Rapport hernieuwbare brandstoffen in de zeevaart

3 feb 2020

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen, waar NOVE bij aangesloten is, heeft in samenwerking met Navigant, in opdracht van het Ministerie van I&W, een stakeholderconsultatie gehouden over de inzet van hernieuwbare brandstoffen in internationale zeevaart. Er is een verplicht internationaal doel nodig op inzet hernieuwbare brandstoffen voor het reduceren van CO2-emissies van internationale scheepvaart. De sector pleit voor een verplichting ingesteld door de Internationale Maritieme Organisatie. Meer informatie, inclusief het rapport zijn te vinden via de website van het Platform.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape