NOVE http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMTNOVE Basiscursus Smeermiddelen 29 november 2017U verkoopt naast brandstoffen ook smeermiddelen, maar wat verkoopt u eigenlijk? Begrippen als 10W-40, 0W-30, SAE of API? Wat is de invloed van een roetfilter en de keuze van de motorolie? De basiscursus Smeermiddelen heeft inzicht in het gebruik van smeerolie. Woensdag 29 november vindt er weer een NOVE Basiscursus plaats, waar u antwoord krijgt op bovenstaande vragen. Meld u nu aan voor deze cursus of klik hier voor meer informatie over de cursus   http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1903Mon, 30 Oct 2017 00:00:00 GMTPresentaties seminar ‘Duurzame biobrandstoffen als belangrijke optie in fossielvrij transport’ Onder leiding van  John Grin, onafhankelijk voorzitter van het Platform en hoogleraar ‘policy science, especially system innovation’ aan de Universiteit van Amsterdam organiseerde het Platform een seminar over Duurzame Biobrandstoffen als belangrijke optie voor fossielvrij transport. Het seminar vond plaats in de Centrale Openbare bibliotheek van Amsterdam, op 13 oktober 2017 Er waren vier interessant inleidingen: - De ontwikkeling naar schone verbrandingsmotoren- GreenTruckFuels - NVDE visie op verduurzamen mobiliteit- Naar een masterplan CO2-verlaging in de scheepvaart Klik hier voor het hele verhaal en de presentaties uit de seminar. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1899Mon, 30 Oct 2017 00:00:00 GMTSamenvatting WaterstofseminarOp 11 oktober vond in het BOVAGhuis in Bunnik het Waterstofseminar plaats. Tijdens deze bijeenkomst is de totale keten aan het woord geweest en is de businesscase van waterstof vanuit verschillende perspectieven bekeken. Er is geen ontkomen aan. Het gebruik van fossiele brandstof gaat écht een keer stoppen. Wanneer precies weet niemand, maar Nederland is al goed op weg naar schone en duurzame mobiliteit. Dit oliedieet zorgt ervoor dat op termijn schone, alternatieve brandstoffen zoals waterstof een dominante positie in gaan nemen. Businesscase Waterstof heeft veel potentie, maar voordat mensen waterstofauto’s kopen moet er wel op voldoende plekken ‘getankt’ kunnen worden. En voordat pomphouders willen investeren in een waterstoftankstation moeten er wel genoeg waterstofauto’s rondrijden, want de investering is niet mals. Een klassiek kip-of-ei-dilemma. Toch zijn er al ondernemers die ervoor zijn gegaan. Tijdens het seminar vertelde tankstation-ondernemer Jan Paul Kerkhof hoe hij zijn businesscase rond denk te krijgen. Leveranciers aan het woord Hoe kijken leveranciers van traditionele brandstoffen naar de ontwikkelingen rond waterstof? Erik Klooster, directeur Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), zette uiteen hoe zijn organisatie aankijkt tegen de ontwikkeling van meer groene brandstofvarianten naast de bestaande fossiele brandstoffen. Ook de organisaties die actief zijn met duurzame vormen van brandstof (waterstof, CNG, LNG) kwamen aan het woord. Oscar Voorsmit (PitPoint) en Marcel Borger (OrangeGas) lichtten beiden in een aparte presentatie de visie van hun organisatie toe. Klik hier voor de presentaties van deze dag Bijlage 1: Waterstof seminar Bijlage 2: Samenvatting Bovag brede brandstofvisie Bijlage 3: Presentatie Bovag brede brandstofvisie waterstofvisie Bijlage 4: Presentatie Bovag waterstof seminar Bijlage 5: Waterstof presentatie Erik Klooster (VNPI)   http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1895Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 GMTSuccesvolle start business partner programma UPEIDe Europese koepelorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren UPEI kwam afgelopen week bijeen in Zürich. Gastheer was associate member AVIA, dat zetel houdt in Zürich. UPEI mocht een nieuw lid verwelkomen: de firma SEO uit Finland. Daarnaast werd duidelijk dat het Business Partner programma succesvol van start is gegaan met 16 businesspartners uit verschillende landen van Europa. UPEI streeft er naar om het aantal business partner uit te breiden. Meer infotmatie over het programma is te lezen op http://www.upei.org/images/documents/LD_Businesspartners_FIN.pdf. Verder werd uitgebreid gesproken over de verschillende dossiers waarin UPEI actief is, zoals RED II, de brandstoflabels die gepland staan voor 2018 en de prijsvergelijking voor alternatieve brandstoffen. Tot slot werden verkiezingen gehouden voor voorzitters en bestuursleden. Als nieuwe voorzitter (per 1 januari 2018) is gekozen Thomas Johannsen van Marquard & Bahls. Verder werden als bestuurslid gekozen: Johan Deleu (Varo), Brian Worrall (Certas Energy), Ana Bes (Dyneff) en Erik de Vries (NOVE).     http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1893Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 GMTDordrecht Inland Seaport wil bunkerstation voor LNG en andere schonere brandstoffenHavenbedrijf Rotterdam wil een nieuw multifuel bunkerstation voor het tanken van LNG en andere schonere brandstoffen. Als locatie van het bunkerstation is Krabbegors/Duivelseiland in Dordrecht Inland Seaport voorzien. Havenbedrijf Rotterdam en PitPoint.LNG ondertekenden daarom een intentieverklaring om samen de realisatie van een dergelijk multifuel bunkerstation nader te onderzoeken. “De vestiging van een multifuel bunkerstation past in het beleid van het Havenbedrijf om als beheerder van de grootste haven van Europa een voortrekkersrol te spelen in de Europese energietransitie. Zo stimuleren we de vervanging van stookolie door LNG als brandstof voor de scheepvaart”, aldus Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam.     http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1888Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 GMTHernieuwbare energie in Nederland 2016Het CBS heeft het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2016 gepubliceerd. Dit rapport beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2016. Aan bod komen de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, wind- en zonne-energie. Verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.   Klik hier om het rapport in te zien http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1869Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMTOOTW: Webinar ‘agressie en overvalpreventie’OOTW organiseert een webinar rond het thema ‘omgaan met agressie en overvalpreventie’. De webinar gaat van start op 10 oktober om 20.00 uur. De training vindt plaats op internet. De rechtstreekse, interactieve uitzending omvat onder meer gesprekken, presentaties en filmpjes. Alle relevante informatie wordt op een bondige manier aan de deelnemers gepresenteerd. De webinar is te volgen vanaf de computer of tablet. Voorbereiding Het OOTW geeft aan dat van de deelnemers het nodige aan voorbereiding wordt verwacht. Zo dient de e-learning ‘omgaan met agressie en overvalpreventie’ te zijn afgerond. Tijdens de webinar trainers stellen deelnemers vragen via een poll-functie. Via een chatfunctie kunnen deelnemers ook vragen stellen aan de trainers. De gratis webinar neemt ongeveer vijftig minuten in beslag. Inschrijven is mogelijk met een account in het branchepaspoort via www.branchepaspoort.nl. Ook ondernemers kunnen medewerkers aanmelden voor de webinar. Inschrijven kan nu al.   http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1871Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 GMTDuurzame biobrandstoffen als belangrijke optie in fossielvrij transportVrijdag 13 oktober nodigt Platform Duurzame Biobrandstoffen je uit voor de seminar 'Duurzame biobrandstoffen als belangrijke optie in fossielvrij transport’ Waar: Centrale OBA, Oosterdok, Amsterdam Wanneer: Vrijdag 13 oktober Tijd: 16:00 - 18:00 uur Gratis toegankelijk Programma Het seminar staat onder leiding van John Grin, onafhankelijk voorzitter van het Platform en professor ‘policy science and system innovation’ aan de Universiteit van Amsterdam. 1.     ‘De ontwikkeling van de emissieloze (!) verbrandingsmotor’, Bart Somers, associate-professor TU Eindhoven en onafhankelijk bestuurslid 2.     ‘Greentruckfuels voor goederentransport’, Rob Aarse, Transport en Logistiek Nederland 3.     ‘Visie op inzet hernieuwbare brandstoffen’, Marc Londo, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie 4.     ‘Naar een masterplan terugdringen CO2-uitstoot in de scheepvaart’, Dirk Kronemeijer, GoodFuels Klik hier om je aan te melden en voor verdere informatie. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1862Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 GMTHeeft u uw preventie- en arbozorgbeleid al aangepast?Per 1 juli jongstleden zijn diverse wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet) van kracht geworden. Deze wijzigingen hebben als doel het verzuim en uitval door beroepsziekte te verlagen. Daarom zijn diverse wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Heeft u uw preventie- en arbozorgbeleid op grond van deze wijzigingen al aangepast? Lees hier het hele artikel NOVE Visie 2017-03 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1882Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 GMTBedrijfsportret: LiqalEen warm hart voor koud aardgas.Tijdens interviews met NOVE-leden hoor je altijd wel namen van andere leden met wie wordt samengewerkt. Bij LIQAL is dat niet anders. Alleen is de samenwerking hier niet als partners - brandstofhandelaren die elkaar aanvullen - maar in de relatie: opdrachtgever-dienstverlener. Lees hier het hele artikel NOVE Visie 2017-03 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1859Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 GMTTankput revisieDat een nieuwe vloeistofkerende vloer in een bestaande tankput geen kwestie is van ‘eventjes een nieuwe vloer erin’. Dat blijkt wel uit het relaas van Vollenhoven Olie. Lees hier het hele artikel NOVE Visie 2017-03 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1858Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 GMTNOVE geeft commentaar op de PGS 35 (Waterstof tankstations)NOVE heeft commentaar geleverd op de concept PGS 35. Richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) zijn erg belangrijk voor onze branche, omdat deze handvatten zijn hoe men goed en veilig moet omgaan met het opzetten en drijven van een tankstation/afleverpunt voor, in dit geval, waterstof. NOVE stemt dit zo goed mogelijk af de leden van NOVE die reeds in meer of mindere mate actief zijn met (de ontwikkeling van) waterstof-afleverpunten maar ook met andere partijen in de branche, om samen te werken aan praktische wet- en regelgeving. De ‘hoofdboodschap’ van het ingeleverde commentaar betrof het goed gebruik maken van reeds aanwezige certificaten/keuringen en beoordelingen, om de inspectiedruk en administratieve lasten niet onnodig gecompliceerd te laten zijn.   Zie ook:http://www.nove.nl/nieuwsberichten/leden/seminar-over-waterstof-11-oktober-2017 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1856Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 GMTEen zwakke schakel minder in de EN590 en een zuiniger verbruikJe moet ervan kunnen uitgaan, dat je als brandstoffenleverancier een dieselkwaliteit van de raffinaderij of van het depot inkoopt die voldoet aan de vastgelegde specificaties voor de geldende norm van diesel, de EN590.Maar waar mag je dan van uitgaan? Wordt bijvoorbeeld de toegestane hoeveelheid water - dat deels van nature aanwezig is in diesel - niet overschreden? Lees hier het hele artikel NOVE Visie 2017-03 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1857Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 GMTWerkgevers kunnen een herbeoordeling aanvragenWerkgevers kunnen bij UWV vanaf nu ook een herbeoordeling van de gezondheid van een (ex-)werknemer aanvragen als de gezondheid van deze (ex-)werknemer verbetert of verslechtert. Nieuw formulier voor aanvragen herbeoordeling WIA door werkgever Als de gezondheid van een (ex-)werknemer beter of slechter wordt, kan hij misschien meer of minder werken. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte of duur van zijn WIA-uitkering. Een werknemer kan zelf aan UWV vragen of wij zijn gezondheid opnieuw willen beoordelen. Maar ook werkgevers of verzekeraars kunnen UWV daar om vragen. U doet dat met het nieuwe formulier ‘Aanvragen herbeoordeling WIA door werkgever, verzekeraar of andere instantie’.  Aanvraag goed onderbouwen Als u een herbeoordeling van een (ex-)werknemer aanvraagt, moet daar wel een aanleiding voor zijn. U moet uw aanvraag goed onderbouwen. Verzekeraars en andere instanties, zoals een administratiekantoor, konden al eerder een herbeoordeling aanvragen namens een (ex-)werkgever. Er is dan altijd een machtiging van de (ex-)werkgever nodig. Meer informatie Lees op uwv.nl meer over een herbeoordeling van de gezondheid van een (ex-)werknemer aanvragen door werkgevers, verzekeraars of andere instanties.  http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1851Mon, 11 Sep 2017 00:00:00 GMTSave the date voor NOVE NLV 2017De ledenvergadering van 22 november in Amersfoort staat in het teken van duurzame biobrandstoffen. Welke kansen liggen er voor zelfstandige brandstofhandelaren? Als sprekers hebben we onder meer Eric van den Heuvel van het Platform Duurzame Biobrandstoffen en Dirk Kronemeijer van Goodfuels. Daarnaast is er ruime gelegenheid om collega’s te spreken tijdens de traditionele oorlam met snert. Als bijzonderheid krijgt een aantal leden daarnaast de mogelijkheid om een eigen sigaar te rollen onder leiding van sigarenmaakster Ria Bos. Noteer alvast de datum in je agenda en meld je gelijk aan! http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1849Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 GMTOndernemers krijgen gratis inzage data Handelsregister Met een nieuwe KvK app kunnen ondernemers 30 keer per jaar gratis de gegevens van andere ondernemingen inzien. Naast deze app stelt de KvK kosteloos twee sets met open data beschikbaar. Met deze datasets kunnen ondernemers producten ontwikkelen die deze data omzetten in betekenisvolle informatie. Klik hier om direct naar de datasets te gaan http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1846Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 GMTVeiligheidsdag 2017 Veiligheid VooropOp donderdag 2 november organiseert Veiligheid Voorop de vijfde Veiligheidsdag bij AkzoNobel in Arnhem. Thema van de Veiligheidsdag is ‘eigenaarschap’. Hoe werk je op veiligheid samen en hoe neem je je persoonlijke verantwoordelijkheid daarin? In twee break-outsessies ga je samen met andere deelnemers aan de hand van een casus een ruimtemissie voltooien. Daarnaast zal keynote speaker André Kuipers vanuit eigen perspectief zijn licht laten schijnen op het thema ‘veiligheid en eigenaarschap’. Voorlopig programma 12.30: Inloop met lunch 13.30: Opening ‘We gaan op missie’13.45: Verschillende visie op eigenaarschap (plenair) 14.30: Casus ruimtemissie ‘Eigenaarschap’16:00: Pauze 16:30: Plenaire terugkoppeling 17.00: Veilig samenwerken in de ruimte, door André Kuipers 18.00: Afsluiting en borrel Doelgroep: directie-leden, operationeel leidinggevenden, QHSE-managers. Klik hier om je aan te melden. Wees er snel bij want er kunnen maximaal 200 mensen deelnemen. Heeft u vragen over de Veiligheidsdag, dan kunt u mailen naar: info@veiligheidvoorop.nu of bellen met Natasja Dijkhuizen, tel. 070 337 87 44.   http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1843Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 GMTVuilniswagens en alternatieve brandstoffen gaan prima samen In Nederland zamelt een klein aantal gemeenten huisvuil en bedrijfsafval in met vuilniswagens op alternatieve brandstoffen. Wat de Werkgroep Afvalvoertuigen betreft worden dat er veel meer. De ervaringen van de koplopers zijn uiterst positief. 'Bestuurders en burgers zullen uiteindelijk om duurzame inzameling vragen'. Klik hier om het hele artikel te lezen.   http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1841Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 GMTDoe mee met de themaweek NIX zonder ID Van 7 tot 14 september 2017 is de themaweek NIX zonder ID. Goed om samen extra aandacht te besteden aan het checken en tonen van het ID van klanten die alcohol of tabak kopen. Dat doen we niet alleen bij verstrekkers, maar ook maar ook met een commercial op TV. Om de leeftijdscheck eenvoudiger te maken hebben we nieuwe materialen ontwikkeld. Van posters tot baliebordjes en van kassabalkjes tot plafondhangers. Je downloadt ze hier. Verstrekkers die het materiaal zichtbaar ophangen, merken dat jongeren steeds vaker uit zichzelf hun ID klaar houden. Zo is voor iedereen duidelijk dat je NIX geeft aan jongeren onder de 18. Doe je ook mee tijdens de themaweek NIX zonder ID? Download de materialen en hang ze op. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1838Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 GMTEerste LNG aangedreven truck laadt bij Gate terminalGisteren heeft de eerste LNG aangedreven truck een lading LNG opgehaald bij de Gate terminal in Rotterdam. Hiermee wordt deze alternatieve brandstof voor trucks en scheepvaart nu ook op een nieuwe manier getransporteerd. NOVE lid Rolande had hiermee de primeur! Om dit mogelijk te maken is er door verschillende partijen hard gewerkt om bestaande regelgeving aan te passen. Dit geldt zowel voor de ADR regelgeving als voor de regelgeving op een terminal. LNG is nog een relatief nieuwe brandstof en is derhalve in veel gevallen niet expliciet opgenomen in bestaande regels en werkinstructies. De truck betreft een IVECO Stralis NP 400 die voldoende vermogen heeft om de grote LNG trailer van Rolande te kunnen trekken. Voor zowel Rolande, haar vervoerder Chr. Vermeer Transport als voor Gate terminal komt hiermee een wens uit. Tot op heden was het namelijk praktisch gezien niet mogelijk om LNG met een LNG aangedreven truck te vervoeren. Genoemde partijen hopen hiermee te laten zien dat er ook voor ADR transporteurs geen belemmeringen meer zijn om een transitie naar LNG te maken. LNG (Liquified Natural Gas) is op dit moment het meest eco-vriendelijke alternatief voor diesel in de transportsector, dat direct toepasbaar is in de zeer efficiënt georganiseerde transportwereld. LNG wordt daarom gezien als één van de meest veelbelovende alternatieve brandstoffen voor de transitie naar schoon transport. Vrachtwagens die op LNG rijden zijn stiller en hebben een lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2. Met de stap naar Bio-LNG, waarbij het LNG geproduceerd wordt uit reststromen zoals afval, mest of slib, wordt de CO2 uitstoot zelfs tot een minimum beperkt en kan in bepaalde gevallen zelfs “carbon positive” zijn. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1834Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 GMTPGS 33-1 Afleverinstallaties van LNG voor motorvoertuigen gereed als conceptHet concept van PGS 33-1 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.  NOVE: Denk aan Multifuel-stations! LNG heeft ondertussen zijn positie stevig ingenomen daarom is juist nu goede en werkbare wet- en regelgeving is belangrijk voor de leden van NOVE. In deze PGS-commissie is NOVE ook ruim vertegenwoordigd door de leden RolandeLNG, Engie en Pitpoint. Voor NOVE is het tevens van belang dat de diverse PGS-richtlijnen zo goed mogelijk zijn afgestemd om bijvoorbeeld ook multi-fuel tankstations te kunnen bouwen. De richtlijnen waar het dan om gaat zijn de PGS 16 (LPG), 25 (CNG), 28 (benzine/diesel), 33 (LNG) en 35 (waterstof). Eind juli heeft NOVE wel de ‘alarm-klok’ geluid t.a.v. de synergie tussen de diverse richtlijnen, die lijkt nu nog ver te zoeken. NOVE heeft diverse zaken op een rijtje gezet, om dit duidelijk te maken. Deze concept PGS 33 heeft betrekking op motorvoertuigen die LNG gebruiken. Vloeibaar gemaakt aardgas, ofwel Liquified Natural Gas (LNG), is een sterk opkomende brandstof voor de transportsector (zowel wegvervoer als binnenvaart) aangezien LNG een hoge energiedichtheid heeft en relatief lagere uitstoot aan luchtvervuilende stoffen. PGS 33-1 is een richtlijn voor het ontwerpen, bouwen en functioneren van LNG vulstations. Hieronder vallen onder meer de ontwerpeisen die worden gesteld aan de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast zijn interne en externe risico's en veiligheidsafstanden belangrijk. Ook de bevoorrading en de daarbij behorende procedures zijn beschreven. Aanleiding voor herziening van PGS 33-1De belangrijkste reden om PGS 33-1 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast. Daarnaast zijn de aanbevelingen uit het LNG veiligheidsprogramma verwerkt.   Aanpak van de herzieningBelangrijke uitgangspunten bij de actualisatie van PGS 33-1 zijn: de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders (o.a. Omgevingswet, Bal, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s);  daardoor een goede aansluiting op de praktijk van vergunningverlening, handhaving en toezicht; het op een heldere en transparante manier weergeven van de stand der techniek, waarbij duidelijk is waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen; als PGS-team zorgdragen voor een zorgvuldige weging bij het opnemen van doelen en maatregelen waarbij het risicoanalyseprincipe wordt toegepast. Commentaar indienenU kunt de conceptversie van PGS 33-1 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen, uiterlijk 30 september 2017 aan pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl     http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1826Thu, 20 Jul 2017 00:00:00 GMTPGS 35 Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen als concept gereedIn 2014 en 2015 is er gewerkt aan de eerste PGS 35. Toen een geheel nieuwe PGS waar NOVE met een ruime vertegenwoordiging aan heeft bijgedragen. Nu, vanwege de zogenoemde opzetting naar de 'Nieuwe Stijl' een nieuwe concept van de PGS 35 'Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen' gereed voor commentaar. Enige weken geleden informeerden wij u al over de PGS 25 (Aardgas - Afleverinstallaties voor motorvoertuigen), wat toen de eerste PGS was volgens de Nieuwe Stijl.  Alle geïnteresseerden kunnen nu het concept PGS 35 inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau tot 19 september 2017.   PGS 35Deze PGS heeft betrekking op wegvoertuigen die waterstof gebruiken (via de brandstofcel). Om de marktintroductie van dit soort wegvoertuigen verder mogelijk te maken gaan het Rijk, koplopers uit de gas- en auto-industrie en decentrale overheden de komende jaren kennis en ervaring opdoen met o.a. de aanleg van waterstoftankstations. PGS 35 geeft in deze fase randvoorwaarden voor veiligheid ten bate van de vergunningverlening. NOVE: Denk aan Multifuel-stations!Goede en werkbare wet- en regelgeving is belangrijk voor de leden van NOVE, vandaar dat in overleg met NOVE de heer Bram Vogelaar lid is namens het bedrijfsleven, afgestemd met het bestuur van de NOVE-sectie GAS.Voor NOVE is het tevens van belang dat de diverse PGS-richtlijnen zo goed mogelijk zijn afgestemd om bijvoorbeeld ook multi-fuel tankstations te kunnen bouwen. De richtlijnen waar het dan om gaat zijn de PGS 16 (LPG), 25 (CNG), 28 (benzine/diesel), 33 (LNG) en 35 (waterstof). Aanleiding voor herziening van PGS 35De belangrijkste reden om PGS 35 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe, belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast.  Aanpak van de herzieningBelangrijke uitgangspunten bij de actualisatie van PGS 35 zijn: •de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders (o.a. Omgevingswet, Bal, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s);•daardoor een goede aansluiting op de praktijk van vergunningverlening, handhaving en toezicht•het op een heldere en transparante manier weergeven van de stand der techniek, waarbij duidelijk is waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen;•als PGS-team zorgdragen voor een zorgvuldige weging bij het opnemen van doelen en maatregelen waarbij het risicoanalyseprincipe wordt toegepast. Commentaar indienenU kunt de conceptversie van PGS 35 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.  U kunt NIET op alle delen van PGS 35 commentaar indienen. Dit zijn de (wettelijke) 'standaard' PGS-teksten, die voor meerdere PGS-richtlijnen hetzelfde zullen zijn. Teksten waarop u GEEN commentaar kunt aanleveren zijn in oranje weergegeven.  LET OP: wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden aangeleverd of na de deadline binnenkomen, worden niet behandeld.  Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat er onvolkomenheden zitten in het document. Deze zullen bij het verwerken van het binnengekomen commentaar en tijdens de redactionele- en kwaliteitscontrole zorgvuldig worden opgepakt.  U kunt uw reactie uiterlijk tot 19 september a.s. sturen naar: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.  http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1813Thu, 13 Jul 2017 00:00:00 GMTOnderzoek bunkersector ACMZoals te lezen is in diverse media, voert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op dit moment een onderzoek uit in de bunkersector naar mogelijk verboden prijsafspraken. Aanleiding zou “waardevolle informatie over de bunkersector van de politie” zijn. Al eerder heeft de ACM aangegeven de havensector nader onder de loep te willen nemen. De basis hiervan is een rapport van de VU van december 2016.Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke openbare aankondiging alleen al schade toebrengt aan de sector. Immers, klanten lezen dit ook. Van diverse leden hebben wij al gehoord dat zij telefoontjes hebben ontvangen van klanten. Helaas is het lastig deze schade precies in kaart te brengen. Vooral als blijkt dat ACM tot de conclusie komt dat er uiteindelijk helemaal geen overtreding is geweest. En zelfs als er wel boetes worden uitgedeeld, dan kan de ACM door de rechter worden teruggefloten, zoals recentelijk al vaker is gebeurd.Uiteraard werken leden van NOVE die door ACM zijn benaderd in alle openheid mee aan onderzoeken. NOVE zelf hanteert een gedragscode voor leden. Deze is recentelijk nog geactualiseerd door onze mededingingsjurist. Bewezen overtreding van deze gedagscode betekent uitsluiting van het lidmaatschap van NOVE. Aangezien de haven in Rotterdam en ook die van Amsterdam zeer competitief en transparant zijn wat prijsvorming betreft, zien wij de uitkomst van het onderzoek echter met vertrouwen tegemoet. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1807Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 GMTVanaf 1 juli betalen voor hercontroles meetinstrumentenVanaf 1 juli 2017 voert Agentschap Telecom het Besluit kosten hercontroles Metrologiewet van 19 december 2016 uit. Dit houdt in dat partijen die meetinstrumenten voor handelsdoeleinden gebruiken, vanaf 1 juli moeten betalen voor hercontroles. Gebruikers van een meetinstrument zijn er verantwoordelijk voor dat een meetinstrument voldoet aan de eisen. Als tijdens een inspectie blijkt dat dit niet het geval is, is de gebruiker in overtreding. Hij moet het meetinstrument dan (laten) herstellen. Daarna volgt een hercontrole door het agentschap. Voor deze hercontrole moet de gebruiker per 1 juli 2017 betalen. Meer informatie op de site van het agentschap telecom: Eerdere artikelen op de NOVE site inzake meten en ijken: http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1805Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 GMTNieuwe subsidieregeling duurzaam transportEr is een nieuwe subsidieregeling voor duurzaam transport in de maak. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de transportmiddelen zelf, maar juist ook naar de benodigde infrastructuur. Een en ander werd vandaag bekend gemaakt op het seminar Duurzaam Transport in Amersfoort, waar NOVE en enkele NOVE-leden aanwezig waren. Voor 2017 is €17 mln beschikbaar. De regeling wordt op korte termijn nader uitgewerkt en u kunt alvast het een en ander lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1799Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 GMTVeiligheid Voorop blikt terug én kijkt vooruitVeiligheid Voorop heeft ook in 2016 veel inspanningen geleverd. Naast NOVE, sluiten zich steeds meer branches en bedrijven aan bij Veiligheid Voorop. De aangesloten partijen zijn zeer betrokken en hebben veel activiteiten ontwikkelt om de veiligheid in Nederland te verbeteren. Veiligheid is dus veel meer dan een vinkje op een formulier. Klik hier om verder te lezen. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1793Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 GMTZieke (ex-)werknemer kan bezwaar maken bij UWVSinds juni 2017 vinden (ex-)werknemers van eigenrisicodragers voor de Ziektewet op uwv.nl meer over hun plichten én hun rechten. Bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen een beslissing van UWV.   Informatie over bezwaar op een beslissing van UWV Op de nieuwe pagina Mijn (ex-)werkgever is eigenrisicodrager en ik ben ziek op uwv.nl staat:- in welke situatie u als (ex-)werkgever en eigenrisicodrager voor de Ziektewet een beslissing mag nemen, en;- een beslissing van UWV nodig is. Bovendien kan de (ex-)werknemer, als er iets aan zijn uitkering verandert, daarover altijd aan UWV een beslissing vragen. En als hij het niet met de beslissing eens is, kan hij bezwaar maken. Waarom meer informatie voor uw (ex-)werknemer op uwv.nl? Uit een uitzending van Radar op 6 maart 2017 bleek dat mensen die ziek zijn en uit dienst gaan, niet goed weten wat hun rechten en plichten zijn. Zij weten soms niet welke beslissingen hun (ex-)werkgever als eigenrisicodrager zelf mag nemen, en voor welke beslissingen een beslissingsbrief van UWV nodig is. Ook was het onvoldoende bekend dat een (ex-)werknemer bezwaar kan maken tegen het stoppen van zijn Ziektewet-uitkering. Met de informatie op uwv.nl komt UWV tegemoet aan de toezegging aan de Kamer van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om (ex-)werknemers van eigenrisicodragers voor de Ziektewet beter te informeren. Meer informatie Mijn (ex-)werkgever is eigenrisicodrager en ik ben ziek http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1792Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 GMTNOVE treedt toe tot Veiligheid Voorop PlusNOVE treedt toe tot Veiligheid Voorop Plus. Het programma Veiligheid Voorop is ontwikkeld om de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van bedrijven in de (petro-)chemieketen continu te verbeteren. Daarbij staan samenwerking, het delen en leren van elkaars ervaringen, zichtbaarheid en transparantie centraal. De ‘plus’ staat voor uitbreiding van het Veiligheid Voorop buiten de chemieketen. Binnen NOVE is al sinds 2010 een werkgroep BRZO/PGS 29 actief, welke op diverse punten gelijke doelstellingen vertoonde met het Veiligheid Voorop programma. De aansluiting met Veiligheid Voorop Plus is daarom heel logisch, vindt NOVE. NOVE onderstreept daarbij dat het niet slechts gaat om BRZO-bedrijven, maar ook om niet-BRZO-bedrijven. Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen hoort in de genen te zitten van de brandstoffenhandelaar en –distributeur, dient blijvend onder de aandacht te worden gebracht en mogen niet ‘ondersneeuwen’ onder commerciële belangen op de korte termijn. Op 31 mei 2017, tijdens de NOVE-ledenvergadering werd Nils Bosma ingeleid met een verklaring dat NOVE voorstander is van goede wetgeving en controle. Goede wetgeving is in beginsel logisch, doch bij de nadere uitwerking en ook stokpaardjes van bevoegde gezagen en inspecties lijken regelmatig de hoofddoelen uit het oog verloren te worden. Nils Bosma, als bestuurslid van Veiligheid Voorop, besprak op de ledenvergadering de doelstellingen en ambitie van Veiligheid Voorop: Voortdurend werken aan onze veiligheidsprestaties; continue aandacht voor een optimale veiligheidscultuur en: op naar ‘0’ incidenten. Bosma hamerde erop dat voor de juiste veiligheidscultuur ook de bedrijfstop op de werkvloer moet komen; niet alleen de HSE-manager. “En als er bezuinigd moet worden, dan moet de CFO er vóór gaan liggen dat veiligheid buiten schot blijft. Naast betrokken leiderschap en regionale veiligheidsnetwerken is veiligheid in de keten een andere pijler. “Niet alleen iets in het contract opnemen, maar door samenwerking opdrachtgever/aannemer als gelijkwaardige partners. Voor NOVE is van belang dat tools die ontwikkeld worden voor Veiligheid Voorop, zoals een excellent Veiligheids Beheers Systeem, echt excellent zijn. Excellent is dat geen dik boekwerk op de plank, maar praktische werkbare tools. Aan het slot van het betoog van Bosma, ondertekenden hij en NOVE-directeur Erik de Vries de Overeenkomst tot Toetreding van het Programma Veiligheid Voorop Plus.   http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1776Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 GMTNieuwe binnenvaart emissienormering Stage V in de praktijk: bijeenkomst 20 juni.Vanaf 2019 bepaalt de Europese emissierichtlijn NRMM Stage V hoe schoon de binnenvaart moet zijn. Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) organiseert op 20 juni een bijeenkomst over dit onderwerp. Binnenvaartondernemers kunnen zich hier laten informeren over de gevolgen van Stage V en kennismaken met technische oplossingen om aan de nieuwe norm te voldoen. Veel binnenvaartondernemers zijn intussen op de hoogte dat de Non-Road Mobile Machinery (NRMM) Stage V richtlijn eraan komt. En dat daarmee het een en ander zal gaan veranderen op het gebied van uitstootnormen. Maar wat houdt Stage V nu concreet in? Welke techniek past daar het beste bij? En is financiering hiervoor mogelijk? De bijeenkomst op dinsdagmiddag 20 juni, die van 13.00 tot 18.00 plaatsvindt in HAL4 aan de Maas in Rotterdam, biedt antwoord op tal van dergelijke vragen. De betekenis van de richtlijn zal worden samengevat. Dagvoorzitters Roland Kortenhorst (Koninklijke BLN-Schuttevaer) en Paul Goris (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) delen vervolgens hun gedachten over de praktische gevolgen voor de sector.Presentatie van technische oplossingenDeze middag kunnen ondernemers kennismaken met praktische oplossingen waardoor hun schepen voldoen aan Stage V. Vertegenwoordigers van diverse technieken zijn aanwezig om bezoekers te woord te staan over de toepassing van bijvoorbeeld LNG, katalysatoren en roetfilters, GTL,Brandstof-wateremulsie en EURO VI-vrachtwagenmotoren. Ook komen aanverwante zaken aan bod, zoals meten aan de pijp, positie van verladers en mogelijkheden voor financiering. Meld je aan!De capaciteit van de zaal is beperkt. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan online via www.eicb.nl/stage5. Programma:13.00 Ontvangst met koffie en thee13.30 Welkomstwoord en inhoudelijke samenvatting NRMM Stage V13.45 Stage V in de praktijk door de dagvoorzitters Paul Goris en Roland Kortenhorst14.30 Kennismaking praktische oplossingen aan thematafels, 4 rondes van een half uur16.30 Nabeschouwing per thema door de dagvoorzitters17.00 Netwerkborrel18.00 Einde Datum: dinsdag 20 juniTijd: 13.00 - 18.00 uurLocatie: HAL4 aan de Maas, Watertorenweg 200 in Rotterdam (gratis parkeren) http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1775Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 GMTVeiling huurrechten benzinestationsDit jaar worden op 13 september de huurrechten voor 14 benzinestationlocaties geveild. In een eerder stadium was sprake van 16 locaties die dit jaar zouden worden geveild. In verband met geplande werkzaamheden aan rijkswegen zijn 2 locaties uit de veiling teruggetrokken. Bij deze vijftiende veiling is voor het eerst sprake van acht locaties die voor de tweede ronde worden geveild. Deze locaties worden aangeduid als servicestation en zullen in een aparte ronde geveild worden. De veiling zal openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht. Met de partij die in de veiling het hoogste bod op een huurrecht uitbrengt, zal een huurovereenkomst worden gesloten. De opbrengst van de eerste ronde van de veiling van het huurrecht komt ten goede aan de bestaande wederpartij van de Staat. Bij de locaties die voor de tweede keer (tweede ronde) worden geveild komt de opbrengst ten goede aan de Staat. De uiterste datum voor het indienen toelatingsformulier en bijlagen is op 14 juli 2017. Voor meer informatie: www.biedboek.nl/nl/realestate/view/260/gelegen-aan-de-noordoostzijde-van-de-rijksweg http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1777Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 GMTInvoering Omgevingswet wordt mogelijk uitgesteld Het ziet er niet naar uit dat de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2019 gehaald wordt. Tijdens de behandeling gisteren van de onder de wet vallende AmvB’s in de Eerste Kamer, verklaarde minister Schultz van Infrastructuur & Milieu de planning voor het invoeringstraject opnieuw tegen het licht te zullen houden. Speculeren over een nieuwe invoeringsdatum wilde de minister niet. Een woordvoerder: “Ik kan alleen zeggen dat de minister heeft aangegeven alle zorgvuldigheid in acht te nemen en dat zij samen met de gemeenten, provincies en waterschappen nogmaals gaat bekijken of de huidige planning haalbaar is.” Strikt genomen is er van vertraging nog dus nog geen sprake, maar de geruchten van uitstel klinken overal. Afhankelijk van aan wie je het vraagt, zelfs tot 2021. Alles wat Schultz’ woordvoerder hierover wil zeggen, is dat ze verwacht dat de minister na de zomer een reëel beeld kan geven van een eventuele aangepaste planning, zo vermeldt het vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici, daags na de NOVE-ledenvergadering. De omgevingswet en meer specifiek het Besluit Activiteiten Leefomgeving en de rol van diverse PGS-richtlijnen kwam aan bod tijdens de NOVE-ledenvergadering, dit laatste nieuws inzake een mogelijk uitstel wat toen nog niet bekend. Wel de zorg over zorgvuldigheid en juist afwegingen. Dit uitstel komt dus niet geheel onverwacht. Lees meer hierover in de komende NOVE-Visie. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1771Mon, 29 May 2017 00:00:00 GMTAftermovie mierenzuur 11 meiDonderdag 11 mei heeft een Mierenzuur symposium plaatsgevonden door Team FAST. Bekijk hier de aftermovie. Ook alle presentaties zijn beschikbaar: www.teamfast.nl/symposium http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1769Thu, 04 May 2017 00:00:00 GMTTotal Group nieuwe aandeelhouder van PitPointTotal neemt PitPoint over, een Nederlandse uitbater van tankstations voor relatief schone brandstoffen zoals vloeibaar aardgas (LNG). Klik hier om het gehele persbericht te lezen http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1756Tue, 02 May 2017 00:00:00 GMTPGS 25 afleverinstallaties CNG voor commentaarHet eerste concept van een PGS volgens Nieuwe Stijl is gereed. Het gaat om PGS 25: ’Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen’, die nu beschikbaar is voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau, uiterlijk tot 26 juni 2017. Goede en werkbare wet- en regelgeving is belangrijk voor de leden van NOVE, vandaar dat NOVE-leden in veel PGS-teams vertegenwoordigd zijn. In dit geval is Erik Büthker, bestuurslid van de NOVE-sectie GAS de voorzitter, van dit PGS-team. Aanleiding voor de herziening van de PGS 25 De belangrijkste reden om PGS 25 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe, belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast. Lees verder: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/eerste-concept-beschikbaar-nieuwe-stijl-pgs-25-voor-commentaar.html http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1755Tue, 02 May 2017 00:00:00 GMTBiobrandstoffen bijmenging: Alle bedrijven voldoen aan verplichtingen jaarafsluiting 2016 De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) kijkt terug op een goed verlopen, succesvolle jaarafsluiting. De jaarafsluitingsdeadline van 28 februari was bij hoge uitzondering een week uitgesteld, vanwege beperkte toegankelijkheid van het register in de week voor de deadline. Alle bedrijven met verplichtingen hebben op tijd hun brandstofleveringen aan vervoer (levering tot eindverbruik) opgevoerd in het Register Energie voor Vervoer (REV). Bovendien hadden de bedrijven met een jaarverplichting op 31 maart voldoende HBE’s op hun rekening in het register om aan hun verplichting te voldoen. Bedrijven die leveringen van hernieuwbare energie hebben ingeboekt over 2016 hebben ook allemaal op tijd hun inboekingen laten beoordelen door de verificateur. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van de NEa: Leveranciers van benzine en diesel behalen 7% target hernieuwbare energie in 2016. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1754Tue, 02 May 2017 00:00:00 GMTOpinieblad Forum: de provincie Zuid-Holland drijft pomphouders tot wanhoopDe provincie Zuid-Holland drijft pomphouders tot wanhoop. Waarmee? Lees het gehele artikel uit het opinieblad Forum van VNO-NCW hier: https://www.vno-ncw.nl/…/zuid-holland-wil-vergunning-van-de… http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1753Thu, 20 Apr 2017 00:00:00 GMTPlatform Duurzame Biobrandstoffen bij Tweede Kamer rondetafelgesprek over biobrandstoffenOp woensdag 19 april 2017 organiseerde de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer een hoorzitting over biobased producten en biobrandstoffen. Verschillende partijen, waaronder dit Platform Duurzame Biobrandstoffen, waar NOVE bij aangesloten is, waren hiervoor uitgenodigd. Het Platform benoemt in zijn position paper dat de verdere ontwikkeling en productie van duurzame biobrandstoffen een economische propositie voor Nederland vormt. In de context van de transititie naar een fossiel-vrije, klimaatneutrale toekomst ziet het Platform productie en gebruik van duurzame biobrandstoffen als instrumenteel in het bereiken van een biobased economie. Vanwege dit economische perspectief is het uitermate belangrijk om duurzaamheidseisen als uitgangspunt te nemen voor de productie en gebruik van biomassa en voor biobrandstoffen in de transportsector. Tijdens de hoorzitting zoomden de aanwezige milieuorganisaties in op het gebruik van (niet duurzame) palmolie en voedsel gewassen. Dit, terwijl palmolie in Nederland slechts 1% uitmaakt van het aanbod aan biobrandstof en de meeste biomassa juist afkomstig is uit reststromen. Het is duidelijk dat hier een belangrijke taak ligt voor het Platform om te voorkomen dat de discussie ten onrechte gekaapt wordt door de discussie over een klein deel niet duurzame biobrandstoffen. Het Platform streeft er juist naar om de bijdrage in de reductie van CO2 te bevorderen. Het Platform zal de komende periode afspraken maken met diverse Kamerleden om de juiste feiten naar voren te brengen Position paper PDB rondetafelgesprek 19 april 2017 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1740Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 GMTEuro95 moet in Nederland plaatsmaken voor E10Nederlandse tankstations moeten in de nabije toekomst overstappen op E10-benzine. De brandstof met tien procent bijgemengde bio-ethanol moet de reguliere Euro95 gaan vervangen. Dat schrijft staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Het exacte tijdspad is nog niet duidelijk, maar een overstap vindt in ieder geval plaats vóór 2020.Met de maatregel wil de PvdA-bewindsvrouw tegemoet komen aan een wens van de Tweede Kamer om te sturen op reductie van de CO2-uitstoot door middel van biobrandstoffen. Tevens geeft ze invulling aan Europese regels die voorschrijven dat de vervoerssector in 2020 voor tien procent gebruik moet maken van alternatieve energie. E10 is in omringende landen al verplicht, bijvoorbeeld België en Frankrijk. De zuiderburen gingen met ingang van dit jaar over op de nieuwe brandstof. Per wanneer tankstations in ons land moeten overstappen, is nog niet duidelijk. Een ingangsdatum van de toekomstige verplichting wordt niet gegeven in de brief. Wel laat het ministerie weten dat de nieuwe brandstof sowieso voor het einde van dit decennium aan de pomp te verkrijgen moet zijn. Ethanol Ethanol is een biobrandstof op basis van suikerbieten of andere gewassen. Momenteel wordt dit al bijgemengd in reguliere benzine, maar de hoeveelheid ethanol moet omhoog van de staatssecretaris. Dit levert wel een praktisch probleem op. Ongeveer tien procent van het huidige benzinewagenpark kan niet op E10 rijden. Het gaat hierbij vooral om oudere auto’s, grofweg van vóór 2000. Als deze autobezitters een enkele keer de nieuwe brandstof tanken, ontstaat meestal nog geen schade. Maar als ze dit stelselmatig doen, bestaat het risico dat de ethanol diverse onderdelen van de tank aantast. Ze moeten wellicht overstappen op een premium benzine, bijvoorbeeld Shell V Power, die enkele centen per liter duurder is. Literprijs De Zeeuwse tankstation-ondernemer Wim van Gorsel is niet verbaasd over de plannen. “Je weet dat tien procent van de transportsector op duurzame energie moet rijden in 2020. Dus dat er aanvullende maatregelen komen, is geen verrassing. Ik verwacht weinig problemen door de invoering. Wel verwacht ik dat de literprijs iets lager wordt. Dat zag je in Frankrijk bijvoorbeeld ook toen ze overstapten.” Momenteel overlegt het ministerie met belanghebbenden over de plannen. Onder meer directeur Erik de Vries van Nove is betrokken bij de praktische invulling van deze maatregel, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met voertuigen die niet op E10 kunnen rijden. Zo is gekeken naar de mogelijkheid om tankstations die meer dan een half miljoen liter per jaar verkopen, te verplichten om zowel Euro95 als E10 aan te bieden. Dat is echter lastig volgens De Vries. “Veel stations hebben maar twee opslagtanks; eentje voor diesel en eentje voor benzine. En als stations al een extra tank hebben, wordt deze vaak gebruikt voor een premium brandstof. Je zou tankstationbedrijven dus moeten verplichten om een extra opslagtank aan te schaffen. Dat kost minimaal een halve ton. Dus er zijn behoorlijk wat haken en ogen aan een overstap.” Hoe precies wordt omgegaan met voertuigen die niet op E10 kunnen rijden, is dus nog onderwerp van discussie. Brandstofpompen Voor de opslagtanks zelf veroorzaakt de komst van de nieuwe brandstof waarschijnlijk nauwelijks problemen, verwacht Leon Jeekel van Mokobouw. Het bedrijf is importeur van Gilbarco-pompen en verzorgt de installatie van veel tank-apparatuur. “De meeste opslagtanks zijn al ingericht op de komst van E10. Dus ik verwacht niet dat veel aanpassingen noodzakelijk zijn op dit gebied.” Het kabinetsvoorstel moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Ook is het afwachten wat het nieuwe kabinet ervan vindt. Zoals het er nu naar uitziet, maakt de PvdA daar geen onderdeel van uit. Toch lijkt de komst van de nieuwe brandstof reëel. De Europese duurzaamheidsdoelstelling blijft immers van kracht. Een eventuele overstap naar E10 geldt alleen voor benzine. “Voor diesel zijn op dit moment geen plannen voor een soortgelijke maatregel”, aldus het ministerie.   Bron: TankPro http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1735Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTJaarverslag UPEI 2016UPEI deelt haar jaarverslag 2016, waarin overzichtelijk is te zien met welke activiteiten UPEI afgelopen jaar bezig was. 'As the voice of Europe's independent fuel suppliers, UPEI is highly committed to play a constructive role in the transition to a low carbon economy. In this context, I would like to take this opportunity to express our thanks to all those with whom we have had the change to collaborate over the past year. We look forward to continuing this valuable cooperation.', aldus mevrouw Stausboll. Klik hier om het UPEI jaarverslag 2016 te downloaden. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1733Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTToekomstproof zijn vooral de éxtra klantgerichte tankstationsAls de meeste auto’s straks vanzelf rijden. Als de auto straks beslist waar en wanneer deze gaat tanken of opladen. En als de personal assistants op de smartphone (Siri’s) van de toekomst de reiziger adviseren wat ze moeten kopen. Hoe heb je dan als tankstationondernemer nog business?   Klik hier om het gehele artikel te lezen NOVE Visie 2017-01 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1731Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTVan een reactieve naar een proactieve veiligheidscultuurDe meeste veiligheidsstrategieën zijn zodanig opgesteld, dat het doel is om nul ongevallen te hebben en te behouden. Dit is echter onrealistisch en onhaalbaar. Een onbedoeld bijeffect is zelfs dat medewerkers ‘getraind raken’ in het ontkennen, verschuilen en te laag rapporteren van ongevallen (statistieken), signaleert NOVE business partner KWA. Als ‘nul ongevallen’ niet de doelstelling kan zijn, wat moet de doelstelling dan wel zijn? Klik hier om het gehele artikel te lezen NOVE Visie 2017-01 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1730Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTHaken en ogen bij verhuur van tankstation of grondBij contracteren is het van belang om de basis van de overeenkomst goed voor ogen te hebben. In geval van (ver)huur van een tankstation wordt de basis gevormd door het gehuurde object. Het toepasselijke huurregime is daarvan afhankelijk. Bij het opstellen of beoordelen van een huurovereenkomst is het daarom belangrijk om in de eerste plaats..   Klik hier om het gehele artikel te lezen NOVE Visie 2017-01   http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1729Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTBedrijfportret: Brandstoffenhandel van Zessen BV. Je mag ‘Papa/Mama-station’ van hem zeggen. Maar ‘Papastation’ vindt van Roel de With ook best. Tenslotte is hij de enige fulltimer bij zijn Brandstoffenhandel van Zessen BV. Toch is het bedrijf in het Zuidhollandse Lexmond een op en top familiebedrijf. Al sinds 1931.   Klik hier om het gehele artikel te lezen NOVE Visie 2017-01  http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1728Wed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMTBrandstofhandel aan nieuwe Kabinet: verlanglijstje zonder subsidieNaar goed gebruik stelt ook NOVE als belangenorganisatie een lijst op met wenspunten voor de komende kabinetsperiode. De tien punten zijn vooral van belang voor het bevorderen van: het gelijke speelveld, concurrentie en innovatie op het gebied van energielevering voor schepen, auto’s, vrachtwagens, landbouwwerktuigen, stationaire machines, bouwmaterieel en andere gebruikers. Iets wat niet alleen belangrijk is voor de leden van NOVE, maar voor iedereen. Tien punten wensenlijst van NOVE Vervanging van accijns op brandstoffen door variabele beprijzing op tijd en plaats. Meer en betere controles op illegale import van (rode) diesel vanuit het buitenland. Controle reëel verbruik in combinatie met SAB afdracht op binnenschepen. Terugdraaien afschaffing accijnsteruggaaf voor dampretoursystemen depots. Licentiesysteem voor bedrijven die bunkers leveren aan zeeschepen. Gelijk speelveld voor de behandeling van alle energieopties voor mobiliteit. Teruggaaf accijns diesel grote vrachtwagens in verband met level playing field België. Compensatie voor gedupeerde tankstationhouders in de grensstreek. Terughoudendheid nieuwe interpretatie PGS 29 vanwege recente investeringen. Verplicht verschil in bunkerkoppelingen brandstof en smeeolie in de binnenvaart. Neem bijvoorbeeld de teruggaaf van accijns op diesel die België verschaft aan vrachtverkeer (en nog enkele categorieën). Hierdoor tanken transportbedrijven niet langer meer in Nederland, maar gaan, vanwege dit verschil, naar België. De Nederlandse staat loopt accijnsinkomsten mis. Bovendien is dit in onze ogen oneerlijke verstoring van het level playing field. Over accijnzen wordt al jaren gediscussieerd. Het Ministerie van Financiën ziet accijnzen als een eendimensionaal middel om inkomsten te verwerven voor de schatkist. Door steeds zuiniger wordende auto’s, opkomst van andere brandstoffen en energievormen en toenemende files, vindt NOVE dat Nederland moet omschakelen naar rekeningrijden. Je kunt dan immers afrekenen naar gebruik, op tijd en op plaats. De accijns op benzine in Nederland (nu de hoogste in Europa) kan dan omlaag. Onze Zuiderburen kennen daarnaast nog rode diesel voor de landbouw. Vanwege het forse accijnsverschil zijn er bedrijven die de verleiding niet kunnen weerstaan om in België te gaan tanken. Als dat gebeurt in de normale tank van het landbouwvoertuig is er geen (wettelijk) probleem. Toch zijn er sterke aanwijzingen dat de rode diesel ook via een andere weg Nederland binnenkomt, en dat is wel een probleem. Voor de handelaren in Nederland, maar ook weer voor de Nederlandse staat die accijnsinkomsten misloopt. Zoals aan de lijst te zien is, is NOVE helemaal geen tegenstander van controles. Wel zijn we van mening dat goedwillende bedrijven zoveel mogelijk ontzien moeten worden en de kwaadwillende harder moeten worden aangepakt.   Een belangrijk punt voor NOVE is gelijke behandeling van verschillende opties om de energietransitie vorm te geven. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat vele miljarden werden gestoken in fiscale stimulering van één specifieke oplossing, waaruit uiteindelijk zeer weinig uitstootreductie voortkwam. Dat kan veel slimmer, sneller en goedkoper, bijvoorbeeld door inzet van duurzame biobrandstoffen. NOVE sloot zich recentelijk aan bij het Platform Duurzame Biobrandstoffen.   Erik de Vries   Directeur NOVE   NOVE Visie 2017-01 http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1727Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 GMTZuid-Holland wil vergunning voor tankstations intrekkenGoedkoop tanken langs de provinciale weg lijkt z’n langste tijd gehad te hebben. De provincie Zuid-Holland wil dat pomphouders op provinciegrond meer gaan betalen. Belangenclubs, waaronder NOVE, zijn bang dat andere provincies dit voorbeeld gaan volgen en dreigen met juridische stappen. Dat meldt BNR Nieuwsradio. De provincie Zuid-Holland heeft plannen om de vergunningen voor 42 tankstations langs provinciale wegen in te trekken. Daarvoor in de plaats moeten huurcontracten komen, waarvoor tankstations meer moeten betalen en die slechts maximaal vijftien jaar gelden.  Geen specifieke einddatum Die huur zal meer ‘marktconform’ zijn. Dat betekent in de meeste gevallen dat er meer betaald moet worden, zegt de provincie Zuid-Holland. En daar komt bij dat er na vijftien jaar een veiling wordt gehouden. Dan moeten pomphouders een bod doen en hopen dat ze op die locatie mogen blijven. In Zuid-Holland zitten zo’n tachtig tankstations langs provinciale wegen. Daarvan zijn er 42 gevestigd op grond die eigendom is van de provincie. Deze stations mogen de grond gebruiken op basis van een vergunning. In ruil hiervoor betalen ze een periodiek bedrag aan de provincie, precario. Deze vergunningen kennen geen specifieke einddatum. Juridische stappen Zuid-Holland is de eerste provincie die dit systeem nu wil veranderen. Brancheorganisaties zijn fel gekant tegen de plannen. Erik de Vries, directeur van de belangenvereniging voor brandstofhandelaren NOVE, overweegt juridische stappen te nemen, zegt hij tegen BNR. Ze zijn bang dat andere provincies dit voorbeeld gaan volgen. De Vries: ‘Er is hier interprovinciaal overleg over. Dus andere provincies zijn hier ook mee bezig. Zodra Zuid-Holland dit erdoorheen krijgt volgt de rest meteen. Dit zorgt voor extra inkomsten voor de provincies.’ ‘Het kan niet anders dan dat dit hogere prijzen aan de pomp betekent’, vult Paul van Selms aan. Hij is directeur van United Consumers, een club die consumenten verenigt en op die manier zorgt voor kortingen op bijvoorbeeld brandstof. ‘Je moet meer huur betalen en je moet investeringen binnen 15 jaar terugverdienen. Nu kan dat nog over een langere tijd worden uitgespreid.’ Bron http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1717Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 GMTPictogram voor sectie GASDe sectie GAS van NOVE, waar alle bedrijven zijn ondergebracht die gas-gerelateerde activiteiten ontplooien, heeft van vandaag een eigen pictogram. Dit pictogram is ontworpen in lijn met de pictogrammen van de andere secties van NOVE. Het vlammetje en de golf er onder symboliseren de energie en beweging die door gas wordt overgebracht. Gekozen is voor een frisse groene kleur. Tevens is een blauwe variant beschikbaar. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1709Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 GMTGP Groot viert 100-jarig bestaan met een blik op de toekomstNOVE-lid GP Groot uit Heiloo bestaat 17 maart precies 100 jaar. Het jubileum staat in het teken van de toekomst van het bedrijf en de rol die GP Groot heeft als innovatieve speler op het gebied van afvalinzameling en recycling, alternatieve brandstoffen, 3d-techniek in de engineering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Want deze 100-jarige is nog steeds vitaal’, aldus algemeen directeur, Marcel Wester. De basis van het familiebedrijf GP Groot is gelegd door Gerrit Pieter Groot, G.P. Groot. Begin van de vorige eeuw is hij melkrijder en groenteman. Als zelfstandig ondernemer met een goede handelsgeest stort hij zich op diverse activiteiten en legt hij zo het fundament voor het huidige GP Groot. Het bedrijf is inmiddels op drie fronten actief: infra en engineering, brandstoffen en oliehandel, inzameling en recycling. Van afval naar grondstoffen en energie Met name de laatste 25 jaar is een gestage groei gerealiseerd en is GP Groot uitgegroeid tot een modern en innovatief bedrijf dat cradle-to-cradle heeft omarmd en duurzaam ondernemen tot haar corebusiness heeft gemaakt. Door op een slimme en efficiënte manier afval in te zamelen en te scheiden vormt het materiaal steeds vaker de basis voor nieuwe grondstoffen. Dat gebeurt tevens aan het begin van de afvalketen door opdrachtgevers mee te nemen in de filosofie van het bedrijf. Zo krijgt bedrijfsafval steeds vaker een duurzame (her)bestemming. Onder de noemer ‘van afval naar grondstoffen en energie’ ontpopt GP Groot zich zo tot de grondstoffenleverancier van de toekomst. Ook als het gaat om de introductie van nieuwe, schonere brandstoffen, speelt GP Groot een rol. Binnenkort start de onderneming, onder de noemer NXT, een modern vormgegeven tankstation voor alternatieve brandstoffen zoals LNG, op bedrijventerrein de Boekelermeer in Alkmaar. GP Groot is in samenwerking met de HVC ook actief op het gebied van de opwekking van energie via windmolens en een in 2017 te realiseren zonneweide. In beweging blijven Het huidige GP Groot wordt geleid door een directieteam dat bestaat uit algemeen directeur Marcel Wester, Pieter Talsma (brandstoffen en oliehandel), Wim Horeman (inzameling en recycling) en Kees Uiterwijk Winkel (infra en engineering). Marcel Wester: ,,Ondanks dat er in de directie geen familie is vertegenwoordigd, blijven de familiewaarden nog wel steeds voelbaar. Dat uit zich in de no nonsense mentaliteit, de grote betrokkenheid van alle medewerkers en de persoonlijke aandacht binnen het bedrijf. Ik kan met recht trots zijn op hoe we het met elkaar doen. Wanneer ik naar de toekomst kijk, dan is het belangrijk dat we in beweging blijven. Dat is in al die jaren de basis geweest voor ons succes. We blijven stappen zetten om gedoseerd te groeien. We initiëren nieuwe ontwikkelingen en kijken voortdurend naar nieuwe kansen en mogelijkheden, zodat we onze mensen ook in de toekomst werkgelegenheid en continuïteit kunnen bieden. Sommigen praten erover; wij doen het. We leggen als bedrijf de lat steeds hoger. Alleen op die manier kun je als 100-jarige vitaal blijven.” http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1705Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 GMTTanken in de toekomst / Denken aan de toekomstOp 8 maart organiseerden BOVAG en NOVE een bijeenkomst over mierenzuur of wel hydrozine in samenwerking met Team FAST en Hamer. Vanuit de NOVE-achterban was er behoorlijk wat interesse voor dit relatief nieuwe energieproduct. Juist de simpele opslag van hydrozine resulteert in een betaalbaar distributienetwerk dat snel te realiseren, aldus Hamer. In de auto’s zijn geen zware accu’s nodig omdat gewerkt wordt met een reformer (omvormer). Dit scheelt aanzienlijk in ruimte. Wel is er uiteraard ruimte nodige voor de hydrozine tank zelf. Tanken kan net zo snel gebeuren als met een gewone auto. Hydrozine kan worden geproduceerd uit hernieuwbare bron. Daarom kan hydrozine gezien worden als een duurzame energiedrager met veel potentie. Omdat hydrozine een vloeistof is, gebeurt het tanken op een vergelijkbare manier als benzine, dieselolie of ad blue/ureum. Dat de ‘verbruiker’ daarna gewoon een auto is met een elektromotor, is voor iemand die van ronkende motoren houdt een tegenvaller, maar dat maakt voor een brandstofdistributeur niet uit. Tijdens de bijeenkomst reed een schaalmodel met grote snelheid rond in het mobiliteitshuis te Bunnik. Team FAST nodigt de NOVE-leden uit voor een symposium, waar een echt transportvoertuig gepresenteerd zal worden door Team FAST, gelieerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Op het ledennet meer informatie over het vervolg en de presentaties van de bijeenkomst. Vanuit NOVE zullen wij blijven berichten over de activiteiten van Team FAST. Meer informatie: www.teamfast.nl http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1699Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 GMTUPEI zoekt businesspartnersUPEI, de Europese koepelorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren, is op zoek naar businesspartners. Anders dan het businesspartnerschap van NOVE, dat meer een commerciële insteek kent, zoekt UPEI businesspartners die strategisch ondersteuning kunnen bieden. Dat alles heeft te maken met de ontwikkelingen die plaatsvinden op de energie- en brandstoffen markt. Aan de ene kant wordt de invloed van de energietransitie steeds merkbaarder, aan de andere kant vinden ontwikkelingen plaats in de sector zelf door fusies, overnames, etc. UPEI heeft een brochure opgesteld, waarin zij aangeeft wat een businesspartner kan verwachten. Voor een bedrijf dat zijn activiteiten in Europa wil uitbreiden kan dit een prima opstap zijn om het netwerk uit te breiden. Alle businesspartners van NOVE ontvangen de brochure, samen met een brochure over UPEI zelf, deze week in de bus. NOVE ziet het businesspartnerschap bij UPEI als een goede aanvulling op het businesspartnerschap bij NOVE. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met UPEI of met Erik de Vries http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1697Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 GMTJaaroverzicht NOVE 2016Het jaar vliegt voorbij, daarom heeft NOVE een kort overzicht gemaakt met wat wij allemaal het afgelopen jaar o.a. hebben ontwikkeld en opgericht. Klik hier om het NOVE Jaaroverzicht 2016 te zien. http://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=1696