Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

Brancheorganisatie voor onafhankelijke ondernemers in:
handel, verkoop, transport en opslag van brandstoffen en smeermiddelen op land en water.

Login Leden

Meer informatie
Leden van NOVE kunnen inloggen voor het ledengedeelte. Bent u lid maar heeft u geen inloggegevens, neem dan contact op met het NOVE-secretariaat. Bent u geen lid, wordt dan als brandstofhandelaar lid van de vereniging!

Visie en standpunten

We informeren zo volledig mogelijk over de branche en staan daarom de media graag te woord.
Lees meer >>>
Lees meer

Feiten en cijfers

Brandstof en brandstofdistributie zijn van groot belang voor een land. NOVE-leden spelen hierin een belangrijke rol. Feiten en cijfers hierover vindt u hier >>

Lees meer

In the spotlight

De voordelen als NOVE-lid
Kom op voor uw belang als zelfstandige brandstoffenleverancier.
NOVE is de landelijke brancheorganisatie voor de zelfstandige en onafhankelijke brandstofhandelaar en behartigt de belangen voor zowel landhandel, binnenvaart als zeevaart. Als NOVE-lid heeft u directe voordelen, zoals .... Lees meer >>>

Lees meer
 

Organisatie 

NOVE is de branche-organisatie voor de zelfstandige brandstofhandel.
Vanuit de Algemene Ledenvergadering worden kandidaten aangedragen voor een functie in het hoofdbestuur. Hetzelfde gebeurt binnen de afzonderlijke secties voor de sectiebesturen, waarvan de voorzitters lid zijn van het hoofdbestuur.

Verder vindt u op dit gedeelte van deze website de standpunten en activiteiten van NOVE ten aanzien van voor de brandstoffenbranche belangrijke zaken.

NOVE kent ook businesspartners. Hoewel deze partners onafhankelijk opereren en geen invloed mogen uitoefenen op het beleid van de vereniging, wordt er samen naar gestreefd het ondernemen voor de leden van NOVE het ondernemen eenvoudiger te maken.

 

NOVE App