Veilingschema benzinestations langs rijkswegen 2018 – 2023, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

06 december 2017

Alle motorbrandstofverkooppunten langs het hoofdwegennet worden met ingang van 2002 gelijkmatig gespreid geveild volgens een vooraf vastgesteld veilingschema. Regels met betrekking tot het in gebruik geven van grond ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen aan wegen in beheer bij het Rijk zijn te vinden in de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen.

Op basis van artikel 7 lid 1 van voornoemde Wet zal het veilingschema, na vaststelling, jaarlijks openbaar worden gemaakt voor de resterende veilingperiode. Met de openbaarmaking van veilingschema voor de periode van 2018 tot en met 2023 wordt uitvoering gegeven aan dit artikel.

Bij de veiling van 2018 en de veilingen daarna zullen eveneens de locaties worden betrokken waarvan het huurrecht voor de eerste keer in het jaar 2003 of de jaren daarna is geveild. Het veillingschema geeft alleen de locaties weer welke voor de eerste keer worden geveild.

---

Rijksvastgoedbedrijf, Directie Transacties & Ontwikkeling, Afdeling Verkoop & Taxaties, Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten
Dossiernummer 103003376
www.rijksvastgoedbedrijf.nl 
Postbus.rvb.Benzineveiling@rijksoverheid.nl

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape