NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 GMTPGS 30 voor kleine bovengrondse dieselopslag voor commentaarHet concept van PGS 30: “Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties” is gereed voor commentaar. Voor NOVE-leden een belangrijke richtlijn omdat de agrarische en bouw sector veel gebruik maakt van de hier omschreven dieselopslag die veelal door NOVE-leden beleverd worden. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen voor 30 oktober 2019 sturen aan het PGS-projectbureau via een daarvoor bestemde wijzigingstabel. PGS 30. Het doel van PGS 30 is om de risico’s te beheersen van het vullen, opslaan, afleveren van vloeibare brandstoffen in en vanuit bovengrondse tanks en het verwijderen van bovengrondse opslagtanks. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen.  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2505Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 GMTDossier accijnsteruggaaf dampretour: blijf bezwaar makenZoals eerder gemeld hebben VNPI en NOVE in de zaak van de intrekking van de teruggaaf accijns dampretour een belangrijke overwinning behaald bij het Gerechtshof. Inmiddels in bekend geworden dat de Staat in cassatie gaat. Dat betekent dat we nog even moeten wachten op een definitief oordeel.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2503Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 GMTE10 informatiemateriaal verzondenVorige week is al het informatiemateriaal voor de introductie van E10 benzine op 1 oktober verzonden naar alle 36 NOVE-leden die een bestelling geplaatst hadden. Hiermee kunnen in totaal 529 stations worden voorzien van informatiemateriaal. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2499Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met juni: -1,5%De brandstofomzet tot en met juni is gedaald met 1,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De daling van mei zet zich daarmee voort. Opnieuw liep de verkoop van diesel terug. Het lijkt erop dat de effecten van de “ontdieseling” van het personenwagenpark steeds meer zichtbaar zijn. De verkoop van benzine neemt nog wel toe, maar onvoldoende om de daling van de verkoop van diesel op te vangen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2498Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 GMTSubsidieregeling LNG ter consultatieZoals NOVE al eerder heeft bericht, bereidt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Stimuleringsregeling LNG (Liquefied Natural Gas) voor. Deze komt in plaats van de tijdelijke teruggaafregeling van de accijns voor LNG, die op 31 december 2018 is vervallen. De opzet van beide regelingen zijn vergelijkbaar. Deze regeling geeft invulling aan het Klimaatakkoord, én aan een Kamermotie die vraagt om een oplossing voor LNG én bio-LNG. NOVE-leden voorzien Nederland van vele vormen van energiedragers die mobiliteit en productiviteit mogelijk maken op land, weg en water. .   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2494Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 GMTinNOVE Infographic: Invloed van accijnsverschillen in Nederland en buurlandenOp iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer Invloed van accijnsverschillen in Nederland en buurlanden. In deze infographic is te zien dat de lagere accijnzen in Luxemburg zorgen voor meer omzet per tankstation en uiteindelijk meer accijnsinkomsten per bewoner. Klik hier om de infographic te downloaden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2420Mon, 09 Sep 2019 00:00:00 GMTPGS 16 - LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties is gereed voor commentaarHet concept van PGS 16: “LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties” is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. PGS 16Het doel van PGS 16 is om de risico’s te beheersen van opslag van het opslaan en afleveren van LPG en het vullen van gasflessen en ballonvaartanks, ingebouwde reservoirs en wisselreservoirs in vulinstallaties. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt. Wat is nieuw?   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2506Mon, 09 Sep 2019 00:00:00 GMTInformatiemateriaal introductie E10NOVE-leden hebben de afgelopen week voor ruim 500 tankstations informatiemateriaal besteld voor de introductie van E10 benzine vanaf 1 oktober. Het informatiemateriaal is deze week op het kantoor in Bunnik aangekomen en zal eind deze week of begin volgende week worden afgeleverd bij de leden die besteld hebben.     https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2488Mon, 09 Sep 2019 00:00:00 GMTOrangeGas ontvangt 2,6 miljoen subsidie voor Waterstof Amsterdam en UtrechtOrangeGas heeft afgelopen week definitief een DKTI subsidie toegekend gekregen ter waarde van 2 miljoen voor het realiseren van waterstoftankstations in Amsterdam en Utrecht. Samen met de eerder toegekende Benefic subsidie komt het totaal toegekende bedrag op 2,6 miljoen. Naast het exploiteren van de schone brandstoffen Groengas, elektriciteit, HVO100 en vloeibare CO2 zal groene waterstof aan het assortiment worden toegevoegd van OrangeGas. De waterstofstations staan gepland op de bestaande OrangeGas locaties waar momenteel al andere schone brandstoffen beschikbaar zijn. Voor Amsterdam liggen de plannen in het westelijk havengebied en voor Utrecht op bedrijventerrein Lage Weide. Beide locaties worden geschikt gemaakt voor grote voertuigen (350 bar) en personenvoertuigen (700 bar).OrangeGas heeft grote ambities in het verder ontwikkelen van duurzame brandstoffen. “Wij willen de komende 5 jaar nog 5 tot 10 waterstoftankstations realiseren o.a. in Leeuwarden, Zwolle en een tweede locatie in Amsterdam. In samenwerking met AC Adviseurs hebben wij de subsidies toegekend gekregen en kunnen wij de eerste stappen zetten.” Aldus Marcel Borger, directeur en oprichter OrangeGas. De aangekondigde locaties zijn niet de eerste waterstofprojecten waar OrangeGas bij betrokken zal zijn. Zo is er al een samenwerking met Jan Paul Kerkhof van BP Kerkhof in Den Haag waar in oktober het waterstoftankstation geopend word. Bij dit project is OrangeGas de retail partner en het initiatief en de investering ligt bij Jan Paul Kerkhof. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2487Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 GMTConcept PGS 15 voor verpakte gevaarlijke stoffen beschikbaar voor commentaarHet concept van PGS 15 'opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' is beschikbaar voor commentaar. Voor NOVE leden wordt https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2489Mon, 02 Sep 2019 00:00:00 GMTNOVE-businesspartner KWA organiseert regelmatig kennissessiesIn de agenda op de website van KWA-bedrijfsadviseurs staan regelmatig interessante bijeenkomsten genoemd, zoals deze: https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2482Mon, 19 Aug 2019 00:00:00 GMTE-10 folder en posterNaar verwachting eind van deze maand komen zowel een folder als een poster beschikbaar ten behoeve van de introductie van E10 benzine per 1 oktober. NOVE leden kunnen deze kosteloos bestellen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2474Mon, 19 Aug 2019 00:00:00 GMTNOVE over de toekomst van tankstations op Radio 1Afgelopen week sprak NOVE-directeur Erik de Vries samen met BETA voorzitter Ewout Klok over de toekomst van het tankstation. Hoe ziet het tankstation er uit over 20 jaar, wat is de impact van de opkomst van de elektrische auto’s. Erik de Vries maakte duidelijk dat de pleisterplaats functie nog steeds van belang is. En zelfs met de opkomst van de elektrische auto’s zullen er nog miljoenen auto’s rondrijden in Nederland met een verbrandingsmotor. De elektrische voertuigen kunnen via superchargers in korte tijd worden voorzien van stroom. Daarnaast zal waterstof zijn intrede doen. Of er dan nog 4.200 tankstations in Nederland nodig zijn is de vraag. Innovatie en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen is van levensbelang voor de zelfstandige tankstationondernemer. Klik hier om het item terugluisteren https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2471Thu, 01 Aug 2019 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met mei: -0,2%De brandstofomzet tot en met is licht gedaald met 0,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit werd met name veroorzaakt door een terugval in de verkoop van diesel: -2,6% tot en met mei 2019 ten opzichte van de periode tot en met mei 2018. De verkoop van benzine daarentegen steeg met 3,6% daar waar de verkoop van LPG andermaal terugliep. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2467Mon, 29 Jul 2019 00:00:00 GMTSave the date: Tankstation Vakbeurs 2019 De Tankstation Vakbeurs 2019 vindt plaats op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019 in Expo Houten. Hét jaarlijkse evenement voor de tankstation- convenience- en carwashbranche is een ideale gelegenheid om andere professionals uit de sector te ontmoeten en kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen, producten en diensten. De Tankstation Vakbeurs is een actieve netwerkdag met zowel een vakbeurs, vakcongressen, netwerkbijeenkomsten, perspresentaties en diverse interessante workshops. Zet hem alvast in uw agenda. Voor het congres volgt binnenkort meer informatie, voor NOVE-leden is er korting op de toegang. https://www.tankstationvakbeurs.nl/ https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2455Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 GMTLeeftijd wettelijk minimumloon naar 21 jaarDe leeftijd van het wettelijk minimumloon is sinds 1 juli 2019 21 jaar (dit was 22 jaar). Dit betekent dat iemand van 21 jaar recht heeft op minimumloon. Dat minimumloon, en ook het minimumjeugdloon, het maximumdagloon en het sociaal minimum zijn vanaf 1 juli verhoogd met 1,23%. Waarom worden de bedragen aangepast?Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast aan de inflatie. Bekijk de actuele bedragen en percentages voor werkgevers op de website van het UWV. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2441Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 GMTGebruikt frituurvet zorgt voor aanzienlijke CO2-reductie vervoersectorNederland ligt op koers om de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie voor vervoer van 10% in 2020 te halen. Hiermee zit Nederland in 2018 met 8,9% ruim boven het Europese gemiddelde. Dit blijkt uit de totaalrapportage over de inzet en herkomst van hernieuwbare energie voor vervoer, waarover de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) jaarlijks rapporteert. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2431Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 GMTPresentaties workshop waterstoftanks beschikbaar Vorige week vrijdag (21 juni) vond op de Automotive Campus in Helmond, de workshop rond vergunningen en realisaties van waterstoftankstations plaats. De groep van deelnemers was divers (leden van gemeentebesturen, veiligheidsregio's & omgevingsdiensten, tankstationeigenaren en een aantal personen die van plan zijn een tankstation te bouwen). Stefan Neis presenteerde er de resultaten van de studie die WaterstofNet in opdracht van Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd. De status van de uitbouw van de waterstofinfrastructuur in Nederland kwam aan bod, samen met de  ervaringen en 'lessons learned' van deze uitrol. Verder was aandacht voor tips en 'best practices' rond de vergunningsaanvragen voor waterstoftankstations. Jean-Paul de Poorter van het Nederlandse Waterstof Platform vertelde op zijn beurt over hun leerervaringen en zaken waarmee men best rekening houdt bij het realiseren van een waterstoftankstation. De workshop werd afgesloten met een bezoek aan het waterstoftankstation op de Automotive Campus. U kan de presentaties hier downloaden: Vergunningen en realisatie van waterstoftankstationsStefan Neis, projectmanager WaterstofNet Een waterstoftankstation realiseren?Jean-Paul de Poorter, secretaris H2Patform (Nederlands Waterstof Platform) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2425Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: Álle mobiliteitsvragen beantwoord De wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daarop? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer aan het woord: Jan Harmen Akkerman, CEO van TanQyou. Als leek in de oliehandel, maar als professional op het gebied van IT, begon Jan Harmen Akkerman drie jaar geleden met TanQyou. Dankzij zijn frisse blik en vergaande kennis van nieuwe technieken in de digitale wereld zou zijn formule weleens een antwoord kunnen zijn op de veranderende consumentenvraag. Jan Harmen is al jarenlang eigenaar van ICIT, een ‘full solutions digital agency’ dat zich richt op het bedenken, ontwerpen, bouwen en beheren van digitale oplossingen voor mobiele applicaties. Per toeval kwam hij in de brandstofhandel terecht. Eerst exploiteerde hij een tankstation om vervolgens zelf een tankstation te beheren. Dat wilde hij niet op de traditionele manier doen. De ‘tank journey’, zoals Jan Harmen de klantreis van tankende consumenten noemt, is volgens hem al jarenlang dezelfde. “Brandstofaanbieders willen allemaal de goedkoopste zijn. De branche is heel productgericht. Consumenten moeten zelf alle moeite doen en mogen de tankstationeigenaar naderhand dankbaar zijn dat ze bij hem mochten tanken. Dat is niet meer van deze tijd”, zegt Jan Harmen. ‘SEAMLESS’ WEBPLATFORM Jan Harmen gelooft niet in het brandstofproduct, maar in de waarde die je daaraan kunt toevoegen. TanQyou richt zich daarom op de complete mobiliteitsbehoefte. Volgens Jan Harmen is dat meer dan het voltanken van je auto. “Op het gebied van mobiliteit hebben consumenten nog meer problemen die opgelost moeten worden, zoals parkeren en kilometeradministratie.” TanQyou biedt naast brandstof ook diensten aan die in deze mobiliteitsbehoeften voorzien. Met de TanQyou-app kunnen klanten hun parkeerkosten betalen – een soortgelijke dienst als Parkmobile–, gereden kilometers registreren en auto’s huren (TanQyou Vroomm). Dat is pas het begin, want uiteindelijk moet TanQyou een veelzijdig, seamless webplatform worden waar klanten ál hun mobiliteitsvragen beantwoord zien worden. MOBILITEITSABONNEMENTEN “De behoefte verandert”, vertelt Jan Harmen. “We verschuiven naar een deeleconomie waar het bezitten van een auto niet vanzelfsprekend meer is. We verplaatsen ons straks met deelauto’s en het openbaar vervoer.” Dan betaal je dus niet meer per tankbeurt, maar bijvoorbeeld per kilometer die je gereden hebt. “Wij denken dat de toekomstige situatie er ongeveer hetzelfde uitziet als hoe we nu met gas en elektriciteit omgaan. Je betaalt jaarlijks een vast bedrag voor mobiliteit en aan het einde van het jaar krijg je terug wat je niet gebruikt hebt. We denken straks meer in abonnementsvormen.” VOOROPLOPEN Zijn IT-roots zorgen ervoor dat het voor TanQyou relatief makkelijk is om snel in te spelen op de nieuwe behoeften. Het bedrijf hoeft niet te wachten tot nieuwe software en bijbehorende updates beschikbaar zijn, maar maken die zelf. “De meeste NOVE-leden zijn overgeleverd aan de oplossingen die IT-partners leveren. Wij kennen daarentegen de vergaande mogelijkheden en laten ons geen nee verkopen. We bouwen zelf de technologieën die nodig zijn om ons platform in alle mobiliteitsbehoeften te laten voorzien.” Dat maakt het voor TanQyou relatief makkelijk om in onze (toch vrij conventionele) branche voorop te lopen. WHITELABEL APP TanQyou zoekt tankstations die het TanQyou-platform whitelabeled willen gebruiken voor hun eigen klanten. Jan Harmen: “Het platform is klaar om heel Nederland te dienen, maar wij kunnen – en willen – geen stations over heel het land bezitten. Onze ambitie is ook niet om de grootste tankstationhouder te worden, dus we willen samenwerken met bestaande tankstations die onze software willen gebruiken.” Dat maakt het ook voor andere NOVE-leden mogelijk om mee te gaan in de digitale ontwikkelingen. Maar ook om meer inzicht te krijgen in klantgegevens. “Alles gebeurt binnen ons platform. Gebruikers maken een profiel aan, waardoor je inzicht krijgt in allerlei persoonlijke gegevens. En ze gebruiken in de app meerdere mobiliteitsdiensten, waardoor je ook hun (koop)gedrag kunt analyseren. Op deze ‘big data’ kun je slim inspelen, bijvoorbeeld door verjaardagskorting te geven, korting te geven in daluren en je producten, diensten en aanbiedingen af te stemmen op de demografische factoren van je klanten. Als je dat goed aanpakt kun je een stuk klantvriendelijker worden.” Volgen Jan Harmen hoef je geen bigdataspecialist in dienst te nemen om de gegevens te analyseren en te gebruiken. “Wij maken een overzichtelijk dashboard waar bijvoorbeeld je online marketeer mee aan de slag kan.” Is deze consumentenbenadering volgens Jan Harmen dan de enige levensvatbare in onze branche? “Heus niet ieder tankstation hoeft ons dienstenpakket aan te bieden”, lacht hij. “Maar ik denk wel dat stationhouders een uniekere en duidelijkere propositie moeten aanbieden. Bijvoorbeeld een heel duidelijk shopconcept. Wij denken specifiek in platforms, omdat we daar nu eenmaal goed in zijn.”   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2447Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 GMTInformatiemiddagen de risico’s van mechanische apparatuur en explosieveiligheidNOVE-businesspartner KWA organiseert informatiemiddagen Explosieveiligheid: de risico’s van mechanische apparatuur. In deze training maakt u kennis met de basisaspecten rondom mechanische apparatuur in explosiegevaarlijke atmosferen. De theoretische uitleg vullen wij aan met praktische voorbeelden. De training is ook gratis toegankelijk voor leden van NOVE. Meer informatie en aanmelden: 26 september in Amersfoort 9 oktober in Rotterdam   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2428Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 GMTSchone brandstof in ruil voor verzameld niet-recyclebaar plastic afvalIGES, FinCo en CIV Texel werken samen om niet-recyclebaar plastic afval uit de Noordzee te verzamelen en dit te verwerken tot schone dieselbrandstof voor de Texelse vissersvloot. Integrated Green Energy Solutions (IGES), FinCo Fuel Nederland B.V. (FinCo) en de Texelse visserscoöperatie (CIV Texel) zijn een samenwerkingsverband overeengekomen dat een showcase zal vormen voor de circulaire economie. De deelnemende vissers verzamelen al het niet-recyclebare plastic afval dat in hun netten komt en leveren dat in bij IGES. Dit verzamelde plastic verwerkt IGES in zijn nieuwe fabriek in Amsterdam tot hoogwaardige dieselbrandstof met een lage CO2 uitstoot. FinCo levert de brandstof vervolgens terug aan de vissers als schone diesel voor hun vissersvloot. Minder uitstoot en minder afval in zeeAlle ondernemingen die betrokken zijn bij het proces zijn enthousiast over deze samenwerking die wordt gesteund door Paro Amsterdam B.V. Stichting De Noordzee en KIMO. “Het mes snijdt aan twee kanten: aan de ene kant resulteren deze brandstoffen uit plastic afval in een significante reductie van CO2-uitstoot, wat past bij de doelstellingen van alle hierbij betrokken ondernemingen, en aan de andere kant is het een bewijs van onze inzet om actief betrokken te zijn bij de schoonmaak van onze oceanen”, aldus Bart-Willem ten Cate, verantwoordelijk voor de hernieuwbare brandstoffen bij FinCo Fuel Group. Hij sprak ook de hoop uit dat het initiatief schaalbaar blijkt, en dat meer vissers die actief zijn op de Noordzee en de Waddenzee hieraan gaan meewerken. 80% CO2 reductiePaul Dickson, Executive Chairman bij IGES: “Wij zijn verheugd dat we deelnemen in dit initiatief om samen met de plaatselijke bevolking de strijd aan te gaan tegen zee-afval en gezamenlijk directe en positieve resultaten te boeken. Onze gepatenteerde technologie biedt een duurzame oplossing om de vervuiling door plastic te verminderen en de economische waarde van gebruikt plastic te maximaliseren. De fabriek van IGES in Amsterdam zal per dag 96 ton gebruikt plastic verwerken en jaarlijks 35 miljoen liter brandstof afleveren waar geen verdere raffinage voor nodig is – een wereldprimeur.” Hij geeft verder aan dat dit zal resulteren in een circa lagere 80% CO2-uitstoot vergeleken met gangbare diesel. IGES won de 2019 International Association of Ports and Harbors (IAPH) World Ports Sustainability Awards in de categorie Climate and Energy. Dit is een erkenning door deskundigen en collega-bedrijven dat deze gepatenteerde technologie een effectieve methode is om de mondiale crisis te bestrijden die het gevolg is van het feit dat gebruikt plastic wordt gedumpt op stortplaatsen, wordt verbrand of terechtkomt in oppervlaktewateren en oceanen. Over FinCo FinCo Fuel Group is actief in de downstream energiemarkt en levert verschillende brandstoffen in Noordwest-Europa. FinCo bestrijkt de gehele waardeketen vanaf raffinaderij tot eindgebruiker met logistiek in eigendom en beheer. Innovatie en een sterke klantgerichtheid zijn de belangrijkste drijfveren om de overgang naar een low carbon toekomst te stimuleren. In de scheepsbrandstoffenmarkt biedt het bedrijf schone brandstoffen aan via haar dochterondernemingen Licorne en Gulf Bunkering. FinCo zet zich volledig in voor een toenemend gebruik van schonere brandstoffen en is vastbesloten om een ​​belangrijke rol te spelen bij het terugdringen van CO2 via een portfolio van alternatieve brandstoffen. De Groep heeft kantoren in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Over IGES Integrated Green Energy Solutions (ASX:IGE) (IGES) ondersteunt en stimuleert lokale gemeenschappen bij het realiseren van betere economische, commerciële en milieudoelstellingen. Door de andere benadering van plastic, in plaats van afval naar waardevolle grondstof, en er de maximale waarde van te benutten, draagt IGES bij aan de circulaire economie door vervuiling tegen te gaan van natuurlijke omgevingen. De gepatenteerde technologie van IGES converteert gebruikt, niet-recyclebaar plastic dat gewoonlijk op de vuilstort belandt tot waardevolle en schone brandstoffen die voldoen aan internationale normen zoals EN590 (diesel) en EN228 (benzine). Het is de enige onderneming wereldwijd die brandstoffen kan leveren die gewonnen zijn uit niet-recyclebaar plastic zonder dat daar verdere raffinage of toevoegingen voor nodig zijn. Met haar hoofdkantoor in Singapore en vestigingen in Sydney en Amsterdam biedt IGES milieuvriendelijke en commercieel duurzame oplossingen voor een toekomst waarin grondstoffen efficiënt worden toegepast. De onderneming heeft projecten in Nederland, China, Hong Kong, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Thailand, Australië, Indonesië, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika. Over CIVAl meer dan 80 jaar is CIV Texel een coöperatieve onderneming voor de vissers op het eiland. CIV levert haar leden onder andere brandstoffen, netten en staalkabels en heeft een sterke focus op duurzaamheid. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2418Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 GMTinNOVE Infographic: Mobiliteit in cijfersOp iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer Mobiliteit in cijfers. Uit deze infographic blijkt dat nieuwe brandstoffen, incl elektrisch een sterke opmars maken. Klik hier om de infographic te downloaden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2496Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 GMTInloggen met eHerkenningMet eHerkenning regelt u online zaken met de overheid. Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met eHerkenning. Vanaf 1 november 2019 is inloggen alleen nog mogelijk met eHerkenning. Om te voorkomen dat u te laat bent met het aanvragen van eHerkenning, raadt het UWV u aan om de aanvraag ruim op tijd te doen. Op de website van het UWV wordt uitgebreid uitleg gegeven over wat eHerkenning is, hoe je het moet aanvragen en alle mogelijkheden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2413Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 GMTLogic Vision bestaat 20 jaarDit jaar viert NOVE Businesspartner Logic Vision haar twintigjarig bestaan als succesvolle leverancier van Microsoft Dynamics 365 Business Central Bedrijfssoftware. Logic Vison is de betrouwbare partner voor bedrijven die actief zijn in de branches Maritiem, Productie & Olie & Gas. Logic Vision wil bedrijven graag helpen efficiënter te werken en is door haar ervaren medewerkers een partner voor de lange termijn. Sinds 2005 is Logic Vision gevestigd aan de Hakgriend 18B in het mooie Hardinxveld-Giessendam. De goede ligging bij de A15 en het gunstige ondernemersklimaat in de regio dragen bij dat Logic Vision haar twintigjarig bestaan mag vieren met haar klanten, relaties en werknemers, die hebben bijgedragen aan deze mijlpaal. Donderdag 13 juni, vanaf een uur of vier, zal er een weergaloze party losbarsten vanaf de locatie in Hardinxveld Giessendam. Diverse foodtrucks, muziek & entertainment zijn een aantal ingrediënten die de gasten kunnen verwachten om zo het 20-jarig bestaan tot een onvergetelijk evenement te maken. Rond 18:30 uur zullen Burgemeester Dirk Heijkoop en Wethouder Jan Nederveen van Hardinxveld-Giessendam het feest een officieel karakter geven.14 jaar geleden heeft Burgemeester Arie Noordergraaf onze feestelijke opening voor zijn rekening genomen, dus Logic Vision waardeert het zeer dat de huidige Burgemeester bij dit jubileum zijn opwachting maakt. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2412Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 GMTOrangeGas start met verkoop HVO100 (biodiesel)  OrangeGas is afgelopen maand gestart met de verkoop van HVO100 op locatie Geesbrug. Dit is een logisch gevolg vanuit de strategie van OrangeGas die een mix van schone brandstoffen aanbiedt. OG verkoopt al jaren Groengas via inmiddels een netwerk van 130 stations in Nederland en Duitsland en is in 2018 gestart met EV-snelladers. In 2020 worden de eerste waterstof stations geopend. De eerste HVO100 locatie is een samenwerking tussen OrangeGas en Fieten Olie. De locatie bevindt zich direct langs de A37 in Geesbrug. HVO100 is de pure versie van Hydrotreated Vegetable Oil, een hernieuwbare brandstof geschikt voor diesel voertuigen. Het tankstation in Geesbrug is geschikt voor zowel vrachtwagens als personenauto’s. Met Scania Transport Laboratorium als eerste grote afnemer voegt OrangeGas een volgende schone brandstof toe aan de mix. De 11 vrachtwagens van klant/partner Scania Transport Laboratoriums tanken als eerste partij en launching customer in Geesbrug. De vrachtwagens rijden zo’n 400.000 km per jaar, op en neer tussen Zweden en Zwolle op deze schone brandstof. HVO100 is een echte dieselvervanger en kan een-op-een in de moderne diesel vrachtwagen worden gebruikt, zonder aanpassingen. Het rijden op deze dieselvervanger reduceert 90% van de CO2 uitstoot. “De nauwe samenwerking tussen Scania en OrangeGas heeft ervoor gezorgd dat er een passende oplossing is voor het vraagstuk van Scania.” aldus Peter Bosma Commercieel Manager bij OrangeGas. De samenwerking tussen OrangeGas en Fieten Olie gaat al jaren terug. Negen jaar geleden startte de samenwerking met een Groengas pomp in Beilen. Inmiddels verkoopt OrangeGas Groengas op vijf Fieten Olie locaties en is de HVO100 pomp in Geesbrug de zesde locatie waar wordt samengewerkt. Plannen om op nog meer stations HVO100 te realiseren zijn er zeker. “Aan het einde van het jaar verwacht OrangeGas tenminste twintig HVO100 locaties te hebben, waarvan vijf á zes met Fieten Olie.”, zegt Peter Bosma. “Er zijn gesprekken met meerdere oliepartners voor de uitrol van ons HVO100 netwerk.”, aldus Bosma. OrangeGas zet zich in om een mix van schone brandstoffen aan te bieden voor elke vorm van vervoer over de weg. Van vrachtwagen tot veegwagen en van OV tot personenauto. Elk vervoersmiddel en elke bestuurder heeft andere wensen voor een voertuig. Inzetten op 1 brandstof is volgens OrangeGas niet reëel, een mix van schone brandstoffen biedt de basis voor een realistisch, betaalbare en haalbare transitie naar schone mobiliteit en dus een Happy Planet. Later dit jaar breiden Scania Transport Laboratorium en OrangeGas hun samenwerking uit met de brandstof ED95. Ook deze Ethanol wordt toegevoegd aan de schone brandstoffen mix van OrangeGas. ED95, een dieselvervanger, wordt dan aangeboden op een andere locatie in Geesbrug in samenwerking met Fieten Olie. In Zweden wordt het product al verkocht, OrangeGas heeft hiermee de primeur in Nederland.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2407Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 GMTInnovaties Duurzame Binnenvaart-regeling opengesteldHeeft u een goed idee dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de binnenvaart? Binnen desubsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieugeld ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten. In totaal is 1.000.000 euro beschikbaarmet een maximumbedrag van 250.000 euro per projectaanvraag. Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie betreffen onder andere demonstraties enontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten.Subsidie onder de IDB-regeling kan specifiek worden aangevraagd voor initiatieven gericht op de reductievan CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kangedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken,aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 augustus 2019. Beoordeling van de ingediende projectengeschiedt vervolgens door een onafhankelijke Innovatieraad. ContactHet aanvraagformulier kunt u downloaden via www.eicb.nl/idb. Voor vragen of meer informatie over dezeregeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB), via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2406Sat, 01 Jun 2019 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Wel of niet toegestaan: IBC met dieselolie vervoeren?Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren! Een loonbedrijf wordt aangehouden omdat hij een IBC met dieselolie vervoert op een aanhangwagen achter een graafmachine. Deze klant, vraagt zijn brandstofleverancier om advies, die op zijn buurt de vraag neerlegt bij het NOVE-secretariaat. Het antwoord op deze vraag vergt puzzelen, omdat er gebruikt gemaakt moet worden van (gedeeltelijke) vrijstellingen van de ADR. NOVE legt uit hoe het zit. ADR 1.1.3.1, heeft als kop ‘vrijstellingen die samenhangen met de aard van het vervoersproces’. Als we dit artikel doornemen zien we het volgende: - De voorschriften van het ADR zijn niet van toepassing op:-> Vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdbedrijfsactiviteit, zoals leveringen aan of retourleveringen van bouwplaatsen, of in verband met toezicht, herstel of onderhoud,… Dit geldt dus niet voor een gemiddeld NOVE-lid, omdat de hoofdbedrijfsactiviteit het vervoer en handelen in brandstoffen is. Het geldt wel voor een bouwbedrijf of een loon- en grondverzetbedrijf. ->  ...in hoeveelheden van ten hoogste 450 liter per verpakking, inclusief IBC’s en grote verpakkingen,… In de aannemerij worden veel IBC’s gebruik van 1000 liter. Die vallen dus buiten de vrijstelling. Twee IBC’s van 450 liter vallen wel weer onder de vrijstelling. De titel nog even in herinnering: “Voorschriften van het ADR niet van toepassing”. De IBC hoeft dus niet gekeurd te Een loonbedrijf wordt aangehouden omdat hij een IBC met dieselolie vervoert op een aanhangwagen achter een graafmachine. Deze klant, vraagt zijn brandstofleverancier om advies, die op zijn buurt de vraag neerlegt bij het NOVE-secretariaat. Het antwoord op deze vraag vergt puzzelen, omdat er gebruikt gemaakt moet worden van (gedeeltelijke) vrijstellingen van de ADR. NOVE legt uit hoe het zit. zijn, omdat de voorschriften van het ADR niet van toepassing zijn. -> … en met inachtneming van de in 1.1.3.6 genoemde hoogst toelaatbare hoeveelheden. Voor het vervoer van dieselolie wordt in 1.1.3.6 een hoeveelheid van maximaal 1000 liter genoemd. - Er moeten maatregelen worden genomen om elke lekkage van de inhoud onder normale vervoersomstandigheden te verhinderen. Hoewel de IBC niet gekeurd hoeft te zijn, moet de verpakking wel deugdelijk zijn. Ook moet hij goed vast staan tijdens transport. - Deze vrijstelling zijn niet van toepassingen op klasse 7. Klasse 7 zijn radioactieve stoffen. Deze zijn dus niet vrijgesteld. - Deze vrijstelling geldt echter niet voor het vervoer, door bedoelde ondernemingen verricht ten behoeve van hun eigen toelevering of externe dan wel interne distributie. Is dit een valkuil? Want het lijkt dat de hele vrijstelling dat onderuit gehaald wordt.Let op, het gaat om vervoer ten behoeve van eigen toelevering zoals het laten 'meerijden' van de IBC met de graafmachine. Echter specifiek met een auto brandstof distribueren met een IBC binnen je bouwbedrijf valt niet onder de vrijstelling. Dit laatste deel maakt deze vrijstelling voor veel interpretatie vatbaar. MINIMALE EISEN EN VEEL VRIJSTELLINGENIs dat laatste een groot probleem? Voor het gebruik en vervoer van de veelgebruikte 1000 liter IBC, bestaat ook een ‘verlicht’ regime. Pas dan gewoon voorschrift 1.1.3.6 toe. Deze bevat slechts minimale eisen en veel vrijstellingen om toch eenvoudig en veilig hoeveelheden brandstof naar bijvoorbeeld een bouwplaats te kunnen brengen door de aannemer. Dit heeft tevens grote overlap met Arbo- en milieueisen. Zo heb je drie vliegen in één klap! CONCLUSIEIn het kort zegt 1.1.3.6 dat 1000 liter diesel vervoeren mag, in een gekeurde IBC, zonder oranje borden en etiketten op de vrachtwagen (hoofdstuk 5.3), echter wel de juist etike`en op de IBC, zonder schriftelijke instructie (sectie 5.4.3). Wat wel nodig blijft zijn een vervoersdocument (8.1.2.1.a), brandblusser (8.1.4.2 t/m 8.1.4.5), een passende opleiding overeenkomstig hoofdstuk 1.3 (8.2.3), verbod om de colli te openen (8.3.3). Er mogen geen verlichtingsapparaten mee met metalen oppervlak die vonken kan veroorzaken (8.3.4). Ook mag de motor van het voertuig niet onnodig draaien tijdens laden of lossen (8.3.5). OPLEIDINGNog wel even aandacht voor de functie specifieke opleiding, overeenkomst hoofdstuk 1.3 van het ADR met onder andere een algemene bewustmaking t.a.v. het vervoer van gevaarlijke stoffen en een deel veiligheid. Hoe dit exact moet worden ingevuld, wordt niet omschreven in de wetgeving. Ook geldt hiervoor geen certificaat of examen, echter wel moet de werkgever dit in een dossier bijhouden. De chauffeurs met een ADR-certificaat hebben dit reeds. Echter een tractorbestuurder of graafmachinemachinist die een IBC met diesel meeneemt moet aantoonbaar maken dat hij bekend is met de gevaren en risico’s van het vervoer van dieselolie. Deze zogenaamde bewustwordingscursus mag door het bedrijf zelf worden gegeven en er hoe* geen algemeen examen te worden afgelegd. Zowel de organisatie als de werknemer moeten kunnen aantonen dat aan deze cursus werd deelgenomen. Ook vanuit de Arbo-wet zal iets soortgelijks geëist worden. Combineer dit. Soms kan het eenvoudiger zijn om deze opleiding extern te regelen echter een (bedrijfsinterne) toolboxmeeting kan hier ook voor worden gebruikt. MEER LEZEN?Over 1.1.3.6 heeft NOVE samen met Cumela enige tijd gelden een artikel geschreven, wat te vinden is op het NOVE-ledennet. NOVE leden kunnen natuurlijk ook advies vragen aan netwerkpartner VCM Leusden033-4321002.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2437Sun, 26 May 2019 00:00:00 GMTMelden tankkaarten bij DNB: nog even wachtenIn vervolg op het bericht dat wij vorige week verstuurden over het melden van (eigen) tankkaarten bij DNB vóór 19 augustus, adviseren wij toch even te wachten om actie te ondernemen richting DNB. Reden is overleg dat NOVE heeft gevoerd met de VNPI, de vereniging van de oliemaatschappijen. Een van de leden van VNPI stelt zich op het standpunt dat een tankkaart helemaal geen betaalmiddel is, maar een registratiemiddel. De betaling geschiedt achteraf per facturatie. Ook MTC onderschrijft deze benadering. Ook is gebleken dat in België en Polen op deze wijze naar een tankkaart gekeken wordt, waardoor melding en aanvraag van een uitzondering helemaal niet nodig zou zijn. Wij proberen de komende weken meer duidelijke duidelijkheid te krijgen over dit onderwerp. Mocht DNB nu toch vasthouden aan een melding dan zal NOVE een voorbeeld omschrijving opstellen wat betreft activiteiten en reden van uitzondering. Wordt vervolgd dus.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2400Sun, 26 May 2019 00:00:00 GMTWorkshop vergunningen en realisatie van waterstoftankstations WaterstofNet en Rijkswaterstaat organiseren een workshop over de procedure van vergunningsaanvragen van waterstoftankstations. Ook H2Platform geeft een presentatie over hoe men een waterstoftankstation kan realiseren. De workshop heeft plaats op de Automotive Campus in Helmond (zaal: Auditorium) op vrijdagnamiddag 21 juni. Inschrijven kan tot 14 juni! Deze workshop is voornamelijk interessant voor eigenaren en uitbaters van bestaande tankstations, initiatiefnemers van nieuwe tankstations en bedrijven en organisaties in de brandstoffenverkoop. Agenda: 13:00 - 13:30 uur: Ontvangst in Auditorium 13:30 - 13:45 uur: Welkom (RWS / WaterstofNet) 13:45 - 14:45 uur: Presentatie en conclusies opdracht “vergunningen waterstoftankstations in NL” - Stefan Neis WaterstofNet (i.o.v. Rijkswaterstaat) 14:45 - 15:15 uur: Presentatie “Een waterstoftankstation realiseren” - Jean-Paul de Poorter (H2Platform) 15:15 - 16:00 uur: Bezoek WaterstofNet tankstation - WaterstofNet16:00 - 17:00 uur: Netwerk mogelijkheid / Borrel Inschrijven kan via de link onderaan de pagina van het event.    https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2399Sun, 26 May 2019 00:00:00 GMTLocase brengt Yoonison-card onlineTankpasleveranciers versterken aanbod richting petrolbranche door samenwerking Locase, het zusterbedrijf van NOVE Businesspartner Lodder Software dat online tankpassen uitgeeft, neemt de Yoonison-card over van Mybility (tot voor kort bekend als MultiCard). Locase gaat de bijbehorende ISO-range toevoegen aan haar online kaartplatform. Alle klanten van Mybility krijgen daardoor de mogelijkheid gebruik te maken van het online kaartplatform van Locase, met behoud van de bestaande passen. De komende 3 jaar zal Mybility de fysieke tankpassen voor Locase produceren. Erno Lusse, CEO van Lodder Software: “We blijven beide doen waar we goed in zijn. Mybility produceert de passen, wij bieden het online kaartplatform en nemen de codering van de tankkaarten over. Voor Mybility-klanten biedt de samenwerking voordelen doordat ze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van ons online kaartplatform.”De aantrekkingskracht van de Lodder tankkaart zit ‘m onder andere in het feit dat er voortdurend nieuwe toevoegingen gebouwd worden waarvan alle gebruikers meeprofiteren. Zo ontwikkelt Lodder nu de mogelijkheid om prepaid-tegoeden op de kaarten te laden en kunnen gebruikers ‘doorstromen’ naar andere tankstationketens. Alle Lodderkaart-klanten krijgen een webportal in huisstijl, waarmee de eindklant zelf zijn kaarten kan beheren. Vanzelfsprekend is de kaart volledig geïntegreerd in de logistieke en administratieve software van Lodder, bovendien is aansturing door eigen software met een API ook mogelijk.Groeiend aantal transacties op online kaartplatform LocaseDoor de overname verdubbelt het klantenbestand van Locase en verstevigt Locase haar positie als kaartleverancier in de petrolbranche. Op dit moment verwerkt Locase zo’n 5.500 (internationale) kaarttransacties per dag en dat aantal blijft groeien. Lusse: “Met ons online kaartplatform bieden we klanten continuïteit en stabiliteit. Recent hebben we ons platform volledig vernieuwd en uitgebreid. Het is daarmee nog robuuster geworden en voorbereid op het groeiend aantal transacties in binnen- en buitenland. We zitten al vanaf het begin boven onze beschikbaarheidsnorm en blijven werken aan een nog hogere graad van beschikbaarheid.”Op korte termijn verandert er voor bestaande klanten niet veel, de transitie vindt geleidelijk plaats. Locase neemt met alle klanten contact op om de nieuwe mogelijkheden van de Yoonison-card te bespreken. Onder meer vanwege het groeiend aantal aansluitingen en de internationale uitrol van de Lodder kaart heeft Lodder eerder deze maand een nieuwe accountmanager aangesteld: Henriette den Breejen. Zij is geen onbekende in de markt en deed eerder jarenlang ervaring op met de Yoonison-card bij MultiCard. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2398Mon, 20 May 2019 00:00:00 GMTStocExpo Europe Celebrates 15 Years of SuccessStocExpo Europe, the world’s leading international event for the bulk liquid storage industry, has been hailed a major success after it made a triumphant return to The Ahoy in Rotterdam. The three-day exhibition and conference, which is renowned for attracting the largest global representation of industry professionals under one roof, was attended by over 3,101 visitors – a 10 percent rise compared to the previous year! Thousands of industry professionals, including representatives from leading oil majors, terminals and key storage players from over 80 countries worldwide, gathered at the event to see the latest innovations, discuss best practice and tackle the industry’s biggest challenges. Mark Rimmer, StocExpo & Tank Storage Portfolio Divisional Director, comments: “StocExpo celebrated its 15th anniversary this year and the fact that the number of visitors has increased substantially is testament to the event’s importance for the industry. It clearly provides the opportunity to meet and do business efficiently and effectively, all under one roof. It was great to see that the hall was constantly a hive of activity - feedback from exhibitors was that multi-million Euro deals were being made on stands from day one.” Roberto Mirapeix, Technical Manager at Alkion Terminals, said: “The event is an important tool for our business as a number of areas are important to us. StocExpo Europe is a great event, it opens the imagination to resolve future problems so I will definitely be returning.” Emerson, Honeywell, J. de Jonge, Matrix Applied Technologies, Siemens and Verwater were among the 200 suppliers, partners and industry associations that exhibited at the show, with several using the event to launch new products to the market. Key terminals, such as Stolthaven Terminals and Inter Terminals, also exhibited for the very first time at StocExpo, making it bigger and stronger than ever before. Lucas Ribeiro, Downstream IT Expert at Implico Group, said: “This year, Implico exhibited at StocExpo for the 14th time. As in previous years, the show was a success for us. Our meetings with partners and prospects went very well and we are looking forward to following up on the excellent relationships we established at StocExpo 2019 in the weeks and months to come.” Tom van Herp, Business Development Manager at DTN, said: “StocExpo continues to be a great networking event. We have been participating for several years now and it remains the place to be for our industry.” Over thirty thought-leaders delivered in-depth sessions, presentations and debates during the highly-anticipated conference programme. Steven van Belleghem, the world-renowned motivational speaker, delivered a thought-provoking keynote talk at the start of day two. His session revealed how brands are using artificial intelligence to fuel exponential growth and how the bulk liquid storage industry can use the same principles of data leverage, effortless user interfaces and augmented intelligence to win business and maintain high levels of customer service. Key industry challenges, developments and solutions, such as IMO 2020, the rise of new technologies – AI, cyber-security and automation – geopolitical uncertainty and the energy transition, were discussed by CEOs, Terminal Managers and Analysts from companies such as Shell, Alpha Terminals and LBC Tank Terminals during the engaging three-day conference programme. Raoul Oomen, RVB Tank Storage Solutions bv, said: “As a first-time visitor it was a pleasant discovery to find so many specialised innovations for the storage industry all under one roof. Attending the conference brought new insights as the speakers gave their peek into the crystal ball about future fuel oil developments in relation to IMO 2020 and the trade and storage effects thereof for refining the whole crude barrel.” The Innovation Theatre, hosted by EEMUA, iTanks and German Mechanical Engineering Industry Association (VDMA), provided a platform for roundtables on key issues, including cyber security, energy transition and the impact of H2 on assets, plus terminal optimisation in terms of safety, innovation and digitalisation. Several networking opportunities were available and special events, such as the StocExpo 15th Anniversary party, were hosted on the show floor. At the late-night networking evening, several exhibitors entertained the industry. Emerson celebrated with a nostalgic look back at 15 years of StocExpo, CTS went live with a Cuban band and Agidens, Verwater, Actemium/Cegelec, Ivens, EPS Group, Belven, DTN, Kanon Loading Equipment and HMT combined to create ‘Liquid Lane’ and indulged guests with a plethora of food and drinks. J. de Jonge won an award for ‘best entertainment’ and celebrated with a DJ set that went on right until late evening. StocExpo also hosted the prestigious Tank Storage Awards ceremony, taking place on the first evening of the show. The 2019 event hosted storage professionals from Malaysia, Saudi Arabia, Dubai, the US and Europe to celebrate terminal achievements, equipment innovations, as well as individual success. Shell Haven, Euro Tank Terminal, Vopak Terminal Eemshaven, North Sea Port and EEMUA were among the winners. Mark Rimmer concludes: “It’s hard to believe that it’s possible to fit so much into a three-day show, but somehow we did it! This year, numbers were up across the board, including 3,101 visitors, 200 exhibitors, over 20 hours of educational content delivered by over 30 key speakers, 12 hours of industry discussions in the Innovation Theatre, plus countless hours of networking, business meetings and socialising on the show floor. Before StocExpo Europe had even closed for another year 60 percent of exhibitors had signed up for the 2020 event – a clear demonstration of the value it brings to industry organisations around the world.”   For information on visiting the exhibition in 2020, booking as a delegate for the conference or exhibiting, please call +44 (0)20 3196 4300 or visit www.stocexpo.com. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2393Mon, 20 May 2019 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met februari: +2,6%De brandstofomzet in de eerste twee maanden van dit jaar steeg met 2,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Met name de verkoop van benzine steeg behoorlijk: + 4,7%. De afzet van diesel steeg met 1,4%. De verkoop van LPG blijft helaas in mineur: -9,3%. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2390Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMTWGA instroom: controleer uw gegevensHalf mei ontvangt u de brief met WGA-instroomcijfers van 2018. In deze brief vindt u het landelijke instroomcijfer en het instroomcijfer van de sector waarin uw organisatie is ingedeeld. Ook staat hierin het individuele instroomcijfer van uw organisatie. Controleer dit goed en geef aanpassingen op tijd aan het UWV door. Doorgeven wijzigingenIn juli publiceert het UWV de definitieve instroomcijfers. Ziet u dat er iets niet klopt in uw instroomcijfer? Nadat u half mei de brief heeft ontvangen, heeft u maximaal 2 weken de tijd om aanpassingen door te geven. In de brief staat hoe u dit moet doen. Als deze 2 weken voorbij zijn, kunt u geen wijzigingen meer doorgeven. In de toekomst digitaalU ontvangt de instroomcijfers nu nog per post. In de toekomst wilt het UWV deze versturen via het werkgeversportaal. Vraag daarom nu alvast toegang aan tot het werkgeversportaal als u die nog niet heeft. U bent dan goed voorbereid. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2381Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 GMTPresentaties Role of E-fuels and biofuels in energy transition transportWoensdag 17 april vond de bijeenkomst: Role of E-fuels and biofuels in energy transition transport plaats. De presentaties van deze dag zijn beschikbaar. Klik hier om de presentaties te zien. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2367Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 GMTTerugblik landelijke bijeenkomst 'Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit'Op 21 maart vond het event ‘Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit’ plaats in Amersfoort, met maar liefst 450 aanwezigen, waaronder vele NOVE-leden. NOVE blijft voortdurend in gesprek met het Ministerie om de stem (en kennis) van de zelfstandige brandstofhandelaren te laten horen. De presentaties zijn hier terug te vinden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2342Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 GMTinNOVE Infographic: Brandstoffen: energie en emissieOp iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer Brandstoffen: energie en emissie Uit de infographic blijft dat Duurzame biobrandstoffen de laagste emissiefacor hebben. Grotere inzet van deze brandstoffen leidt tot terugbrenging van CO2 uitstoot. Klik hier om de infographic te downloaden.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2339Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: E10, waar hebben we het over?Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren! Door toenemende bijmengverplichting vanuit Europa, dat op haar beurt weer het gevolg is van wereldwijde afspraken om de uitstoot van CO2 terug te dringen, worden de percentages (duurzame) biocomponent in de brandstof stapsgewijs hoger. Tankstations in Nederland zijn per 1 oktober 2019 verplicht om E10 te verkopen. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat gaat er met de huidige E5 normaal benzine gebeuren? En wat wordt de prijs van dit product? Dat vragen de NOVE-leden zich af. NOVE legt uit: In Nederland is E10 nu nog in beperkte mate beschikbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in onze buurlanden en Frankrijk. Daar gaat per 1 oktober 2019 verandering in komen als het aan het Nederlandse kabinet ligt. Vanaf die datum worden alle tankstations in Nederland die meer dan één benzineproduct kunnen leveren, verplicht om via tenminste de helft van de benzinevulslangen E10 af te leveren. Het is daarnaast voor stations met tenminste twee benzinetankcompartimenten mogelijk om E10 te combineren met E5 premium benzine; een superbenzine met maximaal 5% ethanol bijmenging. Zo kunnen in ieder geval de auto’s die niet op E10 kunnen rijden, wel bediend worden.Hoe het zit met de prijsstelling (en beschikbaarheid) is nog niet bekend. Van het buitenland weten we dat de E5 doorgaans een hogere prijsteling kent. Verder leven er nog andere vragen, zoals: moet de voorraadtank voor E10 echt helemaal leeg zijn op 1 oktober, voordat E10 geladen wordt? Wat wordt de naam van de ‘nieuwe’ benzine (of blijft die gewoon Euro 95?). Wat te doen met dubbelzijdige tankstations? NOVE voert met de overheid en andere betrokken partijen intensief overleg om duidelijkheid te verkrijgen. Heeft u zelf vragen aangaande de introductie van E10, neem dan contact op met Erik de Vries van het NOVE secretariaat. WAT IS E10? EN WAAROM E10? EPURE, de Europese belangenorganisatie voor ethanolproducten heeft een overzichtelijke informatiebrochure samengesteld. Hierin wordt ook duidelijk antwoord gegeven op vragen over E10. De informatiebrochure is op de NOVE-website gratis te downloaden.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2338Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: Een transitie binnen de transitie - Twinning EnergyDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daar op? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer aan het woord: Wim Peels van Twinning Energy. Acht jaar geleden lachten we de eerste brandstofhandelaar die een elektrische auto kocht uit”, herinnert Wim zich. “Een auto met een stekker had heus geen toekomst, dachten we toen. Nu weten we wel beter en moeten we ook waterstof als nieuwe brandstof niet onderschatten.” Vanuit die gedachte is Twinning Energy opgezet. Hiermee is het voor bedrijven mogelijk om op een laagdrempelige manier op waterstof te rijden. Twinning Energy installeert een tankvoorziening bij het bedrijf, waardoor medewerkers kunnen tanken tijdens hun werk. In flessenbundels is de waterstof opgeslagen, zodat een openbare waterstofinfrastructuur – wat het tanken van waterstof doorgaans onmogelijk maakt, omdat die infrastructuur niet voorhanden is – niet nodig is. Het bedrijf tekent een contract voor een jaar of vijf, betaalt maandelijks een abonnementsprijs en rekent los daarvan de kosten af voor de waterstof die is gebruikt. Twinning Energy is verantwoordelijk voor de vergunning die nodig is, de civiele werken, de installatie, het afleveren van de waterstof zelf en het onderhoud van de installatie. IMAGO EN INNOVATIEGebruikers van Twinning Energy zijn zeer divers. Denk aan aannemers en groenvoorzieningsbedrijven, maar ook aan fleetowners in allerlei andere bedrijfstakken. Wim: “Organisaties willen om diverse redenen duurzame mobiliteit. Denk aan bedrijven met overheidsgerelateerde klantenkringen. De eerste vraag die overheden bij een tender stellen, gaat over duurzaamheid en natuurlijk heb je als potentiële opdrachtnemer een streepje voor als je dan kunt aantonen dat je op waterstof rijdt. Andere organisaties hebben een imagogerelateerde reden of verwachten veel van de toekomst van waterstof en willen daar nu al op inspelen.” Risico’s aan een waterstoftankstation bij een bedrijfspand zijn er volgens Wim niet ofnauwelijks. “Mocht waterstof ergens ontsnappen, wat al onwaarschijnlijk is, dan is het weg voordat er wat kan gebeuren. Waterstof stijgt met 23 meter per seconde. De reden dat er toch gemeenten zijn die angstig tegenover waterstof staan, is de angst voor het onbekende. Daarom is het belangrijk om het vergunningsproces bij sommige gemeenten goed te begeleiden.” TIJDELIJKE OPLOSSING Momenteel zijn er maar twee openbare tankstations in Nederland die waterstof aanbieden. “Er zijn wel wat organisaties die tankstations voor waterstof willen aanleggen, maar het duurt vaak lang voordat zulke projecten echt van de grond komen. Onze installaties kun je zien als een soort tussenoplossing. Gebruikers sluiten een abonnement af voor een aantal jaar, je weet immers niet hoe de wereld er over een paar jaar uitziet. Mocht een waterstoftankstation zich daarna hebben gevestigd op de hoek van de straat, dan ontkoppelen wij desgewenst onze installatie en kan het bedrijf voortaan daar tanken. Een transitie binnen de energietransitie, zou je Twinning Energy kunnen noemen.” OOK VOOR BRANDSTOFHANDELAREN Aan de installaties van Twinning Energy zitten wat beperkingen ten opzichte van openbare tankstations. Bij de laatstgenoemde duurt het maar vijf tot tien minuten voordat een auto is volgetankt. Wim: “In een waterstofauto gaat ruim zes kilo waterstof, waarmee je ongeveer 650 kilometer kunt rijden. Bij ons tank je ongeveer vier kilo per uur. Bij ons concept is dat geen probleem, omdat de gebruikers werken terwijl ze aan het tanken zijn. Maar we zijn bijvoorbeeld ook in gesprek met zelfstandige brandstofhandelaren over mogelijkheden die onze installaties voor hen kunnen hebben. Als zij echt met onze installaties aan de slag willen – dus waterstof willen leveren zonder waterstofinfrastructuur en met opslagflessen – zullen zij moeten nadenken over hoe de tijd die men nodig heeft voor het tanken geen belemmering wordt voor hun klanten. Mogelijkheden zijn dan om werkplekken met wifi of horecagelegenheden aan hun station toe te voegen, zodat klanten hun tanktijd nuttig kunnen besteden.” AFREKENSYSTEEM Dat ook brandstofhandelaren geïnteresseerd blijken in Twinning Energy, komt als een verrassing voor Wim. In zijn concept is de waterstof bedoeld voor eigen gebruik en niet om deze te exploiteren. “Brandstofleveranciers zien dat waterstof in de toekomst belangrijk wordt, maar zij hebben te maken met de beperkingen die het momenteel nog met zich meebrengt. Ergens is het dus logisch dat ook zij geïnteresseerd zijn in onze oplossing. De uitdaging zit ‘m in het afrekensysteem. Onze gebruikers betalen alle geleverde waterstof; per tankbeurt kan niet bijgehouden worden wat de kosten zijn. Tankstationeigenaren zouden dit op kunnen lossen door ook met een abonnementsvorm te werken.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2337Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 GMTChauffeur gezocht voor interview inNOVE #2 2019 Met het artikel Mijn Werk in het kwartaalmagazine inNOVE wil NOVE zoveel mogelijk verschillende functies binnen de branche aan het woord hebben. inNOVE #1 is net op de deurmat gevallen, maar achter de schermen zijn we al bezig met #2. Dit nummer gaat in het teken staan van Mobiliteit. Voor Mijn Werk zijn we daarom opzoek naar een chauffeur binnen uw bedrijf, die we graag willen interviewen. Heeft u een leuke chauffeur aan het werk, die met plezier werkt en graag wat over zijn/haar werk wilt vertellen. Laat het ons dan weten, dan nemen we contact op en komt er wellicht een artikel over uw medewerker in inNOVE #2! Bij vragen, neem contact op met communicatie@nove.nl Voorbeeld van het artikel Mijn Werk uit inNOVE #1 2019 https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2334Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 GMTinNOVE #1 2019 eind deze week in de bus!inNOVE #1 maart 2019 komt deze week uit. Eind van deze week kunt u het nieuwe kwartaalmagazine ontvangen. In dit nummer staat het thema Mobiliteit centraal. Lees verder hoe Twinning Energie omgaat met de transitie. U kunt lezen wat het werk van een Hoofd Labaratorium inhoudt en hoe Joontjes klaar is voor de toekomst met hun blendinstallatie. Verschillende mensen uit de branche aan het woord over Rekeningrijden en natuurlijk een mooie infographic waarin Brandstoffen: energie en emissie, in beeld worden gebracht.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2331Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 GMTWat gebeurt er allemaal volgende week op StocExpo Europa?We zijn een week verwijderd van het 15-jarige jubileum event StocExpo Europa. De tijd vliegt! Ben je er nog steeds niet uit of je het event komt bezoeken? Wees gerust, we hebben een onvergetelijk evenement gepland met veel nieuwe dingen, zodat je  het evenement verlaat met nieuwe ideeën om je bedrijf voouit te helpen.   WHAT'S NEW?   Key terminals exhibiting on the show floor!Stolthaven Terminals & Inter Terminals are joining among 200+ exhibitors, ensure you drop by their stands!  Security pavilion -  view exclusive technologies Experience top-of-the-range security technology directly on the show floor in the Security Pavilion.  10:15 day two - conference keynote sessionSteven van Belleghem on the day after tomorrow: winning in a world of AI, robots and automation.       INNOVATION THEATRE - OPEN TO EVERYONE!  The Innovation theatre is located on the show floor and will host content sessions led by EEMUA, iTanks and VDMA. Ensure you participate in round table sessions and hear about the latest industry innovations and challenges.   10:30 - 15:45Hear more about robotic inspection of storage tanks, cybersecurity and control rooms. 10:30 - 14:00Participate in round table sessions on energy transition to H2, sign up for free!  10:00 - 13:00Join sessions about optimising terminal safety, magnet anchors and digital solutions for tank farms and terminals. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2327Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 GMTVerkoop motorbrandstoffen stijgt 2,6%Afgelopen jaar is de verkoop van motorbrandstoffen in Nederland gestegen met 2,6% in vergelijking met 2017, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De verkoop van diesel steeg het meest, met 2,9%. “Dit is rechtstreeks te koppelen aan de goed draaiende economie”, aldus Erik de Vries, directeur van NOVE, de brancheorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren. “Diesel is de belangrijkste brandstof voor transport en de bouw, twee sectoren die goed gepresteerd hebben in 2018”. De verkoop van benzine groeide met 2,6%, terwijl de verkoop van LPG daalde met 8,9%, hetgeen een minder sterke daling was dan afgelopen jaren. “De komende jaren zullen we toch zien dat de verkoopcijfers voor brandstoffen zullen dalen, door opkomst van alternatieven brandstoffen zoals groengas, LNG en elektriciteit. Ook worden nieuwe voertuigen steeds zuiniger in gebruik”, aldus De Vries. Verschillende leden van NOVE bieden al de nodige alternatieve brandstof aan of hebben plannen hiervoor. De grootste bijdrage in reductie van CO2 wordt op dit moment gerealiseerd door bijmenging van duurzame biobrandstoffen. mln liter 2017 2018 Diesel 7722 7949 Benzine 5506 5649 LPG 281 256 https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2326Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 GMTAntwoorden over het opzegverbod tijdens ziekteHeeft u ook vragen over het ontslag van een zieke werknemer? In de nieuwste editie van NLWerkt leest u 7 antwoorden over het opzegverbod tijdens ziekte. Wat kunt u nog meer lezen in NLWerkt?- Voordelen van de No-riskpolis - Verschillen tussen de verzekeringsarts en de bedrijfsarts - 7 stappen om werkstress tegen te gaan NLWerkt ook onlineEr is ook NLWerkt Online, een platform met inspiratie, tips en oplossingen voor werkgevers. Lees nu NLWerkt UWV https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2322Mon, 11 Mar 2019 00:00:00 GMTControleer uw GPS-systeem na 7 aprilHeeft u navigatie in de auto? Of op de boot wellicht? Of gebruikt u misschien GPS tijdens het hardlopen? Hoe dan ook: het is mogelijk dat uw GPS-systeem na 7 april niet meer correct functioneert. In de nacht van 6 op 7 april vindt namalijk de 'GPS-omwenteling' plaats. Het telsysteem van GPS is dan vol en begint vanaf dan weer bij 0. Een beetje zoals bij oudere auto's vroeger, als de kilometerteller na 99.999 km weer overspring op 0 km. De GPS-omwenteling kan ertoe leiden dat navigatiesystemen 'in de war raken' en niet meer goed functioneren. Om vervelende situaties te voorkomen adviseert Agentschap Telecom om uw GPS-systeem goed te controleren na 7 april.   Nadere informatie over de omwenteling, leest u in deze PDF. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier.   Bron https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2318Mon, 25 Feb 2019 00:00:00 GMTBunkercijfers 2018: minder stookolie, veel meer LNGIn de Rotterdamse bunkerhaven is in 2018 de verkoop van bunkerolie - brandstof voor de scheepvaart - verminderd van 9,9 miljoen m3 naar 9,5 miljoen m3. De daling is bijna geheel toe te schrijven aan de daling in de verkoop van zware stookolie van 8,3 miljoen m3 naar 7,9 miljoen m3. De overslag van LNG – liquified natural gas, vloeibaar aardgas – als bunkers nam aanzienlijk toe van 1.500 ton naar 9.500 ton. Lees het volledige bericht op de website van het Havenbedrijf Rotterdam.       https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2311Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 GMTInformatiebrochure over: Wat is E10? En waarom E10? EPURE, de Europese belangenorganisatie voor ethanolproducten heeft een overzichtelijke informatiebrochure samengesteld. Hierin wordt duidelijk antwoord gegeven op de vragen als, wat is E10? Waarom E10? Welke voertuigen zijn compatibel met E10? Informatiebrochure downloaden https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2303Thu, 14 Feb 2019 00:00:00 GMTWerkwijzer PoortwachterHet UWV heeft de Werkwijzer Poortwachter welke helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen: Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer? Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn? Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest? De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’. Klik hier om de Werkwijzer Poortwachter de bekijken. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2300Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 GMTBrochure E10 benzineEPURE, de Europese belangenorganisatie voor hernieuwbare ethanol heeft een brochure samengesteld met informatie over E10 benzine. De brochure (klik hier), die in meerdere Europese talen is uitgebracht, gaat onder meer in op de voordelen ten aanzien van CO2 uitstoot, wat de ontwikkelingen in andere landen zijn en welke etiketten toegepast moeten worden. De brochure is bedoeld voor het publiek, de tankstationsbranche en voor beleidsmakers. Vooral de laatste groep gaat nog wel eens voorbij aan het feit dat reductie van uitstoot ook mogelijk is met het bestaande wagenpark. Duurzame biobrandstoffen zoals hernieuwbare ethanol kunnen hierin een belangrijke rol spelen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2295Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 GMTFuelDay for Retail Businesspartner BigBrother organiseert weer het evenemnt voor de tankstation branche: FuelDay! Wanneer: Donderdag 28 maart 2019 Hoe laat: 14:00 - 20:00 uur Waar: Pathe Ede Inschrijven: Klik hier   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2293Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 GMTStocExpo Europe 26 t/m 28 maart in RotterdamWorld’s Biggest Tank Terminal Event Returns to Rotterdam  StocExpo Europe set to celebrate 15 years of industry success in March 2019   StocExpo Europe, the world's leading international event for the tank terminal industry, will be celebrating 15 years of success when it returns to the Ahoy in Rotterdam on 26-28 March 2019. With key terminals such as Stolthaven Terminals, Inter Terminals and Oiltanking already among the list of over 200 exhibitors, the event is set to be bigger and stronger than ever. The 3-day exhibition and conference is renowned for attracting the largest global representation of industry professionals due to its strategic positioning within the ARA region. Thousands of professionals, experts and analysts from leading oil majors, terminals and key storage players from over 70 countries worldwide will attend for the business, networking and knowledge sharing opportunities the show has to offer. Many exhibitors, including Endress+Hauser, Emerson, CEA Systems, J de Jonge, Matrix Applied Technologies, Verwater and CTS Group, will be using StocExpo Europe 2019 as the place to showcase their latest innovations, launch new technologies and products, or to make major announcements to a captive international audience. To help bring exhibitors and visitors together, the organisers are also running a special hosted buyer programme through which key industry players will be brought to StocExpo Europe. For the very first time, the highly-anticipated, paid-for and CPD-certified conference programme will be hosted on the show floor, allowing even greater access to in-depth sessions and debates delivered by over 30 industry speakers. CEOs, Terminal Managers and Analysts from companies such as Shell, Alpha Terminals, Vesta Terminals Antwerp and Flushing and Port of Rotterdam are already lined up to speak at the conference. Mark Rimmer, StocExpo & Tank Storage Portfolio Divisional Director, commented: “StocExpo is the biggest international event for the tank terminal industry; a place where the most innovative minds can come together to discuss this highly dynamic market. Over the last two years, Europe’s share of global energy demand has continued to rise. This is pushing developments in new technology, materials and automation equipment and we expect all that innovation to be on the show floor.” The Innovation Theatre, which is also on the show floor, provides free content to all visitors. Led by industry associations and specialist innovation platforms, EEMUA, iTanks and VDMA, visitors can take part in round table sessions and presentations to develop best practice, keep abreast of industry standards and regulations to ensure a competent workforce within their businesses. Along with daily exhibitor networking events and seminars, attendees can register to attend the prestigious Global Tank Storage Awards. Designed to highlight those that excel in a range of different categories relating to terminal achievements, equipment innovations, ports and individual success, the awards are also one of many informal networking opportunities at the event. StocExpo Europe takes place on 26-28 March 2019 at Ahoy in Rotterdam. For more information on visiting the exhibition, booking as a delegate for the conference or exhibiting, please call +44 (0)20 3196 4300 or visit  www.stocexpo.com . https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2291