Wat gaat de accijns doen per 1 januari 2024?

21 sep 2023

Op Prinsjesdag heeft het kabinet voorgesteld op het gebruik van dieselvervangende stookolie te ontmoedigen en het fiscale voordeel weg te nemen door het accijnstarief gelijk te stellen aan dat van diesel (gasolie). Wat het exacte accijnstarief dan gaat worden, is onzeker omdat het er momenteel op lijkt dat een Kamermeerderheid tegen de geplande accijnsverhoging is van benzine (lichte olie) en diesel (gasolie).
De ingangsdatum van deze (wets) wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.

NOVE is blij met beide berichten. Het gelijktrekken van het stookolietarief aan de gasolie (diesel) zal een gelijk speelveld opleveren ten aanzien van het gebruik van hoog of laag belaste brandstof. NOVE heeft hiervoor nadrukkelijk gepleit bij het Ministerie van Financiën. De berichten om de accijnsverhoging niet door te laten gaan, zijn in ieder geval goed om de grenseffecten niet verder te verstoren. Ook hiervoor heeft NOVE zich sterk gemaakt. Nu maar duimen dat beide zaken goed gekeurd worden.

Eerdere berichten:

- Overleg NOVE-Douane (18 april 2023)

 

mvf

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape