Onderzoek bunkersector ACM

13 juli 2017

Zoals te lezen is in diverse media, voert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op dit moment een onderzoek uit in de bunkersector naar mogelijk verboden prijsafspraken. Aanleiding zou “waardevolle informatie over de bunkersector van de politie” zijn.

Al eerder heeft de ACM aangegeven de havensector nader onder de loep te willen nemen. De basis hiervan is een rapport van de VU van december 2016.
Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke openbare aankondiging alleen al schade toebrengt aan de sector. Immers, klanten lezen dit ook. Van diverse leden hebben wij al gehoord dat zij telefoontjes hebben ontvangen van klanten.
Helaas is het lastig deze schade precies in kaart te brengen. Vooral als blijkt dat ACM tot de conclusie komt dat er uiteindelijk helemaal geen overtreding is geweest. En zelfs als er wel boetes worden uitgedeeld, dan kan de ACM door de rechter worden teruggefloten, zoals recentelijk al vaker is gebeurd.
Uiteraard werken leden van NOVE die door ACM zijn benaderd in alle openheid mee aan onderzoeken.

NOVE zelf hanteert een gedragscode voor leden. Deze is recentelijk nog geactualiseerd door onze mededingingsjurist. Bewezen overtreding van deze gedagscode betekent uitsluiting van het lidmaatschap van NOVE.
Aangezien de haven in Rotterdam en ook die van Amsterdam zeer competitief en transparant zijn wat prijsvorming betreft, zien wij de uitkomst van het onderzoek echter met vertrouwen tegemoet.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape