Publicatie definitief concept PGS 38: Multi-energiestations

17 nov 2023

De PGS 38 heeft betrekking op een veilige aflevering van een combinatie van energiedragers aan voertuigen en werktuigen.
Door de energietransitie komen er steeds meer multi-energie stations (MES) in Nederland, waar een groot aantal NOVE leden actief in zijn. Dat zijn stations met afleverinstallaties voor verschillende energiedragers zoals zoals de fossiele en duurzame varianten van benzine, diesel, LPG, CNG en LNG maar ook oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen en werktuigen. Voor de verschillende brandstoffen afzonderlijk is er regelgeving en zijn er richtlijnen, maar voor de combinatie van brandstoffen – zoals bij MES-stations – moet dit nog worden vastgelegd. Na goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is het document nu gereed voor publicatie als definitief concept en gebruik in de praktijk.

NOVE is al vanaf 2017 aan het lobbyen voor meer uniformiteit van de diverse PGS-sen die betrekken hebben met het afleveren van brandstoffen/energie. In deze PGS 38 alsook aan diverse andere PGS-werkgroepen, neemt NOVE (leden en secretariaat) actief deel. 

Lees verder >>>

Eerdere berichten:
- Commentaar ronde voor PGS 38 multi energie stations (11-01-2023)

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

verkeersbord waterstof laadpunt.PNG

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape