Veranderingen op komst voor brandstofleveranciers binnenvaart

18 okt 2021
Afgifte meters

Ter voorbereiding op mogelijke wijzigingen van het besluit en regeling energie en vervoer was er afgelopen vrijdag op uitnodiging van NOVE een delegatie van de NEa en het ministerie van IenW te gast bij Bunkerstation Terlouw, om te zien welke administraties, controles en verslagleggingen er nu al zijn en hoe die zo ‘eenvoudig’ mogelijk kan worden ingericht.

NOVE-leden willen graag antwoorden op vragen die hieromtrent leven, vandaar NEa een informatiebijeenkomst voorbereidt, waar NOVE graag input voor levert, in de vorm van dit bedrijfsbezoek.

NOVE geeft aan de ene kant veel tegengas voor deze nieuwe wetgeving omdat mogelijk door kostenverhogingen een enorme verstoring van het level-playing field gevreesd wordt ten opzichte van de buurlanden. Aan de andere kant werken wij volop mee aan deze informatiebijeenkomst, omdat wij denken dat vroeger of later een verplichting toch komt. De branche is voorstander van verduurzaming, maar niet ten koste van een bedrijfstak die juist nodig is in de energietransitie.

Informatiebijeenkomst, in het bijzonder voor de leden van de sectie Binnenvaart!

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape