Wedden op één duurzaamheidspaard is gevaarlijk

12 mei 2021
inNOVE 2021-01 Voorkant

Medio dit jaar komt de Europese Commissie met voorstellen om de aangescherpte klimaatdoelstellingen te behalen. Verduurzaming van de transportsector speelt daarin een belangrijke rol. Ter voorbereiding worden allerlei consultaties georganiseerd waarbij belangstellenden zich kunnen laten horen. NOVE doet dat mede via koepels, zoals het Platform Duurzame Biobrandstoffen en UPEI.

De Nederlandse overheid lijkt enkel oog te hebben voor de elektrische oplossing als het gaat om personenvervoer. Dat heeft onder meer te maken met de Tank to Wheel benadering, ofwel alleen kijken naar wat er uit de uitlaat komt en niet naar de hele brandstofketen. De verbrandingsmotor wordt gelijkgesteld met fossiele brandstof, terwijl je met een verbrandingsmotor prima hernieuwbare brandstoffen of e-fuels kunt gebruiken (en dus per saldo geen of weinig CO2 aan de lucht toevoegt). In algemene zin wordt in klimaatregelgeving steeds meer aangestuurd op één techniek, terwijl het gaat om het behalen van een doelstelling: tegengaan van klimaatverandering.

Het is buitengewoon risicovol om aan te sturen op één techniek. Hoe garanderen we dat deze techniek betaalbaar wordt voor iedereen? Dat is hij nu zeker niet: er moeten bakken met subsidies bij om mensen elektrisch te laten rijden. Daarom is NOVE er juist voorstander van om niet voor techniek te kiezen, maar zodanige prikkels te geven dat er betaalbare oplossingen komen waarmee de CO2-uitstoot naar beneden gaat. Een oplossing die in de kinderschoenen staat zijn e-fuels: synthetische brandstoffen die worden gemaakt van duurzaam opgewekte stroom en CO2, gewonnen uit de lucht of fabrieksschoorstenen. E-fuels zouden hooguit voor de luchtvaart of scheepvaart gebruikt moeten worden, maar dreigen de pas te worden afgesneden voor personenvervoer. Het maakt niet uit waar een CO2-molecuul uitgespaard wordt: ter land, ter zee of in de lucht. Uitgespaard = uitgespaard. Daarom moeten we de komende periode extra scherp zijn en er bij beleidsmakers op aandringen om alle mogelijkheden open te houden. Vandaar dat NOVE op Twitter regelmatig de hashtag #alleoptiesnodig gebruikt. De binnenvaart heeft met een Green Deal afgesproken om te vergroenen, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Hierover leest u meer in NOVE Nieuws. Verder besteden we in deze inNOVE nog meer aandacht aan verduurzaming in de sector met een stelling over HVO, gaan we in op brandblussers bij vraagbaak en staat Neste met hun Renewable Diesel in de rubriek Vernieuwend.

Erik de Vries, Directeur NOVE
inNOVE #1 2021

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape