#alleoptiesnodig

5 dec 2022

Het zijn spannende tijden op de energiemarkt, eerst hadden we de gascrisis, die inmiddels enigszins onder controle is, daarna volde al rap de zorgen over beschikbaarheid van olie en olieproducten. Europa heeft dat deels over zichzelf afgeroepen door een, op zich begrijpelijke, boycot af te kondigen op fossiele producten afkomstig uit Rusland. Vraag is of er niet ietsje langer nagedacht had kunnen worden over de mogelijke gevolgen hiervan, zowel wat betreft beschikbaarheid als prijsvorming. Maar soms gaan die zaken nou eenmaal zo.

De afgelopen maanden heeft NOVE volop input geleverd voor de totstandkoming van het Landelijk Crisisplan Olie. Dit plan is opgezet door het Ministerie van EZK samen met andere Ministeries en betrokken partij en in de markt, waaronder dus ook NOVE. W ij hebben vooral onze expertise ingebracht op het gebied van de opslag en distributie van brandstoffen in de haarvaten van het systeem. Daarnaast hebben w ij gewezen op een aantal belangrijke zaken zoals een distributieplan voor de fase als er écht tekorten zouden ontstaan, zodat iedereen vooraf weet waar hij /zij aan toe is. Ook riepen w ij het Ministerie op om naast zakelijke belangen- en klantengroepen de particuliere klant mee te nemen in het hele proces, door een part ij als ANWB te betrekken. Daarnaast hebben we aangegeven dat disrupties in het systeem elkaar heel snel kunnen opvolgen, dus b ij alarmfase 1 moet je meteen klaar zijn voor fase 2.

Ook hebben wij voorgesteld om de strategische voorraden in Nederlanden structureel op te hogen. Ja, dat leidt tot meer kosten voor de eindgebruikers, maar geeft ook meer comfort om een crisis aan te kunnen. Daarnaast hebben we gepleit om het aandeel hernieuwbaar in ons brandstoffenaanbod structureel te verhogen om de afhankelijkheid van fossiel te verlagen. Dit is prima mogelijk, zegt ook het Platform Hernieuwbare Brandstoffen. En bij de inzet van hernieuwbare brandstoffen hebben we #alleoptiesnodig. Laat dat nu net het thema zijn van deze uitgave van inNOVE. Alle opties moeten we inzetten om het wegverkeer te vergroenen, evenals andere vervoersmodaliteiten in de lucht en op het water. Dat gaat het snelst en relatief het goedkoopst door hernieuwbare brandstoffen bij te mengen. Daardoor kun je gebruik maken van bestaande infrastructuur en van de vereiste specificaties voor bestaande motoren. HVO is een prachtige optie voor de dieselstroom, zo lezen we verderop in inNOVE bij het bedrijfsportret van Fieten Olie. In Nederland wordt veel productiecapaciteit voor HVO bijgebouwd. Samen met de beleidsmakers moeten we ervoor zorgen dat de output van die fabrieken niet te snel de grens over gaat, maar dat wij die hier in kunnen ze en. Goede regelgeving is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Zo is regelgeving ook een belangrijke voorwaarde om te voorkomen dat we slechts afhankelijk zijn van één of twee opties. Een silver bullit als standaardoplossing voor alle vormen van energie bestaat niet. Het systeem moet robuust worden ingericht met meerdere oplossingen die naast elkaar bestaan.

Een belangrijke oplossing voor personenauto’s, motoren en scooters is natuurlijk elektriciteit. Steeds meer NOVE-leden stappen op die trein. Andere leden wachten nog af, deels omdat ze nog niet helder voor ogen hebben hoe de businesscase er uit kan zien, deels omdat de technische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat als je bij wij ze van spreken een snellader bestelt, deze drie maanden na plaatsing alweer achterhaald is. Daarnaast is waterstof ‘hip en happening’ voor verschillende toepassingen en als optie om het elektriciteitsnetwerk te balanceren als er overcapaciteit van elektriciteitsproductie is. Op onze kennisdag EV/waterstof afgelopen november in Bunnik hebben we de leden die informatie zoeken op het gebied van EV en waterstof gekoppeld aan de leden die al de nodige ervaring hebben opgedaan. Wij denken dat het belangrij k is om nu aan de slag te gaan. Het aandeel van elektrische voertuigen in de nieuwverkoop neemt gestaag toe, net als het percentage in het wagenpark. Ook vanuit NOVE zullen we meer aandacht gaan besteden aan deze vormen van energie. Wat dat betreft heeft NOVE jaren geleden al een prima naam voor de vereniging bedacht die nog jaren meekan.

Wij hopen u als lezer weer veel inspiratie mee te geven met deze uitgave van inNOVE magazine en tot slot wensen wij u namens secretariaat en bestuur van NOVE een gezond en energiek 2023 toe!

 

Erik de Vries, directeur NOVE

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape