Heeft u uw preventie- en arbozorgbeleid al aangepast?

Per 1 juli jongstleden zijn diverse wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet) van kracht geworden. Deze wijzigingen hebben als doel het verzuim en uitval door beroepsziekte te verlagen. Daarom zijn diverse wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Heeft u uw preventie- en arbozorgbeleid op grond van deze wijzigingen al aangepast?

Lees hier het hele artikel

NOVE Visie 2017-03

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape