“Routes voor ADR-transport onduidelijk”

1 mei 2024
UN1202

Vandaag staat in het Nieuwsblad Transport te lezen dat “routes voor ADR-transport onduidelijk, ILT kan niet handhaven”, met vervolgens de intro dat chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, niet weten op welke wegen ze wel of niet mogen rijden. Het is volstrekt onduidelijk welke routes gemeenten hiervoor hebben aangewezen.

NOVE leden voorzien dagelijks boeren, bouw-, transportbedrijven en tankstations van de noodzakelijke brandstof/energie om Nederland draaiend te houden. Voor NOVE is het van groot belang dat wet- en regelgeving doelmatig en werkbaar is, waarbij dit een schoolvoorbeeld is van het omgekeerde.
Bij de CTGG (Commissie Transport Gevaarlijke Goederen), waarbij NOVE ook aangesloten is, staat dit op de agenda. NOVE onderschrijft de reactie van de Evofenedex collega die een sterke voorkeur heeft uitgesproken voor het afschaffen van het routeringsbeleid.

Op de komende CTGG weg zal dit onderwerp ook op de agenda staan en langs deze weg zijn de NOVE leden …..

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape