NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Tue, 09 Apr 2024 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) januari 2023 - 2024: +2,7%De brandstofomzet in liters in Nederland is in januari 2024 gestegen met 2,7% ten opzichte van januari 2023, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS.Met name LPG laat een opvallende stijging zien van 7,9%. Daarnaast is ook de verkoop van diesel gestegen (met 4,3%), terwijl diesel het afgelopen jaar juist een dalende trend vertoonde. Benzine is nog steeds de meest verkochte brandstof met 473 miljoen liter in januari. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4035Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 GMTHoogte jaarverplichting 2024 en 2025 formeel vastgesteldVan het Ministerie van IenW ontvingen wij het volgende bericht: Hoogte jaarverplichting 2024 naar 28,4% en jaarverplichting 2025 naar 29,4%Het kabinet heeft in het voorjaar besloten om de jaarverplichting jaarlijks met 20PJ te verhogen. Voor kalenderjaren 2024 en 2025 is deze wijziging nu vastgesteld. In 2024 wordt de jaarverplichting 28,4%, in 2025 wordt de jaarverplichting 29,4%. Voor de jaren na 2025 wordt de hoogte van de jaarverplichting nog gewijzigd om het Kabinetsbesluit uit te voeren. Dit wordt samen gedaan met de implementatie van de herziene richtlijn Hernieuwbare Energie (RED-III).Met deze maatregel wordt 1,5 Mton CO2 per jaar bespaard. Dat is evenveel CO2 als de kolencentrale in de Eemshaven in 4 maanden uitstoot. Terugwerkende krachtEind november .....   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4033Wed, 20 Mar 2024 00:00:00 GMTNieuw: NEN-EN 17867 voor benzine in kleine verbrandingsmotorenDe nieuwe norm NEN-EN 17867 voor alkylaatbenzine moet zorgen voor meer duidelijkheid in de markt rondom de kwaliteit en samenstelling. Europese landen gebruiken nu nog verschillende nationale standaarden en eisen voor deze benzine, die vooral wordt gebruikt in kleine motoren zoals kettingzagen, sneeuwscooters, grasmaaiers en golfkarretjes. Alkylaatbenzine is vooral verkrijgbaar in blikken en in sommige landen bij tankstations. De totale volumes zijn klein, als je ze vergelijkt met reguliere E5/E10-benzine. Europese landen hanteerden tot nu toe verschillende nationale standaarden en eisen rondom dit product. Dit maakte het productieproces uitdagend. Tussen 2021 en 2023 is er daarom in een CEN-werkgroep gewerkt aan een norm voor dit type benzine. Twee productspecificatiesHet document specificeert de vereisten voor benzinebrandstof voor gebruik als brandstof in kleine motoren, samen met de toe te passen methodes om deze eigenschappen te testen. In de norm worden twee productspecificaties beschreven voor benzine met een laag gehalte aan aromaten en sulfer. Het eerste type is bedoeld voor gebruik in tweetaktmotoren, en het tweede voor gebruik in viertaktmotoren. Kort na de publicatie van de norm is een voorstel voor een amendement ingediend, omdat er onduidelijkheid bestond over het labelen van de brandstof die in een blik/emballage verkocht wordt. Hier wordt in 2024 verder aan gewerkt, waarbij NOVE ook betrokken is. Het document is nog in zijn huidige vorm verkrijgbaar in de NEN-normshop. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4024Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 GMTSamenwerking NOVE-BOVAG inzake Tankstation CAO en opleidingen ondertekendAl eerder is aangekondigd dat BOVAG en NOVE een lijstverbinding wilden aangaan inzake de cao voor Tankstations en Wasbedrijven plus op het gebied van opleidingen voor beide sectoren. De samenwerking is op 19 maart officieel ondertekend door NOVE en BOVAG. Inmiddels wisten de eerste NOVE-leden de weg al te vinden naar de juridische ondersteuning op gebied van de cao voor Tankstations en Wasbedrijven. Voor hen is nu een helpdesk beschikbaar via telefoonnummer...  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4022Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 GMTNieuwe NOVE-Mobiliteitsmonitor 2024 beschikbaar voor ledenDe nieuwste uitgave van de Mobiliteitsmonitor is beschikbaar voor NOVE-leden. De Mobiliteitsmonitor geeft een overzicht van de ontwikkelingen op gebied van mobiliteit en brandstoffenverkoop op basis van gegevens van het CBS en verschillende plannen van de overheid. Ondanks het gegeven dat de statistische cijfers met vertraging binnenkomen, heeft het bestuur van de sectie H&R toch besloten aan Studio GearUp opdracht te verlenen om een vernieuwde monitor op te laten stellen. Sommige trends zijn inmiddels goed waar te nemen, bijvoorbeeld het percentage elektrische voertuigen bij de verkoop van nieuwe personenwagens, in 2023 goed voor 45%. Voor vrachtwagens en bestelauto’s zijn deze percentages nog veel kleiner. Voor de ontwikkeling van het wagenpark is een doorkijk gemaakt naar 2050. Op gebied van brandstoffen is te zien dat de verkoop van diesel langzaam maar zeker afneemt, terwijl de verkoop van benzine de komende 10 jaar nog een groei zal laten zien (tenzij de accijnsverschillen met het buitenland nog verder oplopen). Heeft u vragen over de Mobiliteitsmonitor, neem dan contact op met het NOVE secretariaat. De gehele Mobiliteitsmonitor..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4021Thu, 14 Mar 2024 00:00:00 GMTStichting VOS gaat meer monsters nemen bij de bunkerlocatiesDe stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) bezoekt de bunkerlocaties van de NOVE-leden sectie Binnenvaart-Visserij. De bezoeken worden random door Bureau Veritas uitgevoerd, om de onafhankelijkheid van het kwaliteitsvignet te waarborgen.De stappen die daarna volgen, zijn niet random, daarvoor zijn goede procedures, bestaande uit een vragenlijst met betrekking tot de ingangscontrole en housekeeping van de brandstoffen die het bunkerbedrijf inneemt alsook de monstername, analyse en stappen die ondernomen worden als er iets niet goed loopt. De punten waarop geanalyseerd wordt, gebeurt deels random, deels wordt er rekening met andere projecten en onderzoeken die lopen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het onderzoek wat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat momenteel uitvoert ten aanzien de introductie van biobrandstoffen in de binnenvaart. Meer monstersDe VOS neemt vanaf nu ook monsters van hogere blends en meer duurzame brandstoffen, mochten die op een bunkerlocatie aangeboden worden. Denk hierbij naast de standaard VOS-ULS 2023 aan B20, B30 of HVO. Met uitzondering van de waarden zijn de parameters en analyses veelal gelijk, waardoor deze uitbreiding eenvoudige zonder kostenverhoging kon worden doorgevoerd. Bewustwording en eigen verantwoordelijkheidDe deelnemers kunnen binnenkort ook weer inschrijven voor een bewustwordingstraining op de eigen locatie. Hierover volgt later meer informatie. De vragenlijst en het …. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4016Tue, 05 Mar 2024 00:00:00 GMTSakko Groep: “Het kip-of-het-ei principe doorbreken.”Artikel uit de inNOVE 2023#4 Stephan Mangnus is algemeen directeur van de Sakko Groep. Het bedrijf is opgericht in 1906 en heeft zich ontwikkeld van een van de grootste, zelfstandige kolenhandelaren van Nederland tot een bedrijf dat nationaal en internationaal opereert. De activiteiten zijn fors verbreed, maar het segment ‘energie’ – de levering van brandstoffen, smeermiddelen en exploitatie van tankstations – is nog altijd goed voor ruim 90 procent van de totale jaaromzet die zo’n 425 miljoen euro bedraagt. DE SAKKO GROEP IS OOK ACTIEF IN DE MARKT VAN LAADPALEN. VANWAAR DIE KEUZE? “Enkele jaren terug hebben we na een strategische analyse de conclusie getrokken dat we onder invloed van het Klimaatakkoord van Parijs onze activiteiten moesten verbreden. Via Orange Charging en Efinance Belgium zijn we actief in de verkoop en exploitatie van laadvoorzieningen.” HOE KIJK JE NAAR DE TOEKOMST VAN EV, JULLIE POSITIE DAARIN EN DIE VAN DE BRANDSTOFHANDEL IN HET ALGEMEEN? “We verwachten, gezien alle huidige ontwikkelingen, dat EV de voornaamste richting wordt voor personenwagens en trucks. Een belangrijke kanttekening daarbij is wel in welke mate het stroomnetwerk de ontwikkelingen bij kan houden en hoe de opslag in batterij en zich de komende jaren ontwikkelt om dat mede te faciliteren. In de EV-markt kan de brandstofhandel een belangrijke rol spelen, als je kijkt naar het huidige netwerk met tankstations, de transitie die haar klanten door moeten maken en de financiële middelen die de bedrijven in deze sector tot hun beschikking hebben. Wij blijven in ieder geval de komende jaren investeren in de verdere uitbouw van onze positie in de Nederlandse en Belgische markt, niet in de laatste plaats om een goede positie in die EV-markt te bereiken. Voor nu maar ook voor de lange termijn. Want we verwachten dat met de exploitatie van laadvoorzieningen in de toekomst behoorlijke rendementen gemaakt kunnen worden.” BELEMMERT DE KRAPTE OP HET NETWERK DE VERDERE UITROL VAN EV? “Dat is inderdaad een serieus probleem, het vertraagt de uitrol van het EV-netwerk. Het duurt steeds langer voordat aangevraagde netaansluitingen gerealiseerd kunnen worden. De oplossing vergt simpelweg tijd. Wij vragen ons inmiddels af of de Nederlandse insteek met betrekking tot het Klimaatakkoord, dat vanaf 2030 enkel nog elektrische auto’s nieuw verkocht mogen worden, wel haalbaar is. Het lijkt realistischer om daar - net als andere Europese landen – 2035 voor aan te houden.” WAT IS ER VERDER NODIG VOOR UITBOUW VAN DE MARKT? “Om de aankoop van een EV-voertuig aantrekkelijker te maken zal de actieradius van zowel personen- als vrachtwagens moeten toenemen. Bovendien zal de prijs moeten dalen om een breder publiek aan te spreken. We verwachten overigens wel dat dat door hogere productievolumes en lagere batterij kosten gaat gebeuren. Daarnaast is een verzwaring van de capaciteit van het stroomnetwerk noodzakelijk om de laadvoorzieningen allemaal te kunnen plaatsen, inclusief de zware aansluitingen voor trucks.” ZELF ELEKTRICITEIT OPWEKKEN EN VERKOPEN, DOEN JULLIE DAT? “We hebben recent een PV-installatie geplaatst waarmee we bijna 1 miljoen kWh per jaar kunnen opwekken. De energie gebruiken we voor onze kabelfabriek en een geplande trucklaadlocatie. De prijs op deze locatie bestaat uit de stroominkoop inclusief wettelijke toeslagen en heffingen plus een marge exclusief btw. Afhankelijk van de keuze tussen langzaam laden (AC) of snelladen (DC) houden we een hogere of lagere marge aan.” HOE ZIE JE DE TOEKOMST ALS HET GAAT OM DE ENERGIETRANSITIE? “De krapte op het netwerk heb ik al als serieus probleem benoemd. Maar het is gevaarlijk om alleen in problemen te denken. Dat kan een valkuil zijn. Als brandstofbranche moeten we oppassen voor ‘wij van wc-eend raden wc-eend aan’. Tesla is een mooi voorbeeld die dat ‘kip-of-het-eiprincipe’ doorbroken heeft . In het begin had ik ook de nodige scepsis vanwege het ontbreken van een netwerk met laadpunten. Maar ik verwacht dat alle issues met betrekking tot het stroomnetwerk, aansluitingen en batterijen uiteindelijk opgelost worden. Want als je kijkt naar de ‘energie efficientie’ van EV versus traditionele brandstoffen en ook waterstof om ‘voortbeweging’ te realiseren, dan komt EV ruimschoots als meest efficiënt uit de bus. Daar wil en kan ik mijn ogen niet voor sluiten, ondanks onze huidige belangen in de brandstofbranche. “ We moeten oppassen voor ‘wij van wc-eend raden wc-eend aan’.” WAT IS DE DOELSTELLING VOOR DE KOMENDE TIEN JAAR? Op dit moment werken we aan onze doelstelling die we over drie jaar gerealiseerd willen hebben: een rendabel exploitatienetwerk met 6.000 laadpunten verdeeld over verschillende landen en segmenten. We liggen op schema om dat waar te maken. Daarnaast willen we onze positie in de verkoop van laadvoorzieningen versterken. En uiteraard blijven we een betrouwbare partner voor onze klanten, maar dat is al sinds 1906 onze doelstelling.” TENSLOTTE, IS SAMENWERKING TUSSEN COLLEGA’S BINNEN DE SECTOR BELANGRIJK? “Die is van cruciaal belang om de transitie te versnellen. Bijvoorbeeld door kennis te delen op het gebied van techniek, projectmanagement en inkoop zijn we sneller in staat een belangrijke rol in deze markt te spelen. We zijn al samenwerkingen aangegaan met diverse collega’s, wat in onze ogen goed werkt. Wij staan er dan ook voor open om onze kennis en ervaringen ook met andere partij en te delen.” “ We verwachten dat met de exploitatie van laadvoorzieningen in de toekomst behoorlijke rendementen gemaakt kunnen worden” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4002Fri, 01 Mar 2024 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met december 2023: +2,3%De brandstofomzet in liters in Nederland is in heel 2023 gestegen met 2,3% ten opzichte van 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Deze groei kwam tot stand doordat de verkoop van benzine steeg met 7,3% ten opzichte van 2022. De verkoop van diesel (-2,4%) en LPG (-4,7%) daalden. In beide categorieën waren het de particuliere rijders die minder reden op diesel en LPG. De groei werd afgeremd door de accijnsverhoging van 1 juli 2023. Aan de cijfers is duidelijk te zien dat de brandstofverkoop na 1 juli is teruggezakt doordat veel meer particulieren en bedrijven in de buitenland gingen tanken. NOVE roept de Nederlandse overheid daarom ook op om de accijnzen op brandstoffen niet te veel af te laten wijken van de accijnzen in de buurlanden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4006Mon, 26 Feb 2024 00:00:00 GMTAankondiging onderzoek kosten toonbankbetalingsverkeerWanneer een klant aan de kassa afrekent, maakt de ondernemer daarvoor kosten. U kunt hierbij denken aan de gebruikte betaalsystemen, het afstorten van het verdiende geld bij de bank of het servicecontract van de betaalterminal. Maar u kunt ook denken aan de tijd die de ondernemer kwijt is aan het opmaken van de kassa en het tellen van de dag- en weekopbrengsten.Betalen kost dus geld. Maar hoeveel geld is een ondernemer nu per jaar kwijt bent aan het afhandelen van het toonbankbetalingsverkeer? En wat zijn de voordeligste betaalmiddelen? Betaalvereniging Nederland en de belangenbehartigers van winkeliers, horecaondernemers en tankstations hebben wederom het initiatief genomen om onderzoek uit te laten voeren naar de omvang van de kosten van het toonbankbetalingsverkeer. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4003Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 GMTAgriSnellaad: Niet beursgenoteerd maar boersgenoteerdArtikel uit de inNOVE 2023#4 “We zijn niet beursgenoteerd maar boersgenoteerd” Robbert Meeuwse begon drie jaar geleden als accountmanager bij AgriSnellaad. Toenmalig collega Roel Clement was een paar maanden eerder gestart als manager van de CZAV Mobility Group. “Er waren op dat moment 150 laadlocaties. Het doel was om in 2020 sterk uit te breiden. Dat hebben we met z’n tweeën opgepakt.” “Roel is inmiddels vertrokken en sinds een week of twee heb ik zijn functie overgenomen”, vertelt Robbert. “Ik voer overleg met de gemeentes waar wij laadpalen plaatsen en met de provincie Zeeland. Uiteraard ook met bedrijven waar wij op locatie laadpalen neerzetten. Denk aan kantoren maar ook aan hotels en vakantieparken. De core business van AgriSnellaad is de verkoop van kilowatt -uren aan de paal. Vergelijkbaar met de verkoop van euro en diesel aan de pomp. We maken deel uit van de landbouwcoöperatie CZAV, waar zo’n 250 mensen werken. Daarvan werken tien collega’s bij CZAV Mobility, waarvan er vier zich met AgriSnellaad bezighouden.” ZIJN ER BEPAALDE DOELGROEPEN WAAR JE JE OP RICHT? “Zo’n 95 procent van wat wij plaatsen zijn openbare palen in de wijk. We hebben overeenkomsten met alle Zeeuwse gemeentes. Maar ook met de gemeentes rondom Zeeland, Goeree-Overflakkee en Woensdrecht, bijvoorbeeld. Mensen die elektrisch gaan rijden en geen oprit hebben, kunnen bij ons een aanvraag doen. Wij faciliteren dat samen met de gemeente. Die keurt de plek goed en wij doen de investering. Vervolgens verkopen wij de stroom die de mensen in de wijk afnemen. Voor de laadpaal hoeft de particulier, en ook de gemeente, dus niet te betalen.” VAKANTIEPARKEN EN HOTELS “Als je naar de aantallen kijkt, dan zijn particulieren onze grootste doelgroep. Daarnaast zien vakantieparken en hotels dat er steeds meer mensen uit binnen- en buitenland met de elektrische auto komen. De eigenaren van die parken en hotels willen dus ook laadpalen hebben. Want toeristen die hun auto daar niet kunnen opladen, gaan ergens anders naartoe. Daar verzorgen we op dezelfde manier ook veel laadpalen voor. We investeren, zorgen voor de aansluiting en verkopen de stroom. Het park of hotel heeft er geen omkijken naar.” HOE IS AGRISNELLAAD ONTSTAAN? “Het is in 2016 begonnen, vanuit de gedachte dat we mee moeten in de energietransitie. AgriSneltank bestond al, met ruim twintig tankstations in de regio Zuidwest. Daarnaast werd brandstof geleverd bij transporteurs en boeren op het erf. Dat kan je misschien nog twintig jaar blijven doen, maar dan houdt het toch echt op. Daarom is besloten om te onderzoeken of we in het laden konden stappen. We zijn begonnen met een paar paaltjes bij bevriende bedrijven en in onze thuisgemeente Kapelle. Dat was echt pionieren. Hier in Zeeland was het voor de netbeheerder ook nog vrij nieuw. Na drie jaar is de business case geëvalueerd en is besloten om er verder mee te gaan. We zijn gegroeid van nul palen in 2016 naar 150 palen in 2020. Nu, drie jaar later, zitten we op ruim 800 laadpalen. Ik denk dat we zo’n driekwart van de markt in Zeeland in handen hebben.” HOE ONTWIKKELT ZICH DAT VERDER, DENK JE? “We zien dat er een redelijke basisdekking is. Nu is het verdichten van het netwerk aan de orde. Er komen meer aanvragen, want die eerste paal is vaak bezet. Dan moet er eentje bij. Daarnaast kijken we actief naar gemeentes die nog niet in ons netwerk zitten. Van west-Brabant tot aan Breda en naar de Zuid-Hollandse gemeentes tot aan Rotterdam.” WAT HEEFT VOLGENS JOU DE TOEKOMST? SNELLADERS OF GEWONE LADERS? “In Nederland zullen dat de gewone laders zijn. Zeker als je naar Zeeland kijkt, wat toch vaak vertrekpunt of eindbestemming is. De meeste elektrische auto’s halen wel de 300 kilometer. Je rijdt dan in één ruk naar Groningen, bijvoorbeeld. Meestal rij je niet direct weer terug. Dus zet je daar de auto aan een gewone laadpaal. Het zal niet zo gauw een snellader zijn, dat is meer voor mensen die hun bestemming niet meer halen. Of voor vertegenwoordigers die de hele dag rondrijden.” HOE BELANGRIJK ZIJN CONTACTEN MET LOKALE BESTUREN? “Als je met lokale overheden te maken hebt, dan zijn die heel belangrijk. Zeker voor ons als regionale partij . We zijn heel sterk in de regio. Kijk, concurrenten van ons, die opereren vaak landelijk of internationaal. En dan merk je, ook uit de gesprekken die we met gemeentes hebben, dat de contacten met die partij en minder soepel verlopen. Kapelle of Borsele zijn maar kleine gemeentes, die zijn voor een andere partij niet zo interessant. Maar we opereren wel in een openmarktmodel. Iedereen die een paal wil plaatsen en aan de eisen van een gemeente voldoet, mag toetreden. Dat betekent ook dat wij onze positie elke dag weer moeten waarmaken. Het kan interessant lijken voor een gemeente om alles onder te brengen bij een Vattenfall of een Shell. ‘Lekker grote partij en, die in één keer 500 palen in een gemeente neerzetten. Dan zijn we meteen klaar’. Dat is het idee wat vaak leeft .” EN IS DAT DAN OOK ZO? “Nee, dat is dus niet zo. Wij zitten kort op de bal. Alles ligt binnen een uur rijden. Als er ergens iets aan de hand is, dan zijn we er zo. Als een gemeenteambtenaar een vraag heeft , dan heeft hij binnen de kortste keren een collega of mijzelf aan de lijn. Hetzelfde geldt voor aanvragen. Wij kennen de plekjes waar een aanvraag voor gedaan wordt. Bovendien, we zijn maatschappelijk betrokken, wat voor een gemeente positief kan zijn. Daarnaast zijn we een boerencoöperatie met veel boerenleden in de regio. Geld dat AgriSneltank en AgriSnellaad verdienen, vloeit via die boeren gedeeltelijk terug in de regio. We zeggen daarom altijd ‘we zijn niet beursgenoteerd maar boersgenoteerd’. Daarnaast hebben we geparticipeerd in een project met deelauto’s en in vervoer van mindervalide kinderen met taxi-busjes.” WAT IS JULLIE VISIE OP DE TOEKOMST VAN PERSONENVERVOER? “We hadden laatst een presentatie van iemand die ervan overtuigd was dat ‘waterstof de toekomst is en dat dat altijd zo zal blijven’. BMW investeerde 40 jaar geleden al in een waterstofauto maar dat is echter nooit van de grond gekomen. Met andere woorden waterstof komt (voorlopig) niet van de grond. Tegelijkertijd houden we de ontwikkelingen hierin wel nadrukkelijk in de gaten. Bij elektrisch laden zijn we op tijd ingestapt. Je ziet dat andere partij en op dit vlak nu achter de feiten aanlopen. Bij een eventuele ontwikkeling richting waterstof wil je de boot natuurlijk niet missen.” EN ALS HET GAAT OM GOEDERENVERVOER? “Hetzelfde geldt voor transport binnen de Benelux. Dat zal ook grotendeels elektrisch zijn. De trucks van Volvo en Scania rijden nu zo’n 300 kilometer. En de eerste trucks die een afstand van 600, 700 kilometer overbruggen, komen eraan. Dan kan een truck de hele dag rijden zonder dat de chauffeur een plek langs de snelweg moet zoeken om bij te laden. ’s Avonds zet je de truck aan de stekker en de volgende ochtend doet ie ’t weer. Dus ja, elektriciteit lijkt me dé energie voor de toekomst.” WAAR WILLEN JULLIE OVER TIEN JAAR STAAN? “Onze doelstelling is om over tien jaar nog steeds toonaangevend te zijn in de regio waar wij opereren. Ons netwerk zal dan sterk verdicht zijn in de regio Zuidwest en bovendien gegroeid richting Breda en Rotterdam. Tegen die tijd zijn we in de hele regio rondom Zeeland met onze laadpalen bij de gemeentes aan boord.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3999Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 GMTAdvies cao Tankstations en Wasbedrijven en opleidingen voor NOVE-ledenNieuwe service door samenwerking NOVE en BOVAG. Op de ALV van afgelopen november werd aangekondigd dat NOVE en BOVAG een lijstverbinding aan zijn gegaan voor wat betreft de cao Tankstations en Wasbedrijven. Eén van de diensten waar u als lid van NOVE gebruik van kunt maken is gratis, eerstelijns juridisch advies met betrekking tot die cao. De juridische helpdesk is een samenwerking tussen NOVE en BOVAG. De adviseurs beantwoorden uw vragen met als uitgangspunt kort en bondig advies waar u ook daadwerkelijk verder mee kunt. Zij behartigen uw belangen, zoeken met u naar mogelijke oplossingen en adviseren u waar dat nodig is. Bovendien spreken de deskundige adviseurs de taal van de ondernemer en hebben zij branche-specifieke kennis. Het betreft advies en ondersteuning bij: - de uitleg en toepassing van cao-bepalingen voor de cao Tankstations en Wasbedrijven- algemeen arbeidsrechtelijke zaken, zoals het aannemen van een nieuwe medewerker en de beoordeling van arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid maar ook ontslag en vaststellingsovereenkomsten; Contact met de helpdesk & Opleidingen en trainingen bij PitsproDe ... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3998Fri, 16 Feb 2024 00:00:00 GMTLeen Schouten sr (78 jaar) overledenEen markant oud-NOVE bestuurslid is op 14 februari overleden: Leen Schouten sr, van Schouten Energy uit Alphen aan de Rijn. Op de rouwkaart stond dat hij een eigenheimer was, dat was hij ook als bestuurslid binnen NOVOK en later NOVE. Gaat het goed met de branche, dan gaat het ook goed met zijn bedrijf, eenvoudig en doelmatig. Leen was een man van principes. Binnen de NOVE arbeidsvoorwaardencommissie wilde hij bijvoorbeeld niet dat de vakbonden betaald werden vanuit het sociaalfonds (FKB). Wij worden niet betaald uit het fonds, dan jullie ook niet. En verder over arbeidsvoorwaarden gesproken, die moeten goed zijn. Gemotiveerde medewerkers hebben daar recht op, en ook hier weer: ben je goed voor hen, dan mag je ook verwachten dat ze goed zijn voor jou en jouw bedrijf. Wat goed is, dat bepaalt ‘een eigenheimer’ graag zelf, maar ook deze eigenheimer kon zijn mening ook bijstellen, als je er maar goede argumenten waren.Als branche hebben we aan Leen sr een mooi voorbeeld gehad, die veel tijd en inzet heeft besteed aan de vereniging. De ..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3997Thu, 15 Feb 2024 00:00:00 GMTPGS-handreiking Gelijkwaardigheid is gepubliceerd en kan worden toegepastBedrijven maken steeds vaker gebruik van de mogelijkheid om gelijkwaardige maatregelen aan te vragen bij Bevoegd Gezag en Veiligheidsregio. Om dit op een verantwoorde manier te doen, is de PGS-handreiking Gelijkwaardigheid ontwikkeld door een team van experts vanuit bedrijfsleven en overheden. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces en goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is het document nu als definitieve versie gereed voor publicatie.    https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4001Wed, 14 Feb 2024 00:00:00 GMTOverleg NEa-NOVE-VEMOBIN inzake ETS2Op 13 februari 2024 vond in Den Haag overleg plaats tussen de NEa, NOVE en VEMOBIN inzake de aanstaande invoering van ETS2. Dit Emission Trading Scheme zal ook van toepassing worden op bedrijven die brandstoffen uitslaan op het land en mogelijk (via een opt-in) ook op de binnenvaart. NOVE heeft in dit kader de vraag gesteld of al duidelijk is wat de buurlanden gaan doen ......  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3994Wed, 14 Feb 2024 00:00:00 GMTOverleg NOVE-Havenbedrijf Rotterdam inzake MFMOp 13 februari 2024 voerde een NOVE delegatie overleg met het Havenbedrijf Rotterdam over de verplichte introductie van de Mass Flow Meter (MFM). Al langer dringt NOVE er op aan om de uitkomsten van de meting van de MFM final and binding te verklaren. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3993Fri, 26 Jan 2024 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met november 2023: +2,6%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met november 2023 gestegen met 2,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Van de drie belangrijkste brandstoffen groeide enkel de afzet van benzine (met 8,4%); de afzet van diesel en LPG daalde. Aan het einde van het jaar wordt een kleine plus verwacht, ondanks het feit dat veel automobilisten na de accijnsverhoging per 1 juli 2023 weer in het buitenland gingen tanken. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3985Thu, 25 Jan 2024 00:00:00 GMTGraag goede regelgeving voor de energietransitie(Voorwoord inNOVE magazine 2023-4)Hoe belangrijk is regelgeving voor de energietransitie? Of wordt alles bepaald door de techniek? Ik ga toch voor de eerste optie: regelgeving. Kijk eens hoe snel de elektrische auto zijn opmars maakte in de leasesector toen het bijtelingstarief op nul werd gezet. Dat mensen met een toch al goedbetaalde baan van deze overheidssubsidie konden profiteren laat ik over voor een andere discussie. Ondertussen waarschuwen belangenorganisaties voor het afremmen van de verdere introductie van de elektrische personenauto. Oorzaak: afbouw van het gunstige bijtellingstarief en opbouw van de wegenbelasting, die, immers gebaseerd op gewicht van het voertuig, nadelig uitpakt voor de elektrisch auto met de zware accupakketten. En ja, er speelt ook een soort deflatieeffect mee doordat onder andere Tesla de prijzen flink liet dalen. Buitengewoon benieuwd of een nieuw kabinet hier een oplossing voor weet te vinden. "Ook de markt van zonnepanelen is in elkaar gezakt" Ook de markt voor de zonnepanelen is in elkaar gezakt. Allereerst door de “briljante” move van energieboer Vandebron die aankondigde dat het bedrijf kosten in rekening gaat brengen voor het terugleveren van stroom aan het net. Dat vinden ze solidair. Maar ook omdat de salderingsregeling op de schop gaat, hoewel dit nog niet definitief is besloten. Hierdoor ontstaat voor veel consumenten onzekerheid en bij onzekerheid is de reactie veelal ‘niets doen’. Doodzonde natuurlijk, want we hebben nog veel meer hernieuwbare energie nodig als we in 2050 helemaal klimaatneutraal willen zijn. Nu weer even terug naar onze eigen sector, de brandstofhandel. Het heeft de Europese Unie behaagd om een opvolger van de Renewable Energy Directive in het leven te roepen, inmiddels versie 3. Laat ik vooropstellen dat NOVE voorstander is om fossiele moleculen te vervangen door hernieuwbare moleculen. Volgens NOVE een onmisbare schakel in de energietransitie. Nadelige bijkomstigheid van de Renewable Energy Directive is evenwel dat elk land de vrijheid heeft om deze regeling in eigen nationale wetgeving in te vullen. En daar zit hem de kneep, want ieder land doet dat weer op zijn eigen wijze en dat heeft uiteindelijk effect op de kostprijs van het eindproduct, die liter benzine, diesel of wat dan ook. En hoewel de overheid tijdens een van de vele stakeholdersessies beweerde dat de vervoerssector geen weglekeffect kent, is natuurlijk niets minder waar. Dat weten de NOVE-leden met tankstations in de grensstreek uit de dagelijkse praktijk. Met lede ogen moeten zij aanzien dat klanten over de grens tanken vanwege de hoge accijnsverschillen met de buurlanden. Wordt dat nog versterkt door de nieuwe RED-regelgeving? We weten het niet, ook de overheid niet, die deze regeling moet invoeren. Daarnaast gaan de zeevaart- en binnenvaartbunkeraars onder de RED-regelgeving vallen. Voor die sectoren is het dubbelspannend: a. deze sectoren kennen ook concurrentie met het buitenland, waarbij de zeevaartsector feitelijk een wereldwijde concurrentie heeft . Bij de binnenvaart gaat het voornamelijk om Duitsland en België, maar toch, een rapport dat de sectie BIVI van NOVE liet opstellen door Panteia, gaf aan dat wel 80% van het volume kan weglekken naar het buitenland. Hiermee wordt de CO2 uitstoot geëxporteerd, maar zijn wij als land wel de handel kwijt. b. Veel kleinere bedrijven in die sectoren gaan met een enorm ingewikkelde wetgeving te maken krijgen, waarvoor ze kennis in huis moeten halen, die in beperkte mate beschikbaar is. Een hele uitdaging. Verstandig dus om een goede impact-assessment te maken die naar al die facetten kijkt. Er is nog veel meer regelgeving voor onze branche in de maak, dus 2024 belooft weer vele ritjes naar Den Haag en Brussel op te leveren. Erik de Vries, directeur NOVE   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3984Mon, 22 Jan 2024 00:00:00 GMTOnderzoek prijsaanpassingen aan de pomp trekt voorbarige conclusiesMaandag 22 januari 2024 verscheen een artikel in ESB met de kop “Consument profiteert niet maximaal van olieprijsdalingen”. Kern van het betoog van Stef de Jong, in het dagelijks leven econoom bij het Economisch Bureau van de Autoriteit Consument en Markt, is dat prijsstijgingen snel worden doorgevoerd en prijsdalingen langzamer, waardoor de consument geld misloopt. De Jong stelt vervolgens dat er sprake is van een ‘haperende’ markt. NOVE vindt deze conclusie veel te ver gaan. Het is .....   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3981Tue, 09 Jan 2024 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met oktober 2023: +3,9%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met oktober 2023 gestegen met 3,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. De groei ten opzichte van vorig jaar komt geheel voor rekening van benzine. Deze steeg in vergelijking met dezelfde periode in 2022 met bijna 10%. En hoewel het aantal elektrische auto’s op de weg in Nederland stijgt, neemt ook het aantal benzineauto’s toe. Diesel is inmiddels voor het wegverkeer in Nederland niet langer meer de meest verkochte brandstof.De stijging van de accijnzen in Nederland per 1 juli 2023 zorgde er wel voor dat meer mensen (en bedrijven) in het buitenland gingen tanken. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3976Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 GMTAccijnstarieven 1 januari 2024 gepubliceerdVandaag stonden in de Staatscourant de accijnstarieven voor 1 januari 2024. Verhogingen zijn er voor halfzware olie (petroleum) en stookolie. Voor benzine, diesel en LPG zijn er geen veranderingen. De leden van NOVE vinden de accijnsoverzichten .... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3972Thu, 28 Dec 2023 00:00:00 GMTAdvies t.a.v. salarisverhogingen brandstoffenbedrijf per 1 januari 2024De NOVE arbeidsvoorwaardencommissie heeft ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden voor het brandstoffenbedrijf aan het NOVE-hoofdbestuur een verhoging van de salarisschalen ........ https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3969Wed, 27 Dec 2023 00:00:00 GMTEerdere accijnsverlaging wordt in 2024 verlengdTot 31 december 2024 blijven accijns op benzine, diesel en LPG onveranderd om burgers tegemoet te komen in de hoge brandstofkosten. Daarnaast krijgt de accijns in 2024 geen inflatiecorrectie, zo meldt het Ministerie fan Financien >>> https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3968Tue, 12 Dec 2023 00:00:00 GMTBinnenkort meer duidelijkheid Arbeidsvoorwaarden brandstofhandelDe Arbeidsvoorwaardencommissie van NOVE brengt jaarlijks of vaker dan jaarlijks wanneer nodig, advies uit aan het hoofdbestuur van NOVE inzake de arbeidsvoorwaarden voor de brandstofhandel. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3961Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 GMTFoto’s ALV NOVE 29 november 2023Foto’s ALV NOVE 29 november 2023Op woensdag 29 november jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats van NOVE. Zo’n 60 leden waren naar Bunnik gekomen om de resultaten van NOVE van de afgelopen periode te vernemen alsmede een aantal nieuwtjes. Na het interne gedeelte volgde twee geanimeerde presentaties over de recente verkiezingen en de ontwikkeling van E-trucks. Het verslag van de ALV alsmede de presentaties van de gastprekers zijn terug te vinden op een andere plek  Klik hier voor de foto's https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3956Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met september 2023: + 4,4%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met september 2023 gestegen met 4,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Met name de verkoop van diesel in de maand september bleef fors achter in vergelijking met september 2022 (-15,5%). De verkoop van benzine daalde licht met -1,5%. De verkoop van LPG nam toe met 4,3%.De daling in de verkoop wordt voornamelijk toegeschreven aan de accijnsverhogingen in juli 2023, waardoor meer getankt wordt in de buurlanden, aangezien deze lagere accijnstarieven hanteren. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3951Sat, 18 Nov 2023 00:00:00 GMTPGS 25 voor afleverinstallaties voor bio-gas en aardgas onder druk (CNG) voor motorvoertuigen is defintiefDe PGS 25 beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen voor de veilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas en biogas aan voertuigen, vaartuigen en werktuigen. Deze richtlijn geeft uniforme regelgeving. De richtlijn gaat zowel over aardgas- als biogasafleverinstallaties. NOVE leden zijn volop actief in de energietransitie. Deze PGS alsook die van de Multi Energie Stations (PGS 38) zijn daarom belangrijk. Waarom is de PGS 25 voor biogas en aardgas-afleverinstallaties nodig?Lees verder op de PGS-website >>> https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3938Fri, 17 Nov 2023 00:00:00 GMTPublicatie definitief concept PGS 38: Multi-energiestationsDe PGS 38 heeft betrekking op een veilige aflevering van een combinatie van energiedragers aan voertuigen en werktuigen.Door de energietransitie komen er steeds meer multi-energie stations (MES) in Nederland, waar een groot aantal NOVE leden actief in zijn. Dat zijn stations met afleverinstallaties voor verschillende energiedragers zoals zoals de fossiele en duurzame varianten van benzine, diesel, LPG, CNG en LNG maar ook oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen en werktuigen. Voor de verschillende brandstoffen afzonderlijk is er regelgeving en zijn er richtlijnen, maar voor de combinatie van brandstoffen – zoals bij MES-stations – moet dit nog worden vastgelegd. Na goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is het document nu gereed voor publicatie als definitief concept en gebruik in de praktijk. NOVE is al vanaf 2017 aan het lobbyen voor meer uniformiteit van de diverse PGS-sen die betrekken hebben met het afleveren van brandstoffen/energie. In deze PGS 38 alsook aan diverse andere PGS-werkgroepen, neemt NOVE (leden en secretariaat) actief deel.  Lees verder >>> Eerdere berichten:- Commentaar ronde voor PGS 38 multi energie stations (11-01-2023) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3937Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 GMTNOVE-Klankbordgroep praktijkproef biobrandstoffen in de binnenvaartDat het bijblenden van biobrandstoffen een eerste, eenvoudige en snelle stap is om de binnenvaart betaalbaar te verduurzamen, lijkt bijna iedereen het wel over eens te zijn. Dat verduurzaming wat kost, ook. Daarom start nu voor de binnenvaart een praktijkproef, die door het Ministerie van IenW wordt begeleid. In de branche zijn ook zorgen en wensen geuit, deze staan te lezen in het Panteia rapport “introductie van biobrandstoffen in de binnenvaart, opzet praktijkproef en wensnormering”  De brancheverenigingen van gebruikers, KBN en ASV, hebben in hun rapport wensen geuit, zo ook NOVE. Want volgens NOVE/VOS voor binnenvaart is het van cruciaal belang, voor de veiligheid en het level playing field, dat de brandstof aan de EN-norm voldoet in heel Europa verkrijgbaar moet zijn en door elkaar heen gebruikt moet kunnen worden. Daarom is de VOS specificatie begin 2023 geheel gelijk getrokken met de EN590. De ‘KBN-wensnorm’ is voor de test goed, omdat juist de punten die genoemd worden ook bij brandstoffencommissies van de Europese CEN en nationale NEN op tafel liggen en ook de aandacht (dienen te) hebben bij de motorenfabrikanten, die aan de verschillende deelmarkten motoren leveren, die grote technische overeenkomsten hebben. KlankbordgroepVanuit twee NOVE sectiebesturen (OTG en BIVI) wordt de praktijkproef nauwlettend gevolgd en is een klankbord groep geformeerd zodat vanuit de verkrijgbaarheid/aanvoer en aflevering voldoende kennis en ervaring kan worden ingebracht. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3934Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 GMTGebruikerservaringen dieselbrandstoffen winter 2023-2024: meld het (1)Warme dagen en zeker de koude nachten leveren meer condens op in bijvoorbeeld brandstoftanks. Is dit anders dan 'vroeger'? Laat het ons weten via de twee meldpunten die er zijn inzake dieselbrandstoffen.  De meldpunten ....... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3933Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 GMTOmgevingswet per 1 januari 2024: Nu nog installatiecertificaat bovengrondse diesel tank verplicht, straks niet meer!De bijgaande illustratie lijkt op de situatie hoe om te gaan met de verplichting van het installatiecertificaat. Als je om 18.55 uur 120 km/uur rijdt, ben je strafbaar. Zolang de nieuwe wetgeving nog niet van kracht is, moet elke bovengrondse dieseltank een installatie certificaat hebben. Verandering op komst, maar zo ver is het nu nog niet Het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (kortweg BAL) noemt niet meer de verplichting voor een installatiecertificaat voor bovengrondse dieseltanks, mits deze tank ook geen ondergrondse delen heeft. Het gaat dan puur om het certificaat. Wel is het zo dat je met een gecertificeerde tank die aangelegd is door een gecertificeerde installateur wel de zekerheid hebt, dat je aan de voorschriften van het BAL voldoet, waaronder de zorgplicht, en een installatie hebt die de aangegeven levensduur gaat halen, mits good housekeeping is uitgevoerd. Voor nu geldt nog steeds de huidige wetgeving, dus certificatie en keuringsplicht en mag op deze grond de wetgever of bevoegd gezag niet vooruitlopen op het nieuwe BAL. Dit lijkt in tegenspraak met het gebruik van een nieuwe PGS, maar in overleg met het bevoegde gezag wel gebruik gemaakt van mag worden, zie hier bij eerdere berichten. Wanneer het BAL?Hoogstwaarschijnlijk per 1-1-2024.Het is met de huidige informatie niet aannemelijk dat de certificeringsplicht voor bovengrondse dieseltanks (zonder ondergrondse delen) in het BAL komt. Veel andere zaken, zoals bijvoorbeeld de overvulbeveiliging, staat wel benoemd. Een goed gedocumenteerd installatieboek zal zeker helpen bij de aantoonbaarheid, mocht er t.z.t. gehandhaafd gaan worden op de regels van het nieuwe BAL.   Eerdere berichten: - Nu nog installatiecertificaat bovengrondse dieseltank verplicht (22-2-2021)- Hoe kunnen NOVE leden nu al gebruik maken van de PGS Nieuwe Stijl?- Veilige bovengrondse tanks, ook met de komende omgevingswet (inNOVE 2018#3-pagina 29) - Themabijeenkomst “actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties" op 12 april 2018 https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3932Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 GMTInnovatie kenmerkend voor SAVONATijdens de Tankstation vakbeurs in Utrecht op 15 en 16 november zal NOVE-businesspartner SAVONA als totaalaanbieder van wasboxen, liever gezegd Jetwash, aanwezig zijn. Je vindt ons op 3.03.305 met heel veel nieuwe items. ENERGIE NEUTRALE WASBOXIn de afgelopen periode van 2 jaar heeft SAVONA achter de schermen gewerkt en getest aan een 100% Energie Neutrale Wasbox setup. Met maar liefst 70% reductie van het energieverbruik van een wasbeurt. Hierbij is nog steeds warm water onderdeel van de beste haalbare waskwaliteit. Met SAVONA wasbox-techniek bieden wij de wasbox aan met de laagste variabele kosten door gebruikmaking van de beste en laatste technologieën. We delen graag ons enthousiasme hierover. WASBOX 10” TERMINAL MET SAVONA APOLLO PLATFORMInmiddels zijn er van dit model meer dan 300 wasboxen in bedrijf, allemaal online gekoppeld in het online SAVONA APOLLO platform. SAVONA zal op de beurs nieuwe functies presenteren in deze state of the art technologie. Vouchers en samenwerking met tal van apparaten en andere platformen zijn mogelijk. Zoals de QUIOSK vendingmachine, de PIZZA automaat, het WALNUT en PIGGY loyalty systeem. CENTRALE BETAALKIOSK VOOR STOFZUIGPLEINENNaast de mogelijkheid van kentekenherkenning en toegangsystemen laat SAVONA een geheel nieuw type kiosk zien met voucher technologie die oa voor bestaande stofzuig- of waspleinen ingezet kan worden. DE SAVONA ‘WOODY’ WASBOXCONSTRUCTIE VAN HOUTSAVONA gaat aan geheel nieuwe circulaire, esthe7sche, milieuvriendelijke en duurzame trend introduceren voor de bouw van wasboxen. Inmiddels is de, geheel uitgeengineerde wasbox vervaardigd uit een duurzame houtsoort. Veel kunnen we hierover vertellen. Dat  doen we graag in persoonlijk contact tijdens de beurs. EV CHARGING IN DE WASBOXEen wasbox is niet 24/7 bezet voor het wassen van auto’s. Daarom heeft SAVONA in de Commander bedieningsterminal een programma ontwikkeld zodat de klanten kunnen kiezen of men komt om te WASSEN of om te LADEN. Tijdens dit laadproces kan de klant tegelijkertijd gebruik maken van diverse andere ‘droge diensten’ die ook in een wasbox kunnen worden aangeboden. SAVONA is marktleider in de BeNeLux als het gaat om wasboxen en is gevestigd in OisterwijkVoor meer informatie: +31 13 528 33 27 of info@savona.nl  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3931Wed, 01 Nov 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met augustus 2023: +6,7%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met augustus 2023 gestegen met 6,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Dat lijkt positief, echter op maandbasis is te zien dat er een lichte daling plaatsvindt ten opzichte van de maand augustus in 2022.In juli werd een deel van de eerdere accijnsverlaging teruggedraaid door het kabinet, waardoor de prijsverschillen met het buitenland verder opliepen. Sommige pomphouders in de grensstreek zagen volumedalingen tot 20%.Verwachting is dan ook dat de eerdere stijging van de brandstofomzet naar het einde van het jaar zal afvlakken. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3926Wed, 01 Nov 2023 00:00:00 GMTStandpunt: Kennis blijven ontwikkelen is een vereiste“Kennis blijven ontwikkelen is een vereiste om goed leiding te geven. Leidinggevenden moeten dus ook regelmatig de schoolbank in!” George van Altena (Innovam): EENS “Ja, uiteraard eens. Kennis blijvend ontwikkelen is essentieel voor effectief leiderschap. In een snel veranderende wereld waarin technologie, markten en werkculturen evolueren, moeten leidinggevenden op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen om weloverwogen beslissingen te nemen. Door regelmatig de schoolbank in te gaan, kunnen ze nieuwe inzichten, vaardigheden en leiderschapsmethoden verwerven. Dit vergroot hun vermogen George van Altena Innovam STANDPUNT “Kennis blijven ontwikkelen is een vereiste om goed leiding te geven. Leidinggevenden moeten dus ook regelmatig de schoolbank in!” om uitdagingen aan te gaan, innovatie te stimuleren en het beste uit hun teams te halen. Het toont ook aan dat ze bereid zijn te groeien en zichzelf te ontwikkelen, wat de motivatie en betrokkenheid van hun medewerkers positief beïnvloedt. Leiders die blijven leren, hebben een concurrentievoordeel en zijn beter in staat om zich aan te passen aan een dynamische zakelijke omgeving, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes van de organisatie.” Wim van Beek (G. van Beek en Olie B.V.): EENS “Maar... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3894Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 GMTILT: "Rijden op stookolie slecht voor milieu en gezondheid", de visie van NOVEVandaag heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een persbericht uitgegeven inzake het rijden op stookolie. NOVE staat voor duurzaamheid en het gelijke speelveld, vandaar dat wij het een goede zaak vinden dat het accijnstarief voor gasolie (diesel) en stookolie per 1 januari gelijkgetrokken wordt, zoals wij hebben bepleit, zeker als ......... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3922Mon, 16 Oct 2023 00:00:00 GMTETS Nieuwsbrief NEa (16-10)Verplichtingen De belangrijkste verplichtingen voor brandstofleveranciers in het ETS-2 zullen zijn: 1. Een vergunning aanvragen Brandstofleveranciers moeten vóór 1 januari 2025 in het bezit zijn van een vergunning voor het leveren van brandstoffen die onder ETS-2 vallen; 2. Een monitoringsplan opstellen In het monitoringsplan wordt beschreven hoe de CO2 -emissies van de geleverde brandstoffen worden bepaald; 3. Emissies rapporterenJaarlijks de CO2 -emissies van de geleverde brandstoffen rapporteren en het emissieverslag laten verifiëren;4. Emissierechten inleveren Jaarlijks rechten inleveren voor de gerapporteerde emissies (vanaf kalenderjaar 2028 over de emissies van 2027). De beschikbare rechten worden vanaf 2027 geveild. Vergunning aanvragen Eerste actie: vergunning aanvragen bij de NEa, uiterlijk 1 augustus 2024 Brandstofleveranciers (regulated entities) moeten als onderdeel van de vergunningsaanvraag een monitoringsplan opstellen. In dit plan wordt vastgelegd hoe de CO2 -uitstoot van de brandstoffen, die binnen ETS-2 vallen, wordt bepaald. De regels voor de monitoring en rapportage van de emissies worden uitgewerkt in een Europese verordening. In de verordening worden onder andere eisen gesteld aan de nauwkeurigheid (tiers) waarmee de hoeveelheid geleverde brandstoffen wordt bepaald en wordt beschreven welke verplichtingen gelden om de eindbestemming van de brandstoffen te bepalen (scope factor). Tijdlijn belangrijke data.... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3893Mon, 09 Oct 2023 00:00:00 GMTPresentaties UPEI Webinar Fit-for-55Op 12 september 2023 organiseerde de Europese koepel voor zelfstandige brandstofhandelaren, UPEI, een webinar over de stand van zaken met betrekking tot de regelgeving die voortvloeit uit het Fit-for-55 pakket. Dit pakket aan maatregelen heeft als doelstelling van de EU om in 2030 de netto uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te hebben verminderd. Het pakket moet de EU-wetgeving in overeenstemming brengen met die doelstelling. Bedrijven werkzaam in de brandstofhandel, zowel als land als op water krijgen (of hebben) hiermee te maken. Naast toelichting door de politieke ...... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3912Thu, 05 Oct 2023 00:00:00 GMTHAN start onderzoeksorganisatie voor hernieuwbare brandstoffen in industriemotorenIndustriemotoren in wegtransport, Non-Road Mobile Machinery (NRMM), stationaire toepassingen en de scheepvaart verbruiken ongeveer 5 miljard liter diesel, een kleine 20% van het totale dieselverbruik in Nederland. Ondernemers die deze motoren gebruiken om ons voedsel te produceren, onze huizen te bouwen, festivals van energie te voorzien en onze online producten te bezorgen, staan onder druk om steeds minder uit te stoten met hun motoren. Het EU klimaatbeleid voor hernieuwbare brandstoffen stelt een aandeel van 32% van de totale plas hernieuwbaar moet zijn. Dus (ook) industriemotoren zullen, simpel gesteld, 32% hernieuwbare brandstof verbruiken in 2030, dat is 1,5 Miljard liter per jaar. Vooralsnog is er niet of nauwelijks integrale kennis in de branche over toepassing van deze brandstoffen in het arsenaal aan industriemotoren. De HAN University of Applied Sciences lanceert daarom een onderzoeksorganisatie die toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar het gebruik van hernieuwbare brandstoffen...... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3906Wed, 04 Oct 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met juli 2023: +7,8%De brandstofomzet in liters in Nederland is 2023 gestegen met 7,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Deze stijging is voornamelijk toe te wijzen aan een sterke stijging in het eerste halfjaar, in een periode dat de accijnzen tijdelijk verlaagd werden, waardoor minder in het buitenland werd getankt. Op 1 juli 2023 werd deze verlagingen echter gedeeltelijk teruggedraaid, waardoor veel automobilisten, motorrijders en chauffeurs massaal hun tank nog vulden in de laatste week van juni. De omzet in liters aan de pomp daalde van juni tot juli 2023 met 26,5%.Ook ten opzichte van de maand juli 2022 was de daling zichtbaar: -2,5% voor benzine en -11,9% voor diesel.In juli gingen veel weggebruikers ook weer tanken in het buitenland door de opgelopen prijsverschillen aan de pomp. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3905Wed, 04 Oct 2023 00:00:00 GMTInternetconsultatie RED 3: reageer vóór 3 novemberVergroening van de mobiliteit is essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen. Daarom vervangen we steeds meer fossiele brandstof door hernieuwbare energie. Het systeem Hernieuwbare Energie is daarbij een belangrijk instrument. Met het oog op de herziene richtlijn hernieuwbare energie (RED-III), wordt dit systeem hervormd. De overheid heeft daarom nu de wet gewijzigd. U kunt uw mening geven in een internetconsultatie. Dat kunt u doen tot 3 november via deze link: https://www.internetconsultatie.nl/wet_milieubeheer_rediii. Rol van NOVELeden van NOVE hebben een belangrijke rol in deze vergroening, zie ook de campagne 'we zijn goed op weg'. Internetconsultaties zoals hierboven genoemd hebben daarom ook alle aandacht van NOVE.  Internetconsultatie wijziging Wet milieubeheerNederland en Europa willen steeds meer fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie.....  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3903Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 GMTCommentaarronde geopend voor PGS 33-2 Richtlijn voor afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen en drijvende werktuigenDe verwachting is dat er in de toekomst meer LNG-aangedreven schepen zullen varen. Dit betreft met name het vervoer van LNG en de veerdienstsector. Deze vaartuigen moeten vervolgens op een veilige wijze worden voorzien van LNG. PGS 33-2 Nieuwe Stijl beschrijft met welke maatregelen de risico's van het afleveren van LNG te beheersen zijn. Diverse NOVE-leden zijn volop actief in de afleveringen van (bio-) LNG en goede richtlijnen zijn daarbij van groot belang. De conceptversie van deze richtlijn is nu gereed. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen belanghebbenden suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd. Lees verder >>> https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3907Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 GMTKick-off sector initiatief Clean Fuel Contracts 31 oktober 2023Het sectorinitiatief Clean Fuel Contracts , dat wordt ondersteund door het Platform Hernieuwbare Brandstoffen, zal de aftrap geven voor een project om klanten in de transport- (mobiliteits)markten te helpen de klimaatreductie van het gebruik van hernieuwbare brandstoffen te claimen.Schone Brandstofcontracten zullen de transparantie van de duurzaamheid van hernieuwbare brandstoffen vergroten, zonder concurrentie-informatie openbaar te maken. Het initiatief krijgt de steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor meer informatie, kijk op de website van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen of de NOVE-site voor eerdere berichtgeving.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3900Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 GMTStageproject Forensisch Onderzoek en dieselbrandstoffenHet NOVE-secretariaat is momenteel versterkt met een stagiaire Forensisch onderzoek. Amani Maniran loopt voor haar studie Forensisch Onderzoek stage bij NOVE om onderzoek te doen naar de brandstofperikelen die zich voordoen. NOVE en BOVAG werken nauw samen in dit project. Voor haar onderzoek is ....... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3899Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 GMTTUE/ecomotive: Inspiring the industryHugo van Hees is businessmanager van TU/ecomotive, een studententeam aan de TU Eindhoven, dat zich al meer dan tien jaar richt op duurzame mobiliteit, door op basis van de meest recente technologische ontwikkelingen elk jaar een nieuwe ‘concept car’ te ontwikkelen. “Een aantal studenten deed tien jaar terug mee aan de Shell Eco-marathon, een competitie waarin voertuigen zo efficiënt mogelijk op brandstof moeten rijden”, vertelt Hugo. “We hebben een aantal jaar meegedaan, maar als team vonden we dat enkel ‘brandstof-efficiënt’ niet voldoende omschrijft wat duurzame mobiliteit zou moeten inhouden. Vanaf het tweede jaar zijn we al gaan kijken of we ook andere aspecten aan dat concept konden toevoegen. Dat heeft er na een paar jaar toe geleid dat we de marathon hebben losgelaten. Want ons vierde voertuig was al te zwaar om aan die competitie mee te kunnen doen. Maar het concept was wel superinteressant! We zijn onze auto’s toen gaan promoten door elk jaar zélf een tour te organiseren.” WAT IS UITEINDELIJK HET DOEL VAN DIT PROJECT? “Inspiring the industry is ons motto. We willen graag laten zien dat een groep gemotiveerde mensen iets heel moois kan bereiken als het gaat om duurzame innovaties binnen de automotive sector. We willen de industrie inspireren. Met voertuigen die klimaatpositieve mobiliteit voor iedereen toegankelijk maken. Dat is onze visie, de stip aan de horizon. Concreet zetten we elk jaar – onder hoge druk – een nieuw concept neer. Waarmee we laten zien wat er op het gebied van mobiliteit mogelijk is. Wat we óók willen laten zien is dat we hier met dertig bevlogen mensen bij elkaar zitten. Die steken hier al hun tijd en energie in. Niet alleen omdat ze dat gaaf vinden, maar ook omdat het hun persoonlijk aangaat. Ze zoeken naar out-of-the-box oplossingen voor problemen waar we tegenaan lopen. Daar komen gigantische innovaties uit. Binnen een sector die over het algemeen redelijk conservatief is.” KLOPT HET DAT JULLIE EEN AUTO ONTWIKKELD HEBBEN DIE ZELFS EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVERT AAN HET KLIMAAT? “Vorig jaar heeft het team een auto met de naam ZEM ontwikkeld. Dat staat voor Zero Emission Mobility, een auto die geen footprint achterlaat. Daarbij is gekeken hoe je in de productiefase de emissies al kunt verlagen. Bijvoorbeeld door materialen en componenten aan het eind van de levenscyclus te hergebruiken. Zo kan je emissies redelijk reduceren. Maar wat het meest aansloeg is dat het voertuig tijdens het rijden meer goedmaakt dan uitstoot. In de auto is een CO2 -filter geïmplementeerd die tijdens het rijden CO2 uit de lucht filtert. De zonnepanelen op het dak geven nog wat extra bereik, zo’n twee kilometer per dag. Daarnaast kan het voertuig bidirectioneel laden. Dat betekent dat de auto zowel energie aan het net kan leveren als kan opladen. Als er overdag veel duurzame energie beschikbaar is, kan het voertuig als mobiele batterij ingezet worden. En als ’s avonds de energievraag wat hoger ligt, kan de auto terugleveren aan het net. Zo zet je je auto in als mobiele batterij. Alle technologie samen leidt tot een voertuig dat tijdens het rijden klimaatpositief is. En dat is heel interessant.” HEEFT HET PROJECT OOK UITSTRALING BUITEN DE AUTOMOTIVE BRANCHE? WAT VOOR EFFECT HEBBEN DEZE INNOVATIES VOOR DE BRANDSTOFHANDEL BIJVOORBEELD?“Van nature zou je zeggen dat wat wij doen lijnrecht ligt tegenover de belangen van de brandstofsector. Maar het is wat mij betreft vooral interessant om te kijken hoe men dit anders kan insteken. Hoe je ervoor kan zorgen dat het interessant is om die verandering mee te maken door nieuwe technologieën toe te passen. Ik geloof niet dat er over vijf jaar geen brandstofsector meer is in de traditionele zin. Maar ik denk wel dat het een sector is waarvan de toekomstbestendigheid over enkele jaren risico gaat lopen als men zich niet aanpast aan nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dat de sector goed moet nadenken over hun kernactiviteit: het aanbieden van energie. En hoe ze dat met alternatieve bronnen van energie gaan doen, in plaats van de focus blijven houden op fossiele brandstof. Ik denk dat die transitie geleidelijk moet gaan, dat kan niet in één keer. Maar ik denk ook dat de partijen die nu de transitie omarmen in plaats van afwijzen, op lange termijn daar een gigantisch voordeel uit kunnen halen.” HOE KIJKEN JULLIE NAAR DE TOEKOMST VAN MOBILITEIT? “Ik denk dat mobiliteit essentieel is voor de wereld die we nu hebben. Dat het hier zo goed gaat, komt voor een groot deel doordat mobiliteit voor iedereen beschikbaar is. Je rijdt overal eenvoudig naartoe. Zodra dat niet meer mogelijk is, gaat er op zowel persoonlijk vlak als voor de mensheid in bredere zin, een hoop verloren. Dus wij denken dat mobiliteit essentieel is en dat de auto, of een auto-equivalent, daar een essentiële rol in speelt. Echter, de sector zal moeten nadenken over een manier waarop ze mobiliteit tot in de oneindigheid kunnen aanbieden, zonder dat dat een negatieve invloed heeft op de omgeving.” BIEDT DE ELEKTRISCHE AUTO DAAR DE OPLOSSING VOOR? “Het zou kortzichtig zijn om alleen de elektrische auto in dat denken mee te nemen. Het is absoluut een verbetering, maar het gouden ei is het niet. Anders had iedereen nu elektrisch gereden. Er moet meer gebeuren dan alleen elektrificatie, want de hele infrastructuur daaromheen stoot ook emissies uit. Meer zelfs dan bij de productie van traditionele voertuigen. Aan de andere kant, elektrische voertuigen kunnen veel langer mee, vragen minder onderhoud. Dus kies je voor elektrificatie, dan zou je het voertuig niet zo snel moeten willen vervangen.” DENK JE ..... AAN EEN AUTO DIE LEVENSLANG MEEGAAT? “Ja... maar de realiteit is dat de meeste mensen geen auto uit de jaren vijftig willen rijden. Het gros rijdt toch echt in een nieuwere auto. Daarnaast, je kan de toekomst niet voorspellen. Het is volgens mij heel belangrijk dat onze voertuigen zo zuinig mogelijk rijden. Want waar zitten nou echt de emissies in? Bij brandstofvoertuigen is dat voor een groot deel het gebruik ervan. Maar kijk je naar elektrische auto’s in combinatie met 100% groene energie, dan komt ongeveer 98% van de emissies uit de productiefase. Daar moeten we dus naar gaan kijken. Maar er zijn ook andere technologieën, die voor andere sectoren weer interessant zijn. Waterstof is ook een optie, dat vooral voor het zware transport interessant kan zijn.” TENSLOTTE, WAT IS JOUW ROL ALS BUSINESSMANAGER? “Ons team draait op de sponsoring en partnerships met de partijen waarmee wij samenwerken. Binnen het team ben ik verantwoordelijk voor de relatie met hen. Ik onderhoud het contact en zorg ervoor dat wat we met hen afspreken ook gerealiseerd wordt. Zowel vanuit onze kant als vanuit de kant van de partner. Op dit moment hebben we al meer dan veertig partners aan boord. Een aantal grote namen zijn VDL, Neways, Sabic, NXP. Maar we werken ook samen met het MKB uit de regio. Ook lokale bedrijven hier in Eindhoven helpen ons bij wat we doen. Mijn studieachtergrond is technische bedrijfskunde. Ik heb m’n derde jaar afgerond en ervoor gekozen om een jaar vrij te nemen om me volledig hierop te focussen. Ons team bestaat uit fulltime en parttime studenten. De fulltimers zetten hun studie voor een jaar opzij. De parttime studenten volgen vaak nog een of meer vakken naast dit project.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3892Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 GMTVoor bedrijven en instellingen: geef uw mening over de ILTDe Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam doen onderzoek naar de reputatie van toezichthouders en hoe die tot stand komt. Heeft u als organisatie weleens te maken gehad met een toezichthouder, in dit geval de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)? Dan heeft u nu de kans om uw mening te geven over de ILT. Lees meer op de website van ILT >>> https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3901Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTWat gaat de accijns doen per 1 januari 2024?Op Prinsjesdag heeft het kabinet voorgesteld op het gebruik van dieselvervangende stookolie te ontmoedigen en het fiscale voordeel weg te nemen door het accijnstarief gelijk te stellen aan dat van diesel (gasolie). Wat het exacte accijnstarief dan gaat worden, is onzeker omdat het er momenteel op lijkt dat een Kamermeerderheid tegen de geplande accijnsverhoging is van benzine (lichte olie) en diesel (gasolie). De ingangsdatum van deze (wets) wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. NOVE is blij met beide berichten. Het gelijktrekken van het stookolietarief aan de gasolie (diesel) zal een gelijk speelveld opleveren ten aanzien van het gebruik van hoog of laag belaste brandstof. NOVE heeft hiervoor nadrukkelijk gepleit bij het Ministerie van Financiën. De berichten om de accijnsverhoging niet door te laten gaan, zijn in ieder geval goed om de grenseffecten niet verder te verstoren. Ook hiervoor heeft NOVE zich sterk gemaakt. Nu maar duimen dat beide zaken goed gekeurd worden. Eerdere berichten: - Overleg NOVE-Douane (18 april 2023)   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3895Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTHOE BEREID JE JE VOOR OP ETS-2?Doe mee aan de workshop op 29 september 2023 Europa staat op het punt een tweede emissiehandelssysteem (ETS-2) in te voeren, dat het toepassingsgebied zal uitbreiden met emissies van het wegvervoer en de bouwsector. Het ETS-2 zal het ook noodzakelijk maken om emissierechten te kopen voor de verbranding van fossiele brandstoffen in de verwerkende industrie en de bouw, die nog niet onder het huidige ETS vallen. Deze ontwikkelingen betekenen een enorme uitbreiding van het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem. ETS-2 zal meer emissies bestrijken dan het huidige ETS. Bovendien zal het budget van beschikbare emissierechten meer dan twee keer zo snel afnemen als bij het huidige ETS. WorkshopIn deze komende workshop zal studio Gear Up de laatste bevindingen presenteren, gebaseerd op recente ontwikkelingen van deze wetgeving. We bespreken de belangrijkste factoren die de ETS-prijzen beïnvloeden en de mechanismen waarmee ze werken. Verder kijken we ook naar de implicaties van het handelssysteem. We verkennen mogelijke dynamieken en onzekerheden en brengen de kansen en risico’s voor bedrijven in kaart. In onze vorige workshop onderzochten we de voorgestelde wetgevingsdocumentatie en de implicaties van de uitbreiding van het ETS met de wegen- en bouwsector. Kijkend naar de impact op de Europese markt, toonde onze analyse aan dat gezien de voorgestelde lineaire reductiefactor, de wegvervoersector een substantiële groei in het volume van hernieuwbare brandstoffen nodig heeft. Door de voorlopige overeenkomsten van deze wetgeving te onderzoeken, hebben we beter inzicht in de reikwijdte van de dekking en de implicaties voor de reductie van broeikasgasemissies. In de workshop presenteren we deze bevindingen en bespreken we de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de ETS-prijzen en de mechanismen waarmee ze werken - en geven we ons inzicht in hoe we verwachten dat deze interacties zich in de loop van de tijd zullen ontwikkelen en hoe ze de markten voor hernieuwbare energie zullen beïnvloeden. Studio GearUpwww.studiogearup.nlCruquiusweg 111 A - 1019 VC Amsterdam https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3891Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTNIEUWE RONDE, NIEUWE KANSENOp 22 november “mogen” we weer. Naar het stemhokje. Ik heb niet het idee dat iedereen daar op zit te wachten, maar nieuwe ronde, nieuwe kansen zullen we maar zeggen. Uiteraard heeft NOVE een wensenlijstje voor de dames en heren politici. Wat zouden wij graag zien dat na de verkiezingen geregeld wordt, maar liefst nog eerder? Een aantal van die wensen (maar zeker niet uitputtend) breng ik graag naar voren. Brandstof geleverd aan de agrarische sector (en wie weet aan nog meer sectoren): de accijns gelijk trekken aan die van diesel óf toestaan dat iedere brandstofleverancier dit product mag aanbieden. Graag duidelijkheid dus. Inning van de verwijderingsbijdrage voor afvalverwerking van schepen door binnenvaartbunkeraars: de aangifte van de hoeveelheid liters, waarop de hoogte van de verwijderingsbijdrage is gebaseerd, neerleggen bij degene die ook moet betalen, de afnemer. Iedereen moet tenslotte ook zijn eigen belastingaangifte doen. Voor snelwegstankstations: geen geforceerde scheiding van kavels inzake elektrisch laden. Snelwegtankstations zijn prima in staat om meerdere vormen van energie tegelijk aan te bieden. Dat hebben ze al meer dan een halve eeuw bewezen. Stem de accijnzen in Nederland beter af met de accijnzen van de buurlanden. Daarmee voorkomen we weglekeffecten (ook van accijnsinkomsten voor de staat). Voer bovendien rekeningrijden in. Houd het huidige systeem van certificering van bovengrondse opslagtanks in stand: het werkt namelijk prima. Haal belemmeringen van de toepassing van hernieuwbare energie in transport weg, zodat ook de kleinere MKB bedrijven in de brandstofsector actief kunnen bijdragen aan de energietransitie: immers, #alleoptiesnodig. En tot slot: houd bij de invoering van de Fit-for-55 maatregelen in Nederland het gelijke speelveld binnen Europa goed in het oog. Een aantal van onze sectoren, waaronder de bunkersector, is internationaal georiënteerd en heeft daarom belang bij doordachte regelgeving. “Blijven leren voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management” “Blijven leren”, dat is het thema van deze inNOVE. Tijdens de redactievergadering kwamen we tot de conclusie dat dat geldt voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management. Leren kun je op allerlei manieren, bijvoorbeeld door te kijken naar ontwikkelingen in andere sectoren. Zo zien we in de land- en bosbouw een toename van het gebruik van drones, met spectaculaire resultaten. Dichter tegen onze branche aan, stellen we vast dat de introductie en distributie van elektrische voertuigen tot grote veranderingen leidt in het autodealerkanaal. Disrupties, die we ook in onze branche kunnen verwachten. Kijken we naar onze eigen sector kan kunnen we ook leren van het verleden als het gaat om transitie: in de jaren 60 schakelden de huizen en industrie massaal over op aardgas. De kolen die onze leden leverden waren niet meer nodig. Sommige bedrijven stapten over op het leveren van gashaarden. Andere ontwikkelden zich als leveranciers van brandstoffen voor transport en scheepvaart. Een flink deel van de bedrijven redde het niet: zij bleven te lang hangen in de bestaande business en bedrijfsvoering. Het is ook belangrijk om algemene technische “Blijven leren voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management” ontwikkelingen in de gaten te houden. Wat te denken van de toepassing van kunstmatige intelligentie? Het lijkt wellicht nog de ‘ver van mijn bed show’ maar niemand had de razendsnelle ontwikkelingen van mobiele telefoons kunnen voorspellen (behalve Nikola Tesla dan in 1926) of van de thuiscomputer Er zijn ook concrete opleidingen en cursussen om de kennis op peil te houden. NOVE organiseert zelf een aantal cursussen over diverse onderwerpen die goed bezocht worden. We zijn ons nu aan het oriënteren op een cursus over nieuwe energievormen, waaronder waterstof en elektriciteit. Daarnaast zijn er (vele) congressen, seminars en workshops. De uitdaging hierbij is: welke kies ik uit? Er moet tenslotte ook nog gewerkt worden. NOVE probeert hierbij de relevante workshops uit te lichten, onder meer via de nieuwsbrief. Tot slot vakliteratuur: ook hierbij streeft NOVE ernaar om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Met de ondertitel “vakblad voor de brandstofhandel in transitie” geven we aan dat we naar de toekomst kijken (met de kennis uit het verleden). Zeer blij zijn wij dan ook dat we dit nummer Hugo van Hees van TUecomotive mochten interviewen, vanwege hun holistische blik op CO2 -reductie in de hele levenscyclus. Uit de cijfers op de achterzijde van deze uitgave kunnen we opmaken dat de verkoop van diesel het hoogste punt bereikt lijkt te hebben. Alternatieve brandstoffen en energievormen zullen een steeds grote rol spelen. Veel leesplezier met deze uitgave van inNOVE, wij blijven u graag op de hoogte houden. Mocht u meer exemplaren willen voor de medewerkers van uw bedrijf, neem contact op met het NOVE-secretariaat. Erik de Vries, directeur NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3890Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTRapport Afbouw vrijstelling accijnzen bunkerbrandstoffenIn de nota over de toestand van 's rijks financiën,  die eergisteren bij de stukken van Prinsjesdag zat, wordt verwezen naar de Kamerbrief van 16 april 2023 die heeft de Minister voor Klimaat en Energie de voorjaarsbesluitvorming van het Kabinet samengevat. Daarin is afgesproken om een impactanalyse uit te voeren naar de fossiele vrijstellingen en kortingen. Op deze manier wordt aan de Kamer inzicht gegeven in de omvang en de effecten. Hierover zou besluitvorming moeten plaatsvinden in augustus 2023. Door de val van het kabinet zal deze besluitvorming uitgesteld worden tot na de verkiezingen. Het doel van het project was te kijken naar de effecten van het terugbrengen van de ‘fossiele subsidies’ voor de scheepvaart en luchtvaart.  Het rapport gaat vanaf pagina 23 over Binnenvaart, waar op pagina 27, specifiek de binnenvaartbunkering wordt genoemd. Hierin wordt ook het Panteia rapport aangehaald, wat in opdracht van NOVE is gemaakt (paragraaf 3.2.2), pagina 35). Vanaf pagina 39 komt de zeevaart aan bod.  Op pagina 30 noemt .....   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3889Thu, 14 Sep 2023 00:00:00 GMTTerugblik: Kennisdag EV/ waterstof en Algemene LedenvergaderingOp 30 november kwamen de NOVE leden bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering en een inspirerende kennisdag. Er werden belangrijke punten besproken, kennis gedeeld en onderling bij gepraat. We blikken terug op deze innoverende dag. De Algemene Ledenvergadering begon met het goedkeuren van het verslag van de vorige ALV op 29 juni 2022. Vervolgens gaf penningmeester Sacha Konan een toelichting op de begroting voor 2023. Onderdeel hiervan is een verhoging van de contributie met vijf procent. Gezien het feit dat de kosten oplopen en vorig jaar geen inflatiecorrectie hee plaatsgevonden, is dit een redelijk voorstel. De ALV ging hiermee akkoord. Verder hee NOVE met inzet van een extern bureau hard gewerkt om de debiteurenstand te verlagen. De begroting voor 2023 kent daarnaast een negatief resultaat van 20K. Reden hiervoor is dat het bestuur van NOVE graag in ieder geval tijdelijk het secretariaat wil uitbreiden met een junior die zich gaat inzetten op gebied van elektrisch vervoer (EV) en waterstof voor de leden. De financiële commissie had reeds positief ingestemd met de begroting van 2023 en de bij behorende uitleg. Ook de ALV ging akkoord. ...   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3884Thu, 14 Sep 2023 00:00:00 GMTFieten Olie wil de beste wordenVincent Volker is verkoopleider bij Fieten Olie. Door de aderen van Vincent en zij n collega’s stroomt ‘fieten-oliebloed’. “We zijn ervan overtuigd dat je moet groeien om verder te komen. Dat zit in ons bloed. De oliehandel staat nooit stil en wij dus ook niet. We willen blij ven groeien en de beste worden!” De opa van de huidige directeur, Richard Fieten, heeft het bedrijf in 1935 opgericht. Hij begon een fouragehandel in stro, brokken en voer voor agrarische bedrijven. In de jaren vijftig kwam daar een brandstofhandel bij. In 1993 werd de keuze gemaakt om de fourage tak te verkopen en richtte Fieten Olie zich volledig op de oliehandel. Sinds 1998 is Richard Fieten directeur. “We hebben nu 55 onbemande tankstations en staan bekend als prijsvechter”, vertelt Vincent Volker. “Dat is onze kracht. De afgelopen jaren zijn we door de ANWB meerdere malen uitgeroepen tot goedkoopste keten van Nederland. Op dit moment werken we aan zes geheel nieuwe stations, verspreid over het land. Vanaf 1 januari 2023 hebben we een eigen brandstofdepot in Sneek, met een opslag van 7 miljoen liter.” .... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3882