ETS Nieuwsbrief NEa (16-10)

16 okt 2023

Verplichtingen
De belangrijkste verplichtingen voor brandstofleveranciers in het ETS-2 zullen zijn:

1. Een vergunning aanvragen
Brandstofleveranciers moeten vóór 1 januari 2025 in het bezit zijn van een vergunning voor het leveren van brandstoffen die onder ETS-2 vallen;
2. Een monitoringsplan opstellen
In het monitoringsplan wordt beschreven hoe de CO2 -emissies van de geleverde brandstoffen worden bepaald;
3. Emissies rapporteren
Jaarlijks de CO2 -emissies van de geleverde brandstoffen rapporteren en het emissieverslag laten verifiëren;
4. Emissierechten inleveren
Jaarlijks rechten inleveren voor de gerapporteerde emissies (vanaf kalenderjaar 2028 over de emissies van 2027). De beschikbare rechten worden vanaf 2027 geveild.

Vergunning aanvragen Eerste actie: vergunning aanvragen bij de NEa, uiterlijk 1 augustus 2024
Brandstofleveranciers (regulated entities) moeten als onderdeel van de vergunningsaanvraag een monitoringsplan opstellen. In dit plan wordt vastgelegd hoe de CO2 -uitstoot van de brandstoffen, die binnen ETS-2 vallen, wordt bepaald. De regels voor de monitoring en rapportage van de emissies worden uitgewerkt in een Europese verordening. In de verordening worden onder andere eisen gesteld aan de nauwkeurigheid (tiers) waarmee de hoeveelheid geleverde brandstoffen wordt bepaald en wordt beschreven welke verplichtingen gelden om de eindbestemming van de brandstoffen te bepalen (scope factor).

Tijdlijn belangrijke data....

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape