NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN

21 sep 2023
inNOVE 2023-3 voorplaat.PNG

Op 22 november “mogen” we weer. Naar het stemhokje. Ik heb niet het idee dat iedereen daar op zit te wachten, maar nieuwe ronde, nieuwe kansen zullen we maar zeggen. Uiteraard heeft NOVE een wensenlijstje voor de dames en heren politici. Wat zouden wij graag zien dat na de verkiezingen geregeld wordt, maar liefst nog eerder?

Een aantal van die wensen (maar zeker niet uitputtend) breng ik graag naar voren. Brandstof geleverd aan de agrarische sector (en wie weet aan nog meer sectoren): de accijns gelijk trekken aan die van diesel óf toestaan dat iedere brandstofleverancier dit product mag aanbieden. Graag duidelijkheid dus. Inning van de verwijderingsbijdrage voor afvalverwerking van schepen door binnenvaartbunkeraars: de aangifte van de hoeveelheid liters, waarop de hoogte van de verwijderingsbijdrage is gebaseerd, neerleggen bij degene die ook moet betalen, de afnemer. Iedereen moet tenslotte ook zijn eigen belastingaangifte doen. Voor snelwegstankstations: geen geforceerde scheiding van kavels inzake elektrisch laden. Snelwegtankstations zijn prima in staat om meerdere vormen van energie tegelijk aan te bieden. Dat hebben ze al meer dan een halve eeuw bewezen. Stem de accijnzen in Nederland beter af met de accijnzen van de buurlanden. Daarmee voorkomen we weglekeffecten (ook van accijnsinkomsten voor de staat). Voer bovendien rekeningrijden in. Houd het huidige systeem van certificering van bovengrondse opslagtanks in stand: het werkt namelijk prima. Haal belemmeringen van de toepassing van hernieuwbare energie in transport weg, zodat ook de kleinere MKB bedrijven in de brandstofsector actief kunnen bijdragen aan de energietransitie: immers, #alleoptiesnodig. En tot slot: houd bij de invoering van de Fit-for-55 maatregelen in Nederland het gelijke speelveld binnen Europa goed in het oog. Een aantal van onze sectoren, waaronder de bunkersector, is internationaal georiënteerd en heeft daarom belang bij doordachte regelgeving.

“Blijven leren voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management”

“Blijven leren”, dat is het thema van deze inNOVE. Tijdens de redactievergadering kwamen we tot de conclusie dat dat geldt voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management.

Leren kun je op allerlei manieren, bijvoorbeeld door te kijken naar ontwikkelingen in andere sectoren. Zo zien we in de land- en bosbouw een toename van het gebruik van drones, met spectaculaire resultaten. Dichter tegen onze branche aan, stellen we vast dat de introductie en distributie van elektrische voertuigen tot grote veranderingen leidt in het autodealerkanaal. Disrupties, die we ook in onze branche kunnen verwachten.

Kijken we naar onze eigen sector kan kunnen we ook leren van het verleden als het gaat om transitie: in de jaren 60 schakelden de huizen en industrie massaal over op aardgas. De kolen die onze leden leverden waren niet meer nodig. Sommige bedrijven stapten over op het leveren van gashaarden. Andere ontwikkelden zich als leveranciers van brandstoffen voor transport en scheepvaart. Een flink deel van de bedrijven redde het niet: zij bleven te lang hangen in de bestaande business en bedrijfsvoering. Het is ook belangrijk om algemene technische “Blijven leren voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management” ontwikkelingen in de gaten te houden. Wat te denken van de toepassing van kunstmatige intelligentie? Het lijkt wellicht nog de ‘ver van mijn bed show’ maar niemand had de razendsnelle ontwikkelingen van mobiele telefoons kunnen voorspellen (behalve Nikola Tesla dan in 1926) of van de thuiscomputer

Er zijn ook concrete opleidingen en cursussen om de kennis op peil te houden. NOVE organiseert zelf een aantal cursussen over diverse onderwerpen die goed bezocht worden. We zijn ons nu aan het oriënteren op een cursus over nieuwe energievormen, waaronder waterstof en elektriciteit.

Daarnaast zijn er (vele) congressen, seminars en workshops. De uitdaging hierbij is: welke kies ik uit? Er moet tenslotte ook nog gewerkt worden. NOVE probeert hierbij de relevante workshops uit te lichten, onder meer via de nieuwsbrief.

Tot slot vakliteratuur: ook hierbij streeft NOVE ernaar om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Met de ondertitel “vakblad voor de brandstofhandel in transitie” geven we aan dat we naar de toekomst kijken (met de kennis uit het verleden).

Zeer blij zijn wij dan ook dat we dit nummer Hugo van Hees van TUecomotive mochten interviewen, vanwege hun holistische blik op CO2 -reductie in de hele levenscyclus. Uit de cijfers op de achterzijde van deze uitgave kunnen we opmaken dat de verkoop van diesel het hoogste punt bereikt lijkt te hebben. Alternatieve brandstoffen en energievormen zullen een steeds grote rol spelen. Veel leesplezier met deze uitgave van inNOVE, wij blijven u graag op de hoogte houden. Mocht u meer exemplaren willen voor de medewerkers van uw bedrijf, neem contact op met het NOVE-secretariaat.

Erik de Vries, directeur NOVE

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape