Rapportage Energie voor Vervoer 2019

2 jul 2020

De totale hoeveelheid hernieuwbare energie die in 2019 geleverd is aan de Nederlandse vervoerssector is met bijna 40% toegenomen ten opzichte van 2018. In 2019 werd er 58 miljoen gigajoule hernieuwbare energie geleverd waar dat in 2018 nog bijna 42 miljoen gigajoule was. Daarmee ligt Nederland voor om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Dit blijkt uit de rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2019 die recent is gepubliceerd door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Het Nederlandse beleid om de inzet van gewassen voor biobrandstof zoveel mogelijk te beperken en afvalstoffen juist te stimuleren werpt zijn vruchten af; in 2019 maakten geavanceerde biobrandstoffen, gemaakt van afvalstoffen, voor het eerst een groter deel uit van het totaal dan conventionele biobrandstoffen, gemaakt van voedselgewassen.

De afvalstof waar de meeste biobrandstof van wordt gemaakt is gebruikt frituurvet. Meer dan 60% van de geleverde biobrandstof aan de Nederlandse vervoerssector wordt gemaakt van deze afvalstof. De biodiesel die gemaakt wordt van afvalstoffen stoten slechts 11% C02 uit ten opzichte van ‘gewone’ diesel en draagt daarmee fors bij aan de C02 reductie die gerealiseerd wordt door het gebruik van biobrandstoffen.

NOVE is op dit moment in gesprek met het Ministerie van I en W en met het Platform Duurzame Biobrandstoffen over een verplichte bijmenging voor binnenvaart en zeevaart. Uiteraard stelt NOVE hierbij kwaliteit en concurrentiepositie als belangrijke randvoorwaarden.

 

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape