Oprichting Europees platform hernieuwbare brandstoffen

19 mei 2021

Een tiental Europese koepelorganisaties die belangen vertegenwoordigen van bedrijven die actief zijn met hernieuwbare brandstoffen hebben de krachten gebundeld in een nieuw platform: The Renewable & Low-Carbon Liquid Fuels Platform. Dit Platform heeft als doel beleidsmakers duidelijk te maken dat hernieuwbare brandstoffen een belangrijke en economisch verantwoorde bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. De Europese koepelorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren UPEI is ook bij het Platform aangesloten.

Het Platform wijst op het belang om alle opties om te decarboniseren open te laten. Het afschaffen van de verbrandingsmotor hoort hier niet bij: dit sluit immers het pad af naar E-fuels, die uit hernieuwbare energie wordt gemaakt. De beleidsregels moeten juist rekening houden met oplossingen die misschien nu nog niet commercieel interessant zijn, maar dat over een paar jaar wel degelijk kunnen zijn. Ook de betaalbaarheid van de energietransitie is een belangrijk onderwerp van het Platform. Hoewel in de naam van het Platform over vloeibare brandstoffen wordt gesproken, worden ook hernieuwbare gasvormige brandstoffen onder de aandacht gebracht.

De eerste gezamenlijke verklaring hier te lezen. 

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape