Aangepaste bedragen en percentages vanaf 1 juli 2018

16 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 zijn het maximumdagloon en het minimum(jeugd)loon verhoogd met 1,03%.

Waarom worden de bedragen aangepast?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast aan de inflatie.

Kijk op uwv.nl voor de actuele bedragen en percentages die gelden voor werkgevers.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape