Terugblik: Kennisdag EV/ waterstof en Algemene Ledenvergadering

23 nov 2022

Op 30 november kwamen de NOVE leden bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering en een inspirerende kennisdag. Er werden belangrijke punten besproken, kennis gedeeld en onderling bij gepraat. We blikken terug op deze innoverende dag.

De Algemene Ledenvergadering begon met het goedkeuren van het verslag van de vorige ALV op 29 juni 2022. Vervolgens gaf penningmeester Sacha Konan een toelichting op de begroting voor 2023. Onderdeel hiervan is een verhoging van de contributie met vijf procent. Gezien het feit dat de kosten oplopen en vorig jaar geen inflatiecorrectie hee plaatsgevonden, is dit een redelijk voorstel. De ALV ging hiermee akkoord. Verder hee NOVE met inzet van een extern bureau hard gewerkt om de debiteurenstand te verlagen. De begroting voor 2023 kent daarnaast een negatief resultaat van 20K. Reden hiervoor is dat het bestuur van NOVE graag in ieder geval tijdelijk het secretariaat wil uitbreiden met een junior die zich gaat inzetten op gebied van elektrisch vervoer (EV) en waterstof voor de leden. De financiële commissie had reeds positief ingestemd met de begroting van 2023 en de bij behorende uitleg. Ook de ALV ging akkoord.

...

 

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape