Korte corona enquête voor NOVE-leden

30 mrt 2020

Hoewel onze sector is aangemeld als vitale infrastructuur voor de samenleving, zijn economische activiteiten, waaronder transport en persoonlijk vervoer sterk afgenomen. Daarmee wordt ook onze branche geraakt.

Samen met collega brancheorganisaties wil NOVE op korte termijn in overleg met de overheid om aanvullende steunmaatregelen voor onze branche te bepleiten, zoals teruggaaf van accijns bij faillissement.

Van belang is daarbij dat wij een indruk hebben welke omvang de omzetdaling bij de leden heeft.

We hebben de vragen gesplitst naar eindverbruikers, tankstations en smeerolie met een aantal open vragen aan het einde.

De link naar de enquête is verstuurd naar de hoofdcontactpersonen van NOVE en wij verzoeken u een paar korte vragen te beantwoorden. Het gaat om een inschatting.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape