Meer duidelijkheid over toezicht bij bunkeren

10 aug 2023

Het afleveren van brandstof en vullen van tanks bij vaartuigen (bunkeren)  moet volgens de wet door of onder ‘direct toezicht’ van deskundig personeel  gebeuren1. Wat ‘direct toezicht’ precies inhoudt, is lang onduidelijk  geweest.  Kortgeleden heeft de rechter meer duidelijkheid gegeven in een  zaak die AK advocaten met succes heeft behandeld². 

De zaak betrof een brandstofmorsing in het water tijdens het bunkeren. De brandstofslang was op de verkeerde tank geplaatst, waardoor deze is overgelopen. De gemeente vond dat het bunkerstation onvoldoende toezicht had gehouden en legde een dwangsom op.

OORDEEL RECHTBANK Uit (wets)geschiedenis volgt niet wat ‘direct toezicht’ precies inhoudt. Wel volgt uit eerdere rechtspraak3 dat cameratoezicht onvoldoende is. Het deskundig personeel van het bunkerstation moet lijfelijk aanwezig zijn in de directe nabijheid van het bunkeren. In deze zaak was het personeel van het bunkerstation bij het bunkeren aanwezig. De rechtbank achtte van belang dat ook communicatie en informatie tussen het personeel en de klant plaatsvond over welke brandstofslang werd aangereikt. Ook woog de rechtbank mee dat de brandstofslangen een naam- en kleursticker hebben. 

De rechtbank vond dat hiermee voldoende direct toezicht is gehouden. De last onder dwangsom is daarom vernietigd.

CONCLUSIE De rechtbank legt het begrip ‘direct toezicht’ vrij ruim uit. Het personeel moet lijfelijk in de directe nabijheid van het bunkeren aanwezig zijn. Ook lijkt communicatie met en informatie van de klant over de brandstofslang die wordt aangereikt, onder het toezicht te vallen, net als het stickeren van de slang. N.B. De hoogste rechter kan mogelijk anders oordelen.

AK Advocaten
Renata Königel
Jurist Omgevingsrecht
076 – 502 20 80
rkdp@ak-advocaten.eu
www.ak-advocaten.eu

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape