Pleidooi voor overzichtelijke regelgeving

30 apr 2024
2024-04-30 11_39_27-Document1 - Word

Regelgeving is het thema van deze uitgave van inNOVE magazine. Ik schreef er in het vorige nummer al over. In het kader van de energietransitie pleitte ik vooral voor overzichtelijke regelgeving. Regelgeving die voor iedereen begrijpelijk is en, niet minder belangrijk, waar iedereen mee kan werken. Want kijken we naar de zeevaartsector, dan zien we dat er alleen al vanuit de FuelEU Maritime zestien (!) verschillende regelingen op de spelers in de branche van toepassing zullen worden. Dat wordt nog een hele uitdaging, de komende jaren.

Ingewikkelde wetgeving kan betekenen dat vooral kleinere spelers, die juist zo belangrijk zijn voor de dynamiek in de markt, niet meer kunnen aanhaken. Zij worden dan bijvoorbeeld gedwongen om inclusief accijns in te kopen waardoor de financiering van de bedrijfsvoering er anders uit komt te zien.

Onze sector heeft vanwege de aard van de producten met veel meer aspecten van regelgeving te maken. Denk aan milieuwetgeving, veiligheidswetgeving en fiscale wetgeving. En daarnaast nog wetgeving die voor alle bedrijven geldt, zoals de Arbowetgeving. Ook voor al deze wetgeving geldt dat deze liefst eenvoudig, begrijpelijk en niet onnodig beperkend is. Helaas is het omgekeerde regelmatig het geval. Reden waarom NOVE zich inzet om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn bij regelgeving die regelrecht effect heeft op de bedrijfsvoering van de leden.

“ Kleine spelers belangrijk voor dynamiek in de markt”

Iedereen kent vanuit haar of zijn eigen privéervaring wel regels die krom zijn of waarvan je op zijn minst de logica niet begrijpt. Zo mag een niet-EU ingezetene die in Nederland als expat komt werken zijn of haar rijbewijs gewoon omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kom je in Nederland wonen met een partnervisum, dan mag je de eerste zes maanden vrolijk rondrijden met je rijbewijs uit je land van herkomst, maar daarna zul je toch echt weer rijexamen moeten doen om een Nederlands rijbewijs te verkrijgen. Snapt u hem? 

Weer dichter bij huis, in onze eigen branche, hebben we een voorbeeld met de opslag van gasflessen (vastgelegd in de PGS15): in een nieuw voorstel worden afstandseisen verzwaard (waardoor de flessen verder van bebouwing moeten staan) op basis van een niet gratis verkrijgbaar rapport, ongevallen uit het buitenland en niet naleving van huidige eisen. De afstanden worden zo groot dat je gasflessen niet meer zonder buitenproportionele maatregelen op je eigen terrein kunt opslaan; dit is dus onwerkbaar.

Uitvoerende instanties hebben wel vaker de neiging om zich met regelgeving te bemoeien.

Zo zorgde IL&T ervoor dat brandstoffen met (weliswaar verouderde en minder milieuvriendelijke) specificaties geldend voor bepaalde Afrikaanse landen, niet meer door bedrijven vanuit Nederland beleverd kunnen worden. Gevolg: diezelfde brandstoffen worden nu geleverd vanuit België. Probleem niet opgelost, maar verplaatst.

Wij zijn het dus niet altijd eens met in dit geval IL&T. Tegelijk moeten we ons realiseren dat een dergelijke instantie er ook aan bijdraagt dat onze branche beschermd wordt tegen onwenselijke handelspraktijken. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van stookolie in de agrarische sector, waarbij IL&T een actieve rol speelde om hiertegen in verweer te gaan.

Wij hebben er dan ook bewust voor gekozen om in deze uitgave van inNOVE magazine meer toe te lichten over de rol en werkzaamheden van IL&T in het handhaven van wet-en regelgeving.

Erik de Vries, directeur NOVE

 

Gilbarco(klik op de afbeelding voor meer informatie)

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape