Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

Brancheorganisatie voor onafhankelijke ondernemers in:
handel, verkoop, transport en opslag van brandstoffen en smeermiddelen op land en water.

Login Leden

Meer informatie
Leden van NOVE kunnen inloggen voor het ledengedeelte. Bent u lid maar heeft u geen inloggegevens, neem dan contact op met het NOVE-secretariaat. Bent u geen lid, wordt dan als brandstofhandelaar lid van de vereniging!

Visie en standpunten

We informeren zo volledig mogelijk over de branche en staan daarom de media graag te woord.
Lees meer >>>
Lees meer

Feiten en cijfers

Brandstof en brandstofdistributie zijn van groot belang voor een land. NOVE-leden spelen hierin een belangrijke rol. Feiten en cijfers hierover vindt u hier >>

Lees meer

In the spotlight

De voordelen als NOVE-lid
Kom op voor uw belang als zelfstandige brandstoffenleverancier.
NOVE is de landelijke brancheorganisatie voor de zelfstandige en onafhankelijke brandstofhandelaar en behartigt de belangen voor zowel landhandel, binnenvaart als zeevaart. Als NOVE-lid heeft u directe voordelen, zoals .... Lees meer >>>

Lees meer
 

Veilig bunkeren tijdens de vaart 

NOVE zet zich in voor veilige arbeidsomstandigheden in de brandstoffenbranche. Hiervoor is in samenwerking met de vakbonden een branche-RI&E ontwikkelt, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan bunkeren tijdens de vaart.

Bunkeren tijdens de vaart is in principe veilig, mits u:

  • Gebruik maakt van goed personeel.
  • Regelmatig veiligheidsoverleg uitvoert.
  • Het personeel bewust houdt van de eventuele risico‚Äôs.
  • Samen met uw personeel voldoende veiligheidsmarges hanteert.
  • Dit kenbaar maakt aan, en hanteert bij al uw klanten.
  • Klanten weigert die de snelheid niet willen verlagen (waarbij een
    ruime veiligheidsmarge gehanteerd moet worden).

NOVE zal ook in de toekomst dit onderwerp regelmatig bespreken met KLPD, RWS en CBRB. Zo willen we ervoor zorgen dat bunkeren tijdens de vaart onder de aandacht blijft, dat er op gecontroleerd wordt door waterpolitie en Rijkswaterstaat, en dat de schippersverenigingen dit ook bij hun leden onder de aandacht houden.

NOVE Visie:

In NOVE VIsie 2009-01 is het onderwerp "bunkeren tijdens de vaart" belicht. Download hier het artikel.

 

RI&E voor het Brandstoffenbedrijf