inNOVE Vraagbaak: Waar moet ik mijn voorraad verf bewaren?

JK_Nove_Bunkerschepen_021

Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren!

Bij een van onze leden kwam er onlangs een inspecteur van omgevingsdienst op bezoek die het lid erop wees dat hij wel erg veel verf in zijn bunkerwinkelschip had staan. Het lid vroeg zich af of hij de verf eigenlijk in een PGS 15-loods of opslag had moeten bewaren. NOVE geeft antwoord!

Richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage staat omschreven in de PGS 15 ‘Opslag gevaarlijke stoffen’. Voor de grootste stroom producten die in onze branche verkocht worden, zijn specifieke PGS-richtlijnen opgesteld. Voor afleveringsinstallaties, maar ook voor de opslag van motorbrandstoffen. In emballage wordt vooral smeerolie verkocht, maar die wordt gezien het vlampunt niet als gevaarlijke stof aangemerkt. Hoe zit dat bij verf?

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Iedereen die een blik verf bekijkt ziet de gevaarsetiketten, maar zetten deze u niet op een verkeerd spoor? Leveranciers die gevaarlijke stoffen en producten verkopen, zijn wettelijk verplicht om daar een veiligheidsinformatieblad (VIB) bij te doen. Het is belangrijk dat u begrijpt wat er in zo’n VIB staat. In rubriek 14 in het VIB staat bij veel verfproducten een opmerking dat verf een viskeuze stof is die wordt vrijgesteld van het ADR, mits voldoen aan de voorwaarden genoemd bij artikel 2.2.3.1.5. De PGS 15 geeft hetzelfde aan. De meeste soorten verf mag u dus gewoon opslaan in bijvoorbeeld uw bunkerwinkelschip. Let op: er zijn verfsoorten die niet vrijgesteld zijn van het ADR, mits voldoen aan de voorwaarden genoemd bij artikel 2.2.3.1.5. Die moeten dus wel in een opslag of loods worden opgeslagen. Op Veiligmetverf.nl kunt u alle veiligheidsinformatiebladen van leveranciers van verfproducten inzien.

KENNIS VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
Wie met gevaarlijke stoffen werkt, moet daarvoor opgeleid zijn. Chauffeurs en schippers moeten over een ADR- of ADN-certificaat beschikken, overige medewerkers moet een training volgen. Vanuit de arbowet is dit ook verplicht. Zorg dus altijd voor een passende opleiding en instructies voor medewerkers binnen uw bedrijf. NOVE business- en netwerkpartners kunnen u hier goed bij helpen.

NOVE LEDENNET
Op ons ledennet vindt u meer informatie. O.a. van onze collega’s VACO, FOSAG en VVVF, zoals het VACO-boekje over het creëren van een gezond en veilig magazijn. Inloggen kan via NOVE.nl.

inNOVE lezen

NOVE leden kunnen inNOVE magazine ook digitaal lezen op het ledennet. Of klik hier om direct naar inNOVE #2 te gaan.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape