Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

Brancheorganisatie voor onafhankelijke ondernemers in:
handel, verkoop, transport en opslag van brandstoffen en smeermiddelen op land en water.

Login Leden

Meer informatie
Leden van NOVE kunnen inloggen voor het ledengedeelte. Bent u lid maar heeft u geen inloggegevens, neem dan contact op met het NOVE-secretariaat. Bent u geen lid, wordt dan als brandstofhandelaar lid van de vereniging!

Visie en standpunten

We informeren zo volledig mogelijk over de branche en staan daarom de media graag te woord.
Lees meer >>>
Lees meer

Feiten en cijfers

Brandstof en brandstofdistributie zijn van groot belang voor een land. NOVE-leden spelen hierin een belangrijke rol. Feiten en cijfers hierover vindt u hier >>

Lees meer

In the spotlight

De voordelen als NOVE-lid
Kom op voor uw belang als zelfstandige brandstoffenleverancier.
NOVE is de landelijke brancheorganisatie voor de zelfstandige en onafhankelijke brandstofhandelaar en behartigt de belangen voor zowel landhandel, binnenvaart als zeevaart. Als NOVE-lid heeft u directe voordelen, zoals .... Lees meer >>>

Lees meer
 
ma 28 mei 2012

Rode diesel vervalt per 1 januari 2013 

Op vrijdag 25 mei is het definitieve Lenteakkoord openbaar gemaakt.

Voor de Rode diesel zal per 1 januari 2013 het doek definitief vallen, er staat in dat “Het huidige tariefverschil tussen rode diesel en “gewone” diesel (groot ongeveer 17 cent per liter) wordt met ingang van 1 januari 2013 weggenomen door de accijns van rode diesel op het niveau van de “gewone” diesel te brengen.”

Al jaren gonste het voornemen om rode diesel voor de landbouw af te schaffen, in het uitgelekte, bijna afgeronde, Catshuis akkoord (VVD, CDA en PVV) en nu het definitieve Lenteakkoord (VVD, CDA, D’66, Groen Links, CU) stond dit al.
In het akkoord staat overigens dat de opbrengsten voor de afschaffing (250 miljoen euro) in 2014 weer via lastenverlichting wordt teruggesluisd in de vorm van een vergroeningsmaatregel; dit zal worden uitgewerkt in de begrotingsvoorbereiding 2014, aldus de tekst in de Voorjaarsnota.
Voor alle duidelijkheid: rode diesel voor binnenvaart en visserij blijft gewoon bestaan volgens het huidige regime.

Naast enkele logistieke voordelen (minder producten), ziet NOVE ook nadelen, zeker ten aanzien van het grotere debiteurenrisico waar zelfstandige brandstofhandelaren nu mee te maken krijgen.
Brandstofhandelaren zijn al grote tolgaarders voor de overheid. De hiermee gepaard gaande risico’s in samenhang met de stijgende brandstofprijzenworden steeds hoger. NOVE zal bij het ministerie nogmaals pleiten voor een oplossing voor accijnsteruggaaf bij faillissement.
Voor de klanten van NOVE-leden betekent de afschaffing van Rode diesel in eerste instantie een lastenverzwaring. In 2014 zal er dus een lastenverlichting moeten komen in de vorm van vergroeningsmaatregelen, welke deze zijn is nog niet bekend en het lijkt er op dat dit punt wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Factsheet Rode Dieselbrandstof

Fiscale vergroening van rode dieselbrandstof: Lastenverlichting (overheid) of
Belastingverhoging (gebruiker)?
In een reactie op plannen in 2009 heeft NOVE hierover al een factsheet geschreven. 
Lees meer >>>

 

NOVE App