Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

Brancheorganisatie voor onafhankelijke ondernemers in:
handel, verkoop, transport en opslag van brandstoffen en smeermiddelen op land en water.

Login Leden

Meer informatie
Leden van NOVE kunnen inloggen voor het ledengedeelte. Bent u lid maar heeft u geen inloggegevens, neem dan contact op met het NOVE-secretariaat. Bent u geen lid, wordt dan als brandstofhandelaar lid van de vereniging!

Visie en standpunten

We informeren zo volledig mogelijk over de branche en staan daarom de media graag te woord.
Lees meer >>>
Lees meer

Feiten en cijfers

Brandstof en brandstofdistributie zijn van groot belang voor een land. NOVE-leden spelen hierin een belangrijke rol. Feiten en cijfers hierover vindt u hier >>

Lees meer

In the spotlight

De voordelen als NOVE-lid
Kom op voor uw belang als zelfstandige brandstoffenleverancier.
NOVE is de landelijke brancheorganisatie voor de zelfstandige en onafhankelijke brandstofhandelaar en behartigt de belangen voor zowel landhandel, binnenvaart als zeevaart. Als NOVE-lid heeft u directe voordelen, zoals .... Lees meer >>>

Lees meer
 
di 04 mei 2010

NOVE ondertekent Europees Handvest Verkeers Veiligheid 


NOVE heeft het Europees Handvest over de Verkeersveiligheid ondertekend. Dit gebeurde op donderdag 22 april tijdens een gezamenlijke ceremonie in Rotterdam   met demissionair transportminister Camiel Eurlings, zijn voorgangster Karla Peijs – nu commissaris van de Koningin van Zeeland en voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ)  -  en een aantal andere Nederlandse organisaties. Met de handtekening van directeur Erik de Vries gaat NOVE de inspanningsverplichting aan om de verkeersveiligheid te vergroten via het rijgedrag van de eigen tankwagenchauffeurs.
Het Handvest – het European Road Safety Charter – is een initiatief van de Europese Commissie om het aantal dodelijke verkeersongelukken te verkleinen. In de hele EU kostte die in 2009 35.500 levens. Dat staat gelijk aan 265 fatale vliegrampen.
NOVE-actie
NOVE verplicht zich ertoe om ernaar te streven de bewustwording en werkmethoden op het gebied van verkeersveiligheid te vergroten met weinig kostenverhogende middelen. Dat zal gebeuren via:
* Training om tankwagenchauffeurs meer bewust te maken van verkeersveiligheid
(via de verplichte opleidingen: kosten blijven beperkt). NOVE gaat de specifieke trainingen aanbieden in samenwerking met business partner VCM. De leden krijgen aanvullende informatie via de wekelijkse NOVE Nieuwsbrief, de site en het kwartaalblad NOVE Visie.
*Voorlichting
Er wordt gestreefd naar grotere bewustwording en veiligere werkmethoden via dezelfde drie NOVE-media, gericht op zowel ondernemer als werknemer.

Het handvest
In februari 2010 hadden al bijna 1.700 organisaties het European Road Safety Charter ondertekend. Uitgesplitst waren het 15% grote bedrijven en multinationals; 23% MKB; 13% federaties en verenigingen zoals NOVE; 24% NGOs; 16% regionen en steden en 9% instituties.

Meer informatie: http://www.erscharter.eu/nl/signatories/profile/17372

 

 

NOVE App