(G)een inventarisatie, wel minimalisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij tankstations

24 aug 2023

De inventarisatie voor ZZS stoffen is een verplichting voor vergunningplichte bedrijven. Aangezien tankstations (zonder vergunningplicht) geen inventarisatie van ZZS-stoffen (onderdeel van de informatieplicht uit het Activiteitenbesluit) hoeven uit te voeren en aangezien de informatieplicht bij vergunningplichtige tankstations zal komen te vervallen met de Omgevingswet (per 1 januari 2024), is in landelijk overleg tankstations van de Omgevingsdiensten afgesproken om tankstations voor nu buiten beschouwing te laten. Dit betekent dat eventueel aangeschreven vergunningsplichtige tankstations vooralsnog geen verdere actie te hoeven ondernemen ten aanzien van een informatieverzoek. Het minimaliseren van emissies van ZZS blijft het uitgangspunt.

NOVE vindt deze praktische insteek van de Omgevingsdiensten een goede zaak, in aanloop naar de Omgevingswet. Het minimaliseren van emissies, zeker als ze het stempel ‘ZZS’ hebben, behoeft eigenlijk geen extra toelichting. Ook hier mag een praktische benadering en een goed afgewogen risico binnen de branche niet uit het oog worden verloren.

Samen sterk(er)
Ook het noemen waard is dat in dit geval een van de NOVE-leden (Vollenhoven Tilburg) dit opgepakt heeft, te samen met NOVE-businesspartner (KWA) en de brancheverenigingen hierbij betrokken en dit graag wil delen met de overige leden. Deze pro-actieve inzet is belangrijk naar de Omgevingsdiensten toe.

Eerdere berichten:

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape