TUE/ecomotive: Inspiring the industry

2 okt 2023

Hugo van Hees is businessmanager van TU/ecomotive, een studententeam aan de TU Eindhoven, dat zich al meer dan tien jaar richt op duurzame mobiliteit, door op basis van de meest recente technologische ontwikkelingen elk jaar een nieuwe ‘concept car’ te ontwikkelen.

“Een aantal studenten deed tien jaar terug mee aan de Shell Eco-marathon, een competitie waarin voertuigen zo efficiënt mogelijk op brandstof moeten rijden”, vertelt Hugo. “We hebben een aantal jaar meegedaan, maar als team vonden we dat enkel ‘brandstof-efficiënt’ niet voldoende omschrijft wat duurzame mobiliteit zou moeten inhouden. Vanaf het tweede jaar zijn we al gaan kijken of we ook andere aspecten aan dat concept konden toevoegen. Dat heeft er na een paar jaar toe geleid dat we de marathon hebben losgelaten. Want ons vierde voertuig was al te zwaar om aan die competitie mee te kunnen doen. Maar het concept was wel superinteressant! We zijn onze auto’s toen gaan promoten door elk jaar zélf een tour te organiseren.”

WAT IS UITEINDELIJK HET DOEL VAN DIT PROJECT?
“Inspiring the industry is ons motto. We willen graag laten zien dat een groep gemotiveerde mensen iets heel moois kan bereiken als het gaat om duurzame innovaties binnen de automotive sector. We willen de industrie inspireren. Met voertuigen die klimaatpositieve mobiliteit voor iedereen toegankelijk maken. Dat is onze visie, de stip aan de horizon. Concreet zetten we elk jaar – onder hoge druk – een nieuw concept neer. Waarmee we laten zien wat er op het gebied van mobiliteit mogelijk is. Wat we óók willen laten zien is dat we hier met dertig bevlogen mensen bij elkaar zitten. Die steken hier al hun tijd en energie in. Niet alleen omdat ze dat gaaf vinden, maar ook omdat het hun persoonlijk aangaat. Ze zoeken naar out-of-the-box oplossingen voor problemen waar we tegenaan lopen. Daar komen gigantische innovaties uit. Binnen een sector die over het algemeen redelijk conservatief is.”

KLOPT HET DAT JULLIE EEN AUTO ONTWIKKELD HEBBEN DIE ZELFS EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVERT AAN HET KLIMAAT?
“Vorig jaar heeft het team een auto met de naam ZEM ontwikkeld. Dat staat voor Zero Emission Mobility, een auto die geen footprint achterlaat. Daarbij is gekeken hoe je in de productiefase de emissies al kunt verlagen. Bijvoorbeeld door materialen en componenten aan het eind van de levenscyclus te hergebruiken. Zo kan je emissies redelijk reduceren. Maar wat het meest aansloeg is dat het voertuig tijdens het rijden meer goedmaakt dan uitstoot. In de auto is een CO2 -filter geïmplementeerd die tijdens het rijden CO2 uit de lucht filtert. De zonnepanelen op het dak geven nog wat extra bereik, zo’n twee kilometer per dag. Daarnaast kan het voertuig bidirectioneel laden. Dat betekent dat de auto zowel energie aan het net kan leveren als kan opladen. Als er overdag veel duurzame energie beschikbaar is, kan het voertuig als mobiele batterij ingezet worden. En als ’s avonds de energievraag wat hoger ligt, kan de auto terugleveren aan het net. Zo zet je je auto in als mobiele batterij. Alle technologie samen leidt tot een voertuig dat tijdens het rijden klimaatpositief is. En dat is heel interessant.”

HEEFT HET PROJECT OOK UITSTRALING BUITEN DE AUTOMOTIVE BRANCHE? WAT VOOR EFFECT HEBBEN DEZE INNOVATIES VOOR DE BRANDSTOFHANDEL BIJVOORBEELD?
“Van nature zou je zeggen dat wat wij doen lijnrecht ligt tegenover de belangen van de brandstofsector. Maar het is wat mij betreft vooral interessant om te kijken hoe men dit anders kan insteken. Hoe je ervoor kan zorgen dat het interessant is om die verandering mee te maken door nieuwe technologieën toe te passen. Ik geloof niet dat er over vijf jaar geen brandstofsector meer is in de traditionele zin. Maar ik denk wel dat het een sector is waarvan de toekomstbestendigheid over enkele jaren risico gaat lopen als men zich niet aanpast aan nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dat de sector goed moet nadenken over hun kernactiviteit: het aanbieden van energie. En hoe ze dat met alternatieve bronnen van energie gaan doen, in plaats van de focus blijven houden op fossiele brandstof. Ik denk dat die transitie geleidelijk moet gaan, dat kan niet in één keer. Maar ik denk ook dat de partijen die nu de transitie omarmen in plaats van afwijzen, op lange termijn daar een gigantisch voordeel uit kunnen halen.”

HOE KIJKEN JULLIE NAAR DE TOEKOMST VAN MOBILITEIT?
“Ik denk dat mobiliteit essentieel is voor de wereld die we nu hebben. Dat het hier zo goed gaat, komt voor een groot deel doordat mobiliteit voor iedereen beschikbaar is. Je rijdt overal eenvoudig naartoe. Zodra dat niet meer mogelijk is, gaat er op zowel persoonlijk vlak als voor de mensheid in bredere zin, een hoop verloren. Dus wij denken dat mobiliteit essentieel is en dat de auto, of een auto-equivalent, daar een essentiële rol in speelt. Echter, de sector zal moeten nadenken over een manier waarop ze mobiliteit tot in de oneindigheid kunnen aanbieden, zonder dat dat een negatieve invloed heeft op de omgeving.”

BIEDT DE ELEKTRISCHE AUTO DAAR DE OPLOSSING VOOR?
“Het zou kortzichtig zijn om alleen de elektrische auto in dat denken mee te nemen. Het is absoluut een verbetering, maar het gouden ei is het niet. Anders had iedereen nu elektrisch gereden. Er moet meer gebeuren dan alleen elektrificatie, want de hele infrastructuur daaromheen stoot ook emissies uit. Meer zelfs dan bij de productie van traditionele voertuigen. Aan de andere kant, elektrische voertuigen kunnen veel langer mee, vragen minder onderhoud. Dus kies je voor elektrificatie, dan zou je het voertuig niet zo snel moeten willen vervangen.”

DENK JE ..... AAN EEN AUTO DIE LEVENSLANG MEEGAAT?
“Ja... maar de realiteit is dat de meeste mensen geen auto uit de jaren vijftig willen rijden. Het gros rijdt toch echt in een nieuwere auto. Daarnaast, je kan de toekomst niet voorspellen. Het is volgens mij heel belangrijk dat onze voertuigen zo zuinig mogelijk rijden. Want waar zitten nou echt de emissies in? Bij brandstofvoertuigen is dat voor een groot deel het gebruik ervan. Maar kijk je naar elektrische auto’s in combinatie met 100% groene energie, dan komt ongeveer 98% van de emissies uit de productiefase. Daar moeten we dus naar gaan kijken. Maar er zijn ook andere technologieën, die voor andere sectoren weer interessant zijn. Waterstof is ook een optie, dat vooral voor het zware transport interessant kan zijn.”

TENSLOTTE, WAT IS JOUW ROL ALS BUSINESSMANAGER?
“Ons team draait op de sponsoring en partnerships met de partijen waarmee wij samenwerken. Binnen het team ben ik verantwoordelijk voor de relatie met hen. Ik onderhoud het contact en zorg ervoor dat wat we met hen afspreken ook gerealiseerd wordt. Zowel vanuit onze kant als vanuit de kant van de partner. Op dit moment hebben we al meer dan veertig partners aan boord. Een aantal grote namen zijn VDL, Neways, Sabic, NXP. Maar we werken ook samen met het MKB uit de regio. Ook lokale bedrijven hier in Eindhoven helpen ons bij wat we doen. Mijn studieachtergrond is technische bedrijfskunde. Ik heb m’n derde jaar afgerond en ervoor gekozen om een jaar vrij te nemen om me volledig hierop te focussen. Ons team bestaat uit fulltime en parttime studenten. De fulltimers zetten hun studie voor een jaar opzij. De parttime studenten volgen vaak nog een of meer vakken naast dit project.”

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape