Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

Brancheorganisatie voor onafhankelijke ondernemers in:
handel, verkoop, transport en opslag van brandstoffen en smeermiddelen op land en water.

Login Leden

Meer informatie
Leden van NOVE kunnen inloggen voor het ledengedeelte. Bent u lid maar heeft u geen inloggegevens, neem dan contact op met het NOVE-secretariaat. Bent u geen lid, wordt dan als brandstofhandelaar lid van de vereniging!

Visie en standpunten

We informeren zo volledig mogelijk over de branche en staan daarom de media graag te woord.
Lees meer >>>
Lees meer

Feiten en cijfers

Brandstof en brandstofdistributie zijn van groot belang voor een land. NOVE-leden spelen hierin een belangrijke rol. Feiten en cijfers hierover vindt u hier >>

Lees meer

In the spotlight

De voordelen als NOVE-lid
Kom op voor uw belang als zelfstandige brandstoffenleverancier.
NOVE is de landelijke brancheorganisatie voor de zelfstandige en onafhankelijke brandstofhandelaar en behartigt de belangen voor zowel landhandel, binnenvaart als zeevaart. Als NOVE-lid heeft u directe voordelen, zoals .... Lees meer >>>

Lees meer
 

Brandstoffenbranche in Nederland, feiten en cijfers 

NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche) behartigt de belangen van onafhankelijke, particuliere brandstoffenhandelaren.
Zij zijn actief in handel, transport, opslag en verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen en van smeermiddelen.

NOVE onderscheidt vier deelmarkten: 

 • Handel en Retail - Distributie en handel van benzine, diesel, autogas en aardgas aan directe afnemers via tankstations of (eigen) tankinstallaties bij transportbedrijven, agrariers, loon- en bouwbedrijven, etc.
 • Opslag, Transport en Groothandel - Opslagdepots, transport doormiddel van tankwagens en tanklichters en groothandelsactiviteiten.
 • Binnenvaart & Visserij - Bunkerleveranties aan binnenvaart en visserij.
 • Zeevaart - Bunkerleveranties aan de zeevaart.

NOVE is in 1907 opgericht door kolenhandelaren.

CIJFERS

 • Van de onafhankelijke brandstoffenhandel is 75% van het verhandeld volume aangesloten bij NOVE
 • NOVE heeft 185 leden: 145 landhandel, 30 binnenvaart en 10 zeevaart
 • Van de 4.000 tankstations in Nederland zijn er 1.000 van NOVE-leden
 • Van de 36 brandstofdepots zijn er 22 van NOVE-leden
 • Van 13,8 miljard liter brandstof voor het wegverkeer komt 40% van NOVE-leden
 • Van de 1.000 tankwagens in Nederland is 80% van NOVE-leden
 • Van de 16 miljoen ton stookolie die zeeschepen in Nederland bunkeren, komt 8 miljoen ton van NOVE-leden
 • Rotterdam is ’s werelds derde zeevaart-bunkerhaven 
 • Van de 105 bunkerboten (binnenvaart) zijn er 95 van NOVE-leden. Bij de veertig bunkerwinkelschepen zijn dat er 35. 
 • Nederland is nummer 1 in Europa op het gebied van binnenvaartbunkering

Spreekbuis
NOVE overlegt actief met Europese, landelijke en lokale overheden in onder meer de volgende dossiers:

 • Europees Parlement: zwavelarme brandstoffen binnenvaart
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: veiligheid schepen, biobrandstoffen, voorkomen bodemverontreiniging
 • Ministerie van Financiën: veiling rijkswegstations, accijnzen
 • Ministerie van Sociale Zaken: CAO Brandstofhandel
 • Ministerie van VWS: tabakswet (tankshops)
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: crisisbeleid, biobrandstoffen
 • Domeinen: kosten precario


NOVE is aangesloten bij:

NVG, Nederlandse Vereniging van Groothandel (gelieerd aan VNO-NCW)
UPEI, Europese koepelorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren
IBIA, internationale organisatie voor bunkerbedrijven
CTGG, Commissie Transport Gevaarlijke Goederen

Verkoop van brandstoffen in Nederland (cijfers van 2010)

Wegverkeer (x 1000 liter):
Diesel: 7.634.144
Benzine: 5.498.288  
LPG: 583.387
Totaal: 13.715.808

Binnenvaart bunkerbrandstoffen (x 1000 kg):
Gas/dieselolie: 780.000 (via bunkers Rijnvaart e.a. int binnenvaart)
Gas/dieselolie: 428.000 (via overige binnenlandse afleveringen)

Zeevaart bunkering (x 1000 kg):
Gas/dieselolie: 755.000
Stookolie (<1 % zwavel): 1.773.000
Stookolie (>1% zwavel): 10.703.000

(Bron: CBS)

 

NOVE App