Aanpassing salarisschalen brandstofhandel per 1 januari 2023 met 3%

28 nov 2022

Het Hoofdbestuur van NOVE heeft besloten het advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie om de salarisschalen voor de brandstofhandel per 1 januari 2023 met 3% ter verhogen, overgenomen. Daarnaast worden de salarisschalen voor de landhandel met 2,5% verhoogd per 1 juli 2023. De sectie Binnenvaart heeft een eventuele tweede aanpassing van de salaristabel voor de binnenvaart bunkersector nog in beraad.

Het advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie is gebaseerd op algemene economische ontwikkelingen, specifieke ontwikkelingen in de sector en afspraken in aanpalende sectoren, zoals de tankstationbranche, het beroepsgoederenvervoer en de binnenvaartsector.

De aangepaste salaristabellen zijn terug te vinden op de website van NOVE.

Het advies aan het Hoofbestuur werd aldus verwoord:

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape