HOE BEREID JE JE VOOR OP ETS-2?

21 sep 2023

Doe mee aan de workshop op 29 september 2023

Europa staat op het punt een tweede emissiehandelssysteem (ETS-2) in te voeren, dat het toepassingsgebied zal uitbreiden met emissies van het wegvervoer en de bouwsector. Het ETS-2 zal het ook noodzakelijk maken om emissierechten te kopen voor de verbranding van fossiele brandstoffen in de verwerkende industrie en de bouw, die nog niet onder het huidige ETS vallen.

Deze ontwikkelingen betekenen een enorme uitbreiding van het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem. ETS-2 zal meer emissies bestrijken dan het huidige ETS. Bovendien zal het budget van beschikbare emissierechten meer dan twee keer zo snel afnemen als bij het huidige ETS.


Workshop

In deze komende workshop zal studio Gear Up de laatste bevindingen presenteren, gebaseerd op recente ontwikkelingen van deze wetgeving. We bespreken de belangrijkste factoren die de ETS-prijzen beïnvloeden en de mechanismen waarmee ze werken. Verder kijken we ook naar de implicaties van het handelssysteem. We verkennen mogelijke dynamieken en onzekerheden en brengen de kansen en risico’s voor bedrijven in kaart.

In onze vorige workshop onderzochten we de voorgestelde wetgevingsdocumentatie en de implicaties van de uitbreiding van het ETS met de wegen- en bouwsector. Kijkend naar de impact op de Europese markt, toonde onze analyse aan dat gezien de voorgestelde lineaire reductiefactor, de wegvervoersector een substantiële groei in het volume van hernieuwbare brandstoffen nodig heeft. Door de voorlopige overeenkomsten van deze wetgeving te onderzoeken, hebben we beter inzicht in de reikwijdte van de dekking en de implicaties voor de reductie van broeikasgasemissies. In de workshop presenteren we deze bevindingen en bespreken we de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de ETS-prijzen en de mechanismen waarmee ze werken - en geven we ons inzicht in hoe we verwachten dat deze interacties zich in de loop van de tijd zullen ontwikkelen en hoe ze de markten voor hernieuwbare energie zullen beïnvloeden.

Studio GearUp
www.studiogearup.nl
Cruquiusweg 111 A - 1019 VC Amsterdam

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape