Veiling huurrechten benzinestations

07 juni 2017

Dit jaar worden op 13 september de huurrechten voor 14 benzinestationlocaties geveild. In een eerder stadium was sprake van 16 locaties die dit jaar zouden worden geveild. In verband met geplande werkzaamheden aan rijkswegen zijn 2 locaties uit de veiling teruggetrokken.

Bij deze vijftiende veiling is voor het eerst sprake van acht locaties die voor de tweede ronde worden geveild. Deze locaties worden aangeduid als servicestation en zullen in een aparte ronde geveild worden.

De veiling zal openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht. Met de partij die in de veiling het hoogste bod op een huurrecht uitbrengt, zal een huurovereenkomst worden gesloten. De opbrengst van de eerste ronde van de veiling van het huurrecht komt ten goede aan de bestaande wederpartij van de Staat. Bij de locaties die voor de tweede keer (tweede ronde) worden geveild komt de opbrengst ten goede aan de Staat.

De uiterste datum voor het indienen toelatingsformulier en bijlagen is op 14 juli 2017.

Voor meer informatie: www.biedboek.nl/nl/realestate/view/260/gelegen-aan-de-noordoostzijde-van-de-rijksweg

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape