Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

Brancheorganisatie voor onafhankelijke ondernemers in:
handel, verkoop, transport en opslag van brandstoffen en smeermiddelen op land en water.

Login Leden

Meer informatie
Leden van NOVE kunnen inloggen voor het ledengedeelte. Bent u lid maar heeft u geen inloggegevens, neem dan contact op met het NOVE-secretariaat. Bent u geen lid, wordt dan als brandstofhandelaar lid van de vereniging!

Visie en standpunten

We informeren zo volledig mogelijk over de branche en staan daarom de media graag te woord.
Lees meer >>>
Lees meer

Feiten en cijfers

Brandstof en brandstofdistributie zijn van groot belang voor een land. NOVE-leden spelen hierin een belangrijke rol. Feiten en cijfers hierover vindt u hier >>

Lees meer

In the spotlight

De voordelen als NOVE-lid
Kom op voor uw belang als zelfstandige brandstoffenleverancier.
NOVE is de landelijke brancheorganisatie voor de zelfstandige en onafhankelijke brandstofhandelaar en behartigt de belangen voor zowel landhandel, binnenvaart als zeevaart. Als NOVE-lid heeft u directe voordelen, zoals .... Lees meer >>>

Lees meer
 

De NOVE-standpunten over: 

 • Accijnsbeleid brandstoffen heeft plafond bereikt:  Nederland blijft zijn accijnzen op brandstoffen verhogen. Hierdoor worden worden  de brandstofprijzen steeds hoger, tanken steeds meer mensen in de buurlanden en wordt de inflatie aangewakkerd. Slecht voor pomphouders in de grensstreek en slecht voor de schatkist. Lees het artikel >>>
 • Beleid van stabiele en duurzame energievoorziening:
  Op 28 april 2011 heeft NOVE een brief gestuurd aan de VVD-fractie en input gegeven voor beleid van stabiele en duurzame energievoorziening in Nederland in 2012. Lees de brief >>>
 • Scheepsbrandstoffen:
  Nationale en internationale overheden hebben plannen en inmiddels ook concrete regelgeving over de kwaliteit of zelfs aard van scheepsbrandstoffen.
  NOVE, en dus haar leden, onderschrijven de milieudoelstellingen achter alle plannen volledig.
  NOVE staat echter kritisch tegenover maatregelen waarvan de werkelijke milieuwinst gering Lees meer >>>
 • Accijnsteruggaaf bij faillisementen:
  NOVE, de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, pleit voor  een regeling die voorziet in een teruggave van accijns in geval van faillissement van de afnemer.
  Onze sector int vele miljarden aan belastinggelden zonder daarvoor een vergoeding te krijgen van de overheid. Lees meer >>>

 

 

Mokobouw (advertentie)