inNOVE Vernieuwend: Neste MY levert 90% CO2-reductie op

MTW9436

De wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daarop? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer aan het woord: Doryan Daamen. Hij is verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van Neste MY Renewable Diesel in Nederland.

UITVINDER HVO
“De Noordse landen lopen in de regel voorop als het om ‘verduurzaming’ gaat. Begin negentiger jaren is Neste gaan investeren in technologie om duurzame, non-fossiele brandstof te creëren. Dat is ze als eerste ter wereld gelukt. Met deze ‘NEXBTL-technologie’ wordt uit plantaardig materiaal en afvalvetten – denk bijvoorbeeld aan gebruikt frituurvet – biobrandstof gemaakt. Zo is vanaf 1996 HVO ontstaan.”

PRODUCTLANCERING NESTE MY
“In eerste instantie verkochten we dit product zonder merknaam. We noemden het ‘HVO, produced by Neste’. Maar omdat we ons duidelijker op de b2b-markt willen manifesteren, zijn we in oktober 2019 gestart met de productlancering van ‘Neste MY Renewable Diesel’ in Nederland. Voor scheepvaart en transport over de weg bieden we hernieuwbare diesel. In de praktijk levert deze duurzame diesel een CO2-reductie op van negentig procent in vergelijking met de conventionele, fossiele dieselvariant. En met een kleine aanpassing in het productieproces maken we ook biokerosine. Dat levert tot wel tachtig procent CO2-reductie op.”

SAMENWERKING MET DISTRIBUTEURS
“In Nederland werken we samen met vier distributeurs, onze ‘selected partners’. De EG-Group, die ook thuisleveranties verzorgt, heeft een eigen netwerk van tankstations, waarvan er zo’n vijftig Neste MY aanbieden. Tamoil is onze retailpartner met vijftig tankstations waar Neste MY verkrijgbaar is. GP Groot levert onder andere aan tankinstallaties van grote bedrijven, bouwbedrijven en tankstations, waarvan er nu een tiental onze hernieuwbare diesel aanbiedt. De vierde partner, FutureFuels, verzorgt thuisleveranties en is al generaties actief op het gebied van duurzame brandstoffen.”

GROEN IS GROEI
Wat is de drijfveer om ‘groen’ te willen groeien? “Wij willen aan toekomstige generaties een schone en gezonde wereld achterlaten. En daar zijn we gedreven in! De Noordse landen hebben de noodzaak om van fossiele brandstof af te stappen al veel eerder ingezien. Dat doen ze nu ook écht! De gebaande paden doorbreken, het kan. Dus waarom niet? We geven daarmee ook een signaal af aan andere producenten, wereldwijd. Neste heeft drie raffinaderijen. De eerste staat in Porvoo, een plaatsje in de buurt van Helsinki, waar ook het hoofdkantoor van Neste gevestigd is. De tweede, en meteen de grootste, is zo’n tien jaar geleden in Rotterdam neergezet. In Singapore ligt de derde raffinaderij en over twee jaar is de vierde een feit. Je ziet, groen betekent groei.”

BUSINESSCASE ZOEKEN
Hoe draagt Neste MY Renewable Diesel bij aan de groei van de klant? “In vergelijking met fossiele brandstof valt onze oplossing iets duurder uit. Maar om te laten zien dat er winst te behalen valt, en niet alleen op het gebied van duurzaamheid, zoeken we altijd naar een businesscase, die de meerkosten verantwoordt. Zo vraagt Rijkswaterstaat in aanbestedingen tegenwoordig naar verduurzaming. Bij de aanleg van een snelweg dien je over het totale project bijvoorbeeld 35 procent CO2 te reduceren. Asfalt valt moeilijk te verduurzamen, maar brandstof wel. Makkelijk zelfs, met gebruik van onze oplossing. Een bedrijf als Dura Vermeer of BAM kan met onze brandstof inschrijven en een voordeel behalen op de concurrent. Als daardoor de aanbesteding gewonnen wordt, zijn de meerkosten van de non-fossiele brandstof verwaarloosbaar.”

EEN HAAKJE VINDEN
“Een ander voorbeeld zijn netwerkbeheerders als Alliander of Stedin. Zij leggen in een bestaande woonwijk nieuwe kabels onder de grond. Dan is een noodstroomaggregaat nodig om de stroomvoorziening te garanderen. Die maakt lawaai, stinkt en is niet duurzaam. Onze biobrandstof is geurloos, ook bij de uitstoot. Bovendien is HVO uit hernieuwbare grondstoffen gemaakt. Als je stroom opwekt vanuit biomassa, mag je van ‘groene stroom’ spreken. Zo kan je je bedrijfsvoering verduurzamen en tegelijk een succesverhaal vertellen. Op die manier zoeken we een ‘haakje’ voor elk segment waarbinnen we opereren.”  

PALET AAN KEUZES
De vraag naar HVO is groot, waardoor er schaarste dreigt, met hogere prijzen tot gevolg. Hoe voorkom je dat het product zichzelf uit de markt prijst? “We breiden huidige productieprocessen uit en werken aan een vierde raffinaderij. Daarnaast komen er meer spelers op de markt, waardoor de plas HVO nog groter wordt. Maar het is nooit onze ambitie, en ik denk ook niet die van onze concurrenten, om het totale aanbod fossiele diesel te vervangen. Dat is niet haalbaar. Wij denken dat je in de nabije toekomst een palet aan keuzes krijgt: elektrisch, waterstof, biobrandstof én fossiel. Het fossiele aanbod zal  uiteindelijk verder afnemen en de alternatieve brandstoffen nemen toe. Zo zie ik het.”

CIRCULAIRE LOOPS
Neste blijft pionieren voor een schone en gezonde toekomst en ziet een toekomst vol kansen, lezen we in de ‘missie en visie’. Zijn er nog andere duurzame producten te verwachten, naast HVO? “Neste verwerkte eind vorig jaar 400 ton vloeibaar gemaakt, plastic afval, in de raffinaderij in Finland. Vergelijkbaar met de hoeveelheid plastic afval die 20.000 Europeanen per jaar produceren. Dit was de eerste keer dat Neste dit afval op industriële schaal verwerkte tot een hoogwaardige, gerecyclede grondstof. Bijvoorbeeld voor het maken van nieuw plastic. Het creëren van een circulaire economie én het verminderen van het gebruik van ruwe olie in z’n raffinaderijen is een van de strategische doelen van Neste. Daarin is deze testrun een belangrijke mijlpaal. Een ander, meer lokaal voorbeeld? De gemeente Amsterdam heeft eigen afvaltrucks die op onze non-fossiele brandstof rijden. Uit het opgehaalde afval maken wij weer hoogwaardige, gerecyclede grondstoffen. Dat zijn mooie circulaire loops, die dan ontstaan. Daar zijn we constant naar op zoek.”

NESTE
is tegenwoordig ’s werelds grootste producent van biobrandstoffen. Het Finse bedrijf bestaat echter al sinds 1949. In die tijd was Finland voor de olietoevoer te veel afhankelijk van Rusland. Om die afhankelijkheid te verminderen werd staatsoliebedrijf Neste opgericht.

inNOVE lezen

NOVE leden kunnen inNOVE magazine ook digitaal lezen op het ledennet. Of klik hier om direct naar inNOVE #1 2021 te gaan.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape