Nieuwe brandstofvisie Ministerie IenW

2 jul 2020

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een nieuwe brandstofvisie opgesteld met de titel “Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit”.

Zowel personenvervoer, vrachtvervoer, binnenvaart, luchtvaart als zeevaart komen aan bod.

De ambitie is nul emissie aan de uitlaat, in ieder geval voor personenvervoer, dat betekent batterijen en waterstof. Tegelijkertijd wordt erkend dat hernieuwbare brandstoffen ook een belangrijke rol spelen, zeker waar het de zwaardere toepassingen betreft. Ook in de energietransitieperiode zijn hernieuwbare brandstoffen nodig om doelstellingen te halen.

NOVE zal hiervoor aandacht blijven vragen aan de Brandstoffentafel, een overlegorgaan dat afgelopen week van start is gegaan en waar NOVE deel van uitmaakt. Verder werkt NOVE aan een brandstoffenmonitor, waarmee leden van NOVE op periodieke momenten een update krijgen van de stand van zaken van de verschillende brandstoffen en de afname bij de doelgroepen.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape