ADR-keuringsdocumenten blijven langer geldig vanwege Corona-crisis

31 mrt 2020
UN1202

NOVE-leden zijn volop actief als vitale sector om brandstof te distribueren, echter vanwege bemensingsproblemen van keuringstations kunnen keuringen soms niet tijdig plaatsvinden of zijn problematisch te plannen.
Vandaar dat in goed overleg tussen bedrijfsleven, waarbij NOVE is verenigd in de CTGG, en het ministerie van I&W is nu een Multilaterale ADR-overeenkomst (MO325) getekend. Bedrijven hebben hierdoor meer bewegingsvrijheid in deze hectische tijd.

NOVE heeft de veiligheid in een hoog vaandel staan en zal daarom vragen aan met name vullers en lossers van tanks, als de keuringsdatum is verstreken, deze te onderwerpen aan een extra visuele controle op gebreken die de veiligheid kunnen beïnvloeden. Deze controles dienen procedureel geborgd te worden. 

De geldigheid van de bedoelde keuringsdocumenten is nu verlengd  tot 30 augustus 2020. Ook blijven de oorspronkelijke genoemde (her-)keuringsdatum staan, zodat uitstel van de keuring geen onbedoelde oprekking van de termijn oplevert. Nu keuren als het kan, verdient dus de voorkeur en voorkomt capaciteitsproblemen later.
Tanks waarvan de keuringstermijn op 1 maart 2020 al was verlopen, waren sowieso al te laat en vallen buiten deze regeling.

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape