Privacy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor?
NOVE verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. In dit geval verzamelen wij uitsluitend uw bedrijfsnaam, uw naam en e-mailadres.

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief vragen wij u uw naam en e-mailadres te verstrekken, zo kunnen wij u onze nieuwsbrief en/of informatie toesturen.

U kunt altijd gebruik maken van de uitschrijf-mogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief wanneer u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

2. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens uit ons bestand verwijderen.

3. Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?
NOVE geeft uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is (bevoegde autoriteiten) of wanneer wij gebruik maken van derden-dienstverleners (gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten).

4. Beveiliging
Omdat wij gebruiken maken van technische en organisatorische beveiligingsprocedures, hebben onbevoegden geen toegang tot persoonsgegevens. Met leveranciers hebben wij afspraken vastgelegd omtrent beveiliging.

5. Wilt u gebruikmaken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens
Stuurt u dan een bericht aan info@nove.nl

Cookies
Deze website maakt gebruik van diverse soorten cookies.
Klik hier voor meer informatie

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van deze site, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nove.nl

Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. 

Wij doen er alles aan om de wetgeving van 25 mei 2018 aangaande de privacy en het gebruik van cookies na te leven. Mocht u toch onderdelen aantreffen die wij zijn vergeten, gelieve ons daarvan direct in kennis te stellen per mail info@nove.nl

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape