Statiegeld op blikjes per 1 april - campagnemateriaal

22 feb 2023

Vanaf 1 april 2023 komt er ook statiegeld op blikjes drinken, zoals fris, bier en mixdranken. Om mensen hierover te informeren, start Statiegeld Nederland een grote landelijke campagne. U kunt de campagne onder andere tegenkomen op televisie, op abri’s en op sociale media. Het doel: mensen informeren over het statiegeld op blikjes en hen bewegen om blikjes in te leveren.

Wettelijke doelstelling
Het doel van de invoering van statiegeld op blikjes is het terugdringen van blikjes in het zwerfafval en blik weer inzamelen, zodat er nieuwe blikjes gemaakt kunnen worden. Het statiegeldsysteem moet ervoor zorgen dat alle 2,5 miljard blikjes die jaarlijks op de markt komen zonder problemen kunnen worden ingeleverd en niet in de natuur belanden.

Wij hebben uw hulp nodig
Statiegeld Nederland vraagt nadrukkelijk uw hulp in het uitdragen van deze boodschap. De tankstations zijn een belangrijk kanaal bij het retourneren van statiegeldverpakkingen. Als de boodschap bijvoorbeeld ook op het schap, bij de kassa's en narrowcasting wordt getoond, kunnen we meer consumenten bereiken.

Voor bemande tankstations geldt een verplichting, andere tankstations kunnen vrijwillig deelnemen.

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape