Nieuwe PGS-richtlijnen beschikbaar, echter nu nog zonder status

2 apr 2020

Op 1 april 2020 is een set van 17 richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze zijn daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl, gebaseerd op een risicobenadering waarbij scenario’s en doelen zijn opgenomen. Inmiddels zijn deze 17 conceptrichtlijnen goedgekeurd door de PGS-Programmaraad en zullen zij samen met de Omgevingswet worden genotificeerd bij de Europese Commissie. NOVE heeft met leden en enkele branchecollega’s veel tijd en energie gestoken in de totstandkoming van veel PGS-richtlijnen die betrekking hebben met de op-, overslag en afleveren van vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Met de opzet en onderbouwing door middel van een risicobenadering zijn wij in beginsel gelukkig. Er blijven echter enkele zaken waarbij wij vinden dat de risico’s overtrokken zijn waarbij het lijkt dat de risicobenadering niet goed gevolgd is. NOVE heeft veiligheid ter bescherming van ondernemer, klant en omgeving in een hoog vaandel staan, echter we willen ook realistisch blijven. Binnen de NOVE-besturen bespreken we binnenkort welke actie we verder kunnen ondernemen. Tevens zullen we leden de komende tijd nadere uitleg geven hoe te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Wij benaderen daarbij overigens ook het bevoegd gezag zelf.

Of de nieuwe Omgevingswet gereed is op 1 januari 2021 is mogelijk, deze is immers van groot belang voor nagenoeg elk bedrijf. Voor NOVE zijn zeker de verwijzingen in de nieuwe Omgevingswet naar de PGS 16 (LPG), 19 (Propaan), 28-29-30 (Benzine/Diesel), 33 (LNG) en 35 (waterstof) van groot belang, waarin de zaken over opslag en afleveren van die brandstoffen geregeld worden. NOVE-leden kunnen met vragen hierover altijd terecht bij het NOVE-secretariaat.

Lees hier het nieuwsbericht vanuit de PGS-organisatie waar u ook de diverse PGS-sen kunt downloaden.

PGS 30 foto NS sept 2019 concept

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape