NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Fri, 02 Jun 2023 00:00:00 GMTDe Oliehandelaar van de toekomstWanneer valt het doek voor de diesels? En wat betekent dit voor de klassieke oliehandelaar? Een uitleg van de inzet van Cumela op de ontwikkelingen rondom de grootste transitie ooit. De Cumelasector wordt gekenmerkt door het grote aantal machines in grondverzet, cultuurtechnisch werk en agrarisch loonwerk. We noemen hen tegenwoordig ‘specialisten in groen, grond & infra’. Met kundige vakmensen en moderne machines verzetten zij bergen werk voor o.a. (rijks-)overheden, zoals waterschappen, gemeenten, provincies, aannemers en natuurorganisaties. En natuurlijk, soms bij nacht en ontij, voor de agrarische sector waar velen hun roots hebben. Drie van de vier machines die de openbare ruimte beheren en onderhouden, en het meeste ‘grote spul’ bij de boer zijn van een Cumelabedrijf. Samen verbruiken deze machines jaarlijks meer dan 400 miljoen liter diesel. Maar wanneer valt het doek voor deze diesels? SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWENCumela zit al sinds de start van de Greendeal Het Nieuwe Draaien (2016) met overheid en opdrachtgevers aan tafel. Het ging in het begin alleen over CO2 uit het Klimaatakkoord. Door het Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof zijn nu ook fijnstof en stikstof onderwerp van gesprek. Alle drie deze emissies worden ook veroorzaakt door mobiele machines. Daarom pleitte Cumela begin 2020 bij drie ministeries IenW, EZK en BZK voor het bundelen van deze beleidsdoelen. Zodoende werd op ons verzoek het initiatief Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) opgericht. De zgn. SEB-ingroeipaden (gefaseerde afbouw diesel en ingroei laag- en zero-emissie) richten zich op een ‘end-ofpipe’ beleid. De SEB-doelstellingen voor 2030 zijn fors, namelijk: 60% stikstofreductie in de bouw t.o.v. 2018, 75% minder gezondheidsschade a.g.v. fijnstof (PM) en NOx t.o.v. 2016 en -0,4 Mton CO2 t.o.v. 2019. De gewenste CO2 - reductie correspondeert met bijna een derde (-125 miljoen l.) van het verbruik in de Cumelasector. Of grofweg het verbruik van 15.000 mobiele machines. De minimum SEB-vereisten verlangen voor bouwwerkzaamheden dat al het materieel <16 kW in 2023 en <56 kW in 2030 zero-emissie is. Met een klassieke diesel mini- of midigraver is dan een bouwvergunning verleden tijd. Maar de ambities van sommige koplopende opdrachtgevers gaan zelfs nog verder. In diverse grotere steden verschijnen vanaf 1 januari 2025 al ‘zero-emissie zones’, Rijkswaterstaat en Prorail willen in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair zijn en waterschappen en provincies volgen dit voorbeeld. En sinds het vervallen van de “bouwvrijstelling” voor emissie tijdens de bouwfase als gevolg van de Porthosuitspraak liggen er bouwprojecten stil. Alleen zonder stikstofuitstoot kan het werk nog doorgang vinden. Daarom neemt de vraag naar zero-emissie machines snel toe. Vooralsnog raakt deze ontwikkeling het materieel in agrarisch loonwerk gelukkig nog niet. Vast staat dat de Cumelasector aan de vooravond staat van de grootste transitie ooit. De diesel heeft zijn langste tijd gehad. NIEUW VERDIENMODELOndanks dat Cumela er succesvol in slaagde de SEB-ingroeipaden naar beneden bij te stellen, is de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan nog onverminderd een punt van zorg. Voldoende beschikbaarheid van het materieel, de ontsluiting van laadfaciliteiten, en een gezond financieel perspectief worden door veel Cumelaleden nog steeds betwijfeld. Hoewel er ook al tientallen Cumelabedrijven zijn die hebben geïnvesteerd in emissiearm of -loos materieel. Focus van overheid en opdrachtgevers is behoorlijk eenzijdig gericht op uitsluitend zero-emissie. En Rijkswaterstaat doet HVO als tijdelijk alternatief nu al in ban. Praktische maatregelen zoals de schoonste Stage V motoren, ‘Het Nieuwe Draaien’ en Hybride-technologie zijn niet meer afdoende. De ontwikkeling van zero-emissie mobiele machines staat echter nog in de kinderschoenen. Groot materieel wordt nog niet af-fabriek geleverd omdat de wereldwijde standaard nog Stage V, Tier 4-final en Euro 6 is. Daarom bouwen Nederlandse bedrijven bestaande nieuwe machines om naar batterij- of waterstof-elektrisch. In Europa leggen Nederland en Noorwegen de lat het hoogst. Hoewel we erop vertrouwen dat de ontwikkeling net als in de automotive een enorme impuls zal krijgen, hebben we nog wel tijd nodig. En hoe snel het zal gaan weet niemand. Daarom verdienen alternatieve brandstoffen van niet-fossiele aard (o.a. HVO) volgens Cumela nog podium. Ook blijft Cumela bij de overheid aandacht vragen voor de ontwikkelingen op het gebied van schone verbrandingsmotortechnologie zoals bijvoorbeeld de waterstofverbrandingsmotor. Hoewel het ons vaak wordt gevraagd durven we nog niet te voorspellen welke technologie de energiedrager van de toekomst is. Het doet ons goed te zien dat dit besef ook sterk doordringt bij de traditionele oliehandel. Tijdens verscheidene studie-avonden waar Cumelaleden afgelopen winter te gast waren bij een regionale oliehandelaar kregen we al veelbelovende toekomststrategieën gepresenteerd. Naast een warm pleidooi voor HVO kwam ook het leveren van waterstof en laadvoorzieningen meer dan eens aan RELEVANTE LINKS: Cumela: www.cumela.nl Schoon en Emissieloos Bouwen: www.opwegnaarseb.nl De Groene Koers: www.degroenekoers.nl Zero Emissie Stadslogistiek: www.opwegnaarzes.nl Klimaatakkoord: www.klimaatakkoord.nl Schone Lucht Akkoord: www.schoneluchtakkoord.nl Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl Emissieregistratie: www.emissieregistratie.nl bod. Cumela voorziet als onderdeel van deze transitie dat het gebruik van groene, evt. zelf opgewekte, energie (zoals bijv. waterstof, biogas, elektriciteit etc.) een niet weg te denken component wordt van het nieuwe verdienmodel van het Cumelabedrijf van de toekomst. De oliehandelaar van de toekomst beweegt hier in mee. “Hoewel het ons vaak wordt gevraagd durven we nog niet te voorspellen welke technologie de energiedrager van de toekomst is.”     RELEVANTE LINKS:Cumela: www.cumela.nlSchoon en Emissieloos Bouwen:www.opwegnaarseb.nlDe Groene Koers: www.degroenekoers.nlZero Emissie Stadslogistiek:www.opwegnaarzes.nlKlimaatakkoord: www.klimaatakkoord.nlSchone Lucht Akkoord:www.schoneluchtakkoord.nlAanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nlEmissieregistratie: www.emissieregistratie.nl https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3805Wed, 31 May 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met maart 2023: + 12%De brandstofomzet in liters in Nederland is in het eerste kwartaal van 2023 gestegen met 12% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. De verkoop van benzine steeg flink, met 22,6%. Benzine heeft diesel ingehaald al meest verkochte brandstof in het wegverkeer en de opmars zet verder door. Diesel kon slechts rekenen op een stijging van 2,4% in het eerste kwartaal. De verkoop van LPG was zelfs lichtjes in de min (-2,5%).Verwachting is dat de stijging van de brandstofomzet als geheel later in het jaar zal afzwakken, zeker na 1 juli als de accijnzen flink verhoogd worden. Veel particulieren en bedrijven zullen er dan voor kiezen om (weer) in het buitenland te gaan tanken (en boodschappen te doen), met alle negatieve gevolgen voor de Nederlandse schatkist en economie. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3820Tue, 09 May 2023 00:00:00 GMTKuster Energy: midden in de energietransitie“Kuster Energy is een familiebedrijf en al vijftig jaar actief op het gebied van oliehandel en tankstations. Vanuit een klein bedrijfje in een boerenschuur, is het uitgegroeid tot een van de voornaamste spelers in de Achterhoek en Oost-Gelderland, Betuwe en een stukje Veluwe. Daarnaast is Kuster actief in Duitsland, Nordrhein-Westfalen, hier vlak om de hoek van de straat.” Aan het woord is Jan-Pieter de Wilde, commercieel directeur bij Kuster. Vierentwintig jaar geleden schoof hij aan in die boerenschuur, toen nog met een man of zes. Inmiddels heeft hij ongeveer honderdtachtig collega’s. Een van die collega’s is Jan Hulshof, ook aanwezig bij dit gesprek. Als accountmanager komt hij overal waar brandstof en smeermiddelen worden gebruikt. Jan is een ervaren rot in het vak met bijna 34 jaar ervaring. In juni is hij zes jaar in dienst bij Kuster Energy. Paul Kuster is eigenaar van het bedrijf en zijn zoon Lars – de derde generatie – is inmiddels ook werkzaam bij de club. Hij is de kroonprins die straks het bedrijf overneemt. DAT KLINKT ALS EEN MOOI BEDRIJF OM OVER TE NEMEN... Jan-Pieter beaamt dat. “Maar eenvoudig is het niet. Toen Paul in het bedrijf kwam, werkten er een stuk of zes mensen. Hij is meegegroeid met het bedrijf. Lars stapt meteen hoog in. In een bedrijf dat midden in een energietransitie zit. Hij is hier nu zo’n twee jaar werkzaam. Je kunt heel veel leren, maar je moet ook ervaring krijgen. Die bouw je op door dienstjaren te maken. Dus ik denk dat er voldoende uitdagingen voor hem liggen.” HIJ HEEFT NATUURLIJK WEL EEN PAAR ERVAREN MENSEN OM ZICH HEEN“Zeker. Wij willen het bedrijf zo achterlaten dat als wij een keer stoppen, hij daar tot in lengte van jaren een levensvatbaar en generatiebestendig bedrijf aan overhoudt. Dat is geen sinecure. Ik zeg altijd: we hebben jonge mensen en jong belegen mensen. In die laatste groep zitten wij. Als wij eruit stappen, moeten de jongeren het gaan doen. Daarom willen we jonge mensen binnen het bedrijf krijgen, die straks het stokje overnemen. WAT IS ER NODIG OM TE OVERLEVEN IN DE MARKT? “Je moet heel goed kijken naar wat de klant wil. De wereld verandert in een rap tempo. Je zal flexibel moeten zijn en dicht bij de klant staan. Die skills hebben we. Maar er wordt straks ook meer gevraagd van je kunde en advies. We komen uit de wereld van ‘we verkopen duizend liter diesel tegen een bepaalde prijs’. Maar nu wordt er advies gevraagd over een ander type brandstof. Of mensen vragen wat ze moeten doen om in 2030 CO2 -neutraal te kunnen ondernemen. Dat zijn heel andere vraagstukken, waarvoor je je bedrijf anders moet inrichten.” “Er wordt meer gevraagd van je kunde en advies.” WELKE DIENSTEN BIEDT KUSTER ENERGY TEGENWOORDIG AAN? “Om te beginnen de verschillende brandstoffen en smeermiddelen. Dat is de traditionele tak, waar het allemaal mee begon. In de jaren negentig zijn daar de tankstations bijgekomen. Het zijn er nu zo’n veertig, inclusief Duitsland, waarvan een kwart bemand is, inclusief shop. Daarnaast hebben we nog een serie wasstraten. Onder de naam Kuster H2 Energy bundelen we onze waterstofactiviteiten en dat gaan we ook doen met onze laadpalen en andere oplossingen op dat gebied. We hebben tegenwoordig een hele batterij laadpalen in de Achterhoek. De eerste stond in 2010 al bij ons tankstation in Doetinchem. Die heeft de burgemeester van Doetinchem feestelijk geopend. Ook al was er toen bijna nog geen elektrische auto te bekennen. Tot onze verbazing werd die laadpaal vanaf dag één gebruikt. Iemand op het industrieterrein bleek een elektrische auto te hebben. Die vond dat helemaal fantastisch. Het was nog een beetje houtje-touwtje, maar zo kwamen we wel in het ‘laadpalenverhaal’ terecht. Een jaar of vier terug hebben we daar een serieuze draai aan gegeven met een netwerk van openbare laadvoorzieningen. We kijken daarbij goed naar de plek en wat voor soort lader daarbij past. Op onze tankstations staan de snelladers van 150 Kw. Mensen zetten de auto aan de lader, halen een kopje koffie, broodje of krantje, komen terug en kunnen weer verder. Maar we hebben ook laders bij restaurants of golfclubs, waar mensen wat langer blijven. Daar zie je de 22 Kw laders. Het heeft geen zin om daar snelladers te zetten. Als iemand tijdens z’n voorgerecht een appje krijgt dat de auto opgeladen is, dan kan hij daar toch niets mee.” WAT ZIJN DE ‘ENERGY POINTS’ DIE JULLIE ONTWIKKELD HEBBEN? “Een jaar of vijf terug zijn we daarmee begonnen. We zijn eerst dwars door Nederland gereden om te kijken naar voorbeelden. Hoe we het wel en niet wilden hebben. We zijn gaan nadenken over een concept dat bij ons past. Zo is het ‘Energy Point’ eruit gerold. Mensen kunnen daar alles vinden op het gebied van mobiliteit. Ze kunnen er tanken, de auto wassen, uitgebreid shoppen en zelfs een ruimte huren om te vergaderen en te werken. Het eerste Energy Point hebben we bij ons tankstation in Groenlo gebouwd. Daarna hebben we het op een aantal van onze andere shops toegepast. Er zijn verschillende uitvoeringen. In Didam en Groenlo staat een XL-versie, een grote shop met alles erop en eraan. In Doetinchem is het wat kleiner. Maar je ziet overal dezelfde uitstraling. Met dezelfde materialen, leveranciers en smaak.” HOE ONDERSCHEIDT KUSTER ENERGY ZICH IN DE TRADITIONELE OLIEHANDEL?“De oliehandel is op dit moment nog altijd een flink deel van de business”, zegt Jan Hulshof. “Concurreren op prijs levert niet de marge op die je wenst. Je zal je moeten onderscheiden in de markt. Change XL is een product dat aan dat onderscheid bijdraagt. Onze tankwagens zijn ingericht met injectiesystemen. Daarmee kunnen we Change XL toevoegen aan de brandstof, die daarmee een upgrade krijgt. Als je Change XL toevoegt aan diesel, dan vermindert de CO2 -uitstoot met zo’n tien procent. De NOx gaat met twintig procent omlaag en fijnstof zelfs met veertig procent. De klant betaalt iets meer voor de brandstof, maar daar halen ze wel rendement uit. Het gaat niet alleen over de brandstofkosten, maar ook over kosten voor onderhoud. Change XL is een mooi product, met name in de agrarische sector en loonbedrijven. Bij aannemingsbedrijven krijgen we steeds meer te maken met HVO oplossingen. We zijn daar heel druk mee bezig. Want als er vraag is, moet je een goed antwoord hebben.” HEBBEN JULLIE TENSLOTTE NOG EEN ADVIES VOOR ROB JETTEN, DE MINISTER VAN ENERGIE?“De politiek staat vaak ver af van de werkelijkheid”, zegt Jan-Pieter. “Als je met je enkels in de klei staat, dan weet je exact waar het over gaat. Mijn advies zou daarom zijn: ga eens écht in de markt staan en hoor wat er leeft. Er wordt vaak iets bedacht wat meteen uitgevoerd moet worden. Er is een stikstofprobleem en dan gaan we met z’n allen 100 km rijden. Een jaar geleden reden we nog 130 km over de autobaan. Hoe bedenk je dat? Daar lossen we dat probleem echt niet mee op. Dat is het verhaal van de overheid die te ver van de burger en ondernemer af staat. Ga met elkaar in gesprek en je zult versteld staan van wat er allemaal kan!” “Je moet heel goed kijken naar wat de klant wil. De wereld verandert in een rap tempo.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3802Tue, 09 May 2023 00:00:00 GMTSpannend jaar voor hernieuwbaar en fossielHet belooft een spannend jaar te worden voor zowel hernieuwbare als fossiele energie. Voor fossiel vond de eerste stresstest vorig jaar plaats, als gevolg van de boycot van ruwe olie uit Rusland. In aanloop naar de deadline van 5 december zette de hele aanvoerketen zich in om de olie elders vandaan te halen. Geen eenvoudige klus, zeker niet met de extra complicatie dat de Ural olie speciale kenmerken heeft, waardoor er bijvoorbeeld makkelijker diesel van te produceren is. De inkopers wisten op tijd aan vervangend product elders te komen en de raffinaderijen pasten hun crude “dieet” aan, waardoor klanten beleverd konden blijven worden. Tweede stresstest vond plaats rondom 5 februari van dit jaar, toen olieproducten uit Rusland niet langer toegestaan werden. Ook hier had de branche zich tijdig voorbereid, al gebeurde dat wel door juist nog vóór de deadline extra hoeveelheden uit Rusland aan te kopen, om daarmee de voorraden aan te vullen. Spannend wordt het de komende maanden pas, als blijkt dat de olieproducten die nu via langere aanvoerlijnen naar Europa moeten komen, ook daadwerkelijk tijdig arriveren. Mochten er in het onverhoopte geval toch haperingen in de aanvoerketen ontstaan, dan hebben we in ieder geval een Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) dat op 3 februari officieel door de overheid werd gepubliceerd. Het plan is in redelijk korte termijn tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen overheid en stakeholders, waaronder NOVE. Aan één onderdeel van het LCP-O wordt nog hard gewerkt en dat betreft het Distributieplan Olie. Dit plan, dat vóór de zomer gereed moet zijn, gaat dieper in op de vraag welke klantgroepen in geval van tekorten nog wel brandstof kunnen afnemen (waarbij met name naar diesel wordt gekeken) en wie deze brandstoffen dan moeten distribueren. Uiteraard hopen we niet in deze situatie te belanden (mede door het aanhouden van strategische voorraden), maar het is beter hier goed op voorbereid te zijn. Een pleidooi van NOVE dat hiermee verband houdt, betreft de oproep om het fossiele aandeel in onze energievoorziening versneld te vervangen door hernieuwbare energie. Met een groter aandeel hernieuwbare energie zijn we minder afhankelijk van enkele grotere leveranciers van fossiel en bovendien bereiken we eerder de klimaatdoelstellingen. Hiermee komen we op het andere spannende deel dit jaar: hoe gaat de wetgeving eruitzien, die op EU-niveau wordt vastgesteld als uitvloeisel van het Fit-for-55 programma? De hoofdlijnen hebben we al gezien: Zo komen wegvervoer en zeevaart onder het Emission Trade System (ETS) te vallen. Het ETS heeft zich bewezen als een effectief instrument om de CO2-uitstoot voor de industrie terug te brengen. Voor de zeevaart zal de ETS-verplichting komen te liggen bij de scheepseigenaren. Voor het wegvervoer bij de partijen die brandstoffen uitslaan voor verbruik, doorgaans de depothoudende bedrijven. “Dit jaar zullen de belangrijke beslissingen genomen worden die van invloed zijn op de handel voor de komende jaren.” Hier ontstaat al een lastige uitdaging: hoe weet je vooraf zeker dat product dat wordt weggereden af depot in het wegverkeer terechtkomt en niet in bijvoorbeeld binnenvaart of de agrarische sector? Hierover zijn we inmiddels al in gesprek met de NEa. Maar met ETS zijn we er nog niet, er komt ook een nieuwe Renewable Energy Directive (RED), nummer 3. Nieuw is dat deze regeling ook gaat gelden voor binnenvaart en zeevaart. Kortom, deze sectoren moeten een percentage van de fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbaar. Hoe gaan de verschillende EU-landen dit vertalen in nationale wetgeving en blijft het gelijke speelveld bestaan? Dan speelt er ook nog de vraag of er tussen de sectoren gehandeld kan worden. Dit jaar zullen de belangrijke beslissingen genomen worden die van invloed zijn op de handel voor de komende jaren. Als branche zullen we er alles aan doen om onze stem te laten horen, zowel op nationaal als Europees niveau. Inbreng van de leden is daarbij van cruciaal belang. Datzelfde geldt voor het thema van dit nummer: leveringszekerheid. Ieder schakel in de keten telt, zoals in de verschillende artikelen naar voren komt. Suggesties voor onderwerpen voor inNOVE of reacties naar aanleiding van artikelen zijn overigens altijd welkom. Veel leesplezier! Erik de Vries, directeur NOVE   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3801Mon, 08 May 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met februari 2023: flinke stijging met +13,6%De brandstofomzet in liters in Nederland is in de eerste twee maanden van 2023 gestegen met 13,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Met name de verkoop van benzine steeg flink, met ruim 20%. Benzine heeft diesel ingehaald al meest verkochte brandstof in het wegverkeer.Drie mogelijke oorzaken spelen een rol voor de gestegen totale brandstofverkoop: ten eerste waren in het begin van 2022 nog corona maatregelen van kracht, waardoor er minder verkeer op de weg was. Ook was de winter van 2023 een stuk milder dan de winter van 2022, hetgeen tot meer verkeer leidde en tot slot groeide het wagenpark verder in omvang.Verwachting is dat de stijging van de brandstofomzet later in het jaar zal afzwakken. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3797Fri, 05 May 2023 00:00:00 GMTNOVE werkgroep BRZO-PGS 29: Arbeidsinspectie voert onaangekondigde controles uit op pbm’sDe NOVE werkgroep BRZO-PGS29 komt regelmatig bijeen, waar o.a. ervaringen worden uitgewisseld tussen de brandstofdepothouders. Het hoofdonderwerp op 3 mei j.l. was het Besluit Activiteiten Leefomgeving wat per 1 januari aanstaande in werking treedt. NOVE-businesspartner KWA gaf in een presentatie aan wat dit betekent, waar je op moet letten als je nog een vergunning hebt met (bijvoorbeeld gunstiger) maatwerkvoorschriften.Een vast punt op de agenda is ook de uitwisseling van ervaringen aangaande milieu, veiligheidsinspecties en BRZO-inspecties. De afgelopen tijd waren diverse brandstofdepots onaangekondigd bezocht door de Arbeidsinspectie (NL-AI), waar specifiek gekeken werd naar het gebruik van geschikte pbm’s, zoals handschoenen op plekken waar laad- en loshandelingen met brandstoffen gedaan worden. De ervaring leerde dat …..   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3796Tue, 25 Apr 2023 00:00:00 GMTVruchtbare ledenbijeenkomst van UPEI in RotterdamNOVE is aangesloten bij de Europese brancheorganisatie voor zelfstadige brandstofhandelaren, UPEI. Twee maal per jaar vergaderen de leden fysiek, doorgaans in één van de aangesloten landen. In het voorjaar van 2023 was Nederland aan de beurt. Gezien de rol die het speelt in de Europese brandstofhandel werd gekozen voor Rotterdam. In de tweedaagse meeting kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals de wetgeving die op de brandstofsector afkomt vanuit het Fit-for-55 pakket. Daarnaast was een symposium, waarbij Coby van der Linde het spits afbeet met een uiteenzetting van de ontwikkelingen in de oliesector op mondiaal niveau. Hierna volgde een presentatie van NOVE-lid CZAV met de prikkelende titel “From regional fuel supplier to local grid operator”. Theo Pannekeet sloot het eerste gedeelte af met uitleg over de aanpak van VARO inzake de energietransitie. Na de pauze volgde een paneldiscussie, waarbij ook Hans van Cleef van Publieke Zaken aansloot. Op de tweede dag werden voornamelijk interne zaken besproken. Besloten werd om binnen UPEI een nieuwe commissie op te richten die zich specifiek met de energietransitie gaat bezighouden. Hierbij zullen ook nadrukkelijk deskundigen uit de achterban van de UPEI leden gevraagd worden om deel te nemen. Namens de Duitse collega’s van Bft volgde een presetnatie over E-fuels, meer hierover is terug te vinden op deze site: https://efuel-today.com/en/start-en/. De bijeenkomst in Rotterdam werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd, in oktober wordt er vergaderd in Kopenhagen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3785Tue, 25 Apr 2023 00:00:00 GMTNieuwe NOVE businesspartner: Endress+HauserNOVE heeft een nieuwe businesspartner, te weten Endress+Hauser. Endress+Hauser is een wereldwijde leider in meetinstrumentatie, services en solutions voor industriële procestechniek. Als business partner hopen zij de leden van NOVE te kunnen ondersteunen bij de uitdagingen omtrent tank gauging, inventory management, custody transfer en bunkeren. Endress+Hauser zal op verscheidene bijeenkomsten aanwezig zijn, en zij zien er naar uit de leden van NOVE beter te leren kennen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3784Fri, 14 Apr 2023 00:00:00 GMT5 mei 2023 géén vrije dagIeder jaar is de vraag aan de orde of in de brandstofhandel 5 mei een vrije dag is. De verwarring ontstaat doordat 5 mei wel als een officiële feestdag is aangemerkt door de overheid, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/officiele-feestdagen. Een officiële feestdag betekent echter niet automatisch een vrije dag dan wel uitbetaling van een toeslag. Dat is te lezen op dezelfde informatiepagina van de overheid. De vrije dag of toeslag voor werken is voor 5 mei binnen de brandstofhandel is wel van toepassing tijdens lustrumjaren, dus de eerstkomende 5 mei waarvoor dit geldt is 5 mei 2025. Een en ander is terug te vinden onder de tab Arbeidsvoorwaarden op de website van NOVE. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3781Thu, 06 Apr 2023 00:00:00 GMTNadere verdieping tijdens workshop MobiliteitsmonitorRecent heeft NOVE de nieuwe Mobiliteitsmonitor aan de leden verstuurd. De Mobiliteitsmonitor brengt een aantal ontwikkelingen in kaart van het wagenpark en de brandstofomzet in Nederland. Hierbij wordt gekeken naar de huidige cijfers én naar voorgenomen beleid en ramingen vanuit de overheid. De Mobiliteitsmonitor wordt samengesteld door Studio GearUp en is een initiatief van de sectie Handel & Retail van NOVE. Op 5 april kwam een aantal leden bijeen in Bunnik voor een verdere verdieping van de cijfers. Eric van den Heuvel van Studio GearUp begeleidde de sessie. Zo werd er ingezoomd op de vervanging van fossiele brandstof door hernieuwbare alternatieven. Uit de prognoses blijkt verder dat de verkoop diesel als eerste terug zal lopen, iets wat ook al zichtbaar is in de cijfers die NOVE recent publiceerde.  De aanwezigen kregen verder nog cijfers te zien waaruit blijkt dat de kleinere auto met verbrandingsmotor de laatste jaren fors in prijs is gestegen, waardoor veel mensen voor een tweede hands alternatief kiezen. Goedkopere elektrische auto’s onder de € 30.000 laten ook nog op zich wachten, terwijl deze wel belangrijk zijn voor verdere elektrificatie.In de tweede helft van het jaar komt er weer een update van de Mobiliteitsmonitor voor de NOVE-leden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3777Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 GMTBrandstofaanduidingen binnenvaart: VOS ULS 2023 / EN590Aan de Nederlandse binnenvaart wordt door de deelnemers van de Stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) geleverd volgens de VOS ULS 2023 ofwel EN590-specificatie. De VOS-specificatie is sinds 15 februari 2023 gelijk getrokken met de EN590. De Europese EN590-norm mag tot maximaal 7% FAME bevatten waarmee de verduurzaming en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen is ingezet. Dit betekent dus niet dat de brandstof altijd 7% FAME bevat. De percentages kunnen ook lager zijn door omstandigheden in de markt of in de logistiek. Diesel brandstof, is net als benzine, een blend van hoofdzakelijk verschillende koolwaterstoffen, die te samen aan de voorgeschreven specificatie moet voldoen. Verhoudingen kunnen hierin variëren, al naar gelang de herkomst van de (fossiele of hernieuwbare) olie, het jaargetijde om te voldoen aan de gewenste koude eigenschappen en het vereiste cetaangetal, etc.. Klanten dienen duidelijkheid te hebben of wat er geleverd wordt, geef daarom aan dat het VOS ULS 2023 / EN590 betreft.De EN590 diesel wordt naast de binnenvaart ook voorgeschreven op het land voor alle dieselmotoren, en is momenteel de hoogste Europese norm die voorgeschreven is door motorenfabrikanten. Of deze norm 'hoog' genoeg is, wordt frequent besproken door betrokken partijen, waarbij uitwisseling van ervaringen belangrijk is. Het meldpunt binnenvaart is daarbij een belangrijke tool om ervaringen door te geven. NOVE en Stichting VOS zijn daarnaast ook zelf actief bezig data te verzamelen (via motoren importeurs/onderhoudsbedrijven/collega branches) om de NEN commissie (waar de kwaliteitsnormen voor brandstoffen worden vastgesteld) te voorzien van de noodzakelijke informatie.De Stichting VOS neemt op haar beurt frequent steekproeven bij de bunkerstations. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3774Mon, 27 Mar 2023 00:00:00 GMTNOVE zoekt een Adviseur energietransitie en innovatieNOVE, de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche, is de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren in Nederland die actief zijn op het land en op het water. De aangesloten 140 leden leveren brandstoffen, smeermiddelen en elektriciteit aan tankstations, transportbedrijven, zeevaart, binnenvaart, de agrarische sector, de bouw en industrie. Elektriciteit en waterstof spelen een steeds grotere rol in de energievoorziening voor mobiliteit en krachtopwekking. Ook de wet- en regelgeving op dit terrein neemt toe en wordt complexer. Aangezien steeds meer leden actief zijn of willen zijn op dit terrein willen wij de dienstverlening vanuit de brancheorganisatie uitbreiden middels een nieuwe functie. Wij zoeken een junior adviseur die aan de ene kant de ontwikkelingen op gebied van EV en waterstof in de mobiliteitssector kan duiden voor de achterban en omgekeerd wensen vanuit de achterban kan terugkoppelen naar beleidsmakers. Omdat dit een nieuwe functie betreft is de looptijd in eerste instantie een jaar, met de ambitie om een permanente functie te creëren.   Uitdaging van de rol • Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van EV en waterstof die van belang zijn voor de achterban• Bijwonen van beleidsmatige bijeenkomsten EV waterstof en vertegenwoordigen de NOVE• Overleg met andere brancheorganisaties op vraagstukken betreffende EV en waterstof• Overleg met overheid en overige stakeholders inzake regelgeving omtrent EV en waterstof• Beleidsmatige zaken overleggen met bestuur of werkgroep binnen NOVE• Organiseren van workshops of lezingen voor leden• Schrijven van artikelen in inNOVE magazine (verschijnt 4x per jaar)• Schrijven van berichten voor de wekelijkse nieuwsbrief• Bijhouden van cijfermatige ontwikkelingen en deze terugkoppelen aan bestuur en leden• Relevante content leveren op sociale media van NOVE Wat je meebrengt is het volgende:Wij zoeken iemand die in de laatste fase van zijn/haar studie zit of net is afgestudeerd. In deze rol rapporteer je aan de directeur • HBO of WO diploma• Je bent in staat om technische zaken begrijpelijk te kunnen verwoorden naar de achterban• Bij voorkeur heb je een technische achtergrond, bestuurskunde of communicatie met technische belangstelling• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift• Je bent iemand die leergierig is én graag kennis deelt• NOVE is een compacte organisatie, met korte lijnen. Een hands-on mentaliteit komt van pas• Je durft kritische vragen te stellen, kunt daarnaast goed luisteren en bent oplossingsgericht Wij bieden: • Een afwisselende functie in een dynamische werkomgeving en sector• Ruimte voor het ontwikkelen van eigen ideeën• Coaching on the job en tevens voldoende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid• Mogelijkheid om in korte tijd ervaring op te doen en een netwerk op te bouwen• Een groot werkveld met 140 leden en vele externe stakeholders• Werkplek in een modern kantoor met prima faciliteiten• 40-urige werkwerk met optie voor deeltijd• Flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken• Opname in pensioenregeling• Vergoeding reiskosten Nadere informatie en solliciteren: Het secretariaat van NOVE is gevestigd en Bunnik en bestaat uit drie medewerkers. Het secretariaat ondersteunt het hoofdbestuur, sectiebesturen en commissies bij voorbereiding en uitvoering van beleid.Meer informatie op www.nove.nl. Je vind NOVE ook op LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook. Spreekt deze functie jou aan, stuur dan je cv en brief naar info@nove.nl waarin je je motivatie duidelijk maakt. Mocht je eerst nog meer informatie nodig hebben, neem dan contact op met Erik de Vries (directeur) te bereiken op 085-4014755 Acquisitie n.a.v. deze oproep wordt niet op prijs gesteld https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3773Thu, 23 Mar 2023 00:00:00 GMTinNOVE magazine nr 1 van 2023 is verschenenDe nieuwste editie van inNOVE magazine is afgelopen week in de brievenbus geploft. Het thema is dit keer “Leveringszekerheid”, een belangrijk onderwerp in onze sector, zeker in onrustige politieke tijden. We gingen op bezoek bij NOVE lid Kuster Energy om te kunnen zien hoe zij omgaan met de energietransitie. Cumela, brancheorganisatie voor groen, grond en infra gaf ook een doorkijk naar de ontwikkelingen op gebied van energie en brandstoffen in een sector waarin veel NOVE-leden actief zijn. In de rubriek Mijn Werk komt Cees Molenschot van de Vollenhoven Groep aan het woord. In Vraagbaak gaan we in op de specificaties voor de brandstof in de binnenvaart. In Standpunt vroege we diverse partij om hun mening over het ophogen van de strategische olievoorraden. Ook is een verslag terug te lezen van het werkbezoek van Minister Jetten aan het depot van Varo Energy in Geertruidenberg. Verder de nodige nieuwsbericht vanuit de branche, bijdragen van verschillende businesspartners en het Platform Hernieuwbare Brandstoffen. Op de achterzijde een infographic die uit de NOVE Mobiliteitsmonitor is overgenomen. Wie meer wil weten over de cijfers in de Mobiliteitsmonitor, zowel de ontwikkelingen van het wagenpark als de verschillende scenario’s ten aanzien van brandstoffen kan aansluiten bij de workshop op 5 april aanstaande. Meer info over de Mobiliteitsmonitor, klik hier https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3772Wed, 22 Mar 2023 00:00:00 GMTBinnenvaart sector bezoekt Argent EnergyPanteia voert momenteel een onderzoek uit, namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) inzake de brandstofkwaliteit voor de binnenvaart. Duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij belangrijk. NOVE en Stichting VOS (Vignet Olie Scheepvaart) zijn daarom nauw betrokken, evenals brancheverenigingen van schippers KBN en ASV. Afgelopen maandag stond een bezoek aan Argent Energy op de rol. Argent Energy is een Europese biodiesel producent, die uitsluitend op afval basis duurzame biodiesel produceert om zo bij te dragen tot het decarboniseren van transport wereldwijd. Brandstofkwaliteit, leveringszekerheid en goede afstemming tussen producenten, motorenfabrikanten en gebruikers zijn voor NOVE en Stichting VOS hoofdzaak.Eerdere berichten:- VOS-specificatie is geheel gelijk getrokken met EN590 (17 feb 2023)- Resultaten en ervaring van de steekproeven door de Stichting VOS in 2022 (2 jan 2023)- Gebruikerservaringen dieselbrandstoffen: meld het (1 nov 2022)- NEN herziet norm voor EN590 (B7) Diesel (27 mei 2022) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3768Mon, 06 Mar 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) in 2022: -0,9%; meer benzine dan diesel verkochtDe brandstofomzet in liters in Nederland is in 2022 gedaald met 0,9% ten opzichte van 2021, zo stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de verkoop van diesel. Dat is weer verklaarbaar doordat er vrijwel geen nieuwe personenauto’s op diesel worden verkocht. Zeker in de leasemarkt (met veel kilometers) wordt de leaseauto op diesel veelal vervangen door een elektrische of plug-in elektrische variant. De daling voor diesel kwam neer op 4,7% ten opzichte van 2021.De benzineverkoop veerde licht op met 2,8% alsmede de LPG markt die met 7,2% groeide.Voor het eerst werd er méér benzine dan diesel verkocht in het wegverkeer. De dieselverkoop in andere categorieën dan wegverkeer, zoals de agrarische sector, bouw sector en industrie, bleef stabiel rond de 1,1 miljard liter. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3755Thu, 23 Feb 2023 00:00:00 GMTNOVE-Mobiliteitsmonitor 2023 is uit!De nieuwe NOVE-Mobiliteitsmonitor is verschenen. Bureau Studio GearUp heeft in opdracht van NOVE, sectie Handel & Retail (H&R), een aantal scenario’s in kaart gebracht inzake de ontwikkeling van het wagenpark en de behoefte aan verschillende brandstofsoorten, aan de hand van planningen en ramingen van het Planbureau Leefomgeving (PBL) en de Klimaat en Energieverkenning (KEV). Ook zijn gegevens meegenomen vanuit het CBS en het RVO. Deze Monitor, speciaal voor NOVE leden, zal nader besproken worden op een workshop die wordt georganiseerd in het voorjaar. De datum wordt z.s.m. bekend gemaakt.    https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3754Wed, 22 Feb 2023 00:00:00 GMTStatiegeld op blikjes per 1 april - campagnemateriaalVanaf 1 april 2023 komt er ook statiegeld op blikjes drinken, zoals fris, bier en mixdranken. Om mensen hierover te informeren, start Statiegeld Nederland een grote landelijke campagne. U kunt de campagne onder andere tegenkomen op televisie, op abri’s en op sociale media. Het doel: mensen informeren over het statiegeld op blikjes en hen bewegen om blikjes in te leveren.Wettelijke doelstellingHet doel van de invoering van statiegeld op blikjes is het terugdringen van blikjes in het zwerfafval en blik weer inzamelen, zodat er nieuwe blikjes gemaakt kunnen worden. Het statiegeldsysteem moet ervoor zorgen dat alle 2,5 miljard blikjes die jaarlijks op de markt komen zonder problemen kunnen worden ingeleverd en niet in de natuur belanden. Wij hebben uw hulp nodigStatiegeld Nederland vraagt nadrukkelijk uw hulp in het uitdragen van deze boodschap. De tankstations zijn een belangrijk kanaal bij het retourneren van statiegeldverpakkingen. Als de boodschap bijvoorbeeld ook op het schap, bij de kassa's en narrowcasting wordt getoond, kunnen we meer consumenten bereiken. Voor bemande tankstations geldt een verplichting, andere tankstations kunnen vrijwillig deelnemen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3751Wed, 22 Feb 2023 00:00:00 GMTWebinar toepassing blockchain bij vastleggen duurzame grondstoffen 21 maart 2023Het Platform Hernieuwbare Brandstoffen en de Dutch Blockchain Coalition nodigen u uit voor een discussie hoe de informatieoverdracht versterkt kan worden die de duurzaamheid van hernieuwbare brandstoffen vastlegt. Hoe wordt daarnaast dubbele registratie of dubbele claims voorkomen. De Union Database (UDB) vanuit de EU zal een uniek register bevatten van biobrandstoffen, RFNBO’s en gerecyclede carbon fuels. Dit unieke register zal transparantie geven en vertrouwen vergroten, maar er zijn zeker nog uitdagende vraagstukken op te lossen.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3750Fri, 17 Feb 2023 00:00:00 GMTVOS-specificatie is geheel gelijk getrokken met EN590Sinds 15 februari 2023 is de bekende brandstofspecificatie voor de binnenvaart van de Stichting Vignet Olie Scheepvaart op alle punten gelijk getrokken met de EN590. Het bestuur van de NOVE-sectie Binnenvaart-Visserij had dit, middels een brief (download de brief), voorgesteld aan het bestuur van de Stichting VOS. Een belangrijke reden voor de wijziging op dit moment, is het lopende onderzoek naar de brandstofkwaliteit voor de binnenvaart, uitgevoerd door Panteia, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. NOVE/VOS zitten daar ook aan tafel en voor onze bedrijfstak is het van groot belang dat onze positie duidelijk is. Veel van onze leden zijn de laatste schakel in de keten, ten aanzien van het leveren van brandstof. Daarbij hebben zij over het algemeen weinig tot geen directe invloed op de productie en samenstelling van de brandstof zijn. In de meeste instructieboekjes van motorfabrikanten wordt verwezen naar EN590. Daarnaast geven de brandstofproducenten aan dat ze EN590 leveren, hetgeen goed is afgestemd. De motorfabrikanten moeten daarom ook aangeven of de brandstofspecificatie aangepast moet worden of dat hun motoren een bijzondere brandstof nodig hebben. Wij, NOVE en VOS, voeden hen wel met gegevens, als er klachten of onderzoeken zijn. Naast bovengenoemde reden, zijn ook de huidige logistieke problemen (als gevolg van de boycot van Russische olie) bij laadplaatsen, langere ligtijden door krapte op de markt, een extra reden om volledig aan te sluiten bij de EN590. NOVE en VOS hebben dit ook ingebracht in het eerder genoemde overleg van Panteia. Productkwaliteit, level playing field en de Europese klimaat afspraken staan hoog op de agenda. Goed overleg, duidelijk over wie wat kan en niet kan, in de diverse schakels in de keten is belangrijk.De nieuwe specificatie staat vermeld op de site van de VOSDe leden van de sectie Binnenvaart-Visserij/deelnemers van de stichting VOS wordt dringend verzocht hun leveranciers te informeren over de nieuwe specificatie en dit duidelijk te vermelden bij in- en verkoop. https://www.stichtingvos.nl/vos-specificaties  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3746Thu, 16 Feb 2023 00:00:00 GMTBiobrandstoffen uitfaseren doet verduurzaming de das omIn het vakblad Transport & Logistiek, stond een artikel van Job Barnhoorn, lid van het platform hernieuwbare brandstoffen namens Renewable Energy Group en co-voorzitter van de Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA), die pleit voor hogere doelen voor hernieuwbare brandstoffen. Hij vindt dat "Verduurzaming een onmiddellijke uitdaging is en we niet kunnen wachten tot emissievrije technologieën een schaalbare impact hebben.”https://www.hernieuwbarebrandstoffen.nl/post/job-barnhoorn-reg-we-kunnen-niet-wachten-tot-emissievrije-technologieen-een-schaalbare-impact-hebben  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3747Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 GMTNationaal Plan Energiesysteem: Werkplaatsen en Oplaadsessies 2, 8, 16 maart 2023Denkt u met de overheid mee over het energiesysteem van de toekomst? Kom dan naar één van de Werkplaatsen over het Nationaal Plan Energiesysteem en praat mee in de Oplaadsessies.De energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie) is één van de grootste uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. We moeten overschakelen naar een nieuw energiesysteem: een energiesysteem dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Daarvoor wordt het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) ontwikkeld. Dit plan beschrijft hoe Nederland daar komt. Rol voor NOVE-ledenNOVE-leden zijn inventief en veel bedrijven bestaan al decennia, met ervaring in energietransitie, crises en veranderingen. Daar waar momenteel de ene zich specialiseert in steeds duurzamere brandstoffen, de andere op meer efficiëntie met de huidige middelen, zetten weer anderen in op EV of waterstof. Netwerken blijft daarbij belangrijk. Uw kennis en expertise https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3744Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 GMTMinister Jetten bezoekt NOVE-lid VARO EnergyOp 6 februari 2023 bezocht minister Jetten het depot van VARO Energy in Geertruidenberg. De datum van het bezoek was niet willekeurig gekozen, immers op 5 februari was de boycot ingegaan van olieproducten uit Rusland (nadat sinds 5 december reeds een importstop op crude olie uit Rusland van kracht was). Klik hier voor de korte video impressie.  Een paar dagen eerder had minister Jetten het Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) aan de Kamer aangeboden. Daarom was het nu een goed moment om de peilstok in de oliesector te houden. Hoewel het een stuk lastiger is om aan olie te komen, lukt het traders en andere partijen in de sector tot nu toe redelijk goed om de aanvoer op peil te houden. Dit heeft ook zijn weerklank in de prijzen. De brandstofdistributie is in Nederland strak en efficiënt georganiseerd. Dat kan als nadeel hebben dat een hick-up in de aanvoer keten ook verderop gevoeld kan worden. Afgelopen jaar was wat dat betreft een echt test-jaar voor de brandstofhandel, waarbij de flexibiliteit en vindingrijkheid op de proef werden gesteld. Hoewel er zeer krapte was en nog is (ook in de binnenvaart) konden de klanten in de meeste gevallen bevoorraad worden. De minister toonde verder belangstelling voor alle veiligheidseisen die op een depot getroffen worden. In de controlekamer van het depot kreeg hij hierover uitgebreide toelichting.De komende periode zal verder worden gewerkt aan de uitwerking van het distributieplan(wie mag aan wie leveren in tijden van tekorten), waaraan ook NOVE een bijdrage zal leveren, net als aan het LCP-O. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3742Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 GMTLandelijk Crisisplan Olie gepubliceerdVrijdag 3 februari, twee dagen voor het ingaan van de boycot op Russische olieproducten heeft de Nederlandse overheid het Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) gepubliceerd. Dit crisisplan is tot stand gekomen met behulp van de betrokken departementen, relevante sectoren uit het bedrijfsleven (waaronder NOVE) en de Veiligheidsregio’s. Het LCP-Olie beschrijft de gezamenlijke aanpak bij een Olie crisis op landelijk niveau. Het plan voorziet in een aantal maatregelen die successievelijk in werking zullen treden naarmate de mogelijke crisis verergert (lees: olietekorten oplopen). Diesel wordt als het meest kwetsbaar gezien, aangezien diesel ook gebruikt wordt door onder meer de transportsector, scheepvaart en defensie. Er wordt momenteel nog gewerkt aan een zogenaamd distributieplan, dat aangeeft welke distributiekanalen worden ingezet in geval van tekort en welke gebruikers mogen afnemen. Verwachting is dat dit plan voor de zomer gereed zal zijn. Op dit momentzijn we overigens nog ver weg van een crisissituatie: zowel de commerciële voorraden als de strategische voorraden zijn goed gevuld. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3740Fri, 03 Feb 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met november 2022: -1,1%De brandstofomzet in Nederland tot en met november 2022 is gedaald met 1,1% ten opzichte van de dezelfde periode in 2021, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Te zien is dat de verkoop van diesel gestaag afneemt. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende instroom van elektrische personenauto’s in het wagenpark. Nieuwe dieselauto’s worden amper meer verkocht in Nederland.De verkoop van benzine groeit daarentegen nog wel licht. Dit is mede het gevolg van de groei van het aantal personenauto’s op benzine (waaronder hybride voertuigen) in het wagenpark. Tot slot laat ook LPG nog steeds een stijgende trend zien, waarbij de absolute volumes bescheiden zijn. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3739Thu, 12 Jan 2023 00:00:00 GMTCommentaarronde voor PGS 38 Multi-energie stationsDoor de energietransitie komen er steeds meer multi-energie stations (MES) in Nederland. Een groot aantal NOVE-leden verduurzaamt 'benzinetankstations' met groengas, waterstof en EV-laadpalen. Verschillende PGS-richtlijnen zijn opgesteld vanuit het oogpunt van een specifieke mobiliteitsbrandstof. Deze brandstoffen komen op een Multi Energy Station samen en dit wordt beschreven in PGS 38. De combinatie van brandstoffen varieert per station. De conceptversie van deze richtlijn is nu gereed. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen belanghebbenden suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd.Ga na de site van de PGS >>>   Eerdere berichten: - Werkbezoek PGS38-team bij Multi Energy Station (12-7-2022)- Multi Fuel Tankstations en veiligheid (2-3-2022)- PGS-en: uniformiteit waar nodig, flexibilieit waar mogelijk (4-1-2018) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3737Wed, 11 Jan 2023 00:00:00 GMTOMJ blikt terug op roerig oliejaarNOVE-businesspartner Oil Market Journal (OMJ) blikt in het Yearbook 2022 op een roerig en onstuimig jaar in de (bio)brandstoffenmarkt. Het document (Engelstalig)is te vinden via deze link. OMJ levert online prijsnoteringen van verschuilende producten in de brandstofhandel. Voor NOVE-leden biedt OMJ er verschillende arrangementen, afhankelijk van de informatiebehoefte. Alle NOVE-businesspartners vindt u hier.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3735Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 GMTIntegrale registratie Algemene Leden Vergadering NOVE 30 november 2022 onlineAl eerder hadden wij een korte sfeerimpressie online gezet van de geslaagde Kennisdag EV/Waterstof op 30 november 2022 in Bunnik. Inmiddels staat ook de volledige registratie van de ALV online van 30 november online, inclusief de slides van de presentaties, zodat u deze of een onderdeel ..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3732Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met oktober 2022: -1,2%De brandstofomzet in Nederland tot en met oktober 2022 is gedaald met 1,2% ten opzichte van de eerste tien maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Hierbij moet worden aangetekend dat er bij het CBS nieuwe cijfers voor het verbruik van diesel in het Landbouw, Bouw en HDO (handel, dienstverlening en Overheid) beschikbaar zijn gekomen. Deze verbruiken zijn hoger dan eerder; hierdoor is de diesel afzet voor het wegverkeer lager en de overige afnemers (waaronder de Landbouw, Bouw en de HDO) hoger geworden. Voor de cijfers van benzine en LPG zijn geen nieuwe definities gehanteerd.Te zien is dat de verkoop van diesel gestaag afneemt. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende instroom van elektrische personenauto’s in het wagenpark.Inmiddels is de verkoop van benzine bijna net zo hoog als de verkoop van diesel. Verwachting is dat benzine in 2023 diesel zal passeren als meest verkochte brandstof voor wegverkeer. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3729Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 GMTRapportage per inboeker 2021 NEaEuropese richtlijnen verplichten de EU-lidstaten om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen en de broeikasgasuitstoot te verminderen. Deze verplichtingen zijn in Nederland vertaald in een wettelijk verplicht, jaarlijks stijgend percentage hernieuwbare energie voor brandstofeveranciers (de jaarverplichting).De Nederlandse ambitie ligt ruim boven het aandeel dat Europa verplicht; voor 2021 bedraagt het nationale verplichte aandeel hernieuwbare energie in vervoer 17,5% en dat zal groeien tot 28% in 2030 (inclusief dubbeltellingen en vermenigvuldigingsfactoren). De jaarverplichting is onderverdeeld in een subdoelstelling (minimum) van 1,2% in 2021 voor de inzet van geavanceerde biobrandstoffen (uit afvalstromen en residuen) en een limiet van 5% in 2021 op de inzet van conventionele biobrandstoffen (van voedsel- en voerdergewassen). De broeikasgasemissie van de hernieuwbare energie die ingezet wordt, is lager dan die van fossiele brandstoffen. Daarmee levert de inzet van de hernieuwbare energie aan vervoer tevens een belangrijke bijdrage aan de doelstelling uit de richtlijn brandstofkwaliteit (Fuel Quality Directive – FQD) om 6% broeikasgasemissie in de brandstofketen te reduceren.In Nederland wordt uitvoering gegeven aan bovenstaande doelstellingen met behulp van een marktmechanisme. Bedrijven die hernieuwbare energie leveren aan vervoer kunnen de leveringen daarvan inboeken in het Register Energie voor Vervoer (REV) en creëren daarmee hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s). Zowel de jaarverplichting als de reductieverplichting wordt uitgedrukt in een benodigde hoeveelheid HBE’s. Eén HBE vertegenwoordigt de inzet van één ..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3727Mon, 02 Jan 2023 00:00:00 GMTResultaten en ervaring van de steekproeven/analyses door de Stichting VOS in 2022De stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) neemt door het jaar heen steekproeven bij de deelnemende binnenvaart bunkerbedrijven. De steekproeven en analyses worden uitgevoerd door het onafhankelijke Bureau Veritas. Tijdens een steekproef worden brandstofmonsters genomen, die vervolgens geanalyseerd worden op diverse parameters die in de specificatie genoemd staan.In 2022 zijn er ruim 70 steekproeven uitgevoerd, waarbij 3x een waarschuwing is gegeven omdat het product buiten de specificatie viel: Tweemaal omdat de cFBT (cold Filter Blocking Tendency) niet werd gehaald, 1x op een product zonder FAME, 1x op een product met FAME. Verder voldeed bij een steekproef/analyse in oktober 1x een product niet aan de CFPP (Cold Filter Plugging Point), hoewel het op dat 1 oktober wel aan de winterspecificatie had moeten voldoen. Om te kunnen verduurzamen en minder fossiele brandstoffen te gebruiken, staat de VOS-ULS-2020-specificatie eenzelfde FAME percentage toe als de EN590, zoals deze voor het wegverkeer gebruikt wordt, en kent hiervoor in de winter-specificatie (van 1 oktober tot 30 april) de cFBT als extra parameter. Door het jaar heen werd in circa 15% van geanalyseerde brandstofmonsters FAME aangetroffen, veelal variërend van 3 tot 7%. Verduurzaming van de dieselbrandstof kan door het bijblenden van niet-fossiele brandstoffen, zoals FAME of HVO. Dit wordt al geruime tijd bij het wegverkeer gedaan, nu ook steeds meer in de binnenvaart, hoewel nog in mindere mate/lager percentage.Bedrijven die van de stichting VOS een waarschuwing krijgen, kunnen kort daarna weer worden bezocht voor een hercontrole. Alle uitgevoerde hercontroles waren zonder opmerkingen.Tevens worden er door de controleurs ook absolute bodemmonsters uit de voorraadtanks genomen, waarbij diverse bedrijven aanvullende adviezen ontvingen ten aanzien van goodhousekeeping. OverheidscontrolesOmdat diverse overheidsdiensten (Douane en ILT) ook regelmatig steekproeven nemen en op diverse wettelijke parameters controleren, heeft het bestuur van de VOS besloten om zich juist te focussen op de parameters die belangrijk zijn voor de technische aspecten. Meldpunt-BinnenvaartDe stichting VOS neemt samen met KBN, IVR en NOVE ook deel aan met meldpunt-brandstoffen binnenvaart, om de ervaringen met biobrandstoffen op een laagdrempelige manier te peilen. Daar waren in 2022 vanuit de beroepsvaart 4 meldingen. Drie negatieve ervaringen en op de valreep ook 1 positieve ervaring van een schipper die al geruime tijd probleemloos met een EN590 met FAME draait. Naast deze meldingen van de beroepsvaart, ook 3 meldingen vanuit de pleziervaart. Het meldpunt is eenvoudig en laagdrempelig ingericht en heeft bij de start veel aandacht in de binnenvaart media gekregen.Onder de vlag van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (binnenvaart) is in 2022 ook gestart met een werkgroep waar de kwaliteit van de brandstoffen in de binnenvaart wordt besproken met alle stakeholders. Wij hopen dat in de loop van 2023 de ervaringen/lessen vanuit deze werkgroep met de branche te kunnen delen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3726Thu, 22 Dec 2022 00:00:00 GMTSfeerimpressie NOVE kennisdag EV en waterstof 30 novemberOp 30 november 2022 organiseerde NOVE een Kennisdag Elektrisch Vervoer en waterstof voor de leden. Bijzonder was dat de presentatie verzorgd worden door andere NOVE leden die inmiddels al de nodig stappen hebben gezet op het gebied van EV en waterstof. Een korte sfeerimpressie is terug te vinden op het Youtube kanaal van NOVE via deze link NOVE gaat het komende jaar meer aandacht besteden aan beide ontwerpen om de energietransitie verder te bevorderen. Presentaties en een uitgebreid verslag zijn voor de leden terug te vinden op het ledennet van NOVE. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3724Tue, 06 Dec 2022 00:00:00 GMTStudie naar de impact van de EU oliesancties op de marktHet Clingendael International Energy Programma (CIEP) in Den Haag heeft in opdracht van de VOTOB (opslagbedrijven) en de VEMOBIN (oliemaatschappijen) en kwalitatieve studie uitgevoerd voor de gevolgen in West-Europa van de EU-boycot op de import van Russische olie. De studie laat onder meer zien dat Nederland een knooppunt vormt voor enorme hoeveelheden olie die van en naar Nederland komen. Dat komt tot uiting in de grote opslagcapaciteit voor olieproducten, in het grote aantal raffinaderijen en de vervoerscapaciteit. Het rapport en de bijbehoren infographics zijn terug te vinden op de website van CIEP via deze link. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3713Tue, 06 Dec 2022 00:00:00 GMTNOVE ledenvergadering en kennisdag EV-Waterstof (NLV 2022)Op 30 november 2022 organiseerde NOVE in Bunnik haar ledenvergadering, voorafgegaan door een kennisdag Elektrisch Vervoer (EV) & Waterstof (H2).Het bijzondere van de kennisdag was dat deze was opgezet voor en door leden en businesspartners. Er werden in totaal zes presentaties verzorgd door leden en businesspartners die ingingen op verschillende aspecten van EV en H2. Tussen de presentaties door en op het marktplein was voldoende mogelijkheid om vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. Aansluitend vond de NOVE-ledenvergadering plaats, waar naast de huishoudelijke zaken en bestuursverkiezingen de actualiteit werd besproken alsmede kort verslag werd gedaan van hetgeen besturen en secretariaat hadden bereikt. Tot slot vertelde Electric Felix over zijn reis- en laadbelevenissen in Europa en stelde het studententeam Ecomotive van de TU-Eindhoven de vraag 'wat betekent duurzaamheid voor u?". In inNOVE 2022-4 vindt u een kort verslag en beelden van deze bijeenkomsten. De presentaties en verslagen ..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3712Mon, 28 Nov 2022 00:00:00 GMTAanpassing salarisschalen brandstofhandel per 1 januari 2023 met 3%Het Hoofdbestuur van NOVE heeft besloten het advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie om de salarisschalen voor de brandstofhandel per 1 januari 2023 met 3% ter verhogen, overgenomen. Daarnaast worden de salarisschalen voor de landhandel met 2,5% verhoogd per 1 juli 2023. De sectie Binnenvaart heeft een eventuele tweede aanpassing van de salaristabel voor de binnenvaart bunkersector nog in beraad. Het advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie is gebaseerd op algemene economische ontwikkelingen, specifieke ontwikkelingen in de sector en afspraken in aanpalende sectoren, zoals de tankstationbranche, het beroepsgoederenvervoer en de binnenvaartsector. De aangepaste salaristabellen zijn terug te vinden op de website van NOVE. Het advies aan het Hoofbestuur werd aldus verwoord: https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3709Wed, 16 Nov 2022 00:00:00 GMTStichting COFIZE start proces herstructurering tot verzekeringsmaatschappijDe Nederlandse Bank (DNB), heeft in 2021 na overleg met Stichting CoFiZe (Collectief Financieel Zekerheidsfonds) kenbaar gemaakt dat de activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Dit houdt in dat CoFiZe de verplichting heeft om een vergunning als verzekeraar aan te vragen en als gevolg hiervan moet herstructureren. Dit proces is nu, in overleg en met instemming van de brancheorganisaties die in het bestuur van CoFiZe vertegenwoordigd zijn (waaronder NOVE), in gang gezet. Stichting CoFiZe is op 30 juli 1997 opgericht door de brandstofbranche om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen (Activiteitenbesluit milieubeheer art. 2.24). Deze zekerheid dient ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het exploiteren van een tankstation. Op deze dekking kan een beroep worden gedaan als de exploitant, ofwel de wettelijk aansprakelijke, niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. De financiële zekerheidsstelling blijft gelijk. Op een verhoging van de bijdrage na, ter dekking van gestegen bedrijfskosten, brengt de herstructurering geen verdere verandering met zich mee voor aangesloten tankstationondernemers. Het bestuur van CoFiZe heeft naar diverse alternatieven gekeken. De meest wenselijke en efficiënte oplossing bleek echter het zelf aanvragen van een vergunning als verzekeraar, in samenwerking met een reeds bestaande verzekeraar. Bij het kiezen van deze oplossingsrichting is specifiek gekeken naar een kosteneffectieve organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die vanuit de wet- en regelgeving gesteld worden aan een verzekeringsmaatschappij. Het uitgangspunt blijft dat CoFiZe zonder winstoogmerk opereert. De bedrijfskosten zullen aanzienlijk stijgen als CoFiZe als verzekeringsmaatschappij gaat werken. CoFiZe is in dat geval genoodzaakt om de bijdragen van bij haar aangesloten pomphouders te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om de toenemende kosten te kunnen dekken en voortaan, als CoFiZe N.V., de wettelijk verplichte assurantiebelasting à 21 % af te kunnen dragen. Concreet betekent dit dat de bijdrage voor pomphouders met een standaard risico wijzigt van 7,50 euro naar 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Voor pomphouders met een verhoogd risico wordt in dit geval de bijdrage verhoogd van 102,50 euro naar 225 euro per tank per jaar. Voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden zie www.cofize.nl. Eerdere berichten: - Wijzigingen bij stichting CoFiZe op komst https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3697Fri, 11 Nov 2022 00:00:00 GMTAccijnsverlaging tot 1 juli 2023 geldt ook voor propaan en LNGIn de eerder afgekondigde verlenging van accijnsverlaging wordt veelal snel gelinkt aan benzine, diesel en LPG, maar hoe zit het met propaan en LNG?Door het kleinere marktvolume lijken deze relatief schonere brandstoffen wel eens tussen de wal en het schip te vallen, daarom heeft NOVE deze vraag voorgelegd aan de Douane, die aangaf dat propaan en LNG ook onder de accijnsverlaging. Alles natuurlijk wel afhankelijk van de goedkeuring in de Tweede Kamer en Eerste Kamer, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/koopkracht/accijns-op-brandstof. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3690Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 GMTNOVE reageert op internetconsultatie wijziging Regeling Energie VervoerDe overheid stelt voor de Regeling Energie Vervoer een aantal wijzigingen voor, onder meer: versoepeling inboekmogelijkheden voor leveringen hernieuwbare energie aan de binnenvaart en leveringen van EN15940 biobrandstof, uitbreiding lijst inboekbare vaste installaties wordt uitgebreid, een mogelijke verlaging van de multiplier zeevaart en verlaging vermenigvuldigers voor inboekingen van verschillende categorieën energiedragers.NOVE heeft hierop gereageerd, na intern overleg met de achterban. Met een aantal zaken is NOVE zeer blij, zoals versoepling van de inboekingsmogelijkheden. Hiervoor zijn verschillende gesprekken met de NEa gevoerd. Ten aanzien van de multipliers is vooral de vraag welk effect ze precies hebben. Is de exacte werking van dit instrument wel bekend? NOVE geeft aan dat het verstandig is om iedere sector zijn eigen verplichting te geven met een beperkte vrije ruimte om onderling uit te ruilen. Daarmee zou ieder sector volgens een eigen pad kunnen verduurzamen. De reactie van NOVE, samen met die van andere partijen vindt u hier terug.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3689Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 GMTAanbiedingsbrief rapport effecten verlaging brandstofaccijns en diverse andere toezeggingenStaatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft gisteren de Tweede Kamer een brief aan over de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de accijnsverlaging van de brandstoffen per 1 april 2022. Daarnaast stuurt de staatssecretaris informatie over zijn gesprekken met Energie-Nederland en de Minister voor Klimaat en Energie, de rol van de ACM en een btw-nultarief op boodschappen. Klik hier voor de aanbiedingsbrief en het rapport.Eerdere NOVE-berichten:- Doe mee aan onderzoek naar grenseffencten accijns (28 apr 2022) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3688Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met augustus 2022: -2,1%De brandstofomzet in Nederland tot en met augustus 2022 is gedaald met 2,1% ten opzichte van de eerste acht maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Hierbij moet wel worden aangetekend dat er bij het CBS nieuwe cijfers voor het verbruik van diesel in het Landbouw, Bouw en HDO (handel, dienstverlening en Overheid) beschikbaar zijn gekomen. Deze verbruiken zijn hoger dan eerder; hierdoor is het diesel afzet voor het wegverkeer lager en de overige afnemers (waaronder de Landbouw, Bouw en de HDO) hoger geworden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3684Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 GMTDiscussiebijeenkomst RED III op 1 november 2022Binnen de EU wordt momenteel druk onderhandeld over de opvolger van de Renewable Energy Directive (RED) II, namelijk de RED III, die in 2025 effectief moet worden.In de tussentijd is de Nederlandse overheid bezig wetgeving voor te bereiden voor de implementatie van de RED III ... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3665Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 GMTOrdelijk installatieboek voorkomt veel discussieRegelmatig heeft het NOVE-secretariaat direct of indirect contract met OmgevingsDiensten doordat vragen gesteld worden aan leden tankstationhouders. Laatst weer een vraag inzake een vijfjaarlijkse rapportage inzake emissies.NOVE heeft hiervoor contact gezocht met de collega's van Beta en Vemobin (VNPI). In het kort komt het erop neer dat een goed werkend dampretoursysteem en de registratie hiervan in het installatieboek voldoende afdekking geeft.  De strekking van ons antwoord aan de omgevingsdienst was als volgt: https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3663Thu, 06 Oct 2022 00:00:00 GMTVeiligheidswaarschuwing gebruikers gasflessenAntargaz B.V. waarschuwt dat een aantal van haar gasflessen mogelijk een beperkt lek bevatten. Antargaz roept de betrokken gasflessen uit voorzorg terug. Het gaat om 26,2 liter propaangasflessen met een inhoud van 10,5 kg propaan, voorzien van het merk ANTARGAZ en gemaakt in juli 2022 (2022/07) door AMTROL-ALFA. Die flessen werden vanaf augustus 2022 in de Nederlandse markt geïntroduceerd en zijn voorzien van een witte ring onder de fleskraan. Kijk verder op de website Antargaz. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3661Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 GMTJan Joontjes sr overledenOp 30 september 2022 is op 82-jarige leeftijd Jan Joontjes overleden. Grondlegger van Oliehandel Joontjes in Meppel met een eigen oliedepot, een 6-tal moderne tankstations en een vloot met tankwagens.  De famlie en medewerkers van Joontjes mogen met recht trots zijn en bewondering en respect hebben voor deze mooie persoon. Jan was een veelgezien gast op de ledenvergaderingen van NOVE. Nut en noodzaak van een sterke branchevereniging en zeker aanwezig zijn op de ledenvergadering waren belangrijk voor hem. NOVE wenst de familie en vrienden veel sterkte toe met het verlies. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3657Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met juli 2022: -0,7%De brandstofomzet in Nederland in het eerste half jaar van 2022 is gedaald met 0,7% ten opzichte van de eerste zeven maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. In het eerste halfjaar kende de brandstofverkoop nog een stijging van 1,5% ten opzichte van 2021. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3656Thu, 08 Sep 2022 00:00:00 GMTNieuwe premiepercentages eigen risico dragenWilt u in 2023 eigenrisicodrager worden of blijven? Met de premiewijzer van het UWV kunt u zelf berekenen wat uw nieuwe premiepercentages zijn voor de WGA en voor de Ziektewet. De premiewijzer is aangepast aan de cijfers voor 2023. Starten of stoppen met eigen risico dragen kan 2 keer per jaar: vanaf 1 juli en 1 januari. Houd er rekening mee dat het aanvraagformulier ten minste 13 weken voor de start- of einddatum bij de Belastingdienst binnen moet zijn. U kunt dus uiterlijk op 1 oktober doorgeven of u op 1 januari 2023 als eigenrisicodrager wilt starten of stoppen. Alle informatie vindt u op de website van UWV via: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2022/september/nieuwe-premiepercentages-eigen-risico-dragen.aspx  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3650Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 GMTNOVE pleit nogmaals voor gelijk accijnstarief gasolie en stookolieEind augustus 2022 heeft NOVE wederom een brief aan het Ministerie van Financiën gestuurd en daarin gepleit om het accijnstarief voor gasolie (diesel) en stookolie op korte termijn gelijk te trekken.Voor NOVE is een gelijk speelveld belangrijk en daarbij ook graag een praktische insteek. In de kwestie ‘diesel die geen diesel mag heten’ hebben wij het Ministerie van Financiën al regelmatig gewezen op onduidelijkheid en mogelijk misbruik van het gebruik van stookolie in dieselmotoren. ILenT, de inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft aan dat stookolie niet in het wegverkeer en agrarische sector gebruikt mag worden. Een gelijk accijnstarief van deze twee brandstoffen zou de wetgeving alsmede eventuele procedures sterk vereenvoudigen. Dit zou geheel passen in het streven van NOVE. Vereenvoudiging van de standaard, een eerlijk speelveld en indien nodig de ruimte om middels (tijdelijke) vergunningen toch flexibel te zijn om te innoveren of specifieke situaties mogelijk te maken.NOVE zal eveneens de Tweede Kamer benaderen over dit onderwerp met dezelfde insteek. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3649Wed, 31 Aug 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met juni 2022: +1,5%De brandstofomzet in Nederland in het eerste half jaar van 2022 is is gestegen met 1,5% gestegen ten opzichte van de eerste zes maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. De verkoop van diesel zakte licht terug met 1,4% in de eerste jaarhelft, terwijl de verkoop van benzine (+4,3%) en LPG (+14,3%) toenamen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3640Wed, 31 Aug 2022 00:00:00 GMTOverlijden Harry Geritz NEaMet ontzetting heeft NOVE kennis genomen van het bericht dat Harry Geritz, MT-lid bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en hoofd van de afdeling Energie voor Vervoer op 26 augustus 2022 is overleden als gevolg van een noodlottig ongeluk.NOVE had regelmatig contact met Harry over verschillende onderwerpen die NOVE-leden betroffen. Hij werd zeer gewaardeerd voor de korte communicatielijnen, zijn bereidheid tot luisteren en oplossingsgerichtheid naar de branche toe.Zijn betrokkenheid bij de energietransitie zal oprecht worden gemist.Bestuur en secretariaat van NOVE wensen familie, vrienden en collega’s van Harry sterkte toe met dit enorme verlies. Naar het officiële bericht vanuit de NEa >>  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3639Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 GMTPer 1 augustus betaalt werkgever verplichte bijscholing van werknemerPer 1 augustus 2022 moeten werkgevers door de wet (of CAO) verplichte opleidingen aan hun werknemers vergoeden. De werkgever moet de opleiding betalen en medewerkers moeten deze onder werktijd kunnen volgen. Eerder gemaakte afspraken waarin de werknemer zelf bijdraagt aan de kosten van verplichte opleidingen zijn straks niet meer geldig. Dat staat in nieuwe Europese regels. Houd dus rekening met extra kosten voor het opleidingsbudget en de planning. Denk aan opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden, of het bijhouden van vakbekwaamheid. Elke werknemer kan aanspraak maken op de nieuwe regels. De werkgever vergoedt alle kosten die de werknemer moet maken voor het volgen van de scholing. Dus naast opleidingskosten ook de kosten voor reizen, boeken en ander studiemateriaal, zoals examengelden. Meer leest u op de website van de KvK.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3633Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 GMTEinde verbod nevenwerkzaamhedenJe mag per 1 augustus 2022 je werknemers niet meer verbieden werkzaamheden naast hun baan bij jou te doen, tenzij je daar een goede reden voor hebt. Die reden hoeft niet schriftelijk vooraf te zijn vastgelegd, maar kun je ook op een later moment geven. Zo’n reden is bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of overschrijding van de arbeidstijdenwet. De nieuwe regels gelden ook voor eerder gemaakte afspraken over nevenactiviteiten. Tot 1 augustus 2022 kun je het je medewerkers nog vrij eenvoudig verbieden naast hun baan andere werkzaamheden te verrichten. Door de komst van de nieuwe Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt dat een stuk lastiger. Meer informatie is te vinden op de site van de KvK,   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3631