Brandstofhandel aan nieuwe Kabinet: verlanglijstje zonder subsidie

Naar goed gebruik stelt ook NOVE als belangenorganisatie een lijst op met wenspunten voor de komende kabinetsperiode. De tien punten zijn vooral van belang voor het bevorderen van: het gelijke speelveld, concurrentie en innovatie op het gebied van energielevering voor schepen, auto’s, vrachtwagens, landbouwwerktuigen, stationaire machines, bouwmaterieel en andere gebruikers. Iets wat niet alleen belangrijk is voor de leden van NOVE, maar voor iedereen.

Tien punten wensenlijst van NOVE

  1. Vervanging van accijns op brandstoffen door variabele beprijzing op tijd en plaats.
  2. Meer en betere controles op illegale import van (rode) diesel vanuit het buitenland.
  3. Controle reëel verbruik in combinatie met SAB afdracht op binnenschepen.
  4. Terugdraaien afschaffing accijnsteruggaaf voor dampretoursystemen depots.
  5. Licentiesysteem voor bedrijven die bunkers leveren aan zeeschepen.
  6. Gelijk speelveld voor de behandeling van alle energieopties voor mobiliteit.
  7. Teruggaaf accijns diesel grote vrachtwagens in verband met level playing field België.
  8. Compensatie voor gedupeerde tankstationhouders in de grensstreek.
  9. Terughoudendheid nieuwe interpretatie PGS 29 vanwege recente investeringen.
  10. Verplicht verschil in bunkerkoppelingen brandstof en smeeolie in de binnenvaart.

Neem bijvoorbeeld de teruggaaf van accijns op diesel die België verschaft aan vrachtverkeer (en nog enkele categorieën). Hierdoor tanken transportbedrijven niet langer meer in Nederland, maar gaan, vanwege dit verschil, naar België. De Nederlandse staat loopt accijnsinkomsten mis. Bovendien is dit in onze ogen oneerlijke verstoring van het level playing field.

Over accijnzen wordt al jaren gediscussieerd. Het Ministerie van Financiën ziet accijnzen als een eendimensionaal middel om inkomsten te verwerven voor de schatkist. Door steeds zuiniger wordende auto’s, opkomst van andere brandstoffen en energievormen en toenemende files, vindt NOVE dat Nederland moet omschakelen naar rekeningrijden. Je kunt dan immers afrekenen naar gebruik, op tijd en op plaats. De accijns op benzine in Nederland (nu de hoogste in Europa) kan dan omlaag.

Onze Zuiderburen kennen daarnaast nog rode diesel voor de landbouw. Vanwege het forse accijnsverschil zijn er bedrijven die de verleiding niet kunnen weerstaan om in België te gaan tanken. Als dat gebeurt in de normale tank van het landbouwvoertuig is er geen (wettelijk) probleem. Toch zijn er sterke aanwijzingen dat de rode diesel ook via een andere weg Nederland binnenkomt, en dat is wel een probleem. Voor de handelaren in Nederland, maar ook weer voor de Nederlandse staat die accijnsinkomsten misloopt.

Zoals aan de lijst te zien is, is NOVE helemaal geen tegenstander van controles. Wel zijn we van mening dat goedwillende bedrijven zoveel mogelijk ontzien moeten worden en de kwaadwillende harder moeten worden aangepakt.

 

Een belangrijk punt voor NOVE is gelijke behandeling van verschillende opties om de energietransitie vorm te geven. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat vele miljarden werden gestoken in fiscale stimulering van één specifieke oplossing, waaruit uiteindelijk zeer weinig uitstootreductie voortkwam. Dat kan veel slimmer, sneller en goedkoper, bijvoorbeeld door inzet van duurzame biobrandstoffen. NOVE sloot zich recentelijk aan bij het Platform Duurzame Biobrandstoffen.

 

Erik de Vries

 

Directeur NOVE

 

NOVE Visie 2017-01

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape