Hoogte jaarverplichting 2024 en 2025 formeel vastgesteld

4 apr 2024

Van het Ministerie van IenW ontvingen wij het volgende bericht:

Hoogte jaarverplichting 2024 naar 28,4% en jaarverplichting 2025 naar 29,4%
Het kabinet heeft in het voorjaar besloten om de jaarverplichting jaarlijks met 20PJ te verhogen. Voor kalenderjaren 2024 en 2025 is deze wijziging nu vastgesteld. In 2024 wordt de jaarverplichting 28,4%, in 2025 wordt de jaarverplichting 29,4%. Voor de jaren na 2025 wordt de hoogte van de jaarverplichting nog gewijzigd om het Kabinetsbesluit uit te voeren. Dit wordt samen gedaan met de implementatie van de herziene richtlijn Hernieuwbare Energie (RED-III).
Met deze maatregel wordt 1,5 Mton CO2 per jaar bespaard. Dat is evenveel CO2 als de kolencentrale in de Eemshaven in 4 maanden uitstoot.

Terugwerkende kracht
Eind november .....

 

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape