifieke einddatum. Juridische stappen Zuid-Holland is de eerste provincie die dit systeem nu wil veranderen. Brancheorganisaties zijn fel gekant tegen de plannen. Erik de Vries, directeur van de belangenvereniging voor brandstofhandelaren NOVE, overweegt juridische stappen te nemen, zegt hij tegen BNR. Ze zijn bang dat andere provincies dit voorbeeld gaan volgen. De Vries: ‘Er is hier interprovinciaal overleg over. Dus andere provincies zijn hier ook mee bezig. Zodra Zuid-Holland dit erdoorheen krijgt volgt de rest meteen. Dit zorgt voor extra inkomsten voor de provincies.’ ‘Het kan niet anders dan dat dit hogere prijzen aan de pomp betekent’, vult Paul van Selms aan. Hij is directeur van United Consumers, een club die consumenten verenigt en op die manier zorgt voor kortingen op bijvoorbeeld brandstof. ‘Je moet meer huur betalen en je moet investeringen binnen 15 jaar terugverdienen. Nu kan dat nog over een langere tijd worden uitgespreid.’ Bron http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1717Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 GMTPictogram voor sectie GASDe sectie GAS van NOVE, waar alle bedrijven zijn ondergebracht die gas-gerelateerde activiteiten ontplooien, heeft van vandaag een eigen pictogram. Dit pictogram is ontworpen in lijn met de pictogrammen van de andere secties van NOVE. Het vlammetje en de golf er onder symboliseren de energie en beweging die door gas wordt overgebracht. Gekozen is voor een frisse groene kleur. Tevens is een blauwe variant beschikbaar. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1709Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 GMTGP Groot viert 100-jarig bestaan met een blik op de toekomstNOVE-lid GP Groot uit Heiloo bestaat 17 maart precies 100 jaar. Het jubileum staat in het teken van de toekomst van het bedrijf en de rol die GP Groot heeft als innovatieve speler op het gebied van afvalinzameling en recycling, alternatieve brandstoffen, 3d-techniek in de engineering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Want deze 100-jarige is nog steeds vitaal’, aldus algemeen directeur, Marcel Wester. De basis van het familiebedrijf GP Groot is gelegd door Gerrit Pieter Groot, G.P. Groot. Begin van de vorige eeuw is hij melkrijder en groenteman. Als zelfstandig ondernemer met een goede handelsgeest stort hij zich op diverse activiteiten en legt hij zo het fundament voor het huidige GP Groot. Het bedrijf is inmiddels op drie fronten actief: infra en engineering, brandstoffen en oliehandel, inzameling en recycling. Van afval naar grondstoffen en energie Met name de laatste 25 jaar is een gestage groei gerealiseerd en is GP Groot uitgegroeid tot een modern en innovatief bedrijf dat cradle-to-cradle heeft omarmd en duurzaam ondernemen tot haar corebusiness heeft gemaakt. Door op een slimme en efficiënte manier afval in te zamelen en te scheiden vormt het materiaal steeds vaker de basis voor nieuwe grondstoffen. Dat gebeurt tevens aan het begin van de afvalketen door opdrachtgevers mee te nemen in de filosofie van het bedrijf. Zo krijgt bedrijfsafval steeds vaker een duurzame (her)bestemming. Onder de noemer ‘van afval naar grondstoffen en energie’ ontpopt GP Groot zich zo tot de grondstoffenleverancier van de toekomst. Ook als het gaat om de introductie van nieuwe, schonere brandstoffen, speelt GP Groot een rol. Binnenkort start de onderneming, onder de noemer NXT, een modern vormgegeven tankstation voor alternatieve brandstoffen zoals LNG, op bedrijventerrein de Boekelermeer in Alkmaar. GP Groot is in samenwerking met de HVC ook actief op het gebied van de opwekking van energie via windmolens en een in 2017 te realiseren zonneweide. In beweging blijven Het huidige GP Groot wordt geleid door een directieteam dat bestaat uit algemeen directeur Marcel Wester, Pieter Talsma (brandstoffen en oliehandel), Wim Horeman (inzameling en recycling) en Kees Uiterwijk Winkel (infra en engineering). Marcel Wester: ,,Ondanks dat er in de directie geen familie is vertegenwoordigd, blijven de familiewaarden nog wel steeds voelbaar. Dat uit zich in de no nonsense mentaliteit, de grote betrokkenheid van alle medewerkers en de persoonlijke aandacht binnen het bedrijf. Ik kan met recht trots zijn op hoe we het met elkaar doen. Wanneer ik naar de toekomst kijk, dan is het belangrijk dat we in beweging blijven. Dat is in al die jaren de basis geweest voor ons succes. We blijven stappen zetten om gedoseerd te groeien. We initiëren nieuwe ontwikkelingen en kijken voortdurend naar nieuwe kansen en mogelijkheden, zodat we onze mensen ook in de toekomst werkgelegenheid en continuïteit kunnen bieden. Sommigen praten erover; wij doen het. We leggen als bedrijf de lat steeds hoger. Alleen op die manier kun je als 100-jarige vitaal blijven.” http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1705Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 GMTTanken in de toekomst / Denken aan de toekomstOp 8 maart organiseerden BOVAG en NOVE een bijeenkomst over mierenzuur of wel hydrozine in samenwerking met Team FAST en Hamer. Vanuit de NOVE-achterban was er behoorlijk wat interesse voor dit relatief nieuwe energieproduct. Juist de simpele opslag van hydrozine resulteert in een betaalbaar distributienetwerk dat snel te realiseren, aldus Hamer. In de auto’s zijn geen zware accu’s nodig omdat gewerkt wordt met een reformer (omvormer). Dit scheelt aanzienlijk in ruimte. Wel is er uiteraard ruimte nodige voor de hydrozine tank zelf. Tanken kan net zo snel gebeuren als met een gewone auto. Hydrozine kan worden geproduceerd uit hernieuwbare bron. Daarom kan hydrozine gezien worden als een duurzame energiedrager met veel potentie. Omdat hydrozine een vloeistof is, gebeurt het tanken op een vergelijkbare manier als benzine, dieselolie of ad blue/ureum. Dat de ‘verbruiker’ daarna gewoon een auto is met een elektromotor, is voor iemand die van ronkende motoren houdt een tegenvaller, maar dat maakt voor een brandstofdistributeur niet uit. Tijdens de bijeenkomst reed een schaalmodel met grote snelheid rond in het mobiliteitshuis te Bunnik. Team FAST nodigt de NOVE-leden uit voor een symposium, waar een echt transportvoertuig gepresenteerd zal worden door Team FAST, gelieerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Op het ledennet meer informatie over het vervolg en de presentaties van de bijeenkomst. Vanuit NOVE zullen wij blijven berichten over de activiteiten van Team FAST. Meer informatie: www.teamfast.nl http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1699Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 GMTUPEI zoekt businesspartnersUPEI, de Europese koepelorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren, is op zoek naar businesspartners. Anders dan het businesspartnerschap van NOVE, dat meer een commerciële insteek kent, zoekt UPEI businesspartners die strategisch ondersteuning kunnen bieden. Dat alles heeft te maken met de ontwikkelingen die plaatsvinden op de energie- en brandstoffen markt. Aan de ene kant wordt de invloed van de energietransitie steeds merkbaarder, aan de andere kant vinden ontwikkelingen plaats in de sector zelf door fusies, overnames, etc. UPEI heeft een brochure opgesteld, waarin zij aangeeft wat een businesspartner kan verwachten. Voor een bedrijf dat zijn activiteiten in Europa wil uitbreiden kan dit een prima opstap zijn om het netwerk uit te breiden. Alle businesspartners van NOVE ontvangen de brochure, samen met een brochure over UPEI zelf, deze week in de bus. NOVE ziet het businesspartnerschap bij UPEI als een goede aanvulling op het businesspartnerschap bij NOVE. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met UPEI of met Erik de Vries http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1697Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 GMTJaaroverzicht NOVE 2016Het jaar vliegt voorbij, daarom heeft NOVE een kort overzicht gemaakt met wat wij allemaal het afgelopen jaar o.a. hebben ontwikkeld en opgericht. Klik hier om het NOVE Jaaroverzicht 2016 te zien. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1696Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 GMTWist u dat ... Wist u dat leden van NOVE bij Teeuwissen:  Gratis gebruik maken van de Teeuwissen helpdesk en zo gebruik maken van de kennis die er is ten aanzien van o.a. tankreiniging, OBAS en riolering onderhoud en inspecties. De tarieven die Teeuwissen hanteert zijn in lijn met de tarieven bij aanverwante branches. Zonder extra kosten deelnemen aan bewustwordingstrainingen die Teeuwissen organiseert voor personen de werken in de branche waar de NOVE-leden werkzaam in zijn. Lees het artikel van Teeuwissen in een vorige NOVE visie (2015-3)  NOVE-businesspartners Maak gebruik van de NOVE-businesspartners. Net als hierboven genoemd, streven alle NOVE-businesspartners naar een win-win situatie, wat zich terugverdient in scherpe prijzen en juist ook steeds meer specialisme door hen, in uw voordeel! http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1694Mon, 27 Feb 2017 00:00:00 GMTUitrol infrastructuur alternatieve brandstoffenHet ministerie van I en M heeft het beleidskader gepubliceerd voor de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Het betreffen maatregelen voor water, land en lucht. Zo is te lezen hoe de Nederlandse overheid denkt om tot een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen te komen voor onder meer LNG, CNG, elektriciteit en waterstof. Daarbij is de huidige stand van zaken bekeken en worden knelpunten in kaart gebracht. Tevens wordt bekeken welke financieringsmogelijkheden er zijn. Daarmee zijn er dus ook kansen voor zelfstandige brandstofhandelaren in alle secties van NOVE. De komende tijd zullen wij met het Ministerie in gesprek gaan over de uitvoering van de plannen. Het beleidskader met de begeleiden brief aan de Kamer zijn hier te vinden http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1689Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 GMTCommuniceren & Veilig Bunkeren Stichting VOS organiseert een korte bewustwordingscursus Communicatie & Veilig Bunkeren om medewerkers nog bewuster te maken van veilig bunkeren. Het duurt circa 1 uur en wordt op de werkvloer gegeven, zodat de werkzaamheden nauwelijks onderbroken hoeven te worden (verlengde koffiepauze). De cursus is voor alle NOVE-Bunkerstations en –winkels, Neem contact op met het NOVE-secretariaat, zodat wij ook bij u langs kunnen komen. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1678Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 GMTWetsvoorstel tegen te lange betalingstermijnen aangenomen Vanmiddag is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel van CDA en PvdA aangenomen, waardoor grootbedrijven niet langer kleine bedrijven als bank kunnen gebruiken. Het komt namelijk heel veel voor dat grootbedrijven lange betalingstermijnen afdwingen bij het midden- en kleinbedrijf (mkb), van 90 tot 120 dagen. Dan hoeven grootbedrijven namelijk minder krediet bij de bank op te nemen. De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen worden geschat rond de 7 miljard euro. De kleine leveranciers zijn vanwege de ongelijke onderhandelingspositie en de sterke afhankelijkheidsrelatie niet in staat dit tegen te gaan. Maar zij komen hierdoor wel in financiële problemen. Doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood staan bij de bank. Ook wordt de ruimte kleiner om slechtere maanden op te vangen of om zelf investeringen te doen. Dit remt de economische groei en kan leiden tot minder werkgelegenheid. Het probleem treft heel veel mkb'ers en zzp'ers. Het probleem is niet nieuw, al in 2015 heeft het CDA na aanhoudende signalen een initiatiefnota geschreven. Dat leidde tot een verzoek aan de regering om een wetsvoorstel op te stellen om lange betaaltermijnen tegen te gaan. Dat voorstel is begin vorig jaar met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer, maar minister Kamp van Economische Zaken (VVD) weigerde hier gehoor aan te geven. Het CDA en de PvdA hebben daarom een eigen wetsvoorstel gemaakt, dat vandaag is aangenomen. In de wet blijft een standaard betaaltermijn van 30 dagen gelden. Nieuw is echter dat bij een apart afgesproken langere termijn deze niet langer mag zijn dan 60 dagen. Mochten grootbedrijven alsnog besluiten betaaltermijnen langer dan 60 dagen in de overeenkomst op te nemen met leveranciers, dan wordt deze betaaltermijn ongeldig verklaard. Het grootbedrijf moet dan een wettelijke handelsrente van 8% betalen indien zij de rekening na 30 dagen betalen. De aanscherping van de wet geldt alleen in de specifieke handelsrelatie tussen een grootbedrijf in de rol van afnemer en het MKB of een zelfstandig ondernemer in de rol van leverancier of dienstverlener. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1680Mon, 13 Feb 2017 00:00:00 GMTMeld (collectief) ontslag nu via werkgeversportaalU kunt het formulier 'Melden voornemen tot collectief ontslag' vanaf nu via het werkgeversportaal  van het UWV uploaden. Daardoor hoeft u bij collectief ontslag binnen meerdere WMCO-gebieden (Wet melding collectief ontslag) nog maar 1 formulier te gebruiken. Nadat u het formulier heeft ingevuld, uploadt u het met de bijbehorende bijlagen via het UWV-werkgeversportaal. Meer weten over het collectief ontstlag, kijk dan op www.uwv.nl Account werkgeversportaal Om het werkgeversportaal te kunnen gebruiken heeft u (of een gemachtigde) een account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag dan een account aan via Account aanvragen UWV-werkgeversportaal. Binnen 5 werkdagen is uw aanvraag voor het werkgeversportaal afgehandeld. Zo meldt u collectief ontslag bij UWV     http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1668Thu, 09 Feb 2017 00:00:00 GMTProvinciaal bermgras zorgt voor 358 ton CO2 reductie Door de samenwerking met o.a. NOVE-lid PitPoint wordt Drenthe duurzamer. Met de overhandiging van een symbolisch groengascertificaat aan gedeputeerde Henk Brink op 8 februari is de wens van de provincie om het eigen bermgras om te zetten in groengas gerealiseerd. Uit het provinciale bermgras is groengas gemaakt, dat voor 2,5 miljoen duurzame kilometers staat en voor een beperking van de uitstoot van CO2 met 358 ton. De cirkel rond Om bermmaaisel in groengas om te zetten was de samenwerking van drie bedrijven nodig. De firma Krinkels maaide de afgelopen twee jaar de bermen langs de provinciale wegen. Onderdeel van het maaicontract was het duurzaam verwerken van het bermmaaisel. Het gras werd daarom door Krinkels aangeboden aan Attero, die het in zijn gft-vergistingsinstallatie op de locatie Wijster verwerkt en er groengas uit produceert. Groengascertificaten verzekeren de afnemer ervan dat het groengas dat hij tankt, ook daadwerkelijk bij Attero geproduceerd groengas is. Het Drentse groengas kan getankt worden bij NOVE-lid PitPoint, een internationale aanbieder van schone brandstoffen, die ook in Drenthe tankstations exploiteert. Henk Brink: ‘Wij maken zo de cirkel rond in Drenthe. Het bermgras langs onze wegen is brandstof voor voertuigen, die weer gebruik maken van diezelfde wegen. En dat doen we nog klimaatneutraal ook!’ Verwerking Attero kuilt het bermgras eerst in. Met dit bermgras vult het bedrijf de winterdip aan, wanneer er veel minder aanvoer van gft is. In de vergister zetten bacteriën het gras om in biogas en na opwerking ontstaat groengas. Dat pompt Attero vervolgens in het gasnet. Drenthe is zo verzekerd van een duurzame verwerking van zijn bermgras. Bovendien wordt de capaciteit van de vergister in Wijster op deze manier optimaal benut. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1664Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 GMT116 miljoen euro aan Europese middelen voor projecten rond waterstof en brandstofcellenFCH-JU lanceert call for proposals 2017: 116 miljoen euro aan Europese middelen voor projecten rond waterstof en brandstofcellen. De Fuel Cell and Hydrogen-Joint Undertaking (FCH--JU) lanceert haar call for proposals 2017. Hiermee wordt 116 miljoen euro aan Europese middelen vrijgemaakt voor projecten rond waterstof en brandstofcellen. De deadine voor het indienen van projecten is 20 april 2017. WaterstofNet volgt de initiatieven van de FCH-JU. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1657Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 GMTBenelux Benzinedag 23 maart 2017De zevende editie van de Benelux Benzinedag, georganiseerd door NOVE-businesspartner BigBrother, vindt plaats op 23 maart 2017. De nadruk van deze editie ligt op 'Gemak als klantenbinding'. Er wordt gekeken naar  hoe je de klant van morgen zo optimaal mogelijk kunt gaan bedienen. Van betaalgemak door de toepassing van handige apps tot de introductie van innovatieve foodconcept. Alles wordt doorgenomen tijdens de Benzinedag. Programma 14:30 uur – Inloop; ontvangst met koffie, thee en frisdrank 15:00 uur – Start met Steven van Belleghem en sprekers 18:30 uur – Walking dinner en gelegenheid tot napraten in de Exposium foyer Schijf je hier in Meer informatie http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1656Wed, 01 Feb 2017 00:00:00 GMTWorkshop Bunkerveiligheid Workshop Bunkerveiligheid Inzake de bunkering van zeegaande containerschepen is NOVE is een van de deelnemers van het Protocol Bunkerveiligheid. De doelstelling van Partijen is schade aan bunkerlichters en/of zijn bemanning ten gevolge van vallend (sjor)materiaal ten tijde van het bunkeren van containerschepen te voorkomen en de risico’s van het ontstaan van schade te beperken. Op donderdagmiddag 9 februari 2017 vindt hiervoor de workshop/bijeenkomst ‘Bunkerveiligheid’ plaats. Met deze bijeenkomst willen wij de bunkerveiligheid onder de aandacht brengen bij al onze leden in het havengebied van Rotterdam die belang hebben bij dit proces. In de haven als Rotterdam is het belangrijk om efficiënt en veilig samen te werken. Aanmelden http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1652Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 GMTNieuw douanebeleid beperkt mengen in douane-entrepot De Nederlandse Douane heeft haar beleid ten aanzien van de mogelijkheden om minerale oliën te mengen binnen een douane-entrepot beperkt. Dit gebeurde naar aanleiding van het Douanewetboek van de Unie, rapporteert Deloitte. Bij de invoer van minerale oliën in de Europese Unie (EU) zijn in principe invoerrechten verschuldigd. Het opslaan van minerale oliën in een douane-entrepot zorgt ervoor, dat zolang de goederen daarin zijn opgeslagen, geen invoerrechten hoeven te worden betaald. De Douane wil echter..Klik hier om het gehele artikel te lezen NOVE Visie 2016-04 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1649Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 GMTDe lange arm van NederlandIedere leverancier heeft er bij tijd en wijle mee te maken: afnemers die niet betalen voor de geleverde brandstoffen. En zeker in de scheepvaart, waar het momenteel niet voor de wind gaat, blijven facturen nog wel eens onbetaald. Een beproefd middel is dan veelal het leggen van beslag op het schip waaraan de bunkers werden geleverd: dat dwingt reders in veel gevallen tot het stellen van prioriteiten en het dus alsnog betalen van de rekening. Nederland staat internationaal bekend als beslagparadijs. Dat heeft enerzijds te maken met.. Klik hier om het gehele artikel te lezen NOVE Visie 2016-04 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1648Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 GMTNOVE-productnoteringen, nu ook met biobrandstoffenDe NOVE-productnoteringen zijn begin dit jaar uitgebreid met een lijstje biobrandstoffen, om zo aan de wens van de NOVE-leden tegemoet te komen. Via het NOVE-secretariaat wordt minimaal driemaal per dag productnoteringen aan NOVE-leden met een abonneent verstuurd. De bron van deze noteringen is Reuters. Klik hier om als lid verder te lezen.Klik hier voor een voorbeeld NOVE Productnotering http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1644Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 GMTNieuwe leveringsvoorwaarden NOVE gereedDe nieuwe NOVE-leveringsvoorwaarden voor binnenvaart en landhandel zijn gereed en staan aankomende maand op het ledennet. NOVE laat tevens een Engelse en Duitse vertaling maken. Ook de handleiding voor toepassing van de leveringsvoorwaarden wordt gescreend door businesspartner AKD. Wilt u weten welke wijzigingen hebben plaatsgevonden dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Wij danken alle NOVE-leden en besturen die input hebben geleverd voor de nieuwe voorwaarden. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1643Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 GMTContactloos betalen vervijfvoudigd in 2016Kwart van alle pinbetalingen is contactloos In het algemeen is elektronisch betalen in 2016 onverminderd sterk gegroeid: het totale aantal pinbetalingen steeg met 10,6 procent en met iDEAL is 27,3 procent vaker betaald. Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afgelopen december was 23,5 procent van alle pinbetalingen contactloos. Bij twee derde van alle betaalautomaten in Nederland kun je inmiddels contactloos betalen. Ruim 19 miljoen betaalpassen en smartphones zijn daarvoor geschikt.  Pinnen voor kleine bedragen groeit nog steeds bovengemiddeld    In 2016 is er in totaal 3,57 miljard keer gepind, voor een totaalbedrag van 97,3 miljard euro. Terwijl het totale aantal pinbetalingen in 2016 met 10,6 procent steeg, is het aantal pinbetalingen voor bedragen tot 10 euro met maar liefst 17,2 procent toegenomen. Meer dan vier van de tien pinbetalingen zijn nu betalingen onder de 10 euro. Die snelle toename is overwegend het gevolg van de sterke groei van contactloos betalen.  iDEAL mobiel sterk in opmars  2016 was het jaar waarin betalen met iDEAL vanaf een smartphone of tablet definitief is doorgebroken. Het maandelijkse aantal iDEAL mobiel betalingen is het afgelopen jaar gestegen tot bijna 11 miljoen in december 2016. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van december 2015. Het aandeel mobiele iDEAL-betalingen is in de laatste maand van 2016 gestegen naar 38,2 procent van het totale aantal iDEAL-betalingen. De introductie in 2016 van diverse mobiele apps waarmee consumenten makkelijk en snel onderling via iDEAL kunnen betalen, zal daar aan bijgedragen hebben.  Op Koningsdag 2016 werd na ruim 10 jaar de miljardste iDEAL-betaling geregistreerd. Sindsdien zijn er alweer 200 miljoen nieuwe iDEAL-betalingen bijgekomen. In heel 2016 zijn er 282,6 miljoen iDEAL-betalingen verricht, voor 23,7 miljard euro. De snelle groei van online winkelen en online facturen betalen heeft ertoe geleid dat het aantal iDEAL-betalingen afgelopen jaar met 27,3 procent nog sterker toenam dan het jaar ervoor (23,2 procent in 2015).   Weinig storingen bij elektronisch betalen  In 2016 zijn er geen grote landelijke storingen bij het pinnen geweest. Wel was er in september een grote telecomstoring die enkele uren duurde en waardoor consumenten kortstondig niet konden pinnen bij sommige ondernemers en winkeliers in het MKB.  De gemiddelde beschikbaarheid van iDEAL voor consumenten, tussen 7 uur ’s ochtends en 1 uur ’s nachts, was afgelopen jaar 99,7 procent. Zowel voor internetbankieren als voor mobiel bankieren lag de beschikbaarheid in 2016 op 99,8 procent. Klik hier voor de factsheet van Betaalvereniging Nederland http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1642Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 GMTEerste 100% duurzame oplaadpaal met lichtmast in ZeelandOp 15 februari wordt de eerste 100% duurzame oplaadpaal met lichtmast voor auto’s in Zeeland onthuld bij Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Jan Lonink, Burgemeester van Terneuzen en voorzitter van Stichting Bio Base Europe Training Center, zal de laadpaal onthullen. De laadpaal heeft een plek gekregen bij het centrum voor duurzame economie en technologie: Bio Base Europe Training Center. Het is een samenwerking tussen de producent Ecotap, fabrikant Ecopoles en de uitbater AgriSnellaad. Allen zijn oprecht betrokken bij inspanningen die substantieel bijdragen aan verbetering van de directe leefomgeving van mens en milieu. De CO2-uitstoot blijft toenemen. Dit moet veranderen. Hierdoor is er een duidelijke verandering op de weg gaande. Er rijden steeds meer hybride en elektrische auto’s rond die nauwelijks of geen CO2 uitstoten. CZAV, eigenaar van de Agrisneltank, heeft de verandering in keuze van mobiliteit ingezien en is een samenwerking aangegaan met Ecotap, leverancier van laadpalen, om een start te maken met openbare AgriSnellaad laadstations voor hybride en elektrische auto’s. En dat is precies wat de consument van nu verlangt van ondernemend Nederland. Groen coöperatief ondernemerschap! En de samenwerking Ecotap en AgriSnellaad is hier een mooi voorbeeld van. Uniek voor en in Zeeland de eerste laadzuil met lantaarnpaal De Ecotap laadpaal met lichtmast van Ecopoles werkt uiterst efficiënt en zorgt voor 100% groene en schone mobiliteit. De auto laadpaal communiceert met de auto en kan daardoor op de juiste wijze haar maximale lading overbrengen, passend bij die desbetreffende auto. De laadpalen worden geproduceerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijzonder in deze is de 100 % groene stroom, opgewekt door de 162 zonnepanelen (suntrackers), van Bio Base Europe Training Center, die de cirkel van duurzame mobiliteit rond maakt. Het Agrisnellaad concept zal de komende jaren verder worden uitgerold door heel Zuid-West Nederland.     http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1641Wed, 25 Jan 2017 00:00:00 GMTWaarheen leidt de weg?De weg van de brandstofhandel wel te verstaan. Want de inkt van de vorige column was nog niet droog, of er werd een grote binnenvaartbunkeraar overgenomen, enkele maanden later gevolgd door een landhandelaar. En daarvoor vonden in relatief korte tijd ook al de nodige overnames plaats. Deze gebeurtenissen zijn niet per se slecht nieuws. Het zijn ontwikkelingen binnen een branche die zich aan het voorbereiden is op de toekomst. Een toekomst waarbij ICT een steeds grotere rol gaan spelen en waarbij de noodzakelijke investeringen in de ICT steeds groter worden. Een toekomst waarin steeds inventiever om de klant geknokt moet worden. Op het land zien we al een tweedeling ontstaan: een deel, voornamelijk onbemande tankstations, dat zich puur richt op de prijsbewuste consument en geholpen wordt door allerlei apps en websites. Aan de andere kant van het spectrum full service stations waarin de klant steeds meer als een gast wordt gezien en waar service, gemak en dienstverlening de boventoon voeren. Beide segmenten zullen de komende jaren bovendien de slag aan moeten gaan voor de consument die in principe geen tankstation meer nodig heeft, omdat hij of zijn in een elektrisch voertuig rijdt, dat thuis wordt opgeladen of op het werk. Dan komen we met inventieve ideeën om tanken nog soepeler te laten verlopen, door een lopende band toe te passen. En bij multifuel tankstations, die forse investeringen vragen: voor een kleine zelfstandige ondernemer bijna niet in zijn eentje uit te voeren. Behalve overnemen of overgenomen worden, bestaat er natuurlijk ook de variant van samenwerken. Ook een beproefd concept, zo bewijzen vele NOVE-leden die in een dergelijke cooperatie actief zijn. Ook de binnenvaartbunkering en zeevaartbunkering gaan met veranderingen te maken krijgen en met de noodzaak tot investeren. LNG komt toch steeds dichterbij, klanten worden steeds groter en zullen meer eisen stellen. Kortom de komende jaren zullen we verdere consolidatie zien in de brandstofwereld, in alle lagen van de keten. Bij de productie, waar het gebrek aan investeringen vanwege het huidige lage prijsniveau zal zich eens wreken. Op het niveau van de groothandel zal dit gebeuren, vanwege de toenemende behoefte om kosten te drukken en kapitaal vrij te maken voor investeringen. En in de retail, met zijn toenemende ICT-behoefte vanwege, gerichte klantbenadering en concurrentie door branche-vreemde partijen zoals elektriciteitmaatschappijen. Of het speelveld gelijk blijft, is nog maar de vraag. Zoals bekend, is de overheid een bepalende factor, onder meer met accijnzen. Recent was er voor degenen die voor een open en vrije markt strijden (zoals NOVE en de leden van NOVE) een klein succes te melden: eindelijk moeten de omzetgegevens van de brandstoffen worden opgenomen in de biedboeken bij de veiling van rijkswegstations. De VVD was nog wel in staat om de shopomzet uit de wetswijziging te houden: ‘’Want die komt alleen tot stand door marketing’’. Dat de zittende tankstationhouder hierdoor een enorm voordeel heeft in de veiling vond de liberale partij minder belangrijk. Erik de Vries directeur NOVE NOVE Visie 2016-03 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1631Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 GMTArbeidsvoorwaarden brandstofhandelAfgelopen december is de arbeidsvoorwaardencommissie van NOVE bijeen geweest om te overleggen over een eventuele indexering van salarisschalen. De arbeidsvoorwaardencommissie betrekt daarbij onder meer de inflatie via de Consumenten Prijs Index (CPI), de cao Beroepsgoederenvervoer, de arbeidsvoorwaarden in de binnenvaart en de cao voor tankstations. Bij de cao Beroepsgoederenvervoer bleken de onderhandelingen echter moeizamer te verlopen dan verwacht. Afgelopen week heeft de vijfde onderhandelingsronde plaatsgevonden en in februari staat de zesde ronde gepland. De arbeidsvoorwaardencommissie vond het verstandig vooralsnog de uitkomst van deze onderhandelingen af te wachten om daarmee een richtlijn te hebben voor loonaanpassingen in onze sector. Wij houden u op de hoogte. Voor vragen over de (oude) cao voor de brandstofhandel of de nieuwe arbeidsvoorwaarden (van augustus 2016) kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van NOVE. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1635Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 GMTBedrijfsportret: ENGIE LNG Solutions Dat je eerst geld verliest, is niet de enige prijs van een voorhoederol bij een nieuwe brandstof. Het betekent ook dat je moet pionieren met de veiligheidsvoorschriften die de praktijk nog niet helemaal bijbenen. Zoals bij het eerste multifuel tankstation met LNG in Alkmaar. Klik hier voor het gehele artikel NOVE Visie 2016-04 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1632Mon, 09 Jan 2017 00:00:00 GMTStocexpo voor opslagterminals 28-30 maart in RotterdamStocExpo Europe, the world’s leading international event for the tank terminal industry, returns to The Ahoy Rotterdam, on 28-30 March, after a year in Antwerp. The three-day conference and exhibition will bring together thousands of storage professionals from across the globe to network, learn, share knowledge and do business. Nick Powell, StocExpo & Tank Storage Portfolio Event Director comments: “Not only is StocExpo Europe the largest event of its kind, but it is also perfectly placed in the ARA region, the world’s largest oil trading hub. In the last seven years, we have seen a 20 per cent increase in the region’s storage capacity, reinforcing its strategic importance to the international market, and making a show like ours more vital than ever. “We have so much on offer this year - an expanded showfloor, more educational and practical talks from leading international experts as part of our revamped conference programme, and the first edition of the global Tank Storage Awards. Everywhere you look there will be an opportunity to learn more about the industry.” Every year the StocExpo Europe conference programme brings together the top terminals, traders, oil majors and analysts from around the globe to hear expert sessions delivered in a theatre style. For 2017, in a change to the usual format, the conference will be in a round table format, with delegates grouped together so that they can better network and learn from each other. The in-depth roundtable sessions will be supplemented by expert panel debates. Also new for 2017, StocExpo Europe will play host to the inaugural Tank Storage Awards, with winners being revealed during a gala dinner and awards ceremony following the conclusion of day two of the show. The panel of judges are a who’s who of leading authorities, from across the tank terminal spectrum, and includes the likes of Margit Blok, Global HSE Director at VTTI, Walter Wattenbergh, Group CEO at LBC Tank Terminals Group and Earl Crochet, Business Development Director at Kinder Morgan. Categories will range from Safety Excellence in Bulk Liquid Storage and The Best Port, through to the Most Invaluable Product Award.   In addition to an upgraded conference programme and the new Awards, StocExpo Europe also boasts a packed exhibition hall, showcasing the world's leading manufacturers and suppliers, with many using the show to launch or introduce new products to market. For more information on visiting the exhibition, booking as a delegate for the conference or becoming a media partner, please call +44 (0)20 8843 8800 or visit the event website. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1623Fri, 06 Jan 2017 00:00:00 GMTNOVE-lid gespot Facebook spelregelsMet trots presenteert NOVE haar leden op de NOVE-Facebookpagina. Dit doen wij door het plaatsen van een foto onder de rubriek NOVE-lid gespot! Om scheve gezichten te voorkomen hebben wij ‘Facebook-spelregels’ opgesteld, die hieronder door te nemen zijn:   NOVE plaatst foto’s van NOVE-leden op de NOVE-Facebookpagina (www.facebook.com/brandstofhandel) NOVE toont het ‘gezicht’ van uw bedrijf, zijnde tankwagens, tankstations, bunkerboten en –lichters, etc., veelal voorzien van uw bedrijfsnaam/- logo, waarop u en wij trots zijn. Personen, herkenbaar in beeld, proberen wij te vermijden, omdat u en uw medewerkers zelf niet specifiek gezicht van uw bedrijf moeten overbrengen. NOVE neemt zelf de foto’s of krijgt ze van de leden zelf toegestuurd. Wij laten via Facebook, door middel van taggen, weten als wij een foto van u hebben geplaatst.   Mocht u het niet op prijs stellen dat wij ongevraagd foto’s van uw bedrijf plaatsen, laat dit ons dan per omgaand bericht weten. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1626Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 GMTNOVE cursusagenda voorjaar 2017De cursusagenda van NOVE staat voor het eerste half jaar weer goed gevuld met de bekende NOVE-cursussen. di 14 februari NOVE Basiscursus Smeermiddelen Meer info Aanmelden wo 8 maart NOVE/PJK training Oliehandel Meer info Aanmelden do 23 maart NOVE Basiscursus Brandstoffen Meer info Aanmelden vr 24 maart NOVE cursus Biobrandstoffen Meer info Aanmelden do 8 juni NOVE Basiscursus Brandstoffen Meer info Aanmelden vr 9 juni NOVE cursus Biobrandstoffen Meer info Aanmelden   http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1622Mon, 02 Jan 2017 00:00:00 GMTNOVE nieuwsbrief jaaroverzicht 2016Een overzicht ingedeeld per maand van alle nieuwsberichten die NOVE in 2016 heeft uitgedaan. Januari Accijns in Belgie 2016, 2017, 2018 CNG Net en LNG24 gaan verder als PitPoint clean fuels Rode diesel voor werktuigen op schepen en pontons Shell wint rechtszaak de bunkering na 9 jaar Spookmail: Windows gerechtsdeurwaarders Gedeelde smart.. Daar kunnen we van leren! Marechaussee vindt 2000 liter rode diesel in bestelbus KPMG: “Automobielsector investeert minder in interne verbrandingsmotor” Piet van Heteren overleden De vernieuwde beleidsregels voor de accijnswetgeving en de gevolgen voor de praktijk (Bijna) nieuwe Arbeidsvoorwaarden voor het Brandstoffenbedrijf Controles Stichting Vignet Olie Scheepvaart Q4-2015 Vooraankondiging oprichting sectie Gas Templates bezwaarschriften: accijns dampretour Terugkeer van Frisol Bunkering B.V. Mijlpaal gevestigd met een Titan polyethyleen tank bij Oliehandel van Wifferen Binnenkort weer controles op leeftijd verkoop tabak   Februari Onderzoek markt nieuwe bio-tickets (HBE's) Voortgangsrapportage hernieuwbare energie in Nederland 2013-2014 Betaalvereniging Nederland: Stappenplannen voor bedrijven Vooraankondiging oprichting sectie Gas General Conditions Zeevaart online Uitnodiging en programma oprichting sectie Gas Bijeenkomst Logistiek 010 In De Spotlights Wisselreservoirs niet meer welkom op een tankstation, of wel? Onderzoek toekomstvisie zelfstandige brandstofhandelaar Nieuwe Europese pomplabels voor brandstof vastgesteld Zeeschepen gecontroleerd op gebruik stookolie Tabakscontrole: narrowcastingvideo NIX18 beschikbaar   Maart BRL-K905/03 Procescertificaat Tankreiniging vastgesteld Ontvang gratis proefabonnement op dagelijkse NOVE productnoteringen Nea: HBE-rapportage maart 2016 Teams update PGS 33 (LNG) van start Einde daling verkoop brandstoffen Train-de-trainer Bunkering: 6 april 2016 Afvalfonds Verpakkingen, nieuwsbrief maart 2016 Nieuwe formulieren voor ontslagaanvraag online Digitale regelhulp voor werkgevers Goede vrijdag geen algemene vrije dag Jaarverslag Europese brancheorganisatie van brandstofhandelaren Sectie Gas officieel opgericht KIWA voert veel controles uit op installatiecertificaten Spreekuur voor NOVE werkgroep BRZO PGS29 Template uitstel reactie Belastingdienst inzake dampretour Concept BRL-K904/04 versie 2016-03-01 “Tanksanering” ter kritiek   April Eerste NOVE Regiosessie Toekomstvisie brandstofhandelaar gepland Reden voor chauffeursoverleg: Nieuwe verkeersborden per 1 juli 2016 Uitnodiging Congres COPE, RUG: Logistiek is overal ICASA Group en NOVE slaan de handen in elkaar Koningsdag en Hemelvaart 2016 Branche stuurt Staatssecretaris Dijkstra een reactie inzage PGS 29 tanks Concept PGS 29 beschikbaar voor openbare commentaarronde NOVE’s tweede en derde Regiosessie Toekomstvisie brandstofhandelaar gepland Gezamenlijke aanpak damretourregeling NOVE/PJK training Oliehandel 23 mei NOVE, Bovag en Beta introduceren ‘digitale kluis’ voor belangrijke documenten Kamervragen t.a.v. artikel ‘Naar een duurzame energiehuishouding met LNG’ NOVE Voorlichtingsbijeenkomsten nieuwe arbeidsvoorwaarden brandstofhandel NOVE leden werken met chemische stoffen! Wat moet u weten?   Mei NOVE ondertekent intentieverklaring platform duurzame brandstoffen Mentha Capital Fund mag Nefco Holding overnemen Steeds meer tankstations werken met slimme geldkluis NOVE cursussen NOVE dient met gezamenlijke industrie commentaar PGS 29 in Verdachten van grootschalige brandstofdiefstal opgepakt Levendige discussie tijdens toekomstvisiebijeenkomsten Meld je aan voor de NOVE Algemene Ledenvergadering op 1 juni 2016 EU Sustainable Energy Week Nieuwe arbeidsvoorwaarden brandstofhandel beschikbaar Rolande LNG opent vijfde LNG-station Zwartboek scheepsafvalstoffenverdrag Toekomstvisie zelfstandige brandstofhandelaar beschikbaar Gratis workshop: maak je eigen Ondernemingsdossier aan Raetsheren van Orden businesspartner   Juni Bezwaar intrekking damretourregeling Safety Deal LPG Weer een mooie NOVE Algemene Ledenvergadering NEa jaarverslag 2015 Tankstationbranche stuurt brief naar Minister Schultz NOVE Visie 2016-02 volgende week in de bus UWV Werkgeverscongressen 2016 NOVE Werkgroepen PGS actief voor en door leden RHVO organiseert seminar over wetswijziging WGA Vakantietijd en lagere bezetting …   Juli Toekomstvisie en tool zelfstandige brandstofhandelaar gereed Informatie op verkooppunten inzake biobijmenging Informatieloket Brexit Presentatie bijeenkomsten nieuwe arbeidsvoorwaarden online Nieuwe salaristabellen beschikbaar Code 95 al rond? Nog 2 maanden de tijd! Ontslag aanvragen bij langdurige arbeidsongeschiktheid nu met digitaal formulier Spookmail: CEO-fraudeurs PGS 29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’, is gepubliceerd.   Augustus Vragen en antwoorden over de nieuwe arbeidsvoorwaarden Positieve reacties op eerste workshop Ondernemingsdossier Concept leveringsvoorwaarden open voor commentaar Veiligheidsinformatiebladen up to date? Nieuwe voorwaarden eigenrisicodragen per 1 januari 2017 - kom tijdig in actie Spookmail: Rabobank nieuwe betaalpas ILT waarschuwt: “Niet koken op LPG” Controles Veilig bunkeren stichting VOS Tankstation Vakbeurs 2016 Europese norm voor biosmeermiddelen afgerond   September Nieuwe uitgave arbeidsvoorwaarden brandstoffenbedrijf Nieuw model bezwaar tegen accijnsaangifte (dampretour) NOVE cursusprogramma najaar 2016 NOVE/Stichting Vignet Olie Scheepvaart: Slanglabeling, inventarisatie Familiebericht: overlijden Antoon Kolkman VARO Energy kondigt uitbreiding van haar bunkering activiteiten in Nederland aan Gratis Kamer van Koophandel events in september 2016 Formulier Ontslagaanvraag bedrijfseconomische redenen online Oud NOVOK-voorzitter Hans Berkman overleden   Oktober Nieuwste versie PGS 15 nu beschikbaar IMO praat over wereldwijde zwavelnorm van 0,5% in 2020 Programma ALV NOVE 23 november bekend Jaarcongres Bodembescherming: inspirerend of zorgwekkend? Logic Vision nieuwe Business Partner van NOVE NEa-netwerkdag: Energie voor Vervoer Inschrijving NLV NOVE 23 november 2016 geopend Met 65 met pensioen vanwege oude cao of toch niet? NOVE werkgroep LNG bespreekt de risico-inventarisatie PGS 33 Checklist veiligheidsadviseur Nieuwe voorwaarden eigenrisicodragen: kom tijdig in actie   November Platform Duurzame Biobrandstoffen is opgericht! Gratis kaarten en korting voor Nationaal Tankstation Congres ADR/ADN boeken 2017 Controle op netheid? Blootstelling gevaarlijke stoffen NOVE’s inbreng in de PGS 19: propaan en butaan opslag Gezocht: Raad van kritische NOVE-leden Bestuursverkiezing 23 november VARO breidt zijn retail activiteiten in Nederland uit Asselbergs & Klinkhamer businesspartner NOVE-sectiebestuur Binnenvaart-Visserij ontvangt Politie en SAB Afzetgegevens tankstations openbaar bij veiling Workshop Nieuwe Douanewetboek EU 24 november Presentaties en foto's NOVE Najaarsledenvergadering 23 november 2016 Platform Duurzame Biobrandstoffen reageert op oproep Milieudefensie Verzoek om gescheiden postadres bezwaar en teruggaaf dampretour   December Folder Houdbaarheid Dieselolie aangepast ENGIE voorziet schip van 200 ton LNG NOVE lid van Platform Duurzame Biobrandstoffen Erasmus Energy Forum 28-29 juni 2017 Rotterdam Inschrijving Stocexpo 28-30 maart 2017 geopend Een gegeven paard niet in de bek kijken…… of juist wel? Voortgang dampretour dossier Bezoekersverbod pluimveebedrijven Jaarafsluiting Energie voor Vervoer 2016 NOVE Accijnsoverzicht 2017 Jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, bewijslast niet wegverkeer (7) Controle op voldoende aanwezigheid van Solvent Yellow http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1615Mon, 02 Jan 2017 00:00:00 GMTFinCo neemt exploitatie van depot van Handelmaatschappij Oliko in Enschede overNOVE-lid FinCo Fuel neemt per 1 januari 2017 de exploitatie van het depot van Handelmaatschappij Oliko B.V. over. Daarnaast gaan de twee bedrijven samenwerken op het gebied van inkoop, bio brandstoffen en reductie van CO2-emissies. FinCo breidt haar downstream activiteiten verder uit door de samenwerking op het Oliko Depot in Enschede. Vanaf 1 januari 2017 opereert FinCo de terminal onder de naam FinCo Terminal Enschede BV en biedt een breed scala van olieproducten aan haar klantenbestand in het oostelijk deel van Nederland. Security of Supply, Service en Klantvriendelijkheid zijn de belangrijkste kernwaarden van het FinCo team. De FinCo terminal is gelegen aan de Kanaalstraat te Enschede en beschikt over een diversiteit aan bovengrondse en ondergrondse opslagtanks. De totale opslagcapaciteit bedraagt 8.263 kubieke meter. De terminal voldoet volledig aan de PGS29 standaard. De terminal is verder uitgerust met drie laadrekken voor het leveren van (weg)brandstoffen via truckbeladingen. Het depot blijft eigendom van Oliko, maar de expoloitatie wordt overgenomen door FinCo. Door deze samenwerking kan de bezettingsgraad van het depot geoptimaliseerd worden. De afgelopen jaren is het depot, vooral voor eigen gebruik van AVIA gebruikt maar nu gaan ook derden weer doorstromen op het depot. “Op deze manier kan zowel Oliko als FinCo haar klanten nog beter van dienst zijn en gaan we elkaar verder versterken”, aldus Frans Weghorst, Algemeen Directeur van Oliko. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1614Thu, 29 Dec 2016 00:00:00 GMTWettelijk minimumloon per 1 januari 2017Per 1 januari 2017 wordt het minimum loon licht verhoogd. Daarom is ook de salaristabel de hoort bij de (oude) Arbeidsvoorwaarden voor het Brandstoffenbedrijf aangepast. De aanpassing betreft slechts de verhoging voor de schaal van minimum van de eerste functiegroep bij een 37-urige werkweek, die gelijk is getrokken met het nieuwe minimumloon. Klik hier om naar het salaristabel (2017) te gaan.   http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1613Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 GMTEindelijk vereenvoudiging grensoverschrijdende BTW-procedures in zichtDe Europese Commissie heeft de eerste wetsvoorstellen uit het btw-Actieplan gepresenteerd. De voorstellen bevatten de uitbreiding van het online één-loket-systeem naar de verkoop van goederen en afschaffing van de btw-vrijstelling voor producten geleverd van buiten de EU. Detailhandel Nederland pleit al langer voor uitbreiding van het één-loket-systeem (One Stop Shop). Momenteel is het zo dat winkeliers (vanaf bepaalde omzetdrempels) btw-aangifte moeten doen in het land waar de producten geleverd worden. Dat betekent veel administratieve rompslomp om op de juiste manier en tijdig aangifte te doen. De uitbreiding van het online portaal maakt het mogelijk aangifte te doen in het thuisland van de winkelier. De nationale belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de btw betaald wordt aan de betreffende landen. Wel blijft het de verantwoordelijkheid van de winkelier om uit te zoeken waar de klant zich bevindt en welke tarieven van toepassing zijn. Door de uitbreiding van het één-loket-systeem zijn ook de bestaande drempels straks niet meer van toepassing, maar worden deze vervangen door een drempel van €10.000 euro. Dit moet lasten voor micro-ondernemingen voorkomen. Voor het MKB worden de regels ook gemakkelijker: voor verkoop tot €100.000 euro per jaar worden de regels voor het bewijzen van de locatie van de klant versimpeld, net als regels voor facturatie en bijhouden van gegevens. Ook de afschaffing van de btw-vrijstelling voor producten onder de 22 euro geleverd van buiten de EU, is een belangrijk onderwerp voor Detailhandel Nederland. Het bestaan van deze vrijstelling levert namelijk een oneerlijk concurrentienadeel op voor Nederlandse winkeliers, die wel gewoon btw moeten betalen. Daarnaast faciliteert de vrijstelling de import van non-conforme producten die direct aan de consument geleverd worden. De nieuwe regels zouden in 2018 van toepassing moeten worden. Tot die tijd zet Detailhandel Nederland zich ervoor in dat de voorstellen daadwerkelijk leiden tot wetgeving die zo goed mogelijk werkbaar en duidelijk is voor winkeliers.   Bron http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1610