Presentaties UPEI Webinar Fit-for-55

9 okt 2023

Op 12 september 2023 organiseerde de Europese koepel voor zelfstandige brandstofhandelaren, UPEI, een webinar over de stand van zaken met betrekking tot de regelgeving die voortvloeit uit het Fit-for-55 pakket. Dit pakket aan maatregelen heeft als doelstelling van de EU om in 2030 de netto uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te hebben verminderd. Het pakket moet de EU-wetgeving in overeenstemming brengen met die doelstelling. Bedrijven werkzaam in de brandstofhandel, zowel als land als op water krijgen (of hebben) hiermee te maken.
Naast toelichting door de politieke ......

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

UPEI logo

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape