NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 GMTNeste en Future Fuels versterken HVO-marktBlauwe Diesel 100 wordt Neste MY Renewable Diesel Neste, ’s werelds grootste producent van hernieuwbare brandstoffen, is een nauwere samenwerking met Future Fuels Wholesale (FFW) aangegaan. Hierdoor kan in de toekomst aan de sterk groeiende vraag naar betrouwbare, duurzame brandstof worden voldaan. Vrijdagmiddag is door FFW en Neste de nieuwe productnaam Neste MY Renewable Diesel™ spectaculair gelanceerd Het Finse bedrijf Neste, dit jaar verkozen tot de derde meest duurzame onderneming ter wereld, ontwikkelt de hernieuwbare diesel. Dit product is 100% gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en het gebruik ervan resulteert in een lagere uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met fossiele diesel. Zo is de CO2 uitstoot van Neste MY Renewable Diesel tot 90% lager. Daarnaast kan deze hernieuwbare diesel de uitstoot van stikstofoxide tot 9% reduceren. Neste MY Renewable Diesel is geschikt voor alle dieselmotoren in auto's, bussen en vrachtwagens. Het is een duurzaam alternatief voor fossiele diesel en vereist geen aanpassingen aan bestaande motoren en voertuigen. Bovendien is Neste MY Renewable Diesel volledig compatibel met de bestaande distributie-infrastructuur. Naamswijziging FFW heeft het product sinds 2012 onder de naam Blauwe Diesel 100 met succes in de markt gezet. Vanwege het enorme succes in Nederland van Blauwe Diesel 100  gaat Neste nu nog nauwer samenwerken met FFW. Blauwe Diesel 100 wordt daarom Neste MY Renewable Diesel. “Blauwe Diesel 100 was in Nederland al sterk in opmars, maar we zijn vanaf nu in staat om echt grote slagen te maken in samenwerking met Neste, ‘s werelds grootste en beste HVO-producent”, aldus Germ Wiersma, directeur van FFW. “Hiermee kunnen we gezamenlijk de Nederlandse markt nog beter voorzien van een betrouwbare, duurzame en goed beschikbare brandstof.” Samenwerking FFW en Neste hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor meerdere jaren. De intensivering van de bestaande samenwerking heeft een aantal sterke voordelen tot gevolg. Denk hierbij aan een intensieve begeleiding voor grote voertuigparken, vloten en treinen in de transitie van fossiele diesel naar Neste MY Renewable Diesel. Ook worden er voor de Nederlandse markt gegarandeerde volumes beschikbaar gesteld voor homebase leveringen.  Tot 90% lagere CO2 uitstoot "De klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Door het gebruik van Neste MY Renewable Diesel kunnen onze klanten de uitstoot van broeikasgassen tot 90% verminderen ten opzichte van fossiele diesel", legt Pieter Zonneveld, Vice President Sales voor Neste in Europa en Azië uit." Wij zijn dan ook zeer tevreden om onze samenwerking met distributiepartner Future Fuels Wholesale voort te zetten. Van het begin af aan hebben zij hun toewijding aan renewable diesel getoond en hebben zo hun klanten geholpen om hun ecologische voetafdruk significant te verminderen." De speciaal door FFW voor de Nederlandse markt ontwikkelde Blauwe Diesel 20-50-producten (EN590 genormeerd) blijven via FFW onder de huidige naam verkrijgbaar. Het pure 100% product is vanaf heden verkrijgbaar onder de naam Neste MY Renewable Diesel. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2547Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met juli: -1,6%De brandstofomzet tot en met juli is gedaald met 1,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De effecten van de daling van de verkoop van nieuwe dieselauto’s worden hierdoor steeds meer zichtbaar. Ook lopen de prijsverschillen met het buitenland op, waardoor er weer grenseffecten zijn omdat mensen en bedrijven in het buitenland gaan tanken. Het zou zo maar kunnen dat in 2020 al meer benzine dan diesel wordt verkocht in Nederland. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2543Thu, 10 Oct 2019 00:00:00 GMTFestival Duurzame Mobiliteit 2019“Een microrevolutie begint bij jezelf en op kleine schaal. Alles wat je binnen je eigen invloedssfeer kan doen, daar kun je vandaag al mee beginnen!” - Mariëtte van Empel, Programmadirecteur Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.Wij kijken met plezier terug op een geweldig, inspirerend festival. We hebben met ruim 80 sessies en zo’n 600 deelnemers laten zien dat elke schakel, elk individu bijdraagt aan de transitie naar duurzame mobiliteit. Naast alle sessies op het Festival Duurzame Mobiliteit zijn er natuurlijk nog veel meer inspirerende duurzame initiatieven die ook bijdragen aan een slimmere en duurzame toekomst. De beschikbare presentaties van de sessies staan gepubliceerd op de website. Platform Duurzame Biobrandstoffen, waar NOVE lid van is, heeft hier ook een presentatie gegeven. Wil je de dag nog eens (her)beleven? Een glimp van de dag met concrete innovaties en perspectieven, inspirerende sprekers, innovatieve demo’s en funky kapsels vind je in dit filmpje. Of bekijk de foto's! Iedereen die aanwezig was: hartelijk dank voor jullie komst, het meedenken en natuurlijk het delen van je eigen microrevolutie. We zien je volgend jaar graag terug. Het festival wordt een waar fenomeen, waar we niet alleen de stand van zaken van het Klimaatakkoord (onderdeel duurzame mobiliteit) bespreken, maar elkaar ook blijven inspireren, bevragen, aanspreken en afspraken met elkaar maken. Om dat te realiseren trekken we graag samen op. We starten de komende weken met nieuwsberichten waarin we elkaar op de hoogte blijven houden van de verschillende initiatieven, mijlpalen, innovaties en ander nieuws. Heb jij nieuwe inzichten opgedaan waarmee je aan de slag bent gegaan? Laat ons dan weten wat en hoe, dan zorgen we er samen voor dat dit in de schijnwerpers komt en we het verder kunnen brengen. Samen komen we verder! https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2540Thu, 10 Oct 2019 00:00:00 GMTMeld uw werknemer op tijd beterIs uw werknemer ziek? Dan bent u in 2 gevallen altijd verplicht om uw werknemer beter te melden: als u eigenrisicodrager bent én als u een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer ontvangt. U hoeft uw werknemer niet beter te melden als u het loon doorbetaalt. Maar het UWV raadt u in sommige gevallen aan dat wél te doen. U bent eigenrisicodrager of u krijgt een Ziektewet-uitkering voor uw werknemerU meldt uw werknemer dan beter binnen 2 dagen nadat hij heeft aangegeven dat hij weer beter is. U meldt hem beter via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal van UWV of via Digipoort. U betaalt het loon door aan uw werknemerU had uw werknemer ziek gemeld met een 42e weekmelding. En uw werknemer is weer beter en volledig aan het werk. Dan bent u niet verplicht om hem bij ons beter te melden. Maar het heeft voordelen als u dat wel doet:- U heeft geen oude ziekmelding meer openstaan voor deze werknemer. Mocht hij opnieuw ziek worden, dan kunt u hem zonder problemen opnieuw ziek melden. - Uw verzuimadministratie in het werkgeversportaal blijft actueel. - Uw werknemer krijgt geen brief van ons over het aanvragen van een WIA-uitkering. U meldt uw werknemer beter in de Verzuimmelder in het UWV-werkgeversportaal of via Digipoort.Inloggen in het werkgeversportaal https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2539Thu, 10 Oct 2019 00:00:00 GMTOproep meldpunt stikstof – kan uw bedrijf weer aan de slag of niet?Het kabinet heeft 4 oktober aangekondigd dat het de vergunningverlening snel weer op gang wil brengen voor bedrijven die zijn getroffen door de stikstofuitspraak van de Raad van State. VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen echter dat de plannen echter geen soelaas bieden voor de korte termijn. Alle 18.000 projecten die stilliggen moeten nog steeds door de vergunningenmolen heen. Wat mist zijn drempelwaarden om projecten met verwaarloosbare emissies hiervan uit te zonderen. De ondernemingsorganisaties beraden zich ook op een proefproces. Oproep: is uw bedrijf, is uw project getroffen door de stikstofuitspraak? Denkt u snel weer verder te kunnen? VNO-NCW hoort graag uw voorbeelden om hiermee aan te geven bij het kabinet hoe hoog de nood is. Uiteraard zullen zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. U kunt uw reactie – graag zo concreet mogelijk beschreven – sturen aan Mieke Ripken (VNO-NCW), woordvoerder. Kijk ook op de pagina met veel gestelde vragen en antwoorden over de PAS. Deze wordt ververst aan de hand van de actualiteit. En lees hier de reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland op de kabinetsplannen.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2538Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 GMTMet korting naar het Green Fleet congres op 7 novemberOp donderdagmiddag 7 november wordt het Green Fleet congres georganiseerd tijden de Tankstation Vakbeurs in de Expo in Houten. De centrale vraag op 7 november is: Tanken of laden? https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2535Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 GMTSamen investeren in de energietransitieDe brandstofsector moet zich inspannen om de CO2-uitstoot terug te dringen, om tegemoet te komen aan het klimaatakkoord. Dat we ons hierbij niet blind kunnen staren op batterij-elektrisch rijden begint ook steeds duidelijker te worden, helaas nog niet bij alle partijen. Zo meldt gemeente Amsterdam dat ruim 260 straattaxi’s op groengas vanaf 2021 niet meer welkom zijn op de schone standplaatsen voor uitstootvrije voertuigen. Vanaf 2025 hebben ze zelfs geen toegang meer tot de ring binnen de A10, net als contractvervoertaxi’s en alle andere voertuigen op groengas (CNG).Samen met PitPoint is NOVE van mening dat gemeente Amsterdam met dit beleid taxibedrijven dupeert die in voertuigen op groengas hebben geïnvesteerd. Ondernemers kunnen immers niet van de ene op de andere dag een nieuw bedrijfsvoertuig aanschaffen. Tegen dergelijke beleidsmaatregelen moeten wij ons krachtig uitspreken. Ook particulieren zijn vaak niet in de gelegenheid om een gloednieuw voertuig aan te schaffen. Wat ze wel kunnen doen is kiezen voor een milieuvriendelijker alternatief zoals HVO, waarmee ze met een bestaand voertuig toch kunnen vergroenen zonder dat het grote investeringen vraagt.De branche werkt ook aan een groene variant van LPG. Daarbij kan de sector de hulp van de overheid goed gebruiken door een positieve maatregel in de accijnssfeer, waarvan iedereen kan profiteren. Het kabinet heeft inmiddels besloten de stimuleringsmaatregel voor elektrische leaserijders te matigen. Tegen het zere been van batterij-elektrische lobbyclubs als Transport & Environment, maar wel terecht als je bedenkt dat er veel belastinggeld gaat naar een relatief kleine CO2 besparing. Daarbij komt de subsidie ook nog eens terecht bij mensen die doorgaans al een behoorlijk salaris verdienen (ze rijden tenslotte een leaseauto), die hun mobiliteit dan wel heel goedkoop verwerven.Ondertussen mag Jan Modaal door accijnsverhogingen en andere maatregelen dit gelag betalen. Een betere balans kan gevonden worden door de mantra ‘alles moet elektrisch worden’ te verlaten. Focus op CO2-reductie nu, in plaats van zero-emissie. Op korte termijn is er binnen het bestaande wagenpark al veel te realiseren. Een mooi voorbeeld is Frankrijk, waar de overheid E85-benzine promoot middels het accijnsinstrument. Daardoor is E85 goedkoper dan normale benzine. Voor een relatief gering bedrag (in ieder geval een stuk minder dan de kosten van een nieuwe of tweedehands auto) kan de autobezitter zijn voertuig geschikt laten maken voor E85 waarbij de kosten binnen twee jaar worden terugverdiend. Inmiddels is E85 op bijna duizend tankstations in Frankrijk verkrijgbaar. Ja, de auto’s stoten nog steeds CO2 uit, maar een groot deel daarvan is afkomstig van hernieuwbare ethanol, dus in totaal wordt er minder CO2 in de atmosfeer gestopt. Belangrijk voorwaarde is uiteraard wel dat de overheid in dat geval een bestendig beleid voert, zodat de burger weet waar hij of zij aan toe is. Dat werkt in Nederland helaas nog wel eens anders.Nederland staat nu wel op het punt om grootschalig E10-benzine in te voeren met ingang van 1 oktober. Hierover is uitgebreid overleg geweest tussen de overheid, NOVE en andere stakeholders. Andermaal een voorbeeld van verduurzaming van mobiliteit tegen relatief geringe kosten. Andere opties kosten veel meer geld, zoals de infrastructuur voor waterstof. De branche zet inmiddels de eerste stappen om ervoor te zorgen dat er tankmogelijkheden komen voor waterstof. Gezien de benodigde financiering voor dergelijke projecten, zoeken steeds meer bedrijven in de brandstofhandel elkaar op. In sommige gevallen gaat het om samenwerking op projectbasis, maar we zien ook overnames, fusies en joint ventures. Op deze wijze ontstaan kapitaalkrachtigere ondernemingen die de benodigde investeringen in de energietransitie kunnen doen, op korte én langere termijn.Hoe belangrijk financiering is in de brandstofhandel kunt u verder lezen in deze uitgave van inNOVE. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2531Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 GMTNOVE op Radio 1 over E10Zaterdag 28 september was NOVE-directeur Erik de Vries te gast bij het consumentenprogramma Radar Radio om uitleg te geven over de introductie van E10 benzine. Verschillende vragen kwamen aan bod, bijvoorbeeld over de geschiktheid voor voertuigen, hoe lang E5 nog beschikbaar blijft en waarom de overheid hier zo weinig publiciteit heeft gegeven. U kunt de uitzending terugluisteren of –kijken via deze link.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2528Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 GMTStijging aandeel hernieuwbare energie in NederlandHet aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018. Dit blijkt uit de nieuwste publicatie van het CBS “Hernieuwbare energie in Nederland 2018”. Gebruik voor transport steeg eveneens afgelopen jaar. Klik hier om de volledige publicatie te lezen.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2526Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 GMTKan mijn auto E10 tanken? Vanaf dinsdag 1 oktober zal deze vraag mogelijk klinken op het tankstation. Hoe daar mee om te gaan als tankstationhouder/medewerker? Allereerst kunt u de klant wijzen op de E10 check op www.e10check.nl. Mocht de klant er niet uitkomen dan kunt u de klant adviseren nu te kiezen voor premium benzine (met maximaal 5% ethanol toevoeging). De klant kan dan bij zijn of haar autodealer navragen of de auto geschikt is voor E10 brandstof. Mogelijk staat het ook vermeld in het instructieboekje van het voertuig. Wij adviseren in ieder geval om niet zelf te bepalen of het voertuig geschikt is, aangezien u dan ook aansprakelijk kunt worden gesteld voor eventuele schade. De klant moet zelf vaststellen of het voertuig E10 kan tanken. Voor andere vragen is er een handige brochure samengesteld door de gezamenlijke brancheorganisaties waaronder NOVE in overleg met de overheid en ANWB. Deze is hier te vinden. NOVE heeft ook setjes met gedrukte brochures beschikbaar, deze kunt u kosteloos bestellen bij het NOVE-secretariaat, zolang de voorraad strekt. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2524Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 GMTSpeciale korting voor Nationaal Tankstation Congres 2019Woensdag 6 november vindt Nationaal Tankstation Congres 2019 plaats in Expo Houten (Meidoornkade 24, Houten). Deze middag staat volledig in het teken van 'De toekomst van de shop'. Er is een interessant programma samengesteld. Programma:12:30 - 13:30 Lunch 13:30 - 13:35 Opening & Welkom (Remco Nieuwenbroek)13:35 - 14:00 Outlook 2035 - Wat komt er op het tankstation af? (Marnix Koopmans-VNPI)14:00 - 14:30 Goed locatieonderzoek is heilig (Rien de Koning - More2Market)14:30 - 14:55 De kracht van de zelfstandige ondernemer (Eric van Voorthuizen - SWO De Splinter) 14:55 - 15:25 Koffie-/theepauze15:25 - 16:05 Zonder glimlach en gastvrijheid geen succes (Ties van Dijk - Breaking Habits)16:05 - 16:30 Koffie, het nieuwe goud? 16:30 - 17:00 Wat kunnen we leren avn KLM, IKEA en Van der Valk? (BETA)17:00 - 18:00 Netwerkborrel https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2522Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMTUPEI publiceert Visie 2050De Europese koepelorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, UPEI, heeft afgelopen week haar Visie voor 2050 gepubliceerd. Zowel de uitgebreide als een verkorte versie zijn beschikbaar. In deze visie is een belangrijke rol weggelegd voor de zelfstandige brandstofhandelaren die binnen Europa immers een enorm distributienetwerk hebben liggen voor gasvormige en vloeibare brandstoffen. Daar waar elektriciteit (accu of waterstof) een steeds groter deel van de markt zal gaan vormen zijn op de korte en middellange termijn andere alternatieven beschikbaar. Alle leden van UPEI en UPEI zelf zullen de komende maanden deze visie actief gaan uitdragen naar beleidsmakers, pers en politici. NOVE werkt ondertussen ook aan een plan om de rol van de zelfstandige brandstofhandelaar in de energietransitie te benadrukken. Meer daarover op de ALV van 28 november in Bunnik. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2514Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 GMTStem op pitch Rode Diesel voor onderzoeksverhaalOnderzoeksrubriek Follow The Money heeft een pitch uitgeschreven voor de volgende zaak die onderzocht dient te worden. Eén van de pitches betreft de rode diesel (import). Stemmen kan nu (en kost niets!): Klik hier om te stemmen! https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2519Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 GMTVakantiegeld over overwerkurenDe laatste tijd krijgen wij geregeld vragen binnen over de berekening van de vakantietoeslag. Het is inderdaad zo dat de overuren (toeslag) mee tellen in de berekening van de vakantietoeslag, zo bevestigen ook de juristen van NOVE business partner Asselbergs & Klinkhamer. Hierover schreven wij eerder een bericht in het inNOVE magazine en de website. inNOVE #3 december 2018: Vraagbaak: Heeft mijn werknemer recht op vakantietoeslag over zijn overwerkloon? https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2512Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 GMTConnecting de HBE marktKalenderjaar 2020 belooft een uitdagend jaar te worden aangezien het verplichte aandeel in hernieuwbare energie zal toenemen tot 16.4%. Een HBE-schaarste is daarom de algemene verwachting op de HBE-markt. Om de bedrijven hierin tegemoet te komen, is deze zomer hbemarkt.nl gelanceerd. De 2 initiatiefnemers hiervan zijn enerzijds afkomstig uit de petroleumsector en anderzijds uit de IT-wereld en vonden het hoog tijd dat de HBE-markt gecentraliseerd werd op één plaats. Hbemarkt.nl is een online platform voor HBE-handel waar Nederlandse bedrijven met een bio-verplichting samengebracht worden en waar ze anoniem HBE's live met elkaar kunnen traden.  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2510Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: Een bank als meerderheidsaandeelhouderDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daarop? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer aan het woord: Marcel Borger, directeur en oprichter van OrangeGas, over de financiering van ABN AMRO Energy Transition Fund in zijn innovatieve bedrijf. Eind vorig jaar werd ABN AMRO Energy Transition Fund (hierna kortweg ‘ABN’ genoemd) meerderheidsaandeelhouder van OrangeGas. Deze tak van ABN Amro richt zich met investeringen op projecten en bedrijven die impact hebben op de versnelling van de energietransitie. OrangeGas is zo’n bedrijf. Deze brandstofaanbieder biedt duurzame brandstoffen aan bestaande tankstations en heeft inmiddels ook twaalf eigen tankstations in Nederland.“DE KRACHT ZIT ′M IN DE MIX”Bij de oprichting in 2011 lag de focus op groengas. Nu biedt OrangeGas ook snelladers, honderd procent biodiesel (HVO) en CO2 voor de koeling van versvrachtwagens. Dit jaar maakt OrangeGas de eerste stappen op het gebied van LNG en waterstof. “De kracht van de energietransitie zit ’m in de mix”, betoogt Marcel. Volgens hem moet men per toepassing beoordelen welke brandstof geschikt is. “De Nederlandse overheid denkt haar ambities op het gebied van groene brandstof te verwezenlijken door te focussen op elektrisch rijden. Maar het aantal elektrische voertuigen dat daarvoor nodig is, komt nooit beschikbaar voor Nederland. We hebben meer verschillende soorten groene brandstoffen nodig om onze milieudoelstellingen waar te maken.” Vandaar dat OrangeGas zich op álle groene brandstoffen richt. Nog niet alles is rendabel. “Snelladers zullen ons nooit winst opleveren”, geeft Marcel toe. “En van waterstof duurt het zo’n vijf tot tien jaar tot we dat zonder subsidie rendabel kunnen maken. Maar we willen bijdragen aan de energietransitie. De opbrengsten die LNG en groengas ons opleveren maken dat mogelijk.”GROOTSE AMBITIESGroengas speelt volgens OrangeGas de belangrijkste rol in de energietransitie. “Willen we de doelstellingen voor 2030 behalen, dan moeten we in zo’n 34% van alle voertuigen gasvormige brandstoffen gebruiken. Onze buurlanden zien dat al, helaas loopt Nederland nog achter op dit gebied.” OrangeGas richt zich dan ook niet alleen op Nederland, maar (voor nu) ook op Duitsland en Zweden. De ambitie is om in Nederland op te schalen naar honderd tankstations (nu zijn dat er 82), in Duitsland marktleider te worden met tweehonderd stations (dat zijn er nu 46) en in Zweden actief te worden. Marcel: “We willen de grootste schone brandstofretailer worden van Noordwest-Europa.” ABN ziet welwat in die ambitie en zo raakten de twee partijen met elkaar aan de praat. “GP Groot (een van de NOVE-leden die met haar activiteiten een bijdrage wil leveren aan de circulaire economie en de energietransitie, red.) heeft ons ondersteund bij de opstartfase.” Toen duidelijk werd dat OrangeGas in het buitenland actief moest worden om verder te groeien, wilde GP Groot – een regionale speler – haar aandelen verkopen. Meewind wilde een deel van de aandelen overnemen, op voorwaarde dat OrangeGas er een goede investeringspartner bij kon vinden. Eind 2018 sloot OrangeGas een deal met ABN. Meewind en Marcel bleven aandeelhouders, Jeroen Meiberg – voorheen contoller bij OrangeGas – werd financieel directeur en ABN kocht de meerderheid van de aandelen.KORTE LIJNEN, SNELLE BESLISSINGENVoor de nieuwe aandeelhouder is OrangeGas een mooie aanvulling op haar bestaande portefeuille die tot voor kort uitsluitend bestond uit investeringen in zonPV- en windenergiemarkten. “Ik denk ook dat onze kleinschaligheid meespeelde in hun beslissing”, zegt Marcel. “Voor ABN was het belangrijk dat ik aandeelhouder zou blijven en Jeroen aandeelhouder zou worden. Ze willen zakendoen met gedreven ondernemers die snel beslissingen kunnen maken. Dat kunnen wij, doordat we niet zo groot zijn en de lijnen kort zijn.”ABN ALS KLANKBORDDie kracht van de organisatie – een compacte omvang, doordrenkt van ondernemers-dna – behoudt OrangeGas. “Eerlijk gezegd is er weinig veranderd sinds ABN aandeelhouder is geworden. Natuurlijk moeten we rapportages maken, maar verder houden ze redelijk veel afstand. Ze zien dat wij de business kennen en willen dat gedeelte aan ons overlaten en bemoeien zich dus weinig met inhoudelijke zaken.” Wel staat ABN klaar met advies als Marcel en Jeroen dat nodig hebben en vervult ABN vooral ook een klankbordfunctie. “Waardevol is hun ervaring en netwerk. Als wij financieel of economisch advies nodig hebben, dan kloppen wij bij ABN aan. Denk aan uitbreidingen en overnames in bijvoorbeeld België, Zweden en Duitsland. ABN kent de gang van zaken daar vaak beter dan wij en die kennis kunnen wij goed gebruiken.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2533Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Welke eisen gelden voor een propaangasinstallatie?Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren!Een van onze leden vroeg ons waar een propaangasinstallatie aan moet voldoen. Dat is bijvoorbeeld van belang in de energietransitie bij het vervangen van Groningsaardgas door (CO2-gecompenseerd) propaan. Deze vraag hebben we voorgelegd aan Norbert Romijn (Rijngas) en Johan Haarbosch (OK Gas). Zij vertegenwoordigen in de PGS19-commissie onder meer de NOVE.Volgens het activiteitenbesluit gaat het om opslag bij:• een tank van maximaal 13 m3;• maximaal twee tanks;• propaan dat alleen als gas wordt onttrokken.VEILIGHEIDSAFSTANDENHet eerdergenoemde besluit geeft in onderstaande tabel de ‘veiligheidsafstanden’ weer, ten aanzien van externe objecten: • een opslagtank met propaan;• het vulpunt van een opslagtank met propaan;• de opstelplaats van de tankwagen.VEILIGHEIDSAFSTANDEN* Inhoud tank Bevoorrading ≤ 5 x/jaar Bevoorrading > 5 x/jaar Gebouw voor minderjarigen, ouderen, zieken of grote aantallen ≤ 5 m3 10 meter 20 meter 25 meter > 5 m3 - ≤ 13 m3 15 meter 25 meter 50 meter *Als bij het (beperkt) kwetsbare objest zelf een propaantank aanwezig is, is de afstand minimaal de helft van de afstand in de tabel. VERANTWOORDELIJKHEDENWie verantwoordelijk is voor een bepaald onderdeel van de propaangasinstallatie hangt af van de configuratie en de commerciële afspraken. In onderstaand overzicht gaan we uit van de meest voorkomende situaties. De installatie bestaat uit een hoge-, middenen lagedrukdeel. Per onderdeel is aangegeven:• om welk deel van de installatie het gaat;• wie ‘in de regel eigenaar’ is van dat installatiedeel;• op welke manier dit deel onderhouden en gekeurd moet worden;• voor wiens rekening en verantwoording deze werkzaamheden zijn.HogedrukinstallatieInstallatiedeelDit deel betreft de propaantank(s) tot en met de afnamekranen boven op de tank(s). Hierin bevindt zich voornamelijk vloeibaar propaan onder een druk van circa 5 bar. Daarom geldt hiervoor de Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA) met als bevoegd gezag i-SZW (Arbeidsinspectie). (Aanvullende) bepalingen zijn in de WBDA opgenomen ter voorkoming en beperking van risico's voor de omgeving.De Keuring Voor Ingebruikneming (KVI) geldt voor de opslagtank, installatieleidingen en de bijbehorende (veiligheids-)appendages die onder druk staan. Een KVI wordt uitgevoerd door een aangewezen keuringsinstelling (AKI). Bij goedkeuring wordt een ‘Verklaring van ingebruikneming’ afgegeven. Een vrijstelling voor deze KVI geldt voor kleine stationaire opslagtanks (< 5 m3) en opslagtanks op bouwplaatsen (< 8 m3), mits propaan uitsluitend in de gasfase wordt onttrokken. De verplichting om de ingebruikneming vakkundig en verantwoord uit te voeren geldt wel vanuit de WBDA (algemene zorgplicht).EigenaarDit deel van de installatie is meestal eigendom van de gasleverancier.OnderhoudOnderhoud en keuring gebeurt conform NPR 2578. Alle opslagtanks zijn onderworpen aan het regime voor herkeuring, uiterlijk zes jaar nadat de laatste keuring heeft plaatsgevonden. De termijn voor het uitvoeren van het inwendig onderzoek kan worden verlengd tot maximaal twaalf jaar indien een NPR 2578-onderhoudsschema wordt gevolgd.VerantwoordelijkeOnderhoud, herbeoordeling en ingebruiknamekeuring is voor rekening van de eigenaar/gebruiker, die hier wettelijk verantwoordelijk voor is. Op het laatste keuringsdocument staat het jaar van herbeoordeling vermeld. Middels separate afspraken regelt vaak de gasleverancier de uitvoering. De ingebruiknamekeuring voor KVI-vrijgestelde tanks kan worden uitgevoerd door een geaccepteerd installateur. Voor alle andere tanks moet dit door een AKI worden uitgevoerd.MiddendrukinstallatieInstallatiedeelDit deel betreft hoofdzakelijk de ondergrondse gasleiding vanaf de eerste trapsregelaar (afnamekranen op de tank) tot aan de tweede trapsregelaar (tegen de buitengevel, meterkast of in de centrale gaskast). In de leiding/het netwerk bevindt zich propaangas in dampvorm onder druk (circa 2 bar). Voor het installeren geldt de NEN-EN 1775 (gasleidingen < 5 bar).EigenaarMeestal de eigenaar van het perceel of de drijver van de inrichting. OnderhoudOnderhoud en keuring gebeurt conform NPR 2578, bij voorkeur door een geaccepteerd installateur. Keuring iedere drie jaar (met de gaslekdetectiemethode) of iedere zes jaar (bij afpersen).VerantwoordelijkeOnderhoud, keuring en het tijdig uitvoeren is voor verantwoordelijkheid en rekening van de perceeleigenaar of de drijver van de inrichting.LagedrukinstallatieInstallatiedeelIn dit deel van de installatie bevindt zich propaangas in dampvorm onder een lage druk van circa 30 tot 50 millibar. Het betreft het leidingwerk (binnen en buiten) vanaf de gecombineerde eerste/tweede trapsregelaar (op de propaangastank) of de tweede trapsregelaar (tegen de buitengevel, meterkast of in de gaskast) inclusief de gasmeter en alle daarop aangesloten verbruikstoestellen (CV-ketels, fornuizen etc.). Voor het installeren gelden de NEN 1078 (gasinstallaties met een werkdruk < 500 mbar) of NEN 15001 (gasinstallatieleidingen > 0,5 bar);EigenaarMeestal de eigenaar van het gebouw of de drijver van de inrichting.OnderhoudVoor dit deel van de installatie geldt geen wettelijk onderhouds- of keuringsregime. De verzekeringspolis en garantiebepalingen noemen wel vaak jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud (conform NEN 1078).VerantwoordelijkeOnderhoud, keuring en het tijdig uitvoeren is voor de verantwoordelijkheid en rekening van de eigenaar van het gebouw of de drijver van de inrichting. In geval van een wettelijke plicht of vergunningsplicht dan gelden de daarin opgenomen eisen en verantwoordelijkheden.HEKWERK…• is verplicht aanwezig rondom propaangastank(s) als het perceel waarop deze staat/staan publiekelijk toegankelijk is;• is in de regel eigendom van de drijver van de inrichting;• staat omschreven in de PGS 19 en moet altijd in goede staat verkeren. De drijver van de inrichting is daar in de regel verantwoordelijk voor.LOGBOEKDe gebruiker van de tanks dient alle documenten (bouw, de intrede en herkeuringen, gebruiksaanwijzingen, onderhoudsbevindingen) ordelijk in een logboek te bewaren. Dit geeft de gehele levensduur inzicht voor een goede bedrijfsvoering. De gasleverancier kan hierin ondersteunen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2516Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 GMTVARO Energy neemt 19 tankstations en depot van Calpam-groep overNOVE-lid VARO Energy ("VARO") heeft vandaag aangekondigd overeenstemming te hebben bereikt tot de overname van 100% van de aandelen in SMD Beheer BV, een vennootschap binnen de Calpam-groep en collega NOVE-lid.  SMD Beheer bezit en exploiteert een distributiedepot in Gorinchem (NL) met een totale capaciteit van 9.000cbm, alsmede een netwerk van 19 tankstations in midden Nederland. De distributie van smeermiddelen en de levering van brandstoffen aan eindverbruikers vormen geen onderdeel van de strategie van VARO en zullen worden overgenomen door GP Groot, eveneens lid van NOVE. Klik hier voor het hele bericht.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2517Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 GMTPGS 30 voor kleine bovengrondse dieselopslag voor commentaarHet concept van PGS 30: “Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties” is gereed voor commentaar. Voor NOVE-leden een belangrijke richtlijn omdat de agrarische en bouw sector veel gebruik maakt van de hier omschreven dieselopslag die veelal door NOVE-leden beleverd worden. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen voor 30 oktober 2019 sturen aan het PGS-projectbureau via een daarvoor bestemde wijzigingstabel. PGS 30. Het doel van PGS 30 is om de risico’s te beheersen van het vullen, opslaan, afleveren van vloeibare brandstoffen in en vanuit bovengrondse tanks en het verwijderen van bovengrondse opslagtanks. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen.  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2505Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 GMTDossier accijnsteruggaaf dampretour: blijf bezwaar makenZoals eerder gemeld hebben VNPI en NOVE in de zaak van de intrekking van de teruggaaf accijns dampretour een belangrijke overwinning behaald bij het Gerechtshof. Inmiddels in bekend geworden dat de Staat in cassatie gaat. Dat betekent dat we nog even moeten wachten op een definitief oordeel.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2503Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 GMTE10 informatiemateriaal verzondenVorige week is al het informatiemateriaal voor de introductie van E10 benzine op 1 oktober verzonden naar alle 36 NOVE-leden die een bestelling geplaatst hadden. Hiermee kunnen in totaal 529 stations worden voorzien van informatiemateriaal. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2499Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met juni: -1,5%De brandstofomzet tot en met juni is gedaald met 1,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De daling van mei zet zich daarmee voort. Opnieuw liep de verkoop van diesel terug. Het lijkt erop dat de effecten van de “ontdieseling” van het personenwagenpark steeds meer zichtbaar zijn. De verkoop van benzine neemt nog wel toe, maar onvoldoende om de daling van de verkoop van diesel op te vangen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2498Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 GMTSubsidieregeling LNG ter consultatieZoals NOVE al eerder heeft bericht, bereidt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Stimuleringsregeling LNG (Liquefied Natural Gas) voor. Deze komt in plaats van de tijdelijke teruggaafregeling van de accijns voor LNG, die op 31 december 2018 is vervallen. De opzet van beide regelingen zijn vergelijkbaar. Deze regeling geeft invulling aan het Klimaatakkoord, én aan een Kamermotie die vraagt om een oplossing voor LNG én bio-LNG. NOVE-leden voorzien Nederland van vele vormen van energiedragers die mobiliteit en productiviteit mogelijk maken op land, weg en water. .   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2494Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 GMTinNOVE Infographic: Invloed van accijnsverschillen in Nederland en buurlandenOp iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer Invloed van accijnsverschillen in Nederland en buurlanden. In deze infographic is te zien dat de lagere accijnzen in Luxemburg zorgen voor meer omzet per tankstation en uiteindelijk meer accijnsinkomsten per bewoner. Klik hier om de infographic te downloaden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2420Mon, 09 Sep 2019 00:00:00 GMTPGS 16 - LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties is gereed voor commentaarHet concept van PGS 16: “LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties” is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. PGS 16Het doel van PGS 16 is om de risico’s te beheersen van opslag van het opslaan en afleveren van LPG en het vullen van gasflessen en ballonvaartanks, ingebouwde reservoirs en wisselreservoirs in vulinstallaties. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt. Wat is nieuw?   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2506Mon, 09 Sep 2019 00:00:00 GMTInformatiemateriaal introductie E10NOVE-leden hebben de afgelopen week voor ruim 500 tankstations informatiemateriaal besteld voor de introductie van E10 benzine vanaf 1 oktober. Het informatiemateriaal is deze week op het kantoor in Bunnik aangekomen en zal eind deze week of begin volgende week worden afgeleverd bij de leden die besteld hebben.     https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2488Mon, 09 Sep 2019 00:00:00 GMTOrangeGas ontvangt 2,6 miljoen subsidie voor Waterstof Amsterdam en UtrechtOrangeGas heeft afgelopen week definitief een DKTI subsidie toegekend gekregen ter waarde van 2 miljoen voor het realiseren van waterstoftankstations in Amsterdam en Utrecht. Samen met de eerder toegekende Benefic subsidie komt het totaal toegekende bedrag op 2,6 miljoen. Naast het exploiteren van de schone brandstoffen Groengas, elektriciteit, HVO100 en vloeibare CO2 zal groene waterstof aan het assortiment worden toegevoegd van OrangeGas. De waterstofstations staan gepland op de bestaande OrangeGas locaties waar momenteel al andere schone brandstoffen beschikbaar zijn. Voor Amsterdam liggen de plannen in het westelijk havengebied en voor Utrecht op bedrijventerrein Lage Weide. Beide locaties worden geschikt gemaakt voor grote voertuigen (350 bar) en personenvoertuigen (700 bar).OrangeGas heeft grote ambities in het verder ontwikkelen van duurzame brandstoffen. “Wij willen de komende 5 jaar nog 5 tot 10 waterstoftankstations realiseren o.a. in Leeuwarden, Zwolle en een tweede locatie in Amsterdam. In samenwerking met AC Adviseurs hebben wij de subsidies toegekend gekregen en kunnen wij de eerste stappen zetten.” Aldus Marcel Borger, directeur en oprichter OrangeGas. De aangekondigde locaties zijn niet de eerste waterstofprojecten waar OrangeGas bij betrokken zal zijn. Zo is er al een samenwerking met Jan Paul Kerkhof van BP Kerkhof in Den Haag waar in oktober het waterstoftankstation geopend word. Bij dit project is OrangeGas de retail partner en het initiatief en de investering ligt bij Jan Paul Kerkhof. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2487Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 GMTConcept PGS 15 voor verpakte gevaarlijke stoffen beschikbaar voor commentaarHet concept van PGS 15 'opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' is beschikbaar voor commentaar. Voor NOVE leden wordt https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2489Mon, 02 Sep 2019 00:00:00 GMTNOVE-businesspartner KWA organiseert regelmatig kennissessiesIn de agenda op de website van KWA-bedrijfsadviseurs staan regelmatig interessante bijeenkomsten genoemd, zoals deze: https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2482Mon, 19 Aug 2019 00:00:00 GMTE-10 folder en posterNaar verwachting eind van deze maand komen zowel een folder als een poster beschikbaar ten behoeve van de introductie van E10 benzine per 1 oktober. NOVE leden kunnen deze kosteloos bestellen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2474Mon, 19 Aug 2019 00:00:00 GMTNOVE over de toekomst van tankstations op Radio 1Afgelopen week sprak NOVE-directeur Erik de Vries samen met BETA voorzitter Ewout Klok over de toekomst van het tankstation. Hoe ziet het tankstation er uit over 20 jaar, wat is de impact van de opkomst van de elektrische auto’s. Erik de Vries maakte duidelijk dat de pleisterplaats functie nog steeds van belang is. En zelfs met de opkomst van de elektrische auto’s zullen er nog miljoenen auto’s rondrijden in Nederland met een verbrandingsmotor. De elektrische voertuigen kunnen via superchargers in korte tijd worden voorzien van stroom. Daarnaast zal waterstof zijn intrede doen. Of er dan nog 4.200 tankstations in Nederland nodig zijn is de vraag. Innovatie en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen is van levensbelang voor de zelfstandige tankstationondernemer. Klik hier om het item terugluisteren https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2471Thu, 01 Aug 2019 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met mei: -0,2%De brandstofomzet tot en met is licht gedaald met 0,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit werd met name veroorzaakt door een terugval in de verkoop van diesel: -2,6% tot en met mei 2019 ten opzichte van de periode tot en met mei 2018. De verkoop van benzine daarentegen steeg met 3,6% daar waar de verkoop van LPG andermaal terugliep. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2467Mon, 29 Jul 2019 00:00:00 GMTSave the date: Tankstation Vakbeurs 2019 De Tankstation Vakbeurs 2019 vindt plaats op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019 in Expo Houten. Hét jaarlijkse evenement voor de tankstation- convenience- en carwashbranche is een ideale gelegenheid om andere professionals uit de sector te ontmoeten en kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen, producten en diensten. De Tankstation Vakbeurs is een actieve netwerkdag met zowel een vakbeurs, vakcongressen, netwerkbijeenkomsten, perspresentaties en diverse interessante workshops. Zet hem alvast in uw agenda. Voor het congres volgt binnenkort meer informatie, voor NOVE-leden is er korting op de toegang. https://www.tankstationvakbeurs.nl/ https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2455Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 GMTLeeftijd wettelijk minimumloon naar 21 jaarDe leeftijd van het wettelijk minimumloon is sinds 1 juli 2019 21 jaar (dit was 22 jaar). Dit betekent dat iemand van 21 jaar recht heeft op minimumloon. Dat minimumloon, en ook het minimumjeugdloon, het maximumdagloon en het sociaal minimum zijn vanaf 1 juli verhoogd met 1,23%. Waarom worden de bedragen aangepast?Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast aan de inflatie. Bekijk de actuele bedragen en percentages voor werkgevers op de website van het UWV. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2441Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 GMTGebruikt frituurvet zorgt voor aanzienlijke CO2-reductie vervoersectorNederland ligt op koers om de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie voor vervoer van 10% in 2020 te halen. Hiermee zit Nederland in 2018 met 8,9% ruim boven het Europese gemiddelde. Dit blijkt uit de totaalrapportage over de inzet en herkomst van hernieuwbare energie voor vervoer, waarover de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) jaarlijks rapporteert. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2431Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 GMTPresentaties workshop waterstoftanks beschikbaar Vorige week vrijdag (21 juni) vond op de Automotive Campus in Helmond, de workshop rond vergunningen en realisaties van waterstoftankstations plaats. De groep van deelnemers was divers (leden van gemeentebesturen, veiligheidsregio's & omgevingsdiensten, tankstationeigenaren en een aantal personen die van plan zijn een tankstation te bouwen). Stefan Neis presenteerde er de resultaten van de studie die WaterstofNet in opdracht van Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd. De status van de uitbouw van de waterstofinfrastructuur in Nederland kwam aan bod, samen met de  ervaringen en 'lessons learned' van deze uitrol. Verder was aandacht voor tips en 'best practices' rond de vergunningsaanvragen voor waterstoftankstations. Jean-Paul de Poorter van het Nederlandse Waterstof Platform vertelde op zijn beurt over hun leerervaringen en zaken waarmee men best rekening houdt bij het realiseren van een waterstoftankstation. De workshop werd afgesloten met een bezoek aan het waterstoftankstation op de Automotive Campus. U kan de presentaties hier downloaden: Vergunningen en realisatie van waterstoftankstationsStefan Neis, projectmanager WaterstofNet Een waterstoftankstation realiseren?Jean-Paul de Poorter, secretaris H2Patform (Nederlands Waterstof Platform) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2425Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: Álle mobiliteitsvragen beantwoord De wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daarop? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer aan het woord: Jan Harmen Akkerman, CEO van TanQyou. Als leek in de oliehandel, maar als professional op het gebied van IT, begon Jan Harmen Akkerman drie jaar geleden met TanQyou. Dankzij zijn frisse blik en vergaande kennis van nieuwe technieken in de digitale wereld zou zijn formule weleens een antwoord kunnen zijn op de veranderende consumentenvraag. Jan Harmen is al jarenlang eigenaar van ICIT, een ‘full solutions digital agency’ dat zich richt op het bedenken, ontwerpen, bouwen en beheren van digitale oplossingen voor mobiele applicaties. Per toeval kwam hij in de brandstofhandel terecht. Eerst exploiteerde hij een tankstation om vervolgens zelf een tankstation te beheren. Dat wilde hij niet op de traditionele manier doen. De ‘tank journey’, zoals Jan Harmen de klantreis van tankende consumenten noemt, is volgens hem al jarenlang dezelfde. “Brandstofaanbieders willen allemaal de goedkoopste zijn. De branche is heel productgericht. Consumenten moeten zelf alle moeite doen en mogen de tankstationeigenaar naderhand dankbaar zijn dat ze bij hem mochten tanken. Dat is niet meer van deze tijd”, zegt Jan Harmen. ‘SEAMLESS’ WEBPLATFORM Jan Harmen gelooft niet in het brandstofproduct, maar in de waarde die je daaraan kunt toevoegen. TanQyou richt zich daarom op de complete mobiliteitsbehoefte. Volgens Jan Harmen is dat meer dan het voltanken van je auto. “Op het gebied van mobiliteit hebben consumenten nog meer problemen die opgelost moeten worden, zoals parkeren en kilometeradministratie.” TanQyou biedt naast brandstof ook diensten aan die in deze mobiliteitsbehoeften voorzien. Met de TanQyou-app kunnen klanten hun parkeerkosten betalen – een soortgelijke dienst als Parkmobile–, gereden kilometers registreren en auto’s huren (TanQyou Vroomm). Dat is pas het begin, want uiteindelijk moet TanQyou een veelzijdig, seamless webplatform worden waar klanten ál hun mobiliteitsvragen beantwoord zien worden. MOBILITEITSABONNEMENTEN “De behoefte verandert”, vertelt Jan Harmen. “We verschuiven naar een deeleconomie waar het bezitten van een auto niet vanzelfsprekend meer is. We verplaatsen ons straks met deelauto’s en het openbaar vervoer.” Dan betaal je dus niet meer per tankbeurt, maar bijvoorbeeld per kilometer die je gereden hebt. “Wij denken dat de toekomstige situatie er ongeveer hetzelfde uitziet als hoe we nu met gas en elektriciteit omgaan. Je betaalt jaarlijks een vast bedrag voor mobiliteit en aan het einde van het jaar krijg je terug wat je niet gebruikt hebt. We denken straks meer in abonnementsvormen.” VOOROPLOPEN Zijn IT-roots zorgen ervoor dat het voor TanQyou relatief makkelijk is om snel in te spelen op de nieuwe behoeften. Het bedrijf hoeft niet te wachten tot nieuwe software en bijbehorende updates beschikbaar zijn, maar maken die zelf. “De meeste NOVE-leden zijn overgeleverd aan de oplossingen die IT-partners leveren. Wij kennen daarentegen de vergaande mogelijkheden en laten ons geen nee verkopen. We bouwen zelf de technologieën die nodig zijn om ons platform in alle mobiliteitsbehoeften te laten voorzien.” Dat maakt het voor TanQyou relatief makkelijk om in onze (toch vrij conventionele) branche voorop te lopen. WHITELABEL APP TanQyou zoekt tankstations die het TanQyou-platform whitelabeled willen gebruiken voor hun eigen klanten. Jan Harmen: “Het platform is klaar om heel Nederland te dienen, maar wij kunnen – en willen – geen stations over heel het land bezitten. Onze ambitie is ook niet om de grootste tankstationhouder te worden, dus we willen samenwerken met bestaande tankstations die onze software willen gebruiken.” Dat maakt het ook voor andere NOVE-leden mogelijk om mee te gaan in de digitale ontwikkelingen. Maar ook om meer inzicht te krijgen in klantgegevens. “Alles gebeurt binnen ons platform. Gebruikers maken een profiel aan, waardoor je inzicht krijgt in allerlei persoonlijke gegevens. En ze gebruiken in de app meerdere mobiliteitsdiensten, waardoor je ook hun (koop)gedrag kunt analyseren. Op deze ‘big data’ kun je slim inspelen, bijvoorbeeld door verjaardagskorting te geven, korting te geven in daluren en je producten, diensten en aanbiedingen af te stemmen op de demografische factoren van je klanten. Als je dat goed aanpakt kun je een stuk klantvriendelijker worden.” Volgen Jan Harmen hoef je geen bigdataspecialist in dienst te nemen om de gegevens te analyseren en te gebruiken. “Wij maken een overzichtelijk dashboard waar bijvoorbeeld je online marketeer mee aan de slag kan.” Is deze consumentenbenadering volgens Jan Harmen dan de enige levensvatbare in onze branche? “Heus niet ieder tankstation hoeft ons dienstenpakket aan te bieden”, lacht hij. “Maar ik denk wel dat stationhouders een uniekere en duidelijkere propositie moeten aanbieden. Bijvoorbeeld een heel duidelijk shopconcept. Wij denken specifiek in platforms, omdat we daar nu eenmaal goed in zijn.”   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2447Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 GMTInformatiemiddagen de risico’s van mechanische apparatuur en explosieveiligheidNOVE-businesspartner KWA organiseert informatiemiddagen Explosieveiligheid: de risico’s van mechanische apparatuur. In deze training maakt u kennis met de basisaspecten rondom mechanische apparatuur in explosiegevaarlijke atmosferen. De theoretische uitleg vullen wij aan met praktische voorbeelden. De training is ook gratis toegankelijk voor leden van NOVE. Meer informatie en aanmelden: 26 september in Amersfoort 9 oktober in Rotterdam   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2428Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 GMTSchone brandstof in ruil voor verzameld niet-recyclebaar plastic afvalIGES, FinCo en CIV Texel werken samen om niet-recyclebaar plastic afval uit de Noordzee te verzamelen en dit te verwerken tot schone dieselbrandstof voor de Texelse vissersvloot. Integrated Green Energy Solutions (IGES), FinCo Fuel Nederland B.V. (FinCo) en de Texelse visserscoöperatie (CIV Texel) zijn een samenwerkingsverband overeengekomen dat een showcase zal vormen voor de circulaire economie. De deelnemende vissers verzamelen al het niet-recyclebare plastic afval dat in hun netten komt en leveren dat in bij IGES. Dit verzamelde plastic verwerkt IGES in zijn nieuwe fabriek in Amsterdam tot hoogwaardige dieselbrandstof met een lage CO2 uitstoot. FinCo levert de brandstof vervolgens terug aan de vissers als schone diesel voor hun vissersvloot. Minder uitstoot en minder afval in zeeAlle ondernemingen die betrokken zijn bij het proces zijn enthousiast over deze samenwerking die wordt gesteund door Paro Amsterdam B.V. Stichting De Noordzee en KIMO. “Het mes snijdt aan twee kanten: aan de ene kant resulteren deze brandstoffen uit plastic afval in een significante reductie van CO2-uitstoot, wat past bij de doelstellingen van alle hierbij betrokken ondernemingen, en aan de andere kant is het een bewijs van onze inzet om actief betrokken te zijn bij de schoonmaak van onze oceanen”, aldus Bart-Willem ten Cate, verantwoordelijk voor de hernieuwbare brandstoffen bij FinCo Fuel Group. Hij sprak ook de hoop uit dat het initiatief schaalbaar blijkt, en dat meer vissers die actief zijn op de Noordzee en de Waddenzee hieraan gaan meewerken. 80% CO2 reductiePaul Dickson, Executive Chairman bij IGES: “Wij zijn verheugd dat we deelnemen in dit initiatief om samen met de plaatselijke bevolking de strijd aan te gaan tegen zee-afval en gezamenlijk directe en positieve resultaten te boeken. Onze gepatenteerde technologie biedt een duurzame oplossing om de vervuiling door plastic te verminderen en de economische waarde van gebruikt plastic te maximaliseren. De fabriek van IGES in Amsterdam zal per dag 96 ton gebruikt plastic verwerken en jaarlijks 35 miljoen liter brandstof afleveren waar geen verdere raffinage voor nodig is – een wereldprimeur.” Hij geeft verder aan dat dit zal resulteren in een circa lagere 80% CO2-uitstoot vergeleken met gangbare diesel. IGES won de 2019 International Association of Ports and Harbors (IAPH) World Ports Sustainability Awards in de categorie Climate and Energy. Dit is een erkenning door deskundigen en collega-bedrijven dat deze gepatenteerde technologie een effectieve methode is om de mondiale crisis te bestrijden die het gevolg is van het feit dat gebruikt plastic wordt gedumpt op stortplaatsen, wordt verbrand of terechtkomt in oppervlaktewateren en oceanen. Over FinCo FinCo Fuel Group is actief in de downstream energiemarkt en levert verschillende brandstoffen in Noordwest-Europa. FinCo bestrijkt de gehele waardeketen vanaf raffinaderij tot eindgebruiker met logistiek in eigendom en beheer. Innovatie en een sterke klantgerichtheid zijn de belangrijkste drijfveren om de overgang naar een low carbon toekomst te stimuleren. In de scheepsbrandstoffenmarkt biedt het bedrijf schone brandstoffen aan via haar dochterondernemingen Licorne en Gulf Bunkering. FinCo zet zich volledig in voor een toenemend gebruik van schonere brandstoffen en is vastbesloten om een ​​belangrijke rol te spelen bij het terugdringen van CO2 via een portfolio van alternatieve brandstoffen. De Groep heeft kantoren in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Over IGES Integrated Green Energy Solutions (ASX:IGE) (IGES) ondersteunt en stimuleert lokale gemeenschappen bij het realiseren van betere economische, commerciële en milieudoelstellingen. Door de andere benadering van plastic, in plaats van afval naar waardevolle grondstof, en er de maximale waarde van te benutten, draagt IGES bij aan de circulaire economie door vervuiling tegen te gaan van natuurlijke omgevingen. De gepatenteerde technologie van IGES converteert gebruikt, niet-recyclebaar plastic dat gewoonlijk op de vuilstort belandt tot waardevolle en schone brandstoffen die voldoen aan internationale normen zoals EN590 (diesel) en EN228 (benzine). Het is de enige onderneming wereldwijd die brandstoffen kan leveren die gewonnen zijn uit niet-recyclebaar plastic zonder dat daar verdere raffinage of toevoegingen voor nodig zijn. Met haar hoofdkantoor in Singapore en vestigingen in Sydney en Amsterdam biedt IGES milieuvriendelijke en commercieel duurzame oplossingen voor een toekomst waarin grondstoffen efficiënt worden toegepast. De onderneming heeft projecten in Nederland, China, Hong Kong, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Thailand, Australië, Indonesië, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika. Over CIVAl meer dan 80 jaar is CIV Texel een coöperatieve onderneming voor de vissers op het eiland. CIV levert haar leden onder andere brandstoffen, netten en staalkabels en heeft een sterke focus op duurzaamheid. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2418Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 GMTinNOVE Infographic: Mobiliteit in cijfersOp iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer Mobiliteit in cijfers. Uit deze infographic blijkt dat nieuwe brandstoffen, incl elektrisch een sterke opmars maken. Klik hier om de infographic te downloaden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2496Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 GMTInloggen met eHerkenningMet eHerkenning regelt u online zaken met de overheid. Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met eHerkenning. Vanaf 1 november 2019 is inloggen alleen nog mogelijk met eHerkenning. Om te voorkomen dat u te laat bent met het aanvragen van eHerkenning, raadt het UWV u aan om de aanvraag ruim op tijd te doen. Op de website van het UWV wordt uitgebreid uitleg gegeven over wat eHerkenning is, hoe je het moet aanvragen en alle mogelijkheden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2413Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 GMTLogic Vision bestaat 20 jaarDit jaar viert NOVE Businesspartner Logic Vision haar twintigjarig bestaan als succesvolle leverancier van Microsoft Dynamics 365 Business Central Bedrijfssoftware. Logic Vison is de betrouwbare partner voor bedrijven die actief zijn in de branches Maritiem, Productie & Olie & Gas. Logic Vision wil bedrijven graag helpen efficiënter te werken en is door haar ervaren medewerkers een partner voor de lange termijn. Sinds 2005 is Logic Vision gevestigd aan de Hakgriend 18B in het mooie Hardinxveld-Giessendam. De goede ligging bij de A15 en het gunstige ondernemersklimaat in de regio dragen bij dat Logic Vision haar twintigjarig bestaan mag vieren met haar klanten, relaties en werknemers, die hebben bijgedragen aan deze mijlpaal. Donderdag 13 juni, vanaf een uur of vier, zal er een weergaloze party losbarsten vanaf de locatie in Hardinxveld Giessendam. Diverse foodtrucks, muziek & entertainment zijn een aantal ingrediënten die de gasten kunnen verwachten om zo het 20-jarig bestaan tot een onvergetelijk evenement te maken. Rond 18:30 uur zullen Burgemeester Dirk Heijkoop en Wethouder Jan Nederveen van Hardinxveld-Giessendam het feest een officieel karakter geven.14 jaar geleden heeft Burgemeester Arie Noordergraaf onze feestelijke opening voor zijn rekening genomen, dus Logic Vision waardeert het zeer dat de huidige Burgemeester bij dit jubileum zijn opwachting maakt. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2412Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 GMTOrangeGas start met verkoop HVO100 (biodiesel)  OrangeGas is afgelopen maand gestart met de verkoop van HVO100 op locatie Geesbrug. Dit is een logisch gevolg vanuit de strategie van OrangeGas die een mix van schone brandstoffen aanbiedt. OG verkoopt al jaren Groengas via inmiddels een netwerk van 130 stations in Nederland en Duitsland en is in 2018 gestart met EV-snelladers. In 2020 worden de eerste waterstof stations geopend. De eerste HVO100 locatie is een samenwerking tussen OrangeGas en Fieten Olie. De locatie bevindt zich direct langs de A37 in Geesbrug. HVO100 is de pure versie van Hydrotreated Vegetable Oil, een hernieuwbare brandstof geschikt voor diesel voertuigen. Het tankstation in Geesbrug is geschikt voor zowel vrachtwagens als personenauto’s. Met Scania Transport Laboratorium als eerste grote afnemer voegt OrangeGas een volgende schone brandstof toe aan de mix. De 11 vrachtwagens van klant/partner Scania Transport Laboratoriums tanken als eerste partij en launching customer in Geesbrug. De vrachtwagens rijden zo’n 400.000 km per jaar, op en neer tussen Zweden en Zwolle op deze schone brandstof. HVO100 is een echte dieselvervanger en kan een-op-een in de moderne diesel vrachtwagen worden gebruikt, zonder aanpassingen. Het rijden op deze dieselvervanger reduceert 90% van de CO2 uitstoot. “De nauwe samenwerking tussen Scania en OrangeGas heeft ervoor gezorgd dat er een passende oplossing is voor het vraagstuk van Scania.” aldus Peter Bosma Commercieel Manager bij OrangeGas. De samenwerking tussen OrangeGas en Fieten Olie gaat al jaren terug. Negen jaar geleden startte de samenwerking met een Groengas pomp in Beilen. Inmiddels verkoopt OrangeGas Groengas op vijf Fieten Olie locaties en is de HVO100 pomp in Geesbrug de zesde locatie waar wordt samengewerkt. Plannen om op nog meer stations HVO100 te realiseren zijn er zeker. “Aan het einde van het jaar verwacht OrangeGas tenminste twintig HVO100 locaties te hebben, waarvan vijf á zes met Fieten Olie.”, zegt Peter Bosma. “Er zijn gesprekken met meerdere oliepartners voor de uitrol van ons HVO100 netwerk.”, aldus Bosma. OrangeGas zet zich in om een mix van schone brandstoffen aan te bieden voor elke vorm van vervoer over de weg. Van vrachtwagen tot veegwagen en van OV tot personenauto. Elk vervoersmiddel en elke bestuurder heeft andere wensen voor een voertuig. Inzetten op 1 brandstof is volgens OrangeGas niet reëel, een mix van schone brandstoffen biedt de basis voor een realistisch, betaalbare en haalbare transitie naar schone mobiliteit en dus een Happy Planet. Later dit jaar breiden Scania Transport Laboratorium en OrangeGas hun samenwerking uit met de brandstof ED95. Ook deze Ethanol wordt toegevoegd aan de schone brandstoffen mix van OrangeGas. ED95, een dieselvervanger, wordt dan aangeboden op een andere locatie in Geesbrug in samenwerking met Fieten Olie. In Zweden wordt het product al verkocht, OrangeGas heeft hiermee de primeur in Nederland.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2407Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 GMTInnovaties Duurzame Binnenvaart-regeling opengesteldHeeft u een goed idee dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de binnenvaart? Binnen desubsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieugeld ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten. In totaal is 1.000.000 euro beschikbaarmet een maximumbedrag van 250.000 euro per projectaanvraag. Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie betreffen onder andere demonstraties enontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten.Subsidie onder de IDB-regeling kan specifiek worden aangevraagd voor initiatieven gericht op de reductievan CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kangedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken,aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 augustus 2019. Beoordeling van de ingediende projectengeschiedt vervolgens door een onafhankelijke Innovatieraad. ContactHet aanvraagformulier kunt u downloaden via www.eicb.nl/idb. Voor vragen of meer informatie over dezeregeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB), via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2406Sat, 01 Jun 2019 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Wel of niet toegestaan: IBC met dieselolie vervoeren?Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren! Een loonbedrijf wordt aangehouden omdat hij een IBC met dieselolie vervoert op een aanhangwagen achter een graafmachine. Deze klant, vraagt zijn brandstofleverancier om advies, die op zijn buurt de vraag neerlegt bij het NOVE-secretariaat. Het antwoord op deze vraag vergt puzzelen, omdat er gebruikt gemaakt moet worden van (gedeeltelijke) vrijstellingen van de ADR. NOVE legt uit hoe het zit. ADR 1.1.3.1, heeft als kop ‘vrijstellingen die samenhangen met de aard van het vervoersproces’. Als we dit artikel doornemen zien we het volgende: - De voorschriften van het ADR zijn niet van toepassing op:-> Vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdbedrijfsactiviteit, zoals leveringen aan of retourleveringen van bouwplaatsen, of in verband met toezicht, herstel of onderhoud,… Dit geldt dus niet voor een gemiddeld NOVE-lid, omdat de hoofdbedrijfsactiviteit het vervoer en handelen in brandstoffen is. Het geldt wel voor een bouwbedrijf of een loon- en grondverzetbedrijf. ->  ...in hoeveelheden van ten hoogste 450 liter per verpakking, inclusief IBC’s en grote verpakkingen,… In de aannemerij worden veel IBC’s gebruik van 1000 liter. Die vallen dus buiten de vrijstelling. Twee IBC’s van 450 liter vallen wel weer onder de vrijstelling. De titel nog even in herinnering: “Voorschriften van het ADR niet van toepassing”. De IBC hoeft dus niet gekeurd te Een loonbedrijf wordt aangehouden omdat hij een IBC met dieselolie vervoert op een aanhangwagen achter een graafmachine. Deze klant, vraagt zijn brandstofleverancier om advies, die op zijn buurt de vraag neerlegt bij het NOVE-secretariaat. Het antwoord op deze vraag vergt puzzelen, omdat er gebruikt gemaakt moet worden van (gedeeltelijke) vrijstellingen van de ADR. NOVE legt uit hoe het zit. zijn, omdat de voorschriften van het ADR niet van toepassing zijn. -> … en met inachtneming van de in 1.1.3.6 genoemde hoogst toelaatbare hoeveelheden. Voor het vervoer van dieselolie wordt in 1.1.3.6 een hoeveelheid van maximaal 1000 liter genoemd. - Er moeten maatregelen worden genomen om elke lekkage van de inhoud onder normale vervoersomstandigheden te verhinderen. Hoewel de IBC niet gekeurd hoeft te zijn, moet de verpakking wel deugdelijk zijn. Ook moet hij goed vast staan tijdens transport. - Deze vrijstelling zijn niet van toepassingen op klasse 7. Klasse 7 zijn radioactieve stoffen. Deze zijn dus niet vrijgesteld. - Deze vrijstelling geldt echter niet voor het vervoer, door bedoelde ondernemingen verricht ten behoeve van hun eigen toelevering of externe dan wel interne distributie. Is dit een valkuil? Want het lijkt dat de hele vrijstelling dat onderuit gehaald wordt.Let op, het gaat om vervoer ten behoeve van eigen toelevering zoals het laten 'meerijden' van de IBC met de graafmachine. Echter specifiek met een auto brandstof distribueren met een IBC binnen je bouwbedrijf valt niet onder de vrijstelling. Dit laatste deel maakt deze vrijstelling voor veel interpretatie vatbaar. MINIMALE EISEN EN VEEL VRIJSTELLINGENIs dat laatste een groot probleem? Voor het gebruik en vervoer van de veelgebruikte 1000 liter IBC, bestaat ook een ‘verlicht’ regime. Pas dan gewoon voorschrift 1.1.3.6 toe. Deze bevat slechts minimale eisen en veel vrijstellingen om toch eenvoudig en veilig hoeveelheden brandstof naar bijvoorbeeld een bouwplaats te kunnen brengen door de aannemer. Dit heeft tevens grote overlap met Arbo- en milieueisen. Zo heb je drie vliegen in één klap! CONCLUSIEIn het kort zegt 1.1.3.6 dat 1000 liter diesel vervoeren mag, in een gekeurde IBC, zonder oranje borden en etiketten op de vrachtwagen (hoofdstuk 5.3), echter wel de juist etike`en op de IBC, zonder schriftelijke instructie (sectie 5.4.3). Wat wel nodig blijft zijn een vervoersdocument (8.1.2.1.a), brandblusser (8.1.4.2 t/m 8.1.4.5), een passende opleiding overeenkomstig hoofdstuk 1.3 (8.2.3), verbod om de colli te openen (8.3.3). Er mogen geen verlichtingsapparaten mee met metalen oppervlak die vonken kan veroorzaken (8.3.4). Ook mag de motor van het voertuig niet onnodig draaien tijdens laden of lossen (8.3.5). OPLEIDINGNog wel even aandacht voor de functie specifieke opleiding, overeenkomst hoofdstuk 1.3 van het ADR met onder andere een algemene bewustmaking t.a.v. het vervoer van gevaarlijke stoffen en een deel veiligheid. Hoe dit exact moet worden ingevuld, wordt niet omschreven in de wetgeving. Ook geldt hiervoor geen certificaat of examen, echter wel moet de werkgever dit in een dossier bijhouden. De chauffeurs met een ADR-certificaat hebben dit reeds. Echter een tractorbestuurder of graafmachinemachinist die een IBC met diesel meeneemt moet aantoonbaar maken dat hij bekend is met de gevaren en risico’s van het vervoer van dieselolie. Deze zogenaamde bewustwordingscursus mag door het bedrijf zelf worden gegeven en er hoe* geen algemeen examen te worden afgelegd. Zowel de organisatie als de werknemer moeten kunnen aantonen dat aan deze cursus werd deelgenomen. Ook vanuit de Arbo-wet zal iets soortgelijks geëist worden. Combineer dit. Soms kan het eenvoudiger zijn om deze opleiding extern te regelen echter een (bedrijfsinterne) toolboxmeeting kan hier ook voor worden gebruikt. MEER LEZEN?Over 1.1.3.6 heeft NOVE samen met Cumela enige tijd gelden een artikel geschreven, wat te vinden is op het NOVE-ledennet. NOVE leden kunnen natuurlijk ook advies vragen aan netwerkpartner VCM Leusden033-4321002.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2437Sun, 26 May 2019 00:00:00 GMTMelden tankkaarten bij DNB: nog even wachtenIn vervolg op het bericht dat wij vorige week verstuurden over het melden van (eigen) tankkaarten bij DNB vóór 19 augustus, adviseren wij toch even te wachten om actie te ondernemen richting DNB. Reden is overleg dat NOVE heeft gevoerd met de VNPI, de vereniging van de oliemaatschappijen. Een van de leden van VNPI stelt zich op het standpunt dat een tankkaart helemaal geen betaalmiddel is, maar een registratiemiddel. De betaling geschiedt achteraf per facturatie. Ook MTC onderschrijft deze benadering. Ook is gebleken dat in België en Polen op deze wijze naar een tankkaart gekeken wordt, waardoor melding en aanvraag van een uitzondering helemaal niet nodig zou zijn. Wij proberen de komende weken meer duidelijke duidelijkheid te krijgen over dit onderwerp. Mocht DNB nu toch vasthouden aan een melding dan zal NOVE een voorbeeld omschrijving opstellen wat betreft activiteiten en reden van uitzondering. Wordt vervolgd dus.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2400Sun, 26 May 2019 00:00:00 GMTWorkshop vergunningen en realisatie van waterstoftankstations WaterstofNet en Rijkswaterstaat organiseren een workshop over de procedure van vergunningsaanvragen van waterstoftankstations. Ook H2Platform geeft een presentatie over hoe men een waterstoftankstation kan realiseren. De workshop heeft plaats op de Automotive Campus in Helmond (zaal: Auditorium) op vrijdagnamiddag 21 juni. Inschrijven kan tot 14 juni! Deze workshop is voornamelijk interessant voor eigenaren en uitbaters van bestaande tankstations, initiatiefnemers van nieuwe tankstations en bedrijven en organisaties in de brandstoffenverkoop. Agenda: 13:00 - 13:30 uur: Ontvangst in Auditorium 13:30 - 13:45 uur: Welkom (RWS / WaterstofNet) 13:45 - 14:45 uur: Presentatie en conclusies opdracht “vergunningen waterstoftankstations in NL” - Stefan Neis WaterstofNet (i.o.v. Rijkswaterstaat) 14:45 - 15:15 uur: Presentatie “Een waterstoftankstation realiseren” - Jean-Paul de Poorter (H2Platform) 15:15 - 16:00 uur: Bezoek WaterstofNet tankstation - WaterstofNet16:00 - 17:00 uur: Netwerk mogelijkheid / Borrel Inschrijven kan via de link onderaan de pagina van het event.    https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2399Sun, 26 May 2019 00:00:00 GMTLocase brengt Yoonison-card onlineTankpasleveranciers versterken aanbod richting petrolbranche door samenwerking Locase, het zusterbedrijf van NOVE Businesspartner Lodder Software dat online tankpassen uitgeeft, neemt de Yoonison-card over van Mybility (tot voor kort bekend als MultiCard). Locase gaat de bijbehorende ISO-range toevoegen aan haar online kaartplatform. Alle klanten van Mybility krijgen daardoor de mogelijkheid gebruik te maken van het online kaartplatform van Locase, met behoud van de bestaande passen. De komende 3 jaar zal Mybility de fysieke tankpassen voor Locase produceren. Erno Lusse, CEO van Lodder Software: “We blijven beide doen waar we goed in zijn. Mybility produceert de passen, wij bieden het online kaartplatform en nemen de codering van de tankkaarten over. Voor Mybility-klanten biedt de samenwerking voordelen doordat ze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van ons online kaartplatform.”De aantrekkingskracht van de Lodder tankkaart zit ‘m onder andere in het feit dat er voortdurend nieuwe toevoegingen gebouwd worden waarvan alle gebruikers meeprofiteren. Zo ontwikkelt Lodder nu de mogelijkheid om prepaid-tegoeden op de kaarten te laden en kunnen gebruikers ‘doorstromen’ naar andere tankstationketens. Alle Lodderkaart-klanten krijgen een webportal in huisstijl, waarmee de eindklant zelf zijn kaarten kan beheren. Vanzelfsprekend is de kaart volledig geïntegreerd in de logistieke en administratieve software van Lodder, bovendien is aansturing door eigen software met een API ook mogelijk.Groeiend aantal transacties op online kaartplatform LocaseDoor de overname verdubbelt het klantenbestand van Locase en verstevigt Locase haar positie als kaartleverancier in de petrolbranche. Op dit moment verwerkt Locase zo’n 5.500 (internationale) kaarttransacties per dag en dat aantal blijft groeien. Lusse: “Met ons online kaartplatform bieden we klanten continuïteit en stabiliteit. Recent hebben we ons platform volledig vernieuwd en uitgebreid. Het is daarmee nog robuuster geworden en voorbereid op het groeiend aantal transacties in binnen- en buitenland. We zitten al vanaf het begin boven onze beschikbaarheidsnorm en blijven werken aan een nog hogere graad van beschikbaarheid.”Op korte termijn verandert er voor bestaande klanten niet veel, de transitie vindt geleidelijk plaats. Locase neemt met alle klanten contact op om de nieuwe mogelijkheden van de Yoonison-card te bespreken. Onder meer vanwege het groeiend aantal aansluitingen en de internationale uitrol van de Lodder kaart heeft Lodder eerder deze maand een nieuwe accountmanager aangesteld: Henriette den Breejen. Zij is geen onbekende in de markt en deed eerder jarenlang ervaring op met de Yoonison-card bij MultiCard. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2398Mon, 20 May 2019 00:00:00 GMTStocExpo Europe Celebrates 15 Years of SuccessStocExpo Europe, the world’s leading international event for the bulk liquid storage industry, has been hailed a major success after it made a triumphant return to The Ahoy in Rotterdam. The three-day exhibition and conference, which is renowned for attracting the largest global representation of industry professionals under one roof, was attended by over 3,101 visitors – a 10 percent rise compared to the previous year! Thousands of industry professionals, including representatives from leading oil majors, terminals and key storage players from over 80 countries worldwide, gathered at the event to see the latest innovations, discuss best practice and tackle the industry’s biggest challenges. Mark Rimmer, StocExpo & Tank Storage Portfolio Divisional Director, comments: “StocExpo celebrated its 15th anniversary this year and the fact that the number of visitors has increased substantially is testament to the event’s importance for the industry. It clearly provides the opportunity to meet and do business efficiently and effectively, all under one roof. It was great to see that the hall was constantly a hive of activity - feedback from exhibitors was that multi-million Euro deals were being made on stands from day one.” Roberto Mirapeix, Technical Manager at Alkion Terminals, said: “The event is an important tool for our business as a number of areas are important to us. StocExpo Europe is a great event, it opens the imagination to resolve future problems so I will definitely be returning.” Emerson, Honeywell, J. de Jonge, Matrix Applied Technologies, Siemens and Verwater were among the 200 suppliers, partners and industry associations that exhibited at the show, with several using the event to launch new products to the market. Key terminals, such as Stolthaven Terminals and Inter Terminals, also exhibited for the very first time at StocExpo, making it bigger and stronger than ever before. Lucas Ribeiro, Downstream IT Expert at Implico Group, said: “This year, Implico exhibited at StocExpo for the 14th time. As in previous years, the show was a success for us. Our meetings with partners and prospects went very well and we are looking forward to following up on the excellent relationships we established at StocExpo 2019 in the weeks and months to come.” Tom van Herp, Business Development Manager at DTN, said: “StocExpo continues to be a great networking event. We have been participating for several years now and it remains the place to be for our industry.” Over thirty thought-leaders delivered in-depth sessions, presentations and debates during the highly-anticipated conference programme. Steven van Belleghem, the world-renowned motivational speaker, delivered a thought-provoking keynote talk at the start of day two. His session revealed how brands are using artificial intelligence to fuel exponential growth and how the bulk liquid storage industry can use the same principles of data leverage, effortless user interfaces and augmented intelligence to win business and maintain high levels of customer service. Key industry challenges, developments and solutions, such as IMO 2020, the rise of new technologies – AI, cyber-security and automation – geopolitical uncertainty and the energy transition, were discussed by CEOs, Terminal Managers and Analysts from companies such as Shell, Alpha Terminals and LBC Tank Terminals during the engaging three-day conference programme. Raoul Oomen, RVB Tank Storage Solutions bv, said: “As a first-time visitor it was a pleasant discovery to find so many specialised innovations for the storage industry all under one roof. Attending the conference brought new insights as the speakers gave their peek into the crystal ball about future fuel oil developments in relation to IMO 2020 and the trade and storage effects thereof for refining the whole crude barrel.” The Innovation Theatre, hosted by EEMUA, iTanks and German Mechanical Engineering Industry Association (VDMA), provided a platform for roundtables on key issues, including cyber security, energy transition and the impact of H2 on assets, plus terminal optimisation in terms of safety, innovation and digitalisation. Several networking opportunities were available and special events, such as the StocExpo 15th Anniversary party, were hosted on the show floor. At the late-night networking evening, several exhibitors entertained the industry. Emerson celebrated with a nostalgic look back at 15 years of StocExpo, CTS went live with a Cuban band and Agidens, Verwater, Actemium/Cegelec, Ivens, EPS Group, Belven, DTN, Kanon Loading Equipment and HMT combined to create ‘Liquid Lane’ and indulged guests with a plethora of food and drinks. J. de Jonge won an award for ‘best entertainment’ and celebrated with a DJ set that went on right until late evening. StocExpo also hosted the prestigious Tank Storage Awards ceremony, taking place on the first evening of the show. The 2019 event hosted storage professionals from Malaysia, Saudi Arabia, Dubai, the US and Europe to celebrate terminal achievements, equipment innovations, as well as individual success. Shell Haven, Euro Tank Terminal, Vopak Terminal Eemshaven, North Sea Port and EEMUA were among the winners. Mark Rimmer concludes: “It’s hard to believe that it’s possible to fit so much into a three-day show, but somehow we did it! This year, numbers were up across the board, including 3,101 visitors, 200 exhibitors, over 20 hours of educational content delivered by over 30 key speakers, 12 hours of industry discussions in the Innovation Theatre, plus countless hours of networking, business meetings and socialising on the show floor. Before StocExpo Europe had even closed for another year 60 percent of exhibitors had signed up for the 2020 event – a clear demonstration of the value it brings to industry organisations around the world.”   For information on visiting the exhibition in 2020, booking as a delegate for the conference or exhibiting, please call +44 (0)20 3196 4300 or visit www.stocexpo.com. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2393Mon, 20 May 2019 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met februari: +2,6%De brandstofomzet in de eerste twee maanden van dit jaar steeg met 2,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Met name de verkoop van benzine steeg behoorlijk: + 4,7%. De afzet van diesel steeg met 1,4%. De verkoop van LPG blijft helaas in mineur: -9,3%. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2390