Maatregelenpakket douane inclusief uitstel betaling accijns

26 mrt 2020

Ook de douane heeft inmiddels een maatregelenpakket opgesteld voor ondernemers tijdens deze corona crisis. Bepaalde wettelijke termijnen kunnen worden verlengd (wel pro forma bezwaar indienen). Daarnaast worden termijnen voor vergunningsaanvragen zo nodig geschorst. Ten derde, en dat is zeer belangrijk voor een aantal NOVE-leden, op verzoek is er uitstel van betaling voor accijns.
Voor nadere toelichting leest u de pagina van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/corona-crisis-maatregelenpakket-douane-voor-ondernemers
Wilt u gebruik maken van één van de regelingen, neem dan contact op met ene bedrijvencontactpunt in uw regio.
Voor uitstel van betaling kunt u zich wenden tot de Ontvanger van de Douane Amsterdam.
Aan het verzoek om teruggaaf van accijns bij faillissement wordt nog gewerkt.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape