5 mei 2023 géén vrije dag

14 apr 2023

Ieder jaar is de vraag aan de orde of in de brandstofhandel 5 mei een vrije dag is. De verwarring ontstaat doordat 5 mei wel als een officiële feestdag is aangemerkt door de overheid, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/officiele-feestdagen.

Een officiële feestdag betekent echter niet automatisch een vrije dag dan wel uitbetaling van een toeslag. Dat is te lezen op dezelfde informatiepagina van de overheid.

De vrije dag of toeslag voor werken is voor 5 mei binnen de brandstofhandel is wel van toepassing tijdens lustrumjaren, dus de eerstkomende 5 mei waarvoor dit geldt is 5 mei 2025. Een en ander is terug te vinden onder de tab Arbeidsvoorwaarden op de website van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape