Terugblik informatiebijeenkomst binnenvaartbunkeraars 28 oktober 2021

1 nov 2021
20211028-WA0005

Op 28 oktober jl. organiseerden het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) een informatiebijeenkomst voor binnenvaart bunkeraars. Onderwerp van de bijeenkomst betrof de laatste ontwikkelingen van de verplichtingen uit de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer die op het punt staat ingevoerd te worden. Insteek van deze regelgeving is dat leveranciers van brandstoffen aan de binnenvaart onder de FQD regeling komen te vallen per 1 januari 2022. Dit betekent dat binnenvaart bunkeraars een verplichting krijgen om de emissies te reduceren. Dat kan via een administratief systeem of door fysiek bij te blenden.

In een technische briefing werd onder meer uiteen gezet wat een HBE is (Hernieuwbare Brandstofeenheid). Een HBE staat voor 1 gigajoule (GJ) hernieuwbare energie die is geleverd aan de Nederlandse vervoersmarkt. HBE’s worden gecreëerd bij het inboeken van hernieuwbare energie in het Register Energie voor Vervoer (REV). Bedrijven hebben een rekening in het REV nodig om HBE’s te houden en te verhandelen. Een HBE kan gekocht worden of zelf gecreëerd. Dit laatste is doorgaans goedkoper. Daartoe dient een brandstofleverancier wel gecertificeerd te zijn. HBE’s aankopen kan onder meer via brokers.

Vanuit de zaal en ook online gaven aanwezigen nogmaals aan dat invoering van dit systeem in Nederland onder FQD nog steeds leiden tot een verstoring van het speelveld met massaal bunkertoerisme naar de buurlanden tot gevolg, wanneer die landen het systeem op een andere manier invoeren. Waarom niet de overprestatie van de brandstofleveranciers op het land gebruiken om ook de binnenvaart onder de FQD te laten vallen? Volgens de juristen van de overheid is deze interpretatie niet de juiste en zouden ook de buurlanden de FQD voor de binnenvaart op een gelijke manier moeten invullen. Toegezegd werd dat de noodkreet, die door de hele zaal onderschreven werd, in een overleg later op de middag aan de Minister zou worden meegegeven. Ook vonden de aanwezigen het tijdspad van invoering buitengewoon krap, er moet immers van alles geregeld worden.
Met de Tweede Kamer wordt overigens nog een schriftelijk overleg gevoerd. NOVE heeft de zorgen van de achterban overgebracht aan partijen in de Tweede Kamer en tevens verzocht een aantal vragen te stellen.

Een laatste punt dat aan bod kwam betrof de datum van het vaststellen van de HBE-reductiewaarde. Dat gebeurt op 1 april met terugwerkende kracht. Onwerkbaar, aldus de aanwezigen. Hierover zal NOVE op korte termijn (andermaal) in overleg treden met de NEa.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape