Dieselnorm (EN590) en benzinenorm (EN228) worden herzien

4 sep 2023

De afgelopen jaren hebben NOVE en Stichting VOS binnen de brandstoffencommissie van de NEN steeds de ervaringen van de dieselbrandstofkwaliteit ingebracht, verkregen uit de meldpunten die NOVE en stichting VOS (mede) opgezet hebben tezamen met o.a. BOVAG, RAI, VEMOBIN, TLN en KBN.

DIESEL (NEN-EN 590)
Onder andere de ingebrachte ervaringen van het meldpunt hebben geleid dat nu de Europese technische commissie (CEN/TC 19) heeft besloten om NEN-EN 590 Brandstoffen voor wegvoertuigen te herzien. Dit naar aanleiding van het probleem van schurende deeltjes (abrasive particles) in diesel.

BENZINE (NEN-EN 228)
Ook zal dezelfde CEN/TC 19 commissie de NEN-EN 228 voor ongelode benzine gaan herzien.

Ook andere ervaringen aangaande brandstoffen en brandstofsystemen zal NOVE blijven verzamelen.

Mogelijke wijzigingen NEN-EN 590 DIESEL..... 

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

logo meldpunt ervaringen diesel trucks 2.PNG

Eerdere berichten:

- Meldformulier gebruikerservaringen dieselbrandstoffen nu ook 'op papier" (11 januari 2023)
- Aantal meldingen na koude periode toegenomen (22 december 2022)
- Gebruikerservaringen dieselbrandstoffen: meld het (1 november 2022)
- Overleg inzake kwaliteit dieselbrandstof (18 oktober 2022)

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape