Aangepaste RI&E voor het Brandstoffenbedrijf beschikbaar

22 dec 2020

Vanaf nu is er een vernieuwde vragenlijst (RIE2021) beschikbaar, die hoort bij de RI&E voor het Brandstoffenbedrijf.

De aanpassingen in de nieuwe versie zijn:

- een vraag toegevoegd over het contract met een arbodienst
- enkele aanvullingen t.a.v. werkzaamheden nabij de waterkant / gebruik reddingsvest
- een hoofdstuk t.a.v. organisatie van de zorg ter voorkoming van een epidemie zoals Corona

Het NOVE-secretariaat hoort graag de opmerkingen die gemaakt worden tijdens de toetsing of tijdens een inspectie, zeker als deze branchespecifiek zijn, zodat we indien nodig de RI&E voor het Brandstoffenbedrijf kunnen aanpassen. De bovenstaande opmerkingen waren van i-SZW tijdens een inspectie in het herfst bij een grote oliehandel met depot.

Een RI&E is verplicht
Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. Ook het risico van besmetting met het coronavirus moet daarin worden aangepakt. In de RI&E voor het brandstoffenbedrijf wordt gesproken over de ‘organisatie van de zorg ter voorkoming van een epidemie’, waardoor het RI&E-document wat langer ‘houdbaar’ is.

Over ‘houdbaarheid’ gesproken, het hebben van een RI&E is verplicht en NOVE (i.c. NOVOK) gaf in 1995 al de eerste arbochecklist uit, als basis voor de huidige RI&E. Wordt u ‘betrapt’ omdat u na 26 jaar nog geen RI&E heeft, dan volgt direct een boete van circa € 3.000. Maar ook het niet serieus nemen van een plan van aanpak wordt beboet.

Eerdere berichten:

- COVID-19 en de RI&E 
- inNOVE 2020#3: Hoe moet mijn noodplan eruit zien (pag 12 e.v.)

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape