HBE-reductiebijdrage 2023 vastgesteld op 44 kg per HBE

9 jun 2022

De NEa heeft voor het nalevingsjaar 2023 de HBE-reductiebijdrage vastgesteld op 44 kg CO2-eq per HBE. Bij deze reductiebijdrage is het aantal HBE’s dat ingeleverd moet worden voor de reductieverplichting lager dan voor de jaarverlichting, waardoor bedrijven met een gecombineerde jaar- en reductieverplichting geen extra HBE’s hoeven in te leveren. NOVE juicht deze tijdige bekendmaking van de HBE-reductiebijdrage toe. Het complete nieuwsbericht kunt u nalezen op de website van de NEa: https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2022/06/07/hbe-reductiebijdrage-2023-vastgesteld-op-44-kg-per-hbe

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape