Brandstofomzet tot en met juli 2020: -13,4%

1 okt 2020

De brandstofomzet in Nederland is tot en met juli 2020 met 13,4% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS.

Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen.

In de zomermaanden tot en met juli trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog niet tot het niveau van 2019.

De verkoop van benzine verbeterde in juli 2020 ten opzichte van juni 2020, maar was nog steeds 7,4% lager dan juli 2019.

De verkoop van diesel, benzine en LPG samen kwam voor de maand juli 2020 10,9% lager uit dan de juli 2019. Daarbij viel op dat met name diesel (procentueel) slechter scoorde dan de maand juni.

Als de signalen uit de markt kloppen zullen de cijfers van augustus en september andermaal een stijgende lijn tonen.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape